ZBIORNIK WODNY POCHODZENIA ANTROPOGENICZNEGO (POWSTAŁY PO EKSPLOATACJI GLINY), EKOLOGICZNIE ZBLIŻONY DO JEZIORA I STAWU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GLINIAK to:

zbiornik wodny pochodzenia antropogenicznego (powstały po eksploatacji gliny), ekologicznie zbliżony do jeziora i stawu (na 7 lit.)GLINIANKA to:

zbiornik wodny pochodzenia antropogenicznego (powstały po eksploatacji gliny), ekologicznie zbliżony do jeziora i stawu (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GLINIAK

GLINIAK to:

zbiornik wodny pochodzenia antropogenicznego (powstały po eksploatacji gliny), ekologicznie zbliżony do jeziora i stawu (na 7 lit.)GLINIAK to:

naczynie wykonane z gliny (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIORNIK WODNY POCHODZENIA ANTROPOGENICZNEGO (POWSTAŁY PO EKSPLOATACJI GLINY), EKOLOGICZNIE ZBLIŻONY DO JEZIORA I STAWU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.550

TONGIJCZYK, MIÓD PITNY, WAŁEK, ŹRÓDŁO, WILAMOWIANIN, POLIIMID, BHUTAŃCZYK, LESOTYJKA, LAPILLI, ABISYNKA, CZAMARKA, KORNWALIJKA, STOPIWO, ECHO, GHANIJKA, LIGA JĘZYKOWA, CHEDYW, LONT WOLNOTLĄCY, ALPAKA, RESORTACJA GENOWA, RAKIJA, ZABIAŁ, AFRYKANKA, MEHTA, ALFABET GRECKI, FRYZYJKA, LACQ, GRZBIETORÓD, MONGOŁKA, ZRZYN, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, MARKEVITCH, KOJOT, WAŁECZEK, MADZIARKA, CERAMIKA, RUDOWĘGLOWIEC, MAURYTYJKA, TAR, DALMATYNKA, RYBITWA, KURP, RUMUN, BIOCYD, DOMEYKO, SABATIANIZM, TATARAK, KIRIBATYJCZYK, GWATEMALCZYK, ZATOKA, KWOKACZ, PŁYWANIE SYNCHRONICZNE, MYKWA, KOSZT INWESTYCYJNY, NAUTILUS, SALWADORKA, TUREK, UDMURTYJKA, MAHOŃ, WARMIAK, DUNKA, LALO, PIASEK ZWAŁOWY, JEZIORO POLJOWE, MEKSYKANIN, GALILEJKA, HEIMWEHRA, DALMATKA, DZIURA, KURTYNA WODNA, UKRAINIEC, ŻABKA, KARABINEK, STRAJK WŁOSKI, KOŁOWIEC, GAGAUZ, NIDERLANDKA, CEMBROWANIE, GOLEM, WITAMINKA, PODLASIUK, UHLA, POKŁAD, ROJEK, ŻYRYTWA, NUCZA, DYSRUPCJA, KRZEŚLISKO, KAUCZUK BUTYLOWY, TYNKTURA, KAZACH, MIĘKISZ WODNY, LIBAŃCZYK, SZAMBO, MINÓG STRUMIENIOWY, TYROLCZYK, NSUTA, TAJ, MARAKAS, GÓRAL, SKAZA MOCZANOWA, JAMAJCZYK, NUR, KAZASZKA, GAZ ZIEMNY, SAAB, GORYCZKA, NOŚNOŚĆ, GRENADYJKA, KORNWALIJCZYK, DZIWERÓWKA, LUKSEMBURKA, MIKROKARTA, CHANSON, KRENEK, CZESZKA, ALGIERKA, HOLOWNIK, MIKRORZEŹBA, PŁYWAK, HLAK, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, JESIOTR JEZIORNY, SPUST, TYFTYK, JAPONKA, FARWATER, AFGAŃCZYK, IRLANDCZYK, NEPALKA, KARCZOWNIK, TERIER, SZPIGAT, TRIPOLI, JAKUTKA, BRAZYLIJKA, KUJAWIAK, WODY ŚRÓDLĄDOWE, WIEŻA CIŚNIEŃ, WOŁOSZKA, TRIAL, KIMBANGIZM, PŁYN INFUZYJNY, CZECZENKA, HEIFETZ, KAFKA, GRUZINKA, JAMAJKA, EYRE, KAMERUŃCZYK, SPIĘTRZENIE, SPIRYT, STOPIWO, BALON, WILCZARZ IRLANDZKI, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, PERKOZ SREBRNOCZUBY, MAŁOPOLANIN, MAZOWSZANKA, KOSTARYKANIN, NEPALCZYK, JEZIORO EPISZELFOWE, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, BAWARCZYK, AFROAMERYKANIN, SZCZUR WODNY, MINERALIZACJA, BIOCHEMIA, KREOLKA, SILOS, BURUNDYJKA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, ANDORKA, MALEDIWCZYK, JEZIORO TEKTONICZNE, GERTLER, ZBIORNIK RETENCYJNY, EKRAN WODNY, HAITAŃCZYK, WEGETARIANIZM, ADŻAR, SŁOWACZKA, HEMANT, PIRYMIDYNA, EMBLEMAT, TYBETAŃCZYK, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, GAZ PROCHOWY, LESOTYJCZYK, GALARETKA, HELLENKA, ZALEW, SINGAPURCZYK, TEOLOGIA WYZWOLENIA, CIOŁKOWSKI, MĄCZKA KOSTNA, JAKUT, SCHEIN, WIELKOPOLANIN, HERCEGOWIŃCZYK, PIERŚCIEŃ, SERB, BENIŃCZYK, TOR WODNY, NIKISCH, KUMLA, NACIOS, CZUWASZ, AUSTRYJAK, KUJAWIANIN, MONOTERPEN, DASZAWA, WINDSURFING, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, LUKSEMBURCZYK, KAMPUCZANKA, PÓŁKREW, ANOLIS WODNY, NIGERYJKA, KOCZA, GAGAUZKA, KLASA ŚREDNIA, TRACZ DŁUGODZIOBY, ZAIRKA, GOSZYZM, MŁYN WODNY, TOPIELICA, PŁOSZCZYCA, WEŁNA SZKLANA, KOAGULAT, ZORBA, JEZIORO EWORSYJNE, KAFEL, KONOPIE, GREK, WIELKOPOLANKA, HINDUS, SELER WODNY, ZLEWNIA, JAWAJCZYK, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, LEŚMIAN, MIĘSIEŃ KRAWIECKI, PRUSAK, PÓŁWYSEP PRZYROSTKOWY, WARMIACZKA, ZOOSTEROL, CARILLO, TYROLKA, PAWANA, BARAN, HYDROBUS, PULPA, PRZESZYCIE, ISLANDKA, KOMORYJKA, KOTEWKA, TANA, DROGA GRUNTOWA, ZĘZA, BRACHYCEFALIA, ETER KORONOWY, SŁOWAK, BOLIWIJKA, NUR RDZAWOSZYI, PCHACZ, WEŁNA MINERALNA, KORMORAN ROGATY, BOŚNIACZKA, KARAKAŁPACJA, JEZIORO OSUWISKOWE, TURKMENKA, BIAŁORUSINKA, KONGIJKA, LEINSDORF, ROSJANKA, REMIKS, KEDYW, WOSK, SOTYJKA, AFRYKANIN, GWATEMALKA, GNOJOWNIA, KRÓLEWIĘTA, ŚLUNZACZKA, ŚLUNZAK, NÓŻ BOJOWY, IZRAELKA, POLIKONDENSAT, MADALA, MIÓD EKSPRESOWY, PENATY, ESTOŃCZYK, EKWADORKA, DYWDYK, NORANDA, GREEN, SALWADORCZYK, ?ŁUSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.550 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBIORNIK WODNY POCHODZENIA ANTROPOGENICZNEGO (POWSTAŁY PO EKSPLOATACJI GLINY), EKOLOGICZNIE ZBLIŻONY DO JEZIORA I STAWU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZBIORNIK WODNY POCHODZENIA ANTROPOGENICZNEGO (POWSTAŁY PO EKSPLOATACJI GLINY), EKOLOGICZNIE ZBLIŻONY DO JEZIORA I STAWU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GLINIAK zbiornik wodny pochodzenia antropogenicznego (powstały po eksploatacji gliny), ekologicznie zbliżony do jeziora i stawu (na 7 lit.)
GLINIANKA zbiornik wodny pochodzenia antropogenicznego (powstały po eksploatacji gliny), ekologicznie zbliżony do jeziora i stawu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GLINIAK
zbiornik wodny pochodzenia antropogenicznego (powstały po eksploatacji gliny), ekologicznie zbliżony do jeziora i stawu (na 7 lit.).
GLINIANKA
zbiornik wodny pochodzenia antropogenicznego (powstały po eksploatacji gliny), ekologicznie zbliżony do jeziora i stawu (na 9 lit.).

Oprócz ZBIORNIK WODNY POCHODZENIA ANTROPOGENICZNEGO (POWSTAŁY PO EKSPLOATACJI GLINY), EKOLOGICZNIE ZBLIŻONY DO JEZIORA I STAWU sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - ZBIORNIK WODNY POCHODZENIA ANTROPOGENICZNEGO (POWSTAŁY PO EKSPLOATACJI GLINY), EKOLOGICZNIE ZBLIŻONY DO JEZIORA I STAWU. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x