COŚ STAŁEGO, PEWNEGO, CO STANOWI DLA KOGOŚ PUNKT OPARCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRUNT POD NOGAMI to:

coś stałego, pewnego, co stanowi dla kogoś punkt oparcia (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ STAŁEGO, PEWNEGO, CO STANOWI DLA KOGOŚ PUNKT OPARCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.791

GROOMER, KLIKOWOŚĆ, WIECZOREK POETYCKI, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, ZAJOB, OBRAZ, RÓŻNICA, USTNOŚĆ, ROZŁUPEK WIOTKI, OBWODNICA POZAMIEJSKA, STAROIRLANDZKI, MIOTEŁKA, TORPEDA, ZBOCZENIEC, MINISIATKÓWKA, PRZYWIDZENIE, DACIA, TALON, NASTAWANIE, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, PLAMA WĄTROBOWA, UDZIAŁ, MOTYWATOR, WIDZOWNIA, SFENAKODON, PUNKT WYJŚCIA, KRYNOLINA, ZGORZELIZNA, PROSUMPCJA, SPÓŁKA, ODNOWICIEL, PŁYTA OCEANICZNA, FAZA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, IMPERFEKCJA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, SPRZEDAWCZYK, MIKROFON WĘGLOWY, KREDYT AKCEPTACYJNY, GRUPA PERMUTACJI, KOALICYJNOŚĆ, UCZELNIA, FIZJOLOGIA, GAZETKA SZKOLNA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, ADAPTACYJNOŚĆ, SINGERIE, ŻŁÓB, GRAF SKIEROWANY, BLEFIARZ, OSAD FLUWIOGLACJALNY, DŁUŻNICZKA, WASAL, BULION, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, PLON REFERENCYJNY, PARADOKS EASTERLINA, CHIŃSKOŚĆ, ŁATWIZNA, CZAPRAK, BOTOKS, APEKS, PIĘKNOŚĆ, MODA, TEKST POBOCZNY, DEMOKRACJA, ROBOTY DROGOWE, INNA PARA KALOSZY, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, WYSZYWANKA, PERYHELIUM, BIEGŁY SĄDOWY, ZROST, HEJT, ANTROPOCENTRYZM, OBRAZ FOTOGRAFICZNY, KOŁNIERZYK, ALPAGA, KĄPIEL, BATERIA BUFOROWA, PODUSZKOWIEC, MIKSTURA, AFEKCJA, HIT, OUARKA, WRZÓD NA DUPIE, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, KAZAMATY, FESTYN, SZESNASTKA, FAŁSZYWY TROP, MARAKUJA, TĘSKLIWOŚĆ, KANONIA, PIZANG, EFEKT, ADMIRACJA, KARATE, PORT MACIERZYSTY, DIETA, WZW A, OFLAG, PASEK, GAUS, SZYDERA, POSTĘP BIOLOGICZNY, COŚ MOCNIEJSZEGO, OSPAŁOŚĆ, OBLUZ, AUTOLIZA, MECENASOSTWO, WARSTWOWANIE, GŁOŻYNA, CENA, REWIOWOŚĆ, SATYRA, BOHEMA, BEZWZGLĘDNOŚĆ, WEZWANIE, METAFIZYCZNOŚĆ, OBSERWATORKA, OFIARODAWCA, REGUŁA DEDUKCYJNA, ZŁA PRASA, ARTYSTOSTWO, MACHINACJA, SOFCIK, OSTOJA, NONSENSOWNOŚĆ, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, MISTRZ, BRUNATNOZIEM, MALARSTWO, INWOKACYJNOŚĆ, DOTKNIĘCIE, OPTYMIZACJA, COMBER, PUNKT SĘDZIOWSKI, ELOPS, WIGOŃ, PROGRAM, POJEMNIK, LARYNGOLOGIA, OBORA, KORELACJA KANONICZNA, SPROŚNOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, SUMERYJKA, CZAMBON, PRAKTYCZNOŚĆ, ULUBIENIEC, NIEDORZECZNOŚĆ, OSTROŚĆ, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, TEORIA FISHERA, ODWROTNA STRONA MEDALU, FANATYCZNOŚĆ, SPREJ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, STYCZNA, POLICZEK, SALTO KUCZNE, POTWIERDZENIE, PREFERENCJA, NOWONABYWCA, DYSTANS, TRÓJKA, FASOLA, ZNAK ZAPYTANIA, TELEMARK, PRZEBIEGŁOŚĆ, ŁASKAWCA, MASECZKA, ROK SŁONECZNY, OBCIĄŻENIE, NALEŹLINA, AWERROIZM, KROK, ZAŁOŻYCIEL, KRANIEC, MAJÓWKA, PIRAMIDA, NADDATEK, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, ANTYRELIGIA, SZPITALNIK, DELEGACJA, ZACIĘCIE, FAMA, WYKOP, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, WYRZUT, BIAŁKO BŁONOWE, MAKRON, ZAMIANA, AKADEMICKOŚĆ, POWIEŚĆ Z KLUCZEM, FANATYK, TROPOSFERA, DZIAŁKA, ŁAJDACTWO, DOCZEPKA, SEREK, KAPITUŁA GENERALNA, SZÓSTKA, LICZBA, KONKURENCJA, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, ZADOWOLENIE, GRAFIKA, WALKA, ELLE, ASESOR, TROPIK, KARŁOWICZ, REST, POTĘGA, REGLAN, CHÓR, TRYBUNA, ASTERION, UWAGA, ORĘŻ, NĘDZA, POWIEŚĆ DLA DZIEWCZĄT, ARCYDZIEŁO, ŻYWOTNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ, GYNECEUM, CHANSON, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, ELEMENT, MOSTOWNICA, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, LIBACJA, ANONEK, GEODEZJA NIŻSZA, OBOL, KOP, ŹRÓDŁO INFORMACJI, WIERZCHOŁEK, RYNNA SUBGLACJALNA, ŚWIECA, BONITO, ZAŚWIADCZENIE, OŁTARZ, WRZASKLIWOŚĆ, AORYST ASYGMATYCZNY, JEŹDZIK, ŹRÓDŁO RADIOWE, CAMPANILE, WZGLĄD, GENETYKA POPULACYJNA, WAHADŁO, PRZYPOCHLEBCA, EFEKT ROSSITERA-MCLAUGHLINA, BACA, GARDZICIEL, LITERATURA ODPUSTOWA, SZLAK ŻEGLUGOWY, GRÓB JAMOWY, WASAL, RAJ PODATKOWY, TABORET, KONFISKATA, PODDAŃCZOŚĆ, WĘZEŁ ZWYKŁY, MARKETING INWAZYJNY, KOMORA MINOWA, PODKOŁDERNIK JADOWITY, OSNOWA GEODEZYJNA, WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA, UPIERDLIWOŚĆ, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, SZPETOTA, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, POPRZECZNICA, SZCZĄTEK, IPERYT, MISKA SOCZEWICY, SŁODYCZ, ORCZYK, DYSKWALIFIKACJA, LÓD SEGREGACYJNY, NIEŚCISŁOŚĆ, FORMACJA ROŚLINNA, SKOCZNIA MAMUCIA, CZAS, PRZEŚMIEWKA, GENIALNOŚĆ, BEZCIELESNOŚĆ, POGODNOŚĆ, REMIZA, DZIAŁOBITNIA, PORAŻKA, SPACJA, ZACHODNIOŚĆ, INICJATYWA USTAWODAWCZA, ?SKANDAL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.791 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ STAŁEGO, PEWNEGO, CO STANOWI DLA KOGOŚ PUNKT OPARCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ STAŁEGO, PEWNEGO, CO STANOWI DLA KOGOŚ PUNKT OPARCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRUNT POD NOGAMI coś stałego, pewnego, co stanowi dla kogoś punkt oparcia (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRUNT POD NOGAMI
coś stałego, pewnego, co stanowi dla kogoś punkt oparcia (na 14 lit.).

Oprócz COŚ STAŁEGO, PEWNEGO, CO STANOWI DLA KOGOŚ PUNKT OPARCIA sprawdź również:

żona króla ,
człowiek, który kogoś lub coś wychwala ,
Triops granarius - gatunek skorupiaka z rzędu przekopnic ,
pamięci - przy amnezji ,
kabaret jak socjeta ,
jedna z ras konia domowego; pokrewniona z rasą karabairską, od której się wywodzi, zaznacza się również silny wpływ rasy arabskiej ,
dziedziczona autosomalnie recesywnie choroba metaboliczna związana z zaburzeniem metabolizmu aminokwasów ,
przedstawiciel zielenic o spornej pozycji systematycznej; według różnych ujęć systematycznych należy do rodzaju Pleurococcus, Protococcus lub Desmococcus ,
północnoameryk. pluskwiak, pasożyt wszystkich stadiów rozwojowych stonki ziemniaczanej ,
niedobór tlenu we krwi w stosunku do zapotrzebowania ,
Diobelonella palustris - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
zjawisko fizyczne polegające na wahaniu w czasie wielkości fizycznych ,
skłonność do introspekcji, refleksyjność, dostęp do wrażeń nacechowanych subiektywizmem ,
znak, za pomocą którego można zapisać cechę dźwięku lub układu dźwiękowego ,
w fizyce: hipotetyczna cząstka elementarna; superpartner bozonu W ,
obwódka czapki oficera ,
Pterodroma cahow - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
proces wyboru kandydatów do pracy albo szkoły, według określonego wzorca ,
potrawa kuchni tunezyjskiej, trójkątny pieróg z nadzieniem z warzyw, jajka i baraniny lub tuńczyka ,
Alstroemeria aurea - gatunek roślin z rodziny krasnolicowatych ,
większa ofiara ku czci jakiegokolwiek boga (pierwotnie była to ofiara ze stu wołów składana Zeusowi) ,
odmiana powieści, w której przedstawione są prawdziwe postaci, a niekiedy również i prawdziwe wydarzenia, ale pod zmienionymi, fałszywymi nazwami ,
radiolarie, Radiolaria - gromada promienionóżek obejmująca kilka tysięcy gatunków żyjących wyłącznie w planktonie mórz o pełnym zasoleniu ,
piękny karosz ,
drużyna lub zawodnik przewidziany jako zwycięzca ,
stan zmniejszenia liczby limfocytów we krwi obwodowej poniżej 1000/µl ,
kobieta, która gdzieś skądś przybywa; kobieta, która nie jest stąd ,
kosmopolityczny ptak, głównie owadożerny, często pasożyt lęgowy; w Polsce 127 gatunków ,
sakrament eucharystii ,
drobny ptak z rodziny o wielobarwnym upierzeniu; zadrzewienia Indii, Indonezji

Komentarze - COŚ STAŁEGO, PEWNEGO, CO STANOWI DLA KOGOŚ PUNKT OPARCIA. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast