CECHA CZYNÓW, ZACHOWAŃ, WYPOWIEDZI ITP.: TO, ŻE COŚ JEST SKRAJNIE GŁUPIE; NP. KRETYŃSKOŚĆ TEKSTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRETYŃSKOŚĆ to:

cecha czynów, zachowań, wypowiedzi itp.: to, że coś jest skrajnie głupie; np. kretyńskość tekstu (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRETYŃSKOŚĆ

KRETYŃSKOŚĆ to:

cecha człowieka: to, że ktoś jest irytująco lekkomyślny, szalony (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZYNÓW, ZACHOWAŃ, WYPOWIEDZI ITP.: TO, ŻE COŚ JEST SKRAJNIE GŁUPIE; NP. KRETYŃSKOŚĆ TEKSTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.685

GMT, ATU, SAMORZĄDNOŚĆ, TEREN ODKRYTY, WIĄZANIE ATOMOWE, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, WZORZEC, RYTM SWOBODNY, FENOLAN, ZAPRAWA, ŁAPA, PIŁA, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, OBOWIĄZYWALNOŚĆ, IZOTROPOWOŚĆ, PRZEDMURZE, MAŁY EKRAN, POKRYCIE, IDEAŁ MAKSYMALNY, WILCZE STADO, GŁÓWKA, PROZODIA, DETAL, WYRAZISTOŚĆ, KOLEKCJONER, PAKA, NAKRYCIE, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, KARBOANION, PRZEBÓJ, OGLĄDACZ, BUFOR, CZEPNOŚĆ, SAMORZUTNOŚĆ, WPŁYWOWOŚĆ, PODATEK MAJĄTKOWY, SREBRNY EKRAN, TOY, WKŁUCIE CENTRALNE, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, ZWROTNOŚĆ, MAŁOLETNOŚĆ, DNI, SZORTY, SYNTETYK, ŻOŁDAK, BIEG BEZPOŚREDNI, KWARC ZIELONY, KSIĘGA INWENTARZOWA, PIASECZNICA, AKTYWNOŚĆ, KANAŁ ŻEGLUGOWY, GRUPA RYZYKA, MARKETING SKOJARZENIOWY, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, ZEROWOŚĆ, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, ŚWIATŁO, ZACHŁANNOŚĆ, NIEUPRZEJMOŚĆ, MAKI ZŁOTY, AUSTRALIJSKOŚĆ, KONSERWACJA, GENERATYWIZM, ZŁOŚLIWOŚĆ, BRAT, DZWONECZNIK WONNY, ZBIEG, CHMURNOŚĆ, LUBIEŻNOŚĆ, TRZON TŁOKOWY, KINAZA BIAŁKOWA, WRZÓD NA DUPIE, SROM, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, DYSKONTYNUACJA, GAZ ŁZAWIĄCY, SYRENA ALARMOWA, TEOLOGIA PASTORALNA, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, WYMIANA, SZTORMOWANIE, KRYZYS GOSPODARCZY, MOKROŚĆ, PASZTETÓWA, PRZEGRODA, ŁĄCZNOŚĆ, POCIĄG, SWAR, BEZŻUCHWOWCE, INTERESOWNOŚĆ, C.O, ŚMIECIUCH, PUNA, PALUSZEK, MAŁPKA, DOMINACJA NIEPEŁNA, KOLCZATKOWATE, BOK, PROSTA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, BEZIDEOWOŚĆ, PRĘDKOŚĆ, WIGILIA, NIJAKOŚĆ, NIEWINNOŚĆ, BARBARZYŃSKOŚĆ, CIAMAJDOWATOŚĆ, KORZYSTNOŚĆ, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, HYDROZOL, PRAWO HUBBLE'A, RELACJA, MIŚ, DELFIN DŁUGONOSY, CENTRALA, POMNIK, NIEDORÓBKA, JAKOŚĆ, BRZYDAL, MAKRON, PRZECHÓW, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, ANAL, KOMANDYTARIUM, NIEWYCZUWALNOŚĆ, WAŁ, WRZASKLIWOŚĆ, JĘDZA, SZYBKOŚĆ, HANIEBNOŚĆ, LUZACKOŚĆ, CIĘTOŚĆ, STRATEGIA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, NASŁUCHOWIEC, OGRZEWANIE KAFLOWE, GŁUPKOWATOŚĆ, UKŁAD RĄBKOWY, DESKRYPTOR, KAMERALNOŚĆ, KWADRATNIKOWATE, NAZWA PUSTA, TUZ, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, DOBROTLIWOŚĆ, ŻÓŁWIE MUŁOWE, PLACEK PO WĘGIERSKU, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, KARYKATURALNOŚĆ, NIEUDOLNOŚĆ, CUDZOŚĆ, INDEKSACJA, CHRAPY, NIEPEŁNOLETNIOŚĆ, WIELOMIAN UNORMOWANY, POSTNOŚĆ, KRYKIET, TATARKA, OBLĘŻENIEC, ZABAWA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, UBIJAK, LEISZMANIOZA TRZEWNA, MIKROSKOPIJNOŚĆ, KOBALTOWOŚĆ, ULOTNOŚĆ, SMUGA, MŁYNOWY, GRAFIKA WEKTOROWA, KRÓL, ALTERNATYWA, WARIACYJNOŚĆ, DUPERELA, WIETRZNOŚĆ, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, SOFCIK, MALOWNICZOŚĆ, ARKEBUZER, WSZECHMOC, NIEUŁOMEK, MARTYNGAŁ, WIELORASOWOŚĆ, ŚREDNIOROLNY, TWIERDZA, SUPERMARKET, REGIONALNOŚĆ, WIRTUOZERIA, SKRĘT, RABV, SZCZEGÓLNOŚĆ, OSADA, METALICZNOŚĆ, ZGRZYBIAŁOŚĆ, FIRMA KRZAK, NIEPRAWDZIWOŚĆ, NORMATYWISTA, KWAS TŁUSZCZOWY, TAKIFUGU, ALLEN, ŻARŁACZ JEDWABISTY, PROSTOWNIK SELENOWY, NADDATEK, NORMA KOLIZYJNA, PREDYKATYWNOŚĆ, ZACHWALACZ, ZIELONOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, KABANOS, KARMIDŁO, WSIOK, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, RACHUNEK BANKOWY, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, DELIKATNOŚĆ, MAKIMONO, BRAMKARKA, MANUFAKTURA, KWADRANT, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ZJAWISKO, SUBSYSTENCJA, FAŁSZYWOŚĆ, PUSZYSTOŚĆ, MUZYKA PROGRAMOWA, NIECZYNNOŚĆ, LENIUCH OSPAŁY, OBLADER, KOZA, JEŁOP, LIST OKÓLNY, WYJĄTEK, TRANSPARENTNOŚĆ, SKRÓT, INSTYNKT SAMOZACHOWAWCZY, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, WANIENECZKA, KMIEĆ, FAJKA POKOJU, CZERWONA KSIĘGA, DIORAMA, ŚMIECISKO, PAMIĘTNIK, REWIZJA, ETERYCZNOŚĆ, MELODYJNOŚĆ, KATASