GAZ PALNY, PRODUKT FERMENTACJI METANOWEJ ZWIĄZKÓW POCHODZENIA ORGANICZNEGO (NP. ŚCIEKI, M.IN. ŚCIEKI CUKROWNICZE, ODPADY KOMUNALNE, ODCHODY ZWIERZĘCE, GNOJOWICA, ODPADY PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO, BIOMASA), A CZĘŚCIOWO TAKŻE ICH ROZPADU GNILNEGO, POWSTAJĄCY W BIOGAZOWNI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIOGAZ to:

gaz palny, produkt fermentacji metanowej związków pochodzenia organicznego (np. ścieki, m.in. ścieki cukrownicze, odpady komunalne, odchody zwierzęce, gnojowica, odpady przemysłu rolno-spożywczego, biomasa), a częściowo także ich rozpadu gnilnego, powstający w biogazowni (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BIOGAZ

BIOGAZ to:

paliwo z wysypiska (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GAZ PALNY, PRODUKT FERMENTACJI METANOWEJ ZWIĄZKÓW POCHODZENIA ORGANICZNEGO (NP. ŚCIEKI, M.IN. ŚCIEKI CUKROWNICZE, ODPADY KOMUNALNE, ODCHODY ZWIERZĘCE, GNOJOWICA, ODPADY PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO, BIOMASA), A CZĘŚCIOWO TAKŻE ICH ROZPADU GNILNEGO, POWSTAJĄCY W BIOGAZOWNI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.831

GLINKA PORCELANOWA, CHROMATOGRAF GAZOWY, CHLOREK HEMATYNY, INWOLUCJA, KIRGIZKA, POR, WEGETARIANIZM, ODTWARZANIE, SUROWIEC MINERALNY, JELITODYSZNE, PRODUKT UBOCZNY, ŁĄCZNIK GAZOWY, ADAPTACJA, KARRAKA, EUGLENINY, KONCERTYNA, MACEDONKA, ODZYSK, GRUPA FUNKCYJNA, ŻYWIOŁAK, GAZ FERMIEGO, LOGIKA MODALNA, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, MONGOŁKA, STACCATO, INDONEZYJKA, DROŻDŻARSTWO, JEFFREYS, GANG, PORCELIT, LITERNICTWO, DEGRAS, MALEDIWKA, DEONTOLOGIA, GAZ WIELKOPIECOWY, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, GAZ NIEKONWENCJONALNY, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, ŁAPEĆ, CZARCIE KOŁO, UMOWA AGENCYJNA, LANKIJCZYK, LÓD MORSKI, RAK KALIFORNIJSKI, WALEC WIBRACYJNY, ANTROPOCENTRYZM, BELLOC, CHOLESTEROL, ARAKAŃCZYK, JĘZOR, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, POJAWIENIE SIĘ, POMOC, GAZ DOSKONAŁY, MARGARYNA, ALPAKA, FUNK, EKSKREMENTY, ATAWIZM, WIDŁOZĄB PŁOWY, POLNIK PÓŁNOCNY, HUZAR, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, GUGLE, ETIOPCZYK, FUNKCJONALIZM, PANAFRYKANIZM, CEWA NERWOWA, RUMUNKA, KOSMOGONIA, KUC POTTOK, TERIOLOGIA, TAJ, LICZARKA BANKNOTÓW, ŻONA PUTYFARA, DYSKALKULIA LEKSYKALNA, AŁAJ, TARLICA, PRZYPRAWY KORZENNE, ODDZIELANIE, STEKOWCE, SIEROTA SPOŁECZNA, TRACZ DŁUGODZIOBY, KARP BEZŁUSKI, JOGURCIK, INKASKA, TRUST, SSAK, KAPELMISTRZ, BENTOS, MIESZANKA STUDENCKA, CIAŁO NIEBIESKIE, TOGIJKA, ARCHIWISTA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, PRZYPADEK, CEWKA NERWOWA, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, PRAWO, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, GAMBIJCZYK, RAKIETOWY POCISK ANTYBALISTYCZNY, SIERPIEC, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, MYKOLOGIA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, OFENSYWA, SZLAKA, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, PRZEPIÓRKA, OCET WINNY, KONFEKCJONER, CHOROBA MARIE-STRÜMPLLA-BECHTEREWA, RODEZYJKA, KAMIKADZE, GWIZD, BRĄZ, KAPA, SPACHACZ ZIELONAWY, RENTGENOLOGIA, NIELOTNOŚĆ, MED, NIETOLERANCJA, SANMARYNKA, TRANSPORT PNEUMATYCZNY, OWADOŻERNOŚĆ, PÓŁGRUPA RELACJI BINARNYCH, KREWETKA ZMIENNA, SILNIK GAZOWY, ABORDAŻ, KRUPNIOK, BARCZATKA FRANKOŃSKA, PŁOMYK, ANALGEZJA, KAMIKAZE, SENEGALKA, ALOES, SZKOT, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, ALBERT, PRAKTYKA RELIGIJNA, PAZERNOŚĆ, OKRĘT, ŻEGADŁO, UNAU, TRUNEK, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, OJCZYZNA, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, KAMGARN, BIURO PODAWCZE, ZADANIE, WZÓR CHEMICZNY, GÓRNICTWO WĘGLOWE, KABANOS, PRAWO MATERIALNE, NEUROCHEMIA, LAHTI, GAZ PRZEWODOWY, GNEJS OCZKOWY, MAROKANKA, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, GRUPA KETONOWA, NAWIGACJA SATELITARNA, MALATURA, NOSOROŻEC AFRYKAŃSKI, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, REAKCJA JĄDROWA, IMADEŁKO, FILA, MELANINA, BRUDAS, WŁOSZKA, PROSTA POTĘGOWA, HYDRAZYD, CHEMIA, STWOSZ, PRAWO DEWIZOWE, TYPIZACJA, PŁOMYCZEK, DREWNO LETNIE, PNIAKI, PRZETWÓR, WYRÓB, KSENOFIL, BŁONA ZEWNĘTRZNA, INSTRUMENTOLOGIA, ŚWIATŁO POZYCYJNE, KAYMAK, POLARYZACJA ATOMOWA, GAZ IDEALNY, RURA BANGALORE, CASALS, GHAŃCZYK, GABONKA, DOPALACZ, OWCZY PĘD, PANTEON, CZAMARKA, KEDYW, JEDWAB, POKÓJ, MAKROPIERWIASTEK, WYDATEK SOCJALNY, KURZAWKA, BECZKA BEZ DNA, BURUNDYJKA, FUNDUM, KAŁKAN, STOKOWSKI, ŚWIAT, MASA