W JĘZYKOZNAWSTWIE - ZESTAWIENIE RZECZOWNIKA I PRZYMIOTNIKA, W KTÓRYM PRZYMIOTNIK JEST PRZYDAWKĄ, CZYLI ATRYBUTEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ATRYBUCJA to:

w językoznawstwie - zestawienie rzeczownika i przymiotnika, w którym przymiotnik jest przydawką, czyli atrybutem (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ATRYBUCJA

ATRYBUCJA to:

przypisywanie czegoś komuś lub czemuś, metoda wyjaśniania przyczyn swojego bądź cudzego postępowania, pozwalająca także je przewidywać (na 9 lit.)ATRYBUCJA to:

przypisanie (stwierdzenie) autorstwa dzieła sztuki, dokonywane w sytuacji, kiedy dzieło nie jest podpisane lub istnieją wątpliwości co do autentyczności podpisu autora (na 9 lit.)ATRYBUCJA to:

zakres uprawnień, komptencji w zakresie jakiegoś działania (na 9 lit.)ATRYBUCJA to:

w marketingu: przypisywanie określonej wartości danym działaniom marketingowym lub konsumenckim w odniesieniu do pożądanych rezultatów; sposób mierzenia zwrotu z inwestycji (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W JĘZYKOZNAWSTWIE - ZESTAWIENIE RZECZOWNIKA I PRZYMIOTNIKA, W KTÓRYM PRZYMIOTNIK JEST PRZYDAWKĄ, CZYLI ATRYBUTEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.821

