CECHA CZYNNOŚCI, DZIAŁANIA, PROCESU: TO, ŻE COŚ JEST DOBRZE I SPRAWNIE REALIZOWANE, KOLEJNE ETAPY NASTĘPUJĄ WE WŁAŚCIWEJ KOLEJNOŚCI, OD RAZU PO SOBIE I ZDAJĄ SIĘ PROWADZIĆ KU ZAMIERZONEMU CELOWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPRAWNOŚĆ to:

cecha czynności, działania, procesu: to, że coś jest dobrze i sprawnie realizowane, kolejne etapy następują we właściwej kolejności, od razu po sobie i zdają się prowadzić ku zamierzonemu celowi (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SPRAWNOŚĆ

SPRAWNOŚĆ to:

cecha objawiająca się w działaniu, gdy coś robione jest sprawnie, umiejętnie (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

to, czy organizm lub organ są sprawne (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

w etyce: dyspozycja dobrego działania (termin użyty po raz pierwszy przez Arystotelesa) (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

jakaś zdefiniowana umiejętność (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

skalarna bezwymiarowa wielkość fizyczna określająca, w jakim stopniu urządzenie, organizm lub proces przekształca energię występującą w jednej postaci w energię w innej postaci, stosunek wartości wielkości wydawanej przez układ do wartości tej samej wielkości dostarczanej do tego samego układu (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

dobry stan, fakt, że jakieś urządzenie działa, jest na chodzie (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

odznaka harcerska symbolizująca fakt, że dany harcerz wykonał określone zadania i posiadł niezbędne umiejętności (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

cecha czynności, które są sprawnie (zręcznie, umiejętnie, bez trudu) wykonywane (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

cecha kogoś (człowieka, zwierzęcia), kto jest fizycznie sprawny, zdolny do wykonania czynności, która wymaga dobrej kondycji i wyćwiczenia (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

cecha człowieka, który potrafi coś dobrze, sprawnie zrobić (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZYNNOŚCI, DZIAŁANIA, PROCESU: TO, ŻE COŚ JEST DOBRZE I SPRAWNIE REALIZOWANE, KOLEJNE ETAPY NASTĘPUJĄ WE WŁAŚCIWEJ KOLEJNOŚCI, OD RAZU PO SOBIE I ZDAJĄ SIĘ PROWADZIĆ KU ZAMIERZONEMU CELOWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.459

