Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W JĘZYKOZNAWSTWIE - ZESTAWIENIE RZECZOWNIKA I PRZYMIOTNIKA, W KTÓRYM PRZYMIOTNIK JEST PRZYDAWKĄ, CZYLI ATRYBUTEM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ATRYBUCJA to:

w językoznawstwie - zestawienie rzeczownika i przymiotnika, w którym przymiotnik jest przydawką, czyli atrybutem (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ATRYBUCJA

ATRYBUCJA to:

przypisywanie czegoś komuś lub czemuś, metoda wyjaśniania przyczyn swojego bądź cudzego postępowania, pozwalająca także je przewidywać (na 9 lit.)ATRYBUCJA to:

przypisanie (stwierdzenie) autorstwa dzieła sztuki, dokonywane w sytuacji, kiedy dzieło nie jest podpisane lub istnieją wątpliwości co do autentyczności podpisu autora (na 9 lit.)ATRYBUCJA to:

zakres uprawnień, komptencji w zakresie jakiegoś działania (na 9 lit.)ATRYBUCJA to:

w marketingu: przypisywanie określonej wartości danym działaniom marketingowym lub konsumenckim w odniesieniu do pożądanych rezultatów; sposób mierzenia zwrotu z inwestycji (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W JĘZYKOZNAWSTWIE - ZESTAWIENIE RZECZOWNIKA I PRZYMIOTNIKA, W KTÓRYM PRZYMIOTNIK JEST PRZYDAWKĄ, CZYLI ATRYBUTEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.767

WESOŁOŚĆ, SEJM, NASYCALNIA, KARBONATYT, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, WERSOLOGIA, PRZYBUDOWA, BRUTALNOŚĆ, PACHNOTKA UPRAWNA, CYSTOSTOMIA, LÓD, BARSZCZ BIAŁY, CENA SPRZEDAŻY, GRZYBY ANAMORFICZNE, GENTELMAN, ZAKRES, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, PODUSZKA, PRZYBYSZKA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, ABSURDALNOŚĆ, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, FILM ANIMOWANY, MOC, NUTRIA, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, AWUNKULAT, DUCHOWOŚĆ, HALOGENEK ALKILOWY, TYNTA, KSIĘGA INWENTARZOWA, DEMENTI, RYJEK, LODOWIEC SZELFOWY, PLECY WKLĘSŁE, PRĄD PRZEMIENNY, PASJONISTA, PEŁNIA, DRYBLER, CHIŃSKA TORTURA WODNA, FORUM, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, PARSZYWOŚĆ, AWANTURNICA, SODA, ZBOŻE, SKUBANIEC, TRAKTONIUM, PRZYIMEK, CIASNOŚĆ, WIEWIÓRKA POSPOLITA, PROTOZUCH, DYPLOMATA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, NIEWYRAŹNOŚĆ, OPIEKUŃCZOŚĆ, BIDET, FRANCZYZA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, SZWEDZKOŚĆ, ANTENA FERRYTOWA, CHOINKOWOŚĆ, OBUSTRONNOŚĆ, SIARCZEK, INDEKS, BROŃ TERMOJĄDROWA, GOLAS, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, SZARAK, SEKSTET, PUNKT WYPADOWY, DYSCYPLINA SPORTOWA, MIEDZIORYT, UNIKATOWOŚĆ, CUKIERNICZKA, EMBLEMAT, OPÓR DROGOWY, RUSKI, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, FOTOWOLTAIKA, KREDYT STUDENCKI, PRAWO OBYWATELSKIE, ELEKTRON WALENCYJNY, DYPTYCH, BAR TLENOWY, INFORMACJA NAUKOWA, STEROWANIE RĘCZNE, ŻOŁĘDNICA, IRONICZNOŚĆ, CHŁOPEK ROZTROPEK, PSYCHOTEST, BATALION WARTOWNICZY, ODPŁYW, STRATEGICZNOŚĆ, LASONOGI, GŁUPKOWATOŚĆ, GRAFIKA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, HAMULEC CIERNY, GŁOWNIA, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, OPIESZAŁOŚĆ, FEERIA, KONIUGACJA BAKTERII, IMITACJA, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, ROZWIĄZALNOŚĆ, MIKSTURA, STRZELEC, SKORUPIAKI, CETIOZAUR, BOWLS, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, ZAŁOGANT, RUBASZNOŚĆ, EMPORIUM, SUPOZYCJA, GAZ OBOJĘTNY, OLEJÓWKA, ORZESZEK ZIEMNY, DZIELNICA, APROBATA, STREFA PRZYGRANICZNA, SYSTEM OBRONNY, NADZÓR BANKOWY, KONTENER, NEUTRALIZACJA, KORMORAN PLAMISTY, MODUŁ SERWISOWY, WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE, AUTSAJDER, FORMA LINIOWA, AKROCYJANOZA, SKŁAD, PÓŁKWATEREK, ZASADNOŚĆ, NIEMIECKI, WIDŁOZĄB LEŚNY, DYPTYK, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, BUŁGARSKI, NIEDOSTATECZNY, ZGORZKNIAŁOŚĆ, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, DRENAŻ LIMFATYCZNY, TURBINA PELTONA, GOLKIPERKA, ROZPRAWA, LITERATURA WAGONOWA, MATEMATYKA STOSOWANA, GIDIA, NIUŃKA, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, WIERSZ LEONIŃSKI, PSALMOGRAF, FALA HARMONICZNA, REALIZM NAIWNY, REFLEKTOR, GĘSTOŚĆ, CEGŁA SUSZONA, BEZSENSOWNOŚĆ, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, TOALETA, FUNKCJA MIERZALNA, ARHANT, PRZESILENIE, DROGA PRZEZ MĘKĘ, PĘCHERZYK PŁUCNY, MISIACZEK, ZASZŁOŚĆ, UKŁAD WIELOFAZOWY, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, LAMUS, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, MAKABRYCZNOŚĆ, TASZCZYN PSZCZELI, PŁOMYCZEK, FILM SF, PROMIENNOŚĆ, ŻURAW, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, RUMUNKA, DZIEŁO POŚREDNIE, BRETOŃSKI, WĘGORZOWATE, LOTOKOT FILIPIŃSKI, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, PIEPRZ CZERWONY, TYSIĘCZNIK, TON, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, SZMELC, NEKROFILIA, C.O, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, PISANINA, PIEC INDUKCYJNY, WODOCIĄGOWNIA, NOWICJUSZKA, TALERZ, TURBOSŁOWIANIN, KISZKA, PRECEDENSOWOŚĆ, LOGIKA ALGORYTMICZNA, ŚRODEK, BARYCENTRUM, WYDERKA, PLANIMETRIA, PUSTY LOS, OSCYLATOR, KANAŁ KRĘGOWY, SIŁA ELEKTRODYNAMICZNA, ZARAŻONA, GÓWNOZJADZTWO, MASIELNICZKA, BUDDYZM TYBETAŃSKI, AROGANT, WYDŁUŻALNIK, SKŁADNIK LOSOWY, HAMULEC SZCZĘKOWY, CŁO OCHRONNE, CZEREŚNIAK, NIEUMARŁY, LENIWIEC, KURPIŃSKI, FRAGMENTACJA PLECHY, RYNEK WEWNĘTRZNY, NIEKLAROWNOŚĆ, CZAS MIEJSCOWY, PAWANA, ZABAWIACZ, DOSTĘPNOŚĆ, MARGINESOWOŚĆ, CENOTWÓRCA, LAMBADZIARA, DRUK OFFSETOWY, SZARA MYSZKA, OSTROGONY, KAMIENNE SŁOŃCE, PROFESJONALNOŚĆ, PROFIL TOPOGRAFICZNY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, HORYZONT, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, WNIEBOWZIĘTA, BIOFILNOŚĆ, PORZĄDEK, KOŁNIERZ MARYNARSKI, FERROMAGNETYZM, MĘDREK, PRYNCYPAŁ, ROMBOEDR, GRZYB ZAJĘCZY, DOMEK, CIĄG GEOMETRYCZNY, ZAKŁADZINY, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, BANK SPÓŁDZIELCZY, SOLIDARNOŚĆ, DEPESZA GRATULACYJNA, POLAJ, ZARZEWIE, GERMAŃSKOŚĆ, PRELUDIUM, ANIMALNOŚĆ, OBIEG GWIAZDOWY, BRUDNA BOMBA, INDEKSACJA, PRZYCZYNA CELOWA, NARCIARZ KLASYCZNY, FILOLOGIA ROSYJSKA, STREFA HEADA, BARANIA GŁOWA, KAGU, ZŁO, GAMONIOWATOŚĆ, CZEPOTA GAMBIR, SILNIK KOMUTATOROWY, NOCEK WĄSATEK, ANALIZA DYSKRYMINACJI, WYRAFINOWANOŚĆ, PRACA, ZANOKCICOWATE, KONCHIOLINA, SILNIK GÓRNOZAWOROWY, ROZPAD, ATUT, PIŻMÓWKI, OKRES SKŁADKOWY, JEZIORO ENDOREICZNE, STADION OLIMPIJSKI, KONDENSATOR, GRYF, TĘGI UMYSŁ, KRONIKA TOWARZYSKA, AUTOPARODIA, KUBEK, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.767 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: w językoznawstwie - zestawienie rzeczownika i przymiotnika, w którym przymiotnik jest przydawką, czyli atrybutem, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W JĘZYKOZNAWSTWIE - ZESTAWIENIE RZECZOWNIKA I PRZYMIOTNIKA, W KTÓRYM PRZYMIOTNIK JEST PRZYDAWKĄ, CZYLI ATRYBUTEM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
atrybucja, w językoznawstwie - zestawienie rzeczownika i przymiotnika, w którym przymiotnik jest przydawką, czyli atrybutem (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ATRYBUCJA
w językoznawstwie - zestawienie rzeczownika i przymiotnika, w którym przymiotnik jest przydawką, czyli atrybutem (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x