LARYNGOLOGIA, KONWERTOR, MIŚ, BRAMKA SAMOBÓJCZA, MADONNA, STOPA, MALAJALAM, UTWARDZACZ, SKOK SPADOCHRONOWY, SUBSYSTENCJA, POLITYKA DYSKONTOWA, FAWORYT, DIZAJN, SIEDLISKO, BEZTORBIKI, ŚRODEK MASY, RUSKI, SINGIEL, SILNIK PRZELOTOWY, PUDŁO, WOLNY RODNIK, BIAŁE NOCE, PUKAWKA, ROK JUBILEUSZOWY, SUBSKRYBENT, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, LĘK SEPARACYJNY, DOM, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, TOTEM, ZBIEG, CHOROBA EKBOMA, FRANCUSKI, KNAJPA, ORDYNUS, PRZEBÓJ, BAWOLEC, ADRES, ZAPLECZE SOCJALNE, ZESTAW, PODGRUPA NORMALNA, MACICA, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, SĘKACZ, JĘZYK ŻYWY, JODEK, ŁOKIEĆ TENISISTY, KOLUGO, SROGOŚĆ, OSET SIWY, BANK SPÓŁDZIELCZY, JĄDRO, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, LEKTURA, GENIALNOŚĆ, GICZ, ZAINTERESOWANY, NIEPRAWDZIWOŚĆ, KASTA, PORTUGALSKOŚĆ, CIŚNIENIE NORMALNE, AGREGAT POMPOWY, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, RYNEK KONTESTOWALNY, DERYWACJA FLEKSYJNA, ZEZ ZBIEŻNY, SYSTEM DZIESIĘTNY, SIŁOWNIK TELESKOPOWY, UTYLITARYZM, GARDA, SIŁA, BUCHTA, FUNKCJA MIERZALNA, PODATEK KATASTRALNY, ŚLĄSKI, CIĄŻA, ZAPYCHACZ, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, KOMFORT CIEPLNY, DROGA ZBIORCZA, CZĄSTKOWOŚĆ, CHROPAWOŚĆ, SKORUPIAKI, FAKTORYZACJA, STAROINDYJSKI, BEZPARDONOWOŚĆ, GAZA, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, POLIMORFIZM, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, YGGDRASIL, TAKSÓWKARKA, WIRTUOZERIA, NIEPODLEGŁOŚĆ, KASZTAN, MACZUGA, FLAK, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, BEZPANCERZOWCE, PROKURATOR, TUALETA, SZCZUR, SIODŁO DAMSKIE, MINIMALIZM, FILM SZPIEGOWSKI, DZIELNICA, REGULATOR POGODOWY, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, WAPIENNIK, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, ORYGINALNOŚĆ, PSOTA, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, RECESJA LODOWCA, MEA, HISTON ŁĄCZNIKOWY, TWIST, PRZEDAWCZYK, SAMOUPROWADZENIE, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, SYSTEM DZIESIĄTKOWY, ZESPOLENIE, PĘCHERZYK PŁUCNY, RELING, EGZOSZKIELET, SUPERNOWA TYPU IB, AVIZO, KOCIAK, PRZYGOTOWALNIA, KLISZKA, ATORWASTATYNA, LENIWIEC, SROMOTA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, CZARCIE NASIENIE, TLENOCHLOREK, AZTECKI, BARBARZYŃCA, MINIMUM EGZYSTENCJI, LAMUCKI, PEPINIERA, STREFA PRZYGRANICZNA, GAMBIT MASONA, ŁOŻYSKO STOŻKOWE, OBŁO, POŻYCZKA LOMBARDOWA, NIEKONKRETNOŚĆ, MÓWNICA, MIRAŻ, RZUT STEREOGRAFICZNY, ŁOTEWSKI, SUCHY PROWIANT, BIOMETRYKA, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, KRYKIET, TAŚMA PRODUKCYJNA, ANTROPOLOGIA, SZTAFAŻ, TURBINA POWIETRZNA, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, LEGATARIUSZ, PROCES NIEODWRACALNY, STAWKA AWANSOWA, BANK EMISYJNY, SILIKON, POCHWIAK OKAZAŁY, KOŚĆ MIEDNICZNA, OMIEG ZACHODNI, CYGAN, ŚWIATŁO DZIENNE, WYBUCHOWA ATMOSFERA, INFORMATOLOGIA, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, PRAWO PIĘŚCI, ECHOSONDA, BIOLOG MOLEKULARNY, STRONY, AKUMULATORY, REEDUKATOR, MIEJSCE, MANEWROWY, SYRENA ALARMOWA, JAMNO, EUKARIOT, KATASTROFICZNOŚĆ, WSPOMNIENIE, STRZECHWOWCE, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, KOLOR LUKOWY, BEZUCZUCIOWOŚĆ, TŁO, NIEMOŻEBNOŚĆ, REAKTOR PRĘDKI, DUX, SUBTELNOŚĆ, MOSTEK, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, JESIOTRY, ELEKTROLIT, PORÓWNANIE, WIDŁOZĘBOWCE, WAĆPANNA, PAPILOTEK, AZYDOTYMIDYNA, SWATKA, INFORMACJA GENETYCZNA, NARYS POLIGONALNY, FILOLOGIA, IMPERTYNENCKOŚĆ, NIEOSTROŚĆ, PARANOJA, TROP, POKAZ, SENSUALIZM, FIZYKA SŁOŃCA, MŁOT, ODWODNIENIE, GRUPA IMIENNA, SZYJKA, METAJĘZYKOWOŚĆ, TRACICIEL, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, INFA, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, SYFEK, PUNKT, CENTRALA RYBNA, ZAKWAS, DRUK ROZSTRZELONY, SNOBISTYCZNOŚĆ, ETAPOWOŚĆ, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, PRZEWÓD SĄDOWY, SAMOISTNOŚĆ, BOMBA TERMOJĄDROWA, MUSICAL, INDYWIDUALIZM, CHELATACJA, RESYNTEZA, ZAPIS, STREFA NUMERACYJNA, WODOCIĄGOWNIA, ZNACZNIK, NASOSZNIK TRZĘŚ, RUCH PRZYŚPIESZONY, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, TRAWERS, CYKL METONA, BIAŁY MURZYN, OSTROŚĆ, LORI WYSMUKŁY, KATEGORIA FLEKSYJNA, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, OENEROWIEC, POKOLENIE KANAPKOWE, MAMUCIA SKOCZNIA, NAZWA DOMENOWA, IRANISTAN, CHROPAWOŚĆ, ODNOWA BIOLOGICZNA, REIFIKACJA, POWIEŚĆ MIŁOSNA, DWUCYFRÓWKA, TONACJA, KETOZA, REKIN CHOCHLIK, SITCOM, MIANOWNIK, MIKROSOCZEWKA, TANYSTROF, WYŚMIENITOŚĆ, UMOWA ZLECENIA, ZBOŻE, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, WIRUS WŚCIEKLIZNY, ZARAŻONA, PLEWA, RÓWNANIE CAŁKOWE, GRUPA RYZYKA, PRZEBRZYDŁOŚĆ, GERMAŃSKI, NIEGRZECZNOŚĆ, ETER, MALINIAK, MAŃSKI, BANANOWIEC, GADATLIWOŚĆ, PRZELUDNIENIE AGRARNE, SPARTANKA, DAMAN, WYROK SKAZUJĄCY, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, NORMALKA, LEŻNIK, WIRUS, SKRYPTORIUM, FAZA, ?SITWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.821 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W JĘZYKOZNAWSTWIE - ZESTAWIENIE RZECZOWNIKA I PRZYMIOTNIKA, W KTÓRYM PRZYMIOTNIK JEST PRZYDAWKĄ, CZYLI ATRYBUTEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W JĘZYKOZNAWSTWIE - ZESTAWIENIE RZECZOWNIKA I PRZYMIOTNIKA, W KTÓRYM PRZYMIOTNIK JEST PRZYDAWKĄ, CZYLI ATRYBUTEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ATRYBUCJA w językoznawstwie - zestawienie rzeczownika i przymiotnika, w którym przymiotnik jest przydawką, czyli atrybutem (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ATRYBUCJA
w językoznawstwie - zestawienie rzeczownika i przymiotnika, w którym przymiotnik jest przydawką, czyli atrybutem (na 9 lit.).

Oprócz W JĘZYKOZNAWSTWIE - ZESTAWIENIE RZECZOWNIKA I PRZYMIOTNIKA, W KTÓRYM PRZYMIOTNIK JEST PRZYDAWKĄ, CZYLI ATRYBUTEM sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - W JĘZYKOZNAWSTWIE - ZESTAWIENIE RZECZOWNIKA I PRZYMIOTNIKA, W KTÓRYM PRZYMIOTNIK JEST PRZYDAWKĄ, CZYLI ATRYBUTEM. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

x