BRAK ZAŁOŻEŃ, PROGRAMU, IDEI; BIERNOŚĆ, CECHA DZIAŁAŃ, KTÓRE NIE MAJĄ WYZNACZONYCH METOD, DROGI POZWALAJĄCEJ OSIĄGNĄĆ OBRANY CEL (NA PRZYKŁAD BEZPROGRAMOWOŚĆ RZĄDÓW UGRUPOWANIA POLITYCZNEGO, BEZPROGRAMOWOŚĆ CZYJEJŚ POSTAWY ŻYCIOWEJ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZPROGRAMOWOŚĆ to:

brak założeń, programu, idei; bierność, cecha działań, które nie mają wyznaczonych metod, drogi pozwalającej osiągnąć obrany cel (na przykład bezprogramowość rządów ugrupowania politycznego, bezprogramowość czyjejś postawy życiowej) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRAK ZAŁOŻEŃ, PROGRAMU, IDEI; BIERNOŚĆ, CECHA DZIAŁAŃ, KTÓRE NIE MAJĄ WYZNACZONYCH METOD, DROGI POZWALAJĄCEJ OSIĄGNĄĆ OBRANY CEL (NA PRZYKŁAD BEZPROGRAMOWOŚĆ RZĄDÓW UGRUPOWANIA POLITYCZNEGO, BEZPROGRAMOWOŚĆ CZYJEJŚ POSTAWY ŻYCIOWEJ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.154

TŁOKA, GŁUPKOWATOŚĆ, OBOJĘTNOŚĆ, DRZEWO ŚWIATA, KRÓTKOWIDZTWO, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, KARBUNKUŁ, KONCERT, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, SZMATA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, WIDZENIE, VOTUM SEPARATUM, ZARZUT, CONCEPT ART, ZAKŁADKA, PISUM, ACEFALIA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, ANTIFA, AMBITNOŚĆ, OBŻARSTWO, WĘGIEL KAMIENNY, MATA GRAWITACYJNA, TELETURNIEJ, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, SAMOREALIZACJA, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, ODRZUT, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, ZEROWOŚĆ, ZIMNY PRYSZNIC, TROFOBLAST, KSIĄŻĘ, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, ATRAKCYJNOŚĆ, DYSRUPCJA, SĄŻNISTOŚĆ, ODSTRZAŁ, WOJSKA INŻYNIERYJNE, PALCÓWKA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, HERMETYCZNOŚĆ, OBSZCZYMUREK, OBIEKTYWNOŚĆ, ŁUPEK DACHÓWKOWY, SOSJERKA, NIEMY, BINARNOŚĆ, OPERACJA, PATRONAŻ, RODZINA KLANOWA, UZNAWALNOŚĆ, WCINKA, WYPADEK PRZY PRACY, ZROZUMIAŁOŚĆ, RUCHLIWOŚĆ, WNIEBOWSTĄPIENIE, NAŚLADOWCZOŚĆ, URWANIE DUPY, FALANGISTA, ZAPRZANIEC, AS SERWISOWY, ZDROWY, ZGRYWA, ASYSTENTKA, CYGARETKI, KALEKA, APARAT, ENTOURAGE, SŁABEUSZ, GARDEROBA, OKUPOWANIE, FRYKANDO, GRACJALISTA, NISKOŚĆ, POCIĄGNIĘCIE, DROBNY CIUŁACZ, APROBACJA, TEATR, BRUTALIZM, PLANETA, ŻYLAKI, ALGEBRA ALTERNATYWNA, ZAŁOM, PIERDOLNIK, PADACZKA AUDIOGENNA, ROZDZIELCZOŚĆ, MITOTWÓRSTWO, ŚPIĄCZKA WĄTROBOWA, TKANKA STAŁA, WIARYGODNOŚĆ, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, LEPIARKA, GRONINGER, GOMÓŁKA, WIMPERGA, PASKUDNOŚĆ, SEKWENSER, MIARODAJNOŚĆ, OKIENKO, PANSEKSUALIZM, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, GŁOŚNIK BEZMEMBRANOWY, ŻYWA LEKCJA, ZŁA WIARA, CENOBIORCA, INTERMEZZO, INDIAŃSKI, UPRZĄŻ, SYMETRIA FIGURY, WYCISZENIE, CIĄGŁOŚĆ, POSTĘPAK, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, ROBIGROSZ, SZATANIZM, ZDANIE, PEREŁKA, PLURALIZM, DZIAD, OPŁATA PRODUKTOWA, NUDA, NIEPOPULARNOŚĆ, DALEKOWZROCZNOŚĆ, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, NIEKONSEKWENCJA, AKTYWNOŚĆ, ODPŁYW, POWAGA, WILGOTNOŚĆ, DAWKA, NIEŚCISŁOŚĆ, SPOŁECZNA KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, USZY, CISZA, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, ROŚLINY RUDERALNE, PRĘDKOŚĆ, POLIFAG, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, SKRĘCANIE, TERMOLOKATOR, WPŁYWOWOŚĆ, NIELOTNOŚĆ, GRZYB JADALNY, SAMOZNISZCZENIE, FLEKSYJNOŚĆ, DROGA KRZYŻOWA, ŚLUZICOWATE, JAŁOWIZNA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, BADANIE PRZESIEWOWE, CIRRUS, KOSZYK, NEOFITA, SZARA MYSZKA, KRÓLEWICZĄTKO, SZLAK, DYSFUNKCJA SEKSUALNA, SZAŁWIA, SZORSTKOŚĆ, OPÓR, KOPERTA, DROBIAZGOWOŚĆ, PRZEPOWIADACZ, FUNKCJONALNY ANALFABETA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, PISMO RUNICZNE, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, BAKTERIA KORZENIOWA, POSKRZYP, MUSZTRA, MISIEK, ŁOŻYSKO SZTYWNE, STAN, KOMPLETNOŚĆ, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, NOTA, WYTWÓRCA, KOLOSALNOŚĆ, STRAŻ GMINNA, PARKIETAŻ PENROSE'A, KOTWICA ZAPASOWA, PLUGAWOŚĆ, DEMOKRATYCZNA KAMPUCZA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, KATEGORIALNOŚĆ, SKĄPOSZCZETY, SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA, ZESPÓŁ ROGU POTYLICZNEGO, KOSZT UTOPIONY, TRASA, STAN SUROWY, SAMORÓBKA, MONOTEMATYCZNOŚĆ, POKÓJ, GORZKOŚĆ, ZNAK NAWIGACYJNY, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, MIASTO WOJEWÓDZKIE, SAMOTNICZOŚĆ, SZCZUPŁOŚĆ, BIOODPADY, KSENOBIOTYK, BEZLITOSNOŚĆ, MIANOWANIEC, ŻABA, NOMINALNOŚĆ, PLAGA, BEZPLANOWOŚĆ, NAPASTLIWOŚĆ, CZŁOWIECZOŚĆ, DEPRESYJNOŚĆ, BRAK, FORMA ODLEWNICZA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, OSTRY BRZUCH, BĘKARCTWO, ROZZIEW, PAKOWNOŚĆ, SUCHAR, CHUJNIA Z GRZYBNIĄ, BERGAMOTKA, RZADKOŚĆ, MELANCHOLIJNOŚĆ, METAPSYCHIKA, KANCIASTOŚĆ, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, LUKA, ROZŁUPKA, PROFILAKTYKA, CHRONICZNOŚĆ, DRZEWO ROZPINAJĄCE, MELODIA, OSTROŚĆ, METAL, PROJEKCYJNOŚĆ, KIELICH, ANAGLIF, PREWENCJA, ŻWAWOŚĆ, BUDOWNICTWO CZYNSZOWE, ŻEGLOWNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, WYCINKOWOŚĆ, SZLACHETNOŚĆ, LUBIEŻNOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ POZIOMA, JURYDYKA, NIEPRZYTOMNOŚĆ, DOBYTEK, OWOC RZEKOMY, PRZEKSZTAŁCENIE TOŻSAMOŚCIOWE, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, OGÓREK MAŁOSOLNY, LUŹNOŚĆ, POZYTYWNOŚĆ, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, KOMÓRKA SOMATYCZNA, SUBTELNOŚĆ, LABORKA, TEKSTYLNY, OBCY, DRUK ULOTNY, ACHIROPITA, MĄDROŚĆ, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, ZŁUDZENIE, UMIAR, KEPLER, STRATEGIA, PŁYWACZEK, OBWISŁOŚĆ, POWOLNOŚĆ, NIEWYGODA, SZACHY BŁYSKAWICZNE, IMPERATIWUS, MUSIK, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, MODULARNOŚĆ, GRAF NIESPÓJNY, BAZA DANYCH, NIEPRZEMIENNOŚĆ, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, TRANSAKCJA WIĄZANA, PASZCZUR, GAZ IDEALNY, RYNEK KONKURENCYJNY, NIEKOSZTOWNOŚĆ, ZAPRZĘG, ŻABA SZTYLETOWATA, KRYPTOKOMUNIZM, HYMN, HYBRYDYCZNOŚĆ, BODZIEC PODPROGOWY, KOLOROWY, ?ALEGORIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.154 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRAK ZAŁOŻEŃ, PROGRAMU, IDEI; BIERNOŚĆ, CECHA DZIAŁAŃ, KTÓRE NIE MAJĄ WYZNACZONYCH METOD, DROGI POZWALAJĄCEJ OSIĄGNĄĆ OBRANY CEL (NA PRZYKŁAD BEZPROGRAMOWOŚĆ RZĄDÓW UGRUPOWANIA POLITYCZNEGO, BEZPROGRAMOWOŚĆ CZYJEJŚ POSTAWY ŻYCIOWEJ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRAK ZAŁOŻEŃ, PROGRAMU, IDEI; BIERNOŚĆ, CECHA DZIAŁAŃ, KTÓRE NIE MAJĄ WYZNACZONYCH METOD, DROGI POZWALAJĄCEJ OSIĄGNĄĆ OBRANY CEL (NA PRZYKŁAD BEZPROGRAMOWOŚĆ RZĄDÓW UGRUPOWANIA POLITYCZNEGO, BEZPROGRAMOWOŚĆ CZYJEJŚ POSTAWY ŻYCIOWEJ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEZPROGRAMOWOŚĆ brak założeń, programu, idei; bierność, cecha działań, które nie mają wyznaczonych metod, drogi pozwalającej osiągnąć obrany cel (na przykład bezprogramowość rządów ugrupowania politycznego, bezprogramowość czyjejś postawy życiowej) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZPROGRAMOWOŚĆ
brak założeń, programu, idei; bierność, cecha działań, które nie mają wyznaczonych metod, drogi pozwalającej osiągnąć obrany cel (na przykład bezprogramowość rządów ugrupowania politycznego, bezprogramowość czyjejś postawy życiowej) (na 15 lit.).

Oprócz BRAK ZAŁOŻEŃ, PROGRAMU, IDEI; BIERNOŚĆ, CECHA DZIAŁAŃ, KTÓRE NIE MAJĄ WYZNACZONYCH METOD, DROGI POZWALAJĄCEJ OSIĄGNĄĆ OBRANY CEL (NA PRZYKŁAD BEZPROGRAMOWOŚĆ RZĄDÓW UGRUPOWANIA POLITYCZNEGO, BEZPROGRAMOWOŚĆ CZYJEJŚ POSTAWY ŻYCIOWEJ) sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - BRAK ZAŁOŻEŃ, PROGRAMU, IDEI; BIERNOŚĆ, CECHA DZIAŁAŃ, KTÓRE NIE MAJĄ WYZNACZONYCH METOD, DROGI POZWALAJĄCEJ OSIĄGNĄĆ OBRANY CEL (NA PRZYKŁAD BEZPROGRAMOWOŚĆ RZĄDÓW UGRUPOWANIA POLITYCZNEGO, BEZPROGRAMOWOŚĆ CZYJEJŚ POSTAWY ŻYCIOWEJ). Dodaj komentarz

7+3 =

Poleć nas znajomym:

x