MECHANIZM POKAZUJĄCY DATĘ, NP. W ZEGARKU LUB APARACIE FOTOGRAFICZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DATOWNIK to:

mechanizm pokazujący datę, np. w zegarku lub aparacie fotograficznym (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MECHANIZM POKAZUJĄCY DATĘ, NP. W ZEGARKU LUB APARACIE FOTOGRAFICZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.286

GLEBA KOPALNA, NÓŻ DO CHLEBA, WYPRAWA, GETRY, FUNKCJA GREENA, ŁOM, OBRÓT SPECJALNY, OPERATOR BITOWY, GREGORIANKA, TARLATAN, PRZECHÓW, BABCIA CIOTECZNA, DUJKERY, TWORZYWO SZTUCZNE, CIĄG, KRATOWNICA, CYRK LODOWCOWY, BOM, MOWA NIEZALEŻNA, PIES DO TOWARZYSTWA, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, SŁUŻBA, SPŁUKIWANIE, KRUPNIK, KATALOG DZIAŁOWY, PURUSZA, JEHOLOPTER, KABESTAN, PUNKT, KOSZYKÓWKA ULICZNA, SUBRETKA, RAKIETA, PIONIER, GRZBIET, UŻYTEK, CIAPATY, ALARM BOJOWY, RURKA, OCZAROWIEC, MISKA KLOZETOWA, ISKIERNIK, NAZWA SYSTEMATYCZNA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, KINOTEATR, DZIEDZICZENIE, FUNKCJA, KONCERT ŻYCZEŃ, ODMIANKA, WYROSTEK FILTRACYJNY, DROBNICA, AURA, KOPOLIMER, PUSZKARZ, BATUTA, PRODUKT, KONSERWA, PŁYTA PILŚNIOWA, TIURMA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, AGRESOR, FOTOALBUM, JADZICA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, BADANIA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, DZWONY RUROWE, KOMPARYCJA, KOMORA WULKANICZNA, ADAGIO, STOŁÓWKA, ELEKTROLIT, SEKSTANS, NIEWYDOLNOŚĆ, MATERIAŁ BUDOWLANY, JAJECZNICA, AHISTORYCYZM, STRONA TYTUŁOWA, SEZONOWIEC, AZOLLA PAPROTKOWA, LIGATURKA, KARTAN, RING, WYŻYNA, KSIĄŻĄTKO, OPASANIE, CENTRUM, RURA, HELLEŃSKOŚĆ, PIENIĄDZ LOKALNY, MONARCHIA ELEKCYJNA, POLITYCZNY, SIOSTRZYCZKA, ROŚLINA OKRYWOWA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, KORMA, KONSTABL, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, WRZUTA, PODKOWA, DRUK ROZSTRZELONY, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, ARABICA, JĘZYCZEK U WAGI, KLONOWANIE, WSPÓŁUCZENNICA, KINO DOMOWE, FRATER, SZALKA, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, BEZIDEOWOŚĆ, KOZAK, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, WINO, PANDANOWIEC, SWĘDZENIE, INHALACJA, ANTRYKOT, MOSTEK, MONOPOLISTA, MODUŁ MIESZKALNY, HRABINI, AMINOKWAS, SELEKCJA, MARATON, REPUTACJA, PIRANIOWATE, KASZTEL, DRĄŻEK, STYPENDIUM SOCJALNE, PRZESŁANKA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, KRĘGARSTWO, EMISJA, ZNAKI, SKRZYDŁO, DRUŻYNA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, KARAFKA, BENEFICJUM, ZEFIR, KAPITUŁA, PROPAGANDÓWKA, PODWYMIAR, BOMBA TERMOJĄDROWA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, LOGIKA NIEFREGOWSKA, PÓŁOKRĄG, SYGNAŁ ANALOGOWY, FORMA, GWAJAK, PODPINKA, ZAGRYWKA, REKREACJA, ANGIELSKA FLEGMA, PLURALIZM, UKRZYWDZONY, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, RENKLODA, TRYMOWANIE, OKRĘT ARTYLERYJSKI, TONAŻ, PUKLERZ, MOGISYGMATYZM, PANEGIRYSTA, AGAMA, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, PRZĘDZIWO, TRYSEKCJA, WIDMO SYGNAŁU, ROZMODLENIE, PREDYKCJA, TWARDZIAK, PANORAMA, SOLITER, OPONA, KROKIET WIOSENNY, KNOT, KLEDONISMANCJA, GUMA, LUDOBÓJSTWO, ODCZYNNIK, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, GLORIETA, PŁUCZKA WIERTNICZA, BUT, LIST PRZEWODNI, ESKORTOWIEC, DANIE KOSZA, BOZIA, PIEC GRZEWCZY, SYLWETA, WYCINEK, WIEŚ PLACOWA, LANE KLUSKI, OFENSYWA, BATERIA, MISO, ŻABKA, PACJENCJA, POGODNOŚĆ, EKOLOGISTYKA, SŁOMA TARGANA, ADRES KORESPONDENCYJNY, SŁUP, EKLER, RATYSZCZ, FROTKA, KIPA, JAZ, FONDUE SEROWE, DOPŁATA EKSPORTOWA, LOBELIOWE, SPOIWO BUDOWLANE, D, SZEWRON, REZEDA, ZATRUDNIENIE, BOMBA, MARUDA, MARKIZA, LUFKA, JEŻOWIEC, OBOWIĄZEK SZKOLNY, CZYN, INTERNACJONAŁ, MYSZ, SOK, OBIEKT, WODNIAK, MATURKA, ESCALIVADA, SSAK, KORONA, TRUMNA, NAMIESTNICZKA, KORONA DROGI, ANEKSJA, BATERIA, STREAMING, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, LUGIER, ASTROTURFING, PODMIOT LOGICZNY, PATENA, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, PRAWO ZATRZYMANIA, ZACIĘCIE, PROMIEŃ, RIKSZARZ, HECARZ, NIEREGULARNOŚĆ, LEJ KRASOWY, BIRET, ZABAWKA, PODATEK, POCIĄGŁOŚĆ, BOMBARDA, ORDA, BIBLIOTEKA, GRÓD, ETOLA, SMREKUN, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, PAPIER WELINOWY, PLAN SYTUACYJNY, PANI, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, LOT CZARTEROWY, PRZEKĄSKA, ŻUREK, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, DAWCZYNI, MEMORANDUM, NAMASZCZENIE CHORYCH, POLER, PŁEĆ, DYSOCJACJA TERMICZNA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, POTENCJAŁ, DZIANINA, STATUS MATERIALNY, IDIOSYNKRAZJA, ŁACINNIK, EMANACJA, RODZIMOŚĆ, BAZYLIKA KATEDRALNA, WEZWANIE, MOSTEK, GRZYB PASOŻYTNICZY, MBIRA, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, WĘZEŁ DROGOWY, OPINIA, CERES, CYKL PALIWOWY, SERW, ALEUCKI, PLIK GRAFICZNY, ?GRÓB.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.286 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MECHANIZM POKAZUJĄCY DATĘ, NP. W ZEGARKU LUB APARACIE FOTOGRAFICZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MECHANIZM POKAZUJĄCY DATĘ, NP. W ZEGARKU LUB APARACIE FOTOGRAFICZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DATOWNIK mechanizm pokazujący datę, np. w zegarku lub aparacie fotograficznym (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DATOWNIK
mechanizm pokazujący datę, np. w zegarku lub aparacie fotograficznym (na 8 lit.).

Oprócz MECHANIZM POKAZUJĄCY DATĘ, NP. W ZEGARKU LUB APARACIE FOTOGRAFICZNYM sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - MECHANIZM POKAZUJĄCY DATĘ, NP. W ZEGARKU LUB APARACIE FOTOGRAFICZNYM. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast