ANALIZA MAJĄCA WYKAZAĆ, CZY COŚ JEST SŁUSZNE I PRAWDZIWE, EWENTUALNIE WYKRYĆ BŁĘDY I UMOŻLIWIĆ ICH NAPRAWĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WERYFIKACJA to:

analiza mająca wykazać, czy coś jest słuszne i prawdziwe, ewentualnie wykryć błędy i umożliwić ich naprawę (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WERYFIKACJA

WERYFIKACJA to:

procedura kontroli kandydata na stanowisko państwowe lub osoby zajmującej już to stanowisko, celem potwierdzenia jej kompetencji (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ANALIZA MAJĄCA WYKAZAĆ, CZY COŚ JEST SŁUSZNE I PRAWDZIWE, EWENTUALNIE WYKRYĆ BŁĘDY I UMOŻLIWIĆ ICH NAPRAWĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.332

UKŁAD EKLIPTYCZNY, PRZERABIACZ, POWIETRZNIA, TUNBERGIA MYSORSKA, RAJD OBSERWOWANY, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, GRUZIŃSKI, NIEPOROZUMIENIE, DÓŁ, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, KARMA, SYRENY, NORMALKA, POCZUCIE WINY, ROZBIERANKA, KK, JEDNOSTRONNOŚĆ, ZNACZENIE, OBRĄCZKA, WZIERNIK, SAMORZĄDNOŚĆ, ATUT, KWAS LIZERGOWY, RELACJA PUSTA, PARA, APARAT POJĘCIOWY, FRANCZYZA, BRONIOZNAWSTWO, GŁUPEK, SANDBOX, CZEREŚNIAK, GRUPA ABELOWA, DORSZ BAŁTYCKI, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, ANALIZA LITERACKA, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, MISYJNOŚĆ, DOWÓD, GIMNASTYKA, POPIELICA, WILCZE STADO, PUSZKARSTWO, LISTEK FIGOWY, PINGWINY, LORI WYSMUKŁY, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, HARTOWNOŚĆ, MASOŃSKOŚĆ, TORPEDA AKUSTYCZNA, SŁODYCZ, CUDOWNY OWOC, DZIAŁANIE, UBOGOŚĆ, FRAMUGA, DOBRODZIEJSTWO, ZYSK INFLACYJNY, PROSIACZEK, POWAB, HAGIOGRAFIA, WYKUPNE, POCISK NADKALIBROWY, LAKOLIT, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, ZBITOŚĆ, ADWEKCJA, ANTAGONISTA, KACERSTWO, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, RYTUAŁ, SUTENERSTWO, ŻARŁACZ SZARY, FIGLARNOŚĆ, WIZJONER, GÓWNIANOŚĆ, PRZECIĘTNIACTWO, PORZĄDNOŚĆ, ŁUK KLASYCZNY, EKONOMIA DOBROBYTU, ANTYTETYCZNOŚĆ, SERWER WIDEO, PEDOFILIA, ZAGADKA, WRÓG, HEGEMON, C.O, OKRĄG WPISANY, PREPROCESOR, CENT, PIERŚCIEŃ IDEAŁÓW GŁÓWNYCH, DOBROWOLNOŚĆ, PIERWSZOŚĆ, ZGODNOŚĆ, BENIAMINEK, ARTYSTA, KICZ, WOŹNY, MODRASZEK ORION, ANAKREONTYK, KONFISKATA, ANALIZA, UBYTEK, ZGREDEK, ROTATOR, REGLAN, SABOT, PŁYN ETYLOWY, ŚWIECA, GMT, NIECIERPLIWOŚĆ, PATRON, ANAEROBIOZA, STYL, IDIOFON, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, DYM, APOLOGETA, KOTWICZNIKOWCE, SUPERKONTO, WYWÓD, MEGAPOZYTYW, POŚWIĘCENIE, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, NIEPRZYZWOITOŚĆ, SĄD I INSTANCJI, MIKROFAZA, NIEODZOWNOŚĆ, ARYTMETYKA BINARNA, STRONA BIERNA, OCZY SZEROKO OTWARTE, PÓŁPRZEWODNIK, DIABELSKOŚĆ, PRZERYWKA, DOŚWIADCZENIE, FROTKA, KONSTYTUCJA, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, CYJANOŻELAZIAN(II), JĘZYK SZWEDZKI, STEKOWCE, CHOROBA ZARAŹLIWA, METAMORFIZM WSTECZNY, PLUS, JĘZYCZEK, KRAKOWSKOŚĆ, OBSERWATORKA, BOHEMISTYKA, ZATROSKANIE, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, ŻYWIENIE, JESIOTR ROSYJSKI, DZIWNY ATRAKTOR, ANAL, LIST KREDYTOWY, BERA, FUNKCJA AKTYWACJI, MASZYNA INFORMACYJNA, BIAŁA NOC, KORONATOR, WIRTUOZ, WIEŚ, MINOCYKLINA, REPUBLIKA BANANOWA, ENERGIA, NIESTOSOWNOŚĆ, BOHATERSKOŚĆ, GNIAZDO, ŚRODEK MASY, MITOSPOROWE, ANALIZA KOLORYMETRYCZNA, PLAMA BARWNA, KRÓL, KARMIENIE, NIEZMIENNIK, GLINIAN, PERMISYWNOŚĆ, GLOTTOCHRONOLOGIA, LUGIER, UNIONISTKA, DESEREK, SŁODKA BUŁKA, KRZYŻÓWKA, TANK, SFERA BIOTYCZNA, KONSTRUKTYWNOŚĆ, STYGOFAUNA, GIPSORYT, SYGNIFIKATOR, EWALUACJA EX-ANTE, ŚRODEK ANTYSEPTYCZNY, PUBLIKACJA ENCYKLOPEDYCZNA, KRANIOMETRIA, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, PLEWA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, KAPŁAN, KRATA ROZDZIELNA, ODCHYŁKA, POŻYTECZNOŚĆ, JĄDRO, CZERWONA STREFA, BOJOWIEC, KOŃ TRAKEŃSKI, DZIADZIENIE, SILNIK PRZELOTOWY, MASTYGONEMA, KONDOR KRÓLEWSKI, WSPORNIK, ADAPTACYJNOŚĆ, NOCEK KOSMATY, LINKOMYCYNA, RODZAJNIK, TORFOWISKO NISKIE, PRZYGOTOWANIE, MUZEALNICTWO, TEST PASKOWY, FORMAT, KLISZKA, ARESZT TYMCZASOWY, CZIRU, HALF-PIPE, KRETYŃSKOŚĆ, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, WINNY, GÓRNICTWO MORSKIE, BLISTR, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, JAZ ZASTAWKOWY, NASIADÓWKA, MINA, ARHANT, SZCZURO-WIEWIÓRKA, ŁADNY GIPS, BANTENG, CŁO PROHIBICYJNE, NIEJASNOŚĆ, OENEROWIEC, CZAS LAPUNOWA, SZCZWANY LIS, BRZEMIĘ, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, STACCATO, SEKSTET, PIGMENT, WAŁECZEK, ZDERZAK, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, DOCZEPKA, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, ODJEMNIK, GWAJAKOWIEC, FAKTOLOGIA, TANIEC STANDARDOWY, LUJEK, NIENORMATYWNOŚĆ, PRAŻONKA, FAKTY, WYBUCHOWOŚĆ, CNOTA, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, NIELOTNOŚĆ, PRZECIWIEŃSTWO, OSTRY DYŻUR, LITERNICTWO, PRZEŚCIERADŁO, DŻEM, ŚMIESZKA, WYRAŹNOŚĆ, TAMILSKI, NIEOSTROŻNOŚĆ, DRINK, PAPROTKA ZWYCZAJNA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, PŁONINA, ARESZT DOMOWY, MECZ TOWARZYSKI, PURANA, PUNKTUALNOŚĆ, METALIK, AKCENT, MAŚLAK CZERWONY, ZUPA NA GWOŹDZIU, SYSTEM INFORMATYCZNY, MOC WYTWÓRCZA, PRZYPADEK, OPIEKA PALIATYWNA, WARTOŚĆ, BIOKATALIZATOR, ŁAPACZ, ŻARLIWIEC, SYNEKURZYSTA, KOPROSTANOL, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, HISPANO, WOLNA SOBOTA, RYBY WĘDROWNE, PARASOL, KLIN, ?SZCZUR ŚNIADY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.332 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ANALIZA MAJĄCA WYKAZAĆ, CZY COŚ JEST SŁUSZNE I PRAWDZIWE, EWENTUALNIE WYKRYĆ BŁĘDY I UMOŻLIWIĆ ICH NAPRAWĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ANALIZA MAJĄCA WYKAZAĆ, CZY COŚ JEST SŁUSZNE I PRAWDZIWE, EWENTUALNIE WYKRYĆ BŁĘDY I UMOŻLIWIĆ ICH NAPRAWĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WERYFIKACJA analiza mająca wykazać, czy coś jest słuszne i prawdziwe, ewentualnie wykryć błędy i umożliwić ich naprawę (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WERYFIKACJA
analiza mająca wykazać, czy coś jest słuszne i prawdziwe, ewentualnie wykryć błędy i umożliwić ich naprawę (na 11 lit.).

Oprócz ANALIZA MAJĄCA WYKAZAĆ, CZY COŚ JEST SŁUSZNE I PRAWDZIWE, EWENTUALNIE WYKRYĆ BŁĘDY I UMOŻLIWIĆ ICH NAPRAWĘ sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - ANALIZA MAJĄCA WYKAZAĆ, CZY COŚ JEST SŁUSZNE I PRAWDZIWE, EWENTUALNIE WYKRYĆ BŁĘDY I UMOŻLIWIĆ ICH NAPRAWĘ. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast