FILM POWSTAŁY W WYNIKU ADAPTACJI JAKIEGOŚ DZIEŁA LITERACKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EKRANIZACJA to:

film powstały w wyniku adaptacji jakiegoś dzieła literackiego (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EKRANIZACJA

EKRANIZACJA to:

przeniesienie jakiegoś dzieła na ekran (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FILM POWSTAŁY W WYNIKU ADAPTACJI JAKIEGOŚ DZIEŁA LITERACKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.644

KLUBOWICZKA, POZOSTAŁOŚĆ, WAŁ BRZEGOWY, GRUPA, DAWCZYNI, POŁAĆ, WYNIK, GORS, TECZKA PERSONALNA, WARMIŃSKI, AUDIOMETRIA, RAMA, STRUŚ AFRYKAŃSKI CZARNY, KIESZONKA, SURREALIZM, OBYWATELKA, BLENDED WHISKY, BÓL GŁOWY, NEGOCJACJA, SZARY KONIEC, POGOTOWIE, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, STYPENDIUM, ODBIÓR, GŁOWICA, CAFE, DESEREK, POSPOLITE RUSZENIE, KOMPOSTOWNIK, SKARGA, RYTOWNIK, SUBSTYTUCYJNOŚĆ, WARTOŚĆ DODANA, NAWALANKA, GÓROTWÓR, FORMACJA, KARTOTEKA, MARTYNGAŁ, LITERATURA, ESTETYKA, ZRZYN, ZARANIE, PISEMKO, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, PARAFOWANIE, ANGIOPLASTYKA, MIKROREPRODUKCJA, LUSTRO TEKTONICZNE, PRAKOLEBKA, RAJCZEW, NATURALIZM, CZESKI FILM, POWIEŚĆ POETYCKA, WYKRAWACZ, SYFEK, GOSZYZM, GĄBECZKA, JĘZYK NATURALNY, PRZĘDZA, AUTOR, FIGURA HERALDYCZNA, PRZEJŚCIÓWKA, SSANIE, PIWO, ŻUBR NIZINNY, WSPÓŁPLEMIENIEC, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, BRAT, ZWYCIĘSTWO, SUPERPRODUKCJA, NAKIEROWANIE SIĘ, ZDRADA, FILM, ZAKRYWKA, KUMOSTWO, TERMOBAROMETR, DEZINTEGRACJA MROZOWA, BETON, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, MIEŃSZEWIZM, PORWAK TEKTONICZNY, REAKTOR, CHASYDYZM, PRZERWANIE, DERYWAT ASOCJACYJNY, PEDAŁÓWKA, AKTYWNOŚĆ, FACJA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, FILM S-F, EMBLEMAT, WYPRZEDAŻ, FILM ŚREDNIOMETRAŻOWY, ZJEDNOCZONY KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, GNOSTYCYZM, CIELENIE LODOWCA, DRAMAT MUZYCZNY, CIELENIE SIĘ LODOWCA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, ZAGARNIĘCIE MIENIA, WYKLUCZENIE, GWIAZDA, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, ATEMOYA, KOMANDO, WARSTWOWANIE, OLIWA Z OLIWEK, SYF, ANION FOSFORANOWY(V), FILM TRAGIKOMICZNY, NOTA PROTESTACYJNA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, SAMOOKALECZENIE, OWCA OLKUSKA, PARTYKULARNOŚĆ, PIASKOWIEC KWARCOWY, KISZONKA, IGNORANCJA, GEN HIPOSTATYCZNY, CIASTO, OBARCZENIE, SANKCJA, GLUTYNA, UCHO IGIELNE, WSPÓŁCZYNNIK ROZWINIĘCIA GRANICY, KLON, ŻUBROŃ, OBRĘCZ, KOŃ UKRAIŃSKI, RETROGRESJA, SOFCIK, DŁUGI METRAŻ, KOLEJKA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, INDUKCYJNOŚĆ, INTERWENCJA, KLAWISZ, WAPIEŃ ROGOWCOWY, KOMÓRKA, PRECYPITACJA, EKOSFERA, GIA, PLATFORMA WIDOKOWA, MISJA WERYFIKACYJNA, ŚCIANKA, LICENCJA, ROZBIEŻNOŚĆ, KIEROWNIK MUZYCZNY, FILM INTERAKTYWNY, POLE, HEREZJA PARAFRAZY, ŁAŃCUCH MARKOWA, WĘGIEL KOPALNY, KWAS FTALOWY, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, CYTACIK, AKLIMATYZACJA, SZMAT, INDUKTYWNOŚĆ, ANIME, TUBOWY, DRAMAT MODERNISTYCZNY, SMAK, MONIDŁO, FALA BALISTYCZNA, EMAKIMONO, ABSTRAKT, DREWNO PIERWOTNE, MIÓD EKSPRESOWY, MANN, INDUKCJA ELEKTROSTATYCZNA, WYKLUCZENIE, BAZGRACZ, KEMALIZM, GENEZA, NIC, SYNTEZA, ZADRAPNIĘCIE, ORFIZM, FIKCJA LITERACKA, WZOREK, ANEGDOTA, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, KOMENTATORSTWO, DOPING, WERSJA KINOWA, FILM DŁUGOMETRAŻOWY, MEFISTO, NIEPOKOJENIE SIĘ, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, IZOLAT, RUNDA, ABOLICJONISTA, ODPADEK, ZŁOŚLIWOŚĆ PRZEDMIOTÓW MARTWYCH, KONTEKST, SEJM ROZBIOROWY, CROSSING-OVER, ZAPIS, ŚRODKI PIENIĘŻNE, PRZYBLIŻENIE, DZIEŁA, GLINIANKA, FESTYN, TATO, ODCHÓD, RURECZNIKOWATE, INWERT, PIERWODRUK, TRIUMF, WYMIOTY, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, KAMPANIA, ORDYNAT, RETINOPATIA, PIWKO, GEN FUZYJNY, ZACHÓD, FLAK, FILM NIEMY, SAAB, APANAŻE, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, STRATEGIA, PILOT, POSMAK, OBRAZ POZORNY, INTRYGA, GLUTEN, MIESZANKA BETONOWA, MIENSZEWIZM, ANABAPTYŚCI, NIEOBEZNANIE, NASYCENIE, KONWENCJONALIZM, STRADA, LEGENDA, KSYLOGRAFIA, DYCHOTOMICZNOŚĆ, STOWARZYSZONY, POMÓR, HARD ROCK, SZTUKA, ZADRAPANIE, OSOBOWOŚĆ ANALNA, SURREALIZM, PASZTECIK, NADGORLIWOŚĆ, SZMATKA, LOTNIK, ZASILANIE, ROZBUDOWA, STRUKTURA, LICZBA PORZĄDKOWA, NIEPORĘCZNOŚĆ, KRYMINAŁEK, PRACOBIORCA, OJCIEC, WINIFIKACJA, CZĘŚĆ, PIDŻIN, TARAS, PATOLOGIA NARZĄDOWA, PĘCHERZ, TUBYLEC, ZRZESZONY, KAMIEŃ NERKOWY, ŁUPEK CHLORYTOWY, NADZIENIE, SPLOT KRZYŻOWY, PRZEKSZTAŁCENIE TOŻSAMOŚCIOWE, FANTOM, APARAT KIPPA, DELACJA, BRZEG, ZABURZENIE, ELEMENT FLORYSTYCZNY, MAKSIMUM CENOWE, KŁYKCINA, KAWA MIELONA, SPIĘTRZENIE, SKLERODERMIA, KULTYWAR, PIGMALIONIZM, OKOLICA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, DELUWIUM, PRELUDIUM, NAŚLADOWANIE, AFAZJA, KLUCZ, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, KARKAS, GRA, CZEKOLADA PITNA, KORZEŃ, LEPTON, ?ŻUŁAWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.644 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FILM POWSTAŁY W WYNIKU ADAPTACJI JAKIEGOŚ DZIEŁA LITERACKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FILM POWSTAŁY W WYNIKU ADAPTACJI JAKIEGOŚ DZIEŁA LITERACKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EKRANIZACJA film powstały w wyniku adaptacji jakiegoś dzieła literackiego (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EKRANIZACJA
film powstały w wyniku adaptacji jakiegoś dzieła literackiego (na 11 lit.).

Oprócz FILM POWSTAŁY W WYNIKU ADAPTACJI JAKIEGOŚ DZIEŁA LITERACKIEGO sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - FILM POWSTAŁY W WYNIKU ADAPTACJI JAKIEGOŚ DZIEŁA LITERACKIEGO. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x