ETIOPSKI KLASYCZNY, CZŁOWIEK CZYNU, PRZEWÓD GRZEJNY, MIĘKKOŚĆ, WĘGIEŁ, DYNAMIKA, ORGANOWCE, KOŃCZYNA, TEŚCIK, PRZYGOTOWANIE, WZIĘCIE POD WŁOS, ZDRADLIWOŚĆ, METAL, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, FLEGMA, NEUROPROTEKCJA, SIÓDEMKA, PŁYTA DVD, IMMUNOONKOLOGIA, AMERYKAŃSKOŚĆ, BRANIE PRZYKŁADU, ŻYWIOŁOWOŚĆ, IMPORT RÓWNOLEGŁY, ROZSADNIK, NIEPODATNOŚĆ, KRASNAL, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, BEZPOSTACIOWOŚĆ, HIPNOTYK, BOTULIZM DZIECIĘCY, NIEBOSKIE STWORZENIE, WERBOWNIK, TRYB, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, MEANDER, ARCHOZAUROMORFY, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, KRATA, MOTYW, WYROBNIK, SIAJA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, BIAŁA HERBATA, PARTNER, OPONENT, GRUSZA, MERITUM, GARIBALDKA, ADRES LOGICZNY, ASTER, PRAWOSKRĘT, DRZWI WAHADŁOWE, RÓG, NIEUCHRONNOŚĆ, TRYCZNIK, FRAMUGA, TALON, KLESZCZE MIĘKKIE, TOWAROZNAWSTWO, LESER, KRYSTALOCHEMIA, TILAPIA WIELKOGŁOWA, ŚWISTUŁA, BEZWŁAD, MANIERYSTA, FALA AKUSTYCZNA, PROCES DECYZYJNY, KĄT PÓŁPEŁNY, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, ŚWIADEK JEHOWY, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, RZEP, GAŚNIK, UZWOJENIE WTÓRNE, UBOGOŚĆ, PROPAGACJA, MARGINESOWOŚĆ, BIAŁA ŚMIERĆ, HANAFITA, WAMPIR, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, SŁOWO, ANTAGONISTA, POWŚCIĄG, KOŻUSZEK, FERMENTACJA MLEKOWA, KOSTUREK, MOŻDŻEŃ, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, PRZYKRYWADŁO, ZESPOLENIE, FACH, SURF, DWUKOLOROWOŚĆ, ANATOMIA FUNKCJONALNA, LENIUCH, PRZEWODNIK, DŁUGOSZPON, TRAFNOŚĆ, KOSTIUM, MIKROSILNIK, DYSCYPLINA POKAZOWA, ASOCJACJA GWIAZDOWA, WIRUS, TAŚMA, AKATALEKSA, METEOR, CUKIERNIA, SEXAPIL, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, ŚCIGACZ TORPEDOWY, KROWIENTA, MUMIA, ASUMPT, TOPIELEC, FUNKCJA OKRESOWA, TUBKA, ANTAŁEK, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, POZYCJA, NACIEK, PRZEJŚCIÓWKA, SZARPANKA, BAMBUS, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, TRANSFORMACJA FALKOWA, PACZKA, POMORZE ŚRODKOWE, OKWIAT POJEDYNCZY, STAN STACJONARNY, JAJKO PO FRANCUSKU, FILOZOFIA, ZABORCA, PRZYCZYNA SPRAWCZA, AULA, MARABUT, LICZBA NATURALNA, ODPLAMIACZ, CYBORIUM, ZABIEG LECZNICZY, DEFERENT, PRACOBIORCA, FAŁ, PACJENCJA, CZARNY FILM, ORMIAŃSKI, CZEREŚNIAK, MATEMATYKA STOSOWANA, OSZCZĘDNIŚ, INTERROGACJA, CIĘŻKA STOPA, MIECZ DWURĘCZNY, ŚCIĘGNO ACHILLESA, GNOJOWNIK, MILCZĄCA ZGODA, PIĘTNASTKA, SZAMOTANINA, BROWARNIA, TRAGIKA, WIZJER, BAR, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, ZMARZLAK, PAS PLANETOID, CELOWOŚĆ, FILOLOGIA GERMAŃSKA, KOD ALFANUMERYCZNY, WYŚCIGÓWKA, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, ORGANISTA, LOKATA DYNAMICZNA, TRÓJBÓJ, GEREZA ANGOLAŃSKA, ANGIELKI, DOGADZANIE SOBIE, WĘZEŁ, NEOGAULLIZM, DIALOG, PRAKTYCZNOŚĆ, SZPULA, WYGRA, PYCHA, KONWOJER, PULA, PROSZEK DOVERA, MANDALA, JAŚ WĘDROWNICZEK, STRONA, DUPERELA, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, PORZĄDKI, MIEJSKOŚĆ, CZUWANIE MODLITEWNE, TEORIA MODELI, ŁĘKOTKA, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, OPONA RADIALNA, ALUMN, EUGLENA ZIELONA, ZWARCIE SZYKÓW, RAK SZEWC, NIEZADOWOLENIE, NORNIK BURY, BIONIKA, C, LYGODIUM PALMIASTE, REANIMACJA, PYZATOŚĆ, NIEŚCISŁOŚĆ, NAUKA HUMANISTYCZNA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, BLASZKA, GRA LOSOWA, KOTERIA, STYL WILHELMIŃSKI, NIEOSTATECZNOŚĆ, MARMUR, CECHA PODZIELNOŚCI, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, SPULCHNIACZ, KŁĘBCZAK, DRYL, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, FIZYKA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, OSET NASTROSZONY, SOCJOLOGIA OGÓLNA, STADIUM, ERGONOMIKA, TEMPERAMENCIK, KRYMINALISTYKA, KLIENT, SPIRALA HIPERBOLICZNA, IZOTROPIA, ORBITA, PASKÓWKI, EWOLUCJA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, POROST, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, CZYNNOŚĆ WYKONAWCZA, PODWÓJNA ARTYKULACJA, GALASÓWKA, SPRAWNOŚĆ, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, NAKRYCIE, CZEK PODRÓŻNICZY, KREDYT STUDENCKI, FENEK, WARKOCZ DOBIERANY, NACZYNIA POŁĄCZONE, BOCZEK, SAMOUPROWADZENIE, SZESNASTKA, KURANT, DYNA, OKRUSZYNKA, KARAFUŁKA, ZABURZENIE AFEKTYWNE, GARDZIEL, ŚLIZGACZ, BULDER, MATKA-POLKA, GRUNT POD NOGAMI, OWCA ROMANOWSKA, OSOWSKI, BRZUSIEC, OUTSIDER, PRZEKŁADNIA CIERNA, WESTERN, GRATIS, OŚLICA BALAAMA, RUS, KATOLICKOŚĆ, TRANSAKCJA SPOT, OMLET, SUBTELNOŚĆ, WIELOKROTNOŚĆ, SZCZAWIOWA, EKSMĄŻ, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, POJĘCIE, NARAMIENNICA, PIZZERIA, WYSTĘPNOŚĆ, WYSPA BARIEROWA, OGRANICZENIE, SUWNICA BRAMOWA, SYFEK, LOGOPEDA, LAWINA PIROKLASTYCZNA, CZAPA POLARNA, ULOTKARZ, NIEUŻYTECZNOŚĆ, ŁOPATKA, MANICURZYSTKA, ?PUBLIKATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.459 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZYNNOŚCI, DZIAŁANIA, PROCESU: TO, ŻE COŚ JEST DOBRZE I SPRAWNIE REALIZOWANE, KOLEJNE ETAPY NASTĘPUJĄ WE WŁAŚCIWEJ KOLEJNOŚCI, OD RAZU PO SOBIE I ZDAJĄ SIĘ PROWADZIĆ KU ZAMIERZONEMU CELOWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZYNNOŚCI, DZIAŁANIA, PROCESU: TO, ŻE COŚ JEST DOBRZE I SPRAWNIE REALIZOWANE, KOLEJNE ETAPY NASTĘPUJĄ WE WŁAŚCIWEJ KOLEJNOŚCI, OD RAZU PO SOBIE I ZDAJĄ SIĘ PROWADZIĆ KU ZAMIERZONEMU CELOWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPRAWNOŚĆ cecha czynności, działania, procesu: to, że coś jest dobrze i sprawnie realizowane, kolejne etapy następują we właściwej kolejności, od razu po sobie i zdają się prowadzić ku zamierzonemu celowi (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPRAWNOŚĆ
cecha czynności, działania, procesu: to, że coś jest dobrze i sprawnie realizowane, kolejne etapy następują we właściwej kolejności, od razu po sobie i zdają się prowadzić ku zamierzonemu celowi (na 9 lit.).

Oprócz CECHA CZYNNOŚCI, DZIAŁANIA, PROCESU: TO, ŻE COŚ JEST DOBRZE I SPRAWNIE REALIZOWANE, KOLEJNE ETAPY NASTĘPUJĄ WE WŁAŚCIWEJ KOLEJNOŚCI, OD RAZU PO SOBIE I ZDAJĄ SIĘ PROWADZIĆ KU ZAMIERZONEMU CELOWI sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - CECHA CZYNNOŚCI, DZIAŁANIA, PROCESU: TO, ŻE COŚ JEST DOBRZE I SPRAWNIE REALIZOWANE, KOLEJNE ETAPY NASTĘPUJĄ WE WŁAŚCIWEJ KOLEJNOŚCI, OD RAZU PO SOBIE I ZDAJĄ SIĘ PROWADZIĆ KU ZAMIERZONEMU CELOWI. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

x