CECHA KOGOŚ, KTO JEST NIEZARADNY, NIEZDARNY, UCHODZI ZA CIAMAJDĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIAMAJDOWATOŚĆ to:

cecha kogoś, kto jest niezaradny, niezdarny, uchodzi za ciamajdę (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA KOGOŚ, KTO JEST NIEZARADNY, NIEZDARNY, UCHODZI ZA CIAMAJDĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.194

WIEK PRZEDEMERYTALNY, TEST ZDERZENIOWY, SETKA, ROZŁOŻYSTOŚĆ, ZIOMEK, ATAWIZM, PYTANIE SIĘ, WAGON BREKOWY, OBEJŚCIE, AUTOR, OPIS, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, DURNOŚĆ, DEMORALIZACJA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, PATROLOWIEC, PIERWSZY, ŁAŃCUCH POKARMOWY, OSIOŁ, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, KETOZA, LUDEK, GRAF PRZEDZIAŁOWY, MAKROMINERAŁ, CZERPARKA, KOŃ KLADRUBSKI, TRYB OZNAJMUJĄCY, KLISZKA, FANGA, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, GŁĘBOKOŚĆ, WIELOZADANIOWOŚĆ, WOAL, NEK, OPASŁOŚĆ, OSTROGONY, REPETYTYWNOŚĆ, GOŚĆ, PRZYBUDÓWKA, KOŚCISTOŚĆ, KREDYT HIPOTECZNY, HETKA-PĘTELKA, KAWAŁ, MSZA, PRZEDROST, ŚWIECZKA, NIECIĄGŁOŚĆ, PRZECIWIEŃSTWO, TOREBKA, STRATEGICZNOŚĆ, SYSTEMOWOŚĆ, WYŻSZE NACZELNE, CZTEROETYLOOŁÓW, PROGRESISTA, PUSTY DŹWIĘK, ŁABĘDZIA SZYJA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, LODOWIEC SIECIOWY, SŁABEUSZ, SIŁA ROBOCZA, KOLOR LUKOWY, PRZYSADKA, NITROZOBAKTERIA, SZKODNIK, PELOTA, FUTERKO, USTAWODAWCA ZWYKŁY, GENTELMAN, DESYGNACJA, DOM PRZYSŁUPOWY, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, MIAŁ, BYSTROŚĆ, PINGWINY, MROK, TOTEM, SPULCHNIACZ, INDEKSACJA, SZTYWNIACTWO, OBRÓT PODATKOWY, CO, GOOGLE INC, TEOLOGIA PASTORALNA, ZGRABNOŚĆ, ASOCJACJONISTA, MIECZ SZYBROWY, GRABIEŻCA, HUBA BIAŁAWA, SPÓJNIK, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, DYNAMICZNOŚĆ, WSZECHWŁADNOŚĆ, RAD, DYZGUST, PODWIELOKROTNOŚĆ, ANTECEDENCJA, POTWARZ, MAGNETYCZNOŚĆ, STAN STACJONARNY, ROZRZUTNIK, OŚWIECICIEL, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, KAMELEON, PROGRESYWIZM, PODRZUTEK, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, FANABERIA, SYNTETYK, ILUZORYCZNOŚĆ, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, SIŁA AERODYNAMICZNA, KIESZENIÓWKA, RECEPTYWNOŚĆ, OSZUKANIEC, TELEFON, NOTA PROTESTACYJNA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, SENSUALIZM, BARYCENTRUM, PRZECHRZTA, NIEPRAWOŚĆ, KLEJÓWKA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, GLADIATORSTWO, WRZASKLIWOŚĆ, ŚMIAŁOŚĆ, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, MAJKA, PRÓG BÓLU, DUSZA TOWARZYSTWA, POTRÓJNOŚĆ, OKIENKO, WICELIDER, KŁĘBCZAK, WIELOKULTUROWOŚĆ, ONTOLOGIZM, ENERGIA, SŁOIK, OUDRY, ROZTWÓR KOLOIDOWY, ZASIEDZIAŁOŚĆ, KACERSTWO, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, BAWOLEC, OBYCZAJE, WEKTOR JEDNOSTKOWY, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, KOMÓRKA SOMATYCZNA, RZECZYWISTOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, POWAŻNOŚĆ, CIASNOTA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, WIDELCZYK, SZABOTA, KOKON, KONGO, SROMOTNIK WOALKOWY, KĄDZIOŁEK, PITU PITU, GAZ ŁZAWIĄCY, WOREK, LOGOGRAM, POBLISKOŚĆ, HIPERAKUMULACJA, NIEPOPRAWNOŚĆ, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, PLACEK PO WĘGIERSKU, OCZYSZCZACZ, PORYWISTOŚĆ, SAMURAJ, KOZIBRÓD, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, RADIOELEKTRONIKA, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, EKONOMICZNOŚĆ, NEURON LUSTRZANY, ASTER ALPEJSKI, WARSTWA OZONOWA, PRZERABIACZ, HERMETYCZNOŚĆ, ŻYWOŚĆ, CUDZOŁOŻNOŚĆ, URANINIT, RZEKA, POCHWIAK OKAZAŁY, HUMANISTYKA, BETON STRUNOWY, FILEMON SĘPIOGŁOWY, TURANOWIE, UŁAMEK PROSTY, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, CHEMEX, CHRONOMETR MORSKI, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, GEREZA KRÓLEWSKA, CHWIEJNOŚĆ, WYRĘKA, SITAK, FLUAV, OGNIWO MOKRE, MAJDANIARZ, MELANCHOLICZNOŚĆ, DYMENSJA, HRABIĄTKO, ŹRÓDŁOWOŚĆ, WAŁECZEK, MIASTO WOJEWÓDZKIE, ZBITOŚĆ, ZUPA NA GWOŹDZIU, EKSPERTKA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, JĘZYK TAMILSKI, DOMINANTA, NISZA, TABLICA, DOBRO PRYWATNE, CHORDOFON, GUJOT, OFFSET, DODATEK WYRÓWNAWCZY, IRONICZNOŚĆ, NIEOKREŚLONOŚĆ, SNOBISTYCZNOŚĆ, DOLINA V-KSZTAŁTNA, STERYLNOŚĆ, SZORSTKOŚĆ, IRONICZNOŚĆ, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, SZCZĘKOT, NASADA, SIEWNIK RZUTOWY, OSCHŁOŚĆ, PRZYKRYWKA, WAGA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, OBSERWACJA, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, LICZBA PRZESTĘPNA, WYRAFINOWANOŚĆ, TRĄDZIK, ŚRODKI TRWAŁE, LOKUM, ZAJOB, CIS POŚREDNI, JASNOŚĆ, GARDA, ADRES KORESPONDENCYJNY, WIESZCZ, PODRZEŃ, DYDAKTYCZNOŚĆ, GALERIA SŁAWY, AKRYBIA, UTYLITARYZM, ALTANNIK ARCHBOLDA, NIEZWARTOŚĆ, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, WIEK PROKREACYJNY, WAŁEK, ZBIORNIK, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, ŻYWIOŁOWOŚĆ, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, ANIOŁ STRÓŻ, ZWOLNIENIE, WZW G, KOŃ ŚLĄSKI, PSIKUS, OSTROŚĆ, DEPRESYJNOŚĆ, INDIAŃSKI, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, ŚLIZG, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, PODPORA, ŚMIESZKA, CYGAŃSTWO, OKULARY SŁONECZNE, ARMEŃSKI, NIEZDARNOŚĆ, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, BAWEŁNA, FIGLARNOŚĆ, WARIAT, OSTROŻNOŚĆ, TOPOLOGIA ILORAZOWA, BAŁAMUTNIA, ŁOPATKA, WOLICJONALNOŚĆ, GRUZIŃSKI, KWASOWOŚĆ, HOLOGRAM, ?BALANSJER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.194 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA KOGOŚ, KTO JEST NIEZARADNY, NIEZDARNY, UCHODZI ZA CIAMAJDĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA KOGOŚ, KTO JEST NIEZARADNY, NIEZDARNY, UCHODZI ZA CIAMAJDĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIAMAJDOWATOŚĆ cecha kogoś, kto jest niezaradny, niezdarny, uchodzi za ciamajdę (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIAMAJDOWATOŚĆ
cecha kogoś, kto jest niezaradny, niezdarny, uchodzi za ciamajdę (na 14 lit.).

Oprócz CECHA KOGOŚ, KTO JEST NIEZARADNY, NIEZDARNY, UCHODZI ZA CIAMAJDĘ sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - CECHA KOGOŚ, KTO JEST NIEZARADNY, NIEZDARNY, UCHODZI ZA CIAMAJDĘ. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast