TRITURUS ALPESTRIS LUB ICHTHYOSAURA ALPESTRIS - GATUNEK PŁAZA Z RODZINY SALAMANDROWATYCH, TRADYCYJNIE ZALICZANY DO RODZAJU TRITURUS, CHOĆ Z BADAŃ WEISROCKA I WSPÓŁPRACOWNIKÓW (2006) WYNIKA, ŻE TRASZKA GÓRSKA JEST TAKSONEM SIOSTRZANYM DO KLADU OBEJMUJĄCEGO PŁAZY OBECNIE ZALICZANE DO RODZAJU LISSOTRITON (TRASZKĘ ZWYCZAJNĄ, KARPACKĄ I IBERYJSKĄ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRASZKA GÓRSKA to:

Triturus alpestris lub Ichthyosaura alpestris - gatunek płaza z rodziny salamandrowatych, tradycyjnie zaliczany do rodzaju Triturus, choć z badań Weisrocka i współpracowników (2006) wynika, że traszka górska jest taksonem siostrzanym do kladu obejmującego płazy obecnie zaliczane do rodzaju Lissotriton (traszkę zwyczajną, karpacką i iberyjską) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRITURUS ALPESTRIS LUB ICHTHYOSAURA ALPESTRIS - GATUNEK PŁAZA Z RODZINY SALAMANDROWATYCH, TRADYCYJNIE ZALICZANY DO RODZAJU TRITURUS, CHOĆ Z BADAŃ WEISROCKA I WSPÓŁPRACOWNIKÓW (2006) WYNIKA, ŻE TRASZKA GÓRSKA JEST TAKSONEM SIOSTRZANYM DO KLADU OBEJMUJĄCEGO PŁAZY OBECNIE ZALICZANE DO RODZAJU LISSOTRITON (TRASZKĘ ZWYCZAJNĄ, KARPACKĄ I IBERYJSKĄ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.178

WYRAK SUNDAJSKI, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, GRĄD SUBATLANTYCKI, PRZECHOWALNICTWO, RODODENDRON, ŁOPATONOSY, REAKCJA ZAPALNA, OSTROKRZEW, LIBERIA, RYJEK, PATYCZAK, SKRZYDLIK GRZEBIENIASTY, PŁAWA, KONFIGURACJA, KONCERNIAK, KUSAK, TECHNIKA ANALOGOWA, CIEMIERZYCA, BANNER, BASEN, PRAWO DŻUNGLI, KAWLATA, GALISYJKA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, ROZRZUTKOWATE, GRABARZ, TECHNIKA GRAFICZNA, PĄK, PROSTOZĄBEK TAURYDZKI, MAJERANEK, BEZECEŃSTWO, WALC, DYSZEL, BILBORD, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, ŚWIERZBOWIEC KOCI, WYCHODŹSTWO, GOLEC, TRASZKA SYBERYJSKA, GOTYCYZM, NADNATURALNOŚĆ, AŻUR, BUDLEJA, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, GATUNEK AMFIDROMICZNY, ROZRZUTKA BRUNATNA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, KRWAWNIK SZLACHETNY, ZDROJEK, DWURÓG, CZUJKA, KŁĘBOSZ NADWODNY, KONDOMINIUM, CERATA, OKLUZJA, AFRYKANKA, SŁONECZNICA, WSPARCIE, MROK, PAPRYKA, PELIKAN, NARODZINY, PODATEK, RYBY WŁAŚCIWE, REDUKCJA, MASKOWANIE, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, ŚWISTAK SZARY, WYCHUCHOLE, AMFISBENA PLAMISTA, ANALIZA WARIANCJI, MIODOPOIK CZERWONOBREWY, PŁEĆ, CHROMATOGRAF GAZOWY, SKOCZEK GRZEBYKOPALCY, PORTER, NIEBYWAŁOŚĆ, CETIOZAUR, ALIGATOR AMERYKAŃSKI, CIASTKO, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, ROBOTY PRZYMUSOWE, PAPUGI AFRYKAŃSKIE, ROTACZNICA, LICZBA HITTORFA, CHOMIK SYRYJSKI, CYPRYSIK ŻYWOTNIKOWATY, PAPIERÓWKA, PUZANEK AGRACHAŃSKI, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, BATAGUR BASKA, DENAT , GEREZA BIAŁOBRODA, JUNKO, SIEKANIEC, ŻÓŁW MALOWANY, KORMORAN PLAMISTY, KLEŚNIEC JADALNY, MAGELANKA ZMIENNA, PRZEJEMCA, TUNBERGIA WIELKOKWIATOWA, BUDA, KOMODOR, BUDKA, TECHNIKA OPERACYJNA, PATOGEN, KONIEC ŚWIATA, SERW, POWAŻNOŚĆ, JĘZYK CHIŃSKI, OSOKA, MENHADEN ARGENTYŃSKI, STOWARZYSZONY, MUFKA, DŁUGOSZPON MAŁY, MAŁŻ, WAŁCZATKA DWUGUZKA, ROZELLA CZARNOGŁOWA, LOTNIK, WINIETA, CZAPLA ZŁOTAWA, BOLA, FRONT STACJONARNY, ŁAPOWNICTWO BIERNE, IMMUNOLOGIA, KALINA, SORDES, MOBULA, KUCHNIA MOLEKULARNA, FRETKA, KRZYWOSZCZEĆ, SERDUSZKA OKAZAŁE, GODZIWOŚĆ, EKONOMIA, GUMA, OKSYTAŃSKI, RZEKOTKA ŻABIA, ODŁAMKOWY, SZWAGROSTWO, KISZONKA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, JODŁA NIKKO, NALEŹLINA, GWAREK, SKRZYDLIK DROBNY, BRUTALIZM, AMBASADOR, KROKODYL FILIPIŃSKI, CYPRZYK, ŚLUZA WAŁOWA, HISPANIOLAK, BURZYK KALIFORNIJSKI, AMARANTUS, ZDARZENIE PRAWNE, POŁĄCZENIE, MAGELANKA SKALNA, REZULTAT, INTERPRETACJA, EGZYSTENCJALISTA, DZIAŁ FILOZOFII, WRONA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, ALTERNARIOZA, RZĄDNOŚĆ, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, WŚCIEKŁY PIES, ZWIESINIEC SZORSTKI, CHUDOŚĆ, PRZYZNAWALNOŚĆ, SALWINIA PODŁUŻNA, WĘŻOGŁÓWKA ZACHODNIOAUSTRALIJSKA, CHASZCZAK PIASKOWY, BEJCA, SER, KRÓTKOSZ NAMURNIKOWY, DRZEWIAK SZARY, EGZORCYZM, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, EPITET, RZEŻUCHA WODNA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, CYKOJADY, CEMENT STOMATOLOGICZNY, GUARANA, RAK SZWEDZKI, KURAWONGA ZMIENNA, SZPONTON, DZIURKA, KRZAKÓWKA ŻÓŁTOGARDŁA, TRZMIELE I TRZMIELCE, AKTYWNOŚĆ, JĘZYK DUŃSKI, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, PIERNIK LUBELSKI, NEOGAULLIZM, BOROWIK SINIEJĄCY, POLEWA, DZIENNIK URZĘDOWY, PAPUGI WŁAŚCIWE, PŁÓD, SĘPY, SOCZENICZEK ALOESOWATY, ESENCJA, TAMARYSZKA, TAUTOLOGICZNOŚĆ, APARAT REGENERACYJNY, SKRZYDLATE SŁOWO, HIEROGLIFY, MYSZOŁÓW SZEROKOSKRZYDŁY, BAGNIAK WAPIENNY, NOSOROŻEC SUMATRZAŃSKI, KROPLA, POMURNIK, WEŁNIAK SZARY, GRA, PAPROTEK RDZAWY, KIERAT, PIANA, MIODÓWKA MYSZATA, INFLACJA UKRYTA, BODY PAINTING, OPOŃCZA, WYSZUKIWARKA, WSPÓŁŻYCIE, ANTYPKA, BRODŹCZYK BIAŁOSKRZYDŁY, KREDYT STUDENCKI, DŻUNGLA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, PIJUS, ALOES, SKRZYDLIK DŁUGOSZOWATY, DRAPIEŻNOŚĆ, OPĘTANY, SZOŁDRA, GROŃ, OBCOWANIE PŁCIOWE, ĆWICZENIE, WIRTUOZERSTWO, LEBIODA, ZEPSUTOŚĆ, KOLEJKA LINOWA, KOCHAŚ, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, TERMIN PREKLUZYJNY, TOŁPYGA, HASZTAG, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, SZCZUPŁOŚĆ, GWARA, KUKURYDZOWE, PUSTYNNIK TYBETAŃSKI, POLIMORFIZM, UZYSK, SZKARADNOŚĆ, CZYTANKA, MUNDŻAK CHIŃSKI, GŁÓG WŁOSKI, BLONDYNA, NAKŁAD, RODZINA INDEKSOWANA, BRUNATNICA, KONCENTRAT, PINGWIN ADELI, KORMA, ŻARŁACZ LUDOJAD, ESPRESSO, SKLEPIENIE ŻEBROWE, SPRAWDZIAN, CHMIELOWIEC, BLIN, INTERWAŁ, HAMBURGER, ALEKSANDRETTA WIĘKSZA, BODARZ, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, ALOES BARBADOSKI, TAJSKI, CZWORONOGI, PUDU, RELIKWIA, WADA, SABOT, BYSTRZYK PIĘKNOPŁETWY, GRUSZECZNIK TĘPOLOSTNY, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, BAŁAŁAJKA, KILKAKROTNOŚĆ, KINO AKCJI, ZUPA PIWNA, JASZCZURKA WĘŻOWATA, LAUDATOR, RÓŻOWA LANDRYNKA, LANCETNIK, WYŻSZE NACZELNE, DELFINY SŁODKOWODNE, ?PIĘCIORNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.178 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRITURUS ALPESTRIS LUB ICHTHYOSAURA ALPESTRIS - GATUNEK PŁAZA Z RODZINY SALAMANDROWATYCH, TRADYCYJNIE ZALICZANY DO RODZAJU TRITURUS, CHOĆ Z BADAŃ WEISROCKA I WSPÓŁPRACOWNIKÓW (2006) WYNIKA, ŻE TRASZKA GÓRSKA JEST TAKSONEM SIOSTRZANYM DO KLADU OBEJMUJĄCEGO PŁAZY OBECNIE ZALICZANE DO RODZAJU LISSOTRITON (TRASZKĘ ZWYCZAJNĄ, KARPACKĄ I IBERYJSKĄ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRITURUS ALPESTRIS LUB ICHTHYOSAURA ALPESTRIS - GATUNEK PŁAZA Z RODZINY SALAMANDROWATYCH, TRADYCYJNIE ZALICZANY DO RODZAJU TRITURUS, CHOĆ Z BADAŃ WEISROCKA I WSPÓŁPRACOWNIKÓW (2006) WYNIKA, ŻE TRASZKA GÓRSKA JEST TAKSONEM SIOSTRZANYM DO KLADU OBEJMUJĄCEGO PŁAZY OBECNIE ZALICZANE DO RODZAJU LISSOTRITON (TRASZKĘ ZWYCZAJNĄ, KARPACKĄ I IBERYJSKĄ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRASZKA GÓRSKA Triturus alpestris lub Ichthyosaura alpestris - gatunek płaza z rodziny salamandrowatych, tradycyjnie zaliczany do rodzaju Triturus, choć z badań Weisrocka i współpracowników (2006) wynika, że traszka górska jest taksonem siostrzanym do kladu obejmującego płazy obecnie zaliczane do rodzaju Lissotriton (traszkę zwyczajną, karpacką i iberyjską) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRASZKA GÓRSKA
Triturus alpestris lub Ichthyosaura alpestris - gatunek płaza z rodziny salamandrowatych, tradycyjnie zaliczany do rodzaju Triturus, choć z badań Weisrocka i współpracowników (2006) wynika, że traszka górska jest taksonem siostrzanym do kladu obejmującego płazy obecnie zaliczane do rodzaju Lissotriton (traszkę zwyczajną, karpacką i iberyjską) (na 13 lit.).

Oprócz TRITURUS ALPESTRIS LUB ICHTHYOSAURA ALPESTRIS - GATUNEK PŁAZA Z RODZINY SALAMANDROWATYCH, TRADYCYJNIE ZALICZANY DO RODZAJU TRITURUS, CHOĆ Z BADAŃ WEISROCKA I WSPÓŁPRACOWNIKÓW (2006) WYNIKA, ŻE TRASZKA GÓRSKA JEST TAKSONEM SIOSTRZANYM DO KLADU OBEJMUJĄCEGO PŁAZY OBECNIE ZALICZANE DO RODZAJU LISSOTRITON (TRASZKĘ ZWYCZAJNĄ, KARPACKĄ I IBERYJSKĄ) sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - TRITURUS ALPESTRIS LUB ICHTHYOSAURA ALPESTRIS - GATUNEK PŁAZA Z RODZINY SALAMANDROWATYCH, TRADYCYJNIE ZALICZANY DO RODZAJU TRITURUS, CHOĆ Z BADAŃ WEISROCKA I WSPÓŁPRACOWNIKÓW (2006) WYNIKA, ŻE TRASZKA GÓRSKA JEST TAKSONEM SIOSTRZANYM DO KLADU OBEJMUJĄCEGO PŁAZY OBECNIE ZALICZANE DO RODZAJU LISSOTRITON (TRASZKĘ ZWYCZAJNĄ, KARPACKĄ I IBERYJSKĄ). Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast