DZIAŁ SPEKTROSKOPII, W KTÓRYM MIERZONA JEST ABSORPCJA PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W FUNKCJI DŁUGOŚCI FALI, NASTĘPUJĄCA W WYNIKU INTERAKCJI Z PRÓBKĄ LUB BADANYM OBIEKTEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA to:

dział spektroskopii, w którym mierzona jest absorpcja promieniowania elektromagnetycznego w funkcji długości fali, następująca w wyniku interakcji z próbką lub badanym obiektem (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ SPEKTROSKOPII, W KTÓRYM MIERZONA JEST ABSORPCJA PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W FUNKCJI DŁUGOŚCI FALI, NASTĘPUJĄCA W WYNIKU INTERAKCJI Z PRÓBKĄ LUB BADANYM OBIEKTEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.925

CZWORONÓG, NISZA, PARA UPORZĄDKOWANA, FILOZOFIA POZNANIA, OSZUKANIEC, SIŁOWNIK, BROSZURA, OLEJ PALMOWY, SPORTÓWKA, CHŁOPOWINA, DOMINATOR, BIBLIOTEKA, SPRZEDAWCA, ARMARIA, DZIAŁKA, KASZANKA, PLATER, BABKA, PIĘĆSETKA, MAGAZYN, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, LINUKSIARA, BIEG BEZPOŚREDNI, ANGLEZ, NIECIĄGŁOŚĆ, ACETYLENEK MIEDZI, ŁAMACZ LODU, ILUZJONIZM, AEROCASCO, NABÓJ ĆWICZEBNY, SPÓDNICZKA, SYSTEM ZNAKOWY, SONDA, KONTUAR, TERCJA, TOŻSAMOŚĆ, NASTAWA, ARCUS SECANS, INTERPOLACJA, NIEPRAWORZĄDNOŚĆ, PSZCZOŁA MIODNA, WOJNA CELNA, CYSTERNA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, CABAN, KLINKIER, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, WYKAŃCZALNICTWO, KRATER, RYJEK, ZAKOPCENIE, NIESTRAWNOŚĆ, ORSZADA, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, SUFFOLK, PLEUSTOFIT, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, LOKACJA, BANER, MOŻLIWOŚĆ, POLITYCZNY, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, PIÓROSZ PIERZASTY, EMALIA, ELEKTROLUMINESCENCJA, MASA KAKAOWA, INTERPRETATOR, CZESTER, STAJE, CIAŁKO BIAŁAWE, WELWET, NASADA, SPORT ZIMOWY, LICHENOLOGIA, INICJATYWA PRYWATNA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, KAPAR, STROP GĘSTOŻEBROWY, GŁUCHOŚĆ, CHOROBA GENETYCZNA, ARCHAICZNOŚĆ, REPOWNIA, MEZOTERAPIA, TAMA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ZMIANA PATOLOGICZNA, WIRTUALIZACJA, KRZYŻ PAPIESKI, OCZY, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, SZTAMBUCH, TANYSTROF, WĘŻYNKA, FALA BALISTYCZNA, RAFA, PRECYZJA, TOWARZYSZ PANCERNY, UMOWA KOMPENSACYJNA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, KALWARIA, ZASADA MACHA, PYZA, MUZYKA CERKIEWNA, CHALDEJSKI, STRĄGA, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, GRECKOŚĆ, KREWNY, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, KURATELA, UŁAMEK DZIESIĘTNY, PRZYKASÓWKA, MECENASKA, INTERLUDIUM, SZMAT, SAŁATA LOLLO, SEKTOR PRYWATNY, PODPIS CYFROWY, PLOMBOWIEC, IDENTYFIKACJA, GAŁĄŹ, BASEN PORTOWY, GÓROTWÓR, EMILY, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, PRĄTNIKI, KRATOWNICA, CZEREŚNIA, KORYTARZ, PRZEPOJKA, PRĄD INDUKCYJNY, OBRAZ POZORNY, ENERGIA SŁONECZNA, BARWNIK, SYNTETYZATOR, KRUSZNICA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, KOCANKA WŁOCHATA, JĘZYK SZTUCZNY, APOSTOŁ, OPERA MYDLANA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, FACHOWIEC, FUNKCJA ZDANIOWA, LITOŚCIWOŚĆ, AUTOSKLEP, WALENCJA, SKŁADAK, PIĘCIORNIK SIWY, RYZYKO KURSOWE, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, PŁATEW, DZIANINA, ZGNILIZNA DREWNA, ZŁOTOŚĆ, TETRAMER, LARGO, PODCIŚNIENIE, ZYSK, PRZEŁĄCZALNIA, KOCIE OKO, KADŹ, STACJA TELEWIZYJNA, MONARCHIZM, ADHD, RZĄDNOŚĆ, STREAMING, DYMKA, KUBEŁ, RYZYKO, ŁUK KLASYCZNY, FIZYKA MEDYCZNA, ADORACJA, FUS, POLE GOLFOWE, NIEREGULARNOŚĆ, UPIĘCIE, ZASTAWKA, ODPROMIENNIK, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, STŁUCZENIE, PŁOMIEŃ, MIĘDLICA, CERKWISKO, KĄT, ALBUMIK, BAZYLISZEK, DEINSTALACJA, STAN, IGRASZKA SŁOWNA, PRACE, ODPUST, ĆWICZENIA, VIRGA, HALO, IMPLIKATURA, KIŚCIEŃ, TRZĘSIENIE ZIEMI, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, APROKSYMACJA, EKRAN, AMINOPENICYLINA, MEDYCYNA PALIATYWNA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, PSALMOGRAF, KOZIOŁ, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, NÓŻ BOJOWY, CHEMIA, BIDŁO, KRZYŻ MALTAŃSKI, LIGROINA, CZARNA ROBOTA, WIDELEC, ODCZYNNIK CHEMICZNY, PIKIETA, WIERZCHOŁEK, EKSPLOATACJA, TOY, OPIEKUŃCZOŚĆ, MROZEK, TRANSFER BIEŻĄCY, BOA KRÓTKOOGONOWY, TRZECIA CZĘŚĆ, KANCONETTA, TKAŃCOWATE, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, TESTOWANIE WZORCOWE, ODPŁATA, BORDER, KONTRMANIFESTACJA, ZAMKNIĘTOŚĆ, PAŁĄCZEK, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, NEURON LUSTRZANY, POCHLEBSTWO, SKARPA, BOSS, GARNEK, PROFESOREK, DOMNIEMANIE, ŻAGIEW, NOWOWIERCA, SCHRONISKO, CHOINKA, MAKRAMA, ŻYWOTNOŚĆ, DŁUGIE RĘCE, BYLICA POSPOLITA, ZAJOB, MAJAK, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, ADIANTUM DELIKATNE, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, DYPTYCH, ŻYWIEC, POLIIMID, DRUGA BRODA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, ZWALISTOŚĆ, SZEREG HARMONICZNY, MILANEZ, WIELOMIAN JEDNORODNY, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, PROSIONEK SZORSTKI, SKAŁA OSADOWA, MAŁŻORACZKI, DYMKA, PROSUMENT, KRYNOLINA, BOMBA TERMOJĄDROWA, IGŁA, FLASZKA, MOLEKUŁA, ANTYPERTYT, SZPILKOWE, KWARC ZIELONY, WSPÓLNOTOWOŚĆ, PAPROTKA ZWYCZAJNA, BEZSENSOWNOŚĆ, SZKLIWO CERAMICZNE, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, KNECHT, SIOSTRZYCZKA, TYLCZAK ŁUKOWY, POLAK, CZYTANKA, SZKARADNOŚĆ, INTROIT, PODDASZE, KARPOLOGIA, ODWSZALNIA, WYCIERACZKA, MIANOWNIK, BALANS, KULFONIK, PODATEK, ?SZYLKRET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.925 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ SPEKTROSKOPII, W KTÓRYM MIERZONA JEST ABSORPCJA PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W FUNKCJI DŁUGOŚCI FALI, NASTĘPUJĄCA W WYNIKU INTERAKCJI Z PRÓBKĄ LUB BADANYM OBIEKTEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ SPEKTROSKOPII, W KTÓRYM MIERZONA JEST ABSORPCJA PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W FUNKCJI DŁUGOŚCI FALI, NASTĘPUJĄCA W WYNIKU INTERAKCJI Z PRÓBKĄ LUB BADANYM OBIEKTEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA dział spektroskopii, w którym mierzona jest absorpcja promieniowania elektromagnetycznego w funkcji długości fali, następująca w wyniku interakcji z próbką lub badanym obiektem (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA
dział spektroskopii, w którym mierzona jest absorpcja promieniowania elektromagnetycznego w funkcji długości fali, następująca w wyniku interakcji z próbką lub badanym obiektem (na 24 lit.).

Oprócz DZIAŁ SPEKTROSKOPII, W KTÓRYM MIERZONA JEST ABSORPCJA PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W FUNKCJI DŁUGOŚCI FALI, NASTĘPUJĄCA W WYNIKU INTERAKCJI Z PRÓBKĄ LUB BADANYM OBIEKTEM sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - DZIAŁ SPEKTROSKOPII, W KTÓRYM MIERZONA JEST ABSORPCJA PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W FUNKCJI DŁUGOŚCI FALI, NASTĘPUJĄCA W WYNIKU INTERAKCJI Z PRÓBKĄ LUB BADANYM OBIEKTEM. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

x