KAŁOWA, BRAZYLIJCZYK, KUROPATWA, GALARETKA, CHARYZMAT, LEKARSTWO, BRUNEJKA, OBRÓBKA BLACHARSKA, FORMALISTKA, CHODNIK PRZECIWMINOWY, WADLIWOŚĆ, SALA, JAMAJCZYK, GWAJAK, JAWNOŚĆ, WOLNY RYNEK, MONITOR, ORTOPTYK, ERGOTERAPEUTA, PŁATNERZ, CAVAL, KONSERWATYWNOŚĆ, KLOAKA, LITWINKA, KAMICA MOCZOWA, PRODUKT BANKOWY, CHLOROCHINA, SIŁA AERODYNAMICZNA, KAMPUCZANKA, WIDLISZEK, KOJARZENIE WSOBNE, POEMAT HEROICZNY, GLUPTAK, KRAKÓW, KNIEJÓWKA, MALTANKA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, IZBA, CIS, DELIKAT, KREDYT KUPIECKI, WYPRAWIACZ, REKINEK PSI, PURANA, ZABIEG AGROTECHNICZNY, ŻUŻEL, NARWA, GERTLER, KLIMAKTER, REKINEK PLAMISTY, MAGNES, SUPERNOWA TYPU IC, MUS, ŁAŃCUSZEK, MATECZNIK, BARSZCZ BIAŁY, LIBERYJCZYK, EFEKT OLIVERY-TANZIEGO, WILAMOWIANKA, SESZELCZYK, DROŻDŻOWNIA, HELMOND, TKACZ, KORNIJCZYK, KAMPANIA ZIEMNIACZANA, TABLOIDYZACJA, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, FARBKA, KAFKA, SPOIWO BUDOWLANE, GNETOWE, OLSZAK, OCHRONA, URUGWAJKA, BAŁACHNA, BELIZENKA, PAS DROGI GRANICZNEJ, AZERBEJDŻANKA, IRAKIJKA, SOLARZ, KWIAT PUŁAPKOWY, ZGREDY, ŁAPOWNICTWO BIERNE, MORAWIANIN, KAPITULARZ, BEZKRWAWE ŁOWY, KANCONA, DECHA, ?KORONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.831 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GAZ PALNY, PRODUKT FERMENTACJI METANOWEJ ZWIĄZKÓW POCHODZENIA ORGANICZNEGO (NP. ŚCIEKI, M.IN. ŚCIEKI CUKROWNICZE, ODPADY KOMUNALNE, ODCHODY ZWIERZĘCE, GNOJOWICA, ODPADY PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO, BIOMASA), A CZĘŚCIOWO TAKŻE ICH ROZPADU GNILNEGO, POWSTAJĄCY W BIOGAZOWNI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GAZ PALNY, PRODUKT FERMENTACJI METANOWEJ ZWIĄZKÓW POCHODZENIA ORGANICZNEGO (NP. ŚCIEKI, M.IN. ŚCIEKI CUKROWNICZE, ODPADY KOMUNALNE, ODCHODY ZWIERZĘCE, GNOJOWICA, ODPADY PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO, BIOMASA), A CZĘŚCIOWO TAKŻE ICH ROZPADU GNILNEGO, POWSTAJĄCY W BIOGAZOWNI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIOGAZ gaz palny, produkt fermentacji metanowej związków pochodzenia organicznego (np. ścieki, m.in. ścieki cukrownicze, odpady komunalne, odchody zwierzęce, gnojowica, odpady przemysłu rolno-spożywczego, biomasa), a częściowo także ich rozpadu gnilnego, powstający w biogazowni (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIOGAZ
gaz palny, produkt fermentacji metanowej związków pochodzenia organicznego (np. ścieki, m.in. ścieki cukrownicze, odpady komunalne, odchody zwierzęce, gnojowica, odpady przemysłu rolno-spożywczego, biomasa), a częściowo także ich rozpadu gnilnego, powstający w biogazowni (na 6 lit.).

Oprócz GAZ PALNY, PRODUKT FERMENTACJI METANOWEJ ZWIĄZKÓW POCHODZENIA ORGANICZNEGO (NP. ŚCIEKI, M.IN. ŚCIEKI CUKROWNICZE, ODPADY KOMUNALNE, ODCHODY ZWIERZĘCE, GNOJOWICA, ODPADY PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO, BIOMASA), A CZĘŚCIOWO TAKŻE ICH ROZPADU GNILNEGO, POWSTAJĄCY W BIOGAZOWNI sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - GAZ PALNY, PRODUKT FERMENTACJI METANOWEJ ZWIĄZKÓW POCHODZENIA ORGANICZNEGO (NP. ŚCIEKI, M.IN. ŚCIEKI CUKROWNICZE, ODPADY KOMUNALNE, ODCHODY ZWIERZĘCE, GNOJOWICA, ODPADY PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO, BIOMASA), A CZĘŚCIOWO TAKŻE ICH ROZPADU GNILNEGO, POWSTAJĄCY W BIOGAZOWNI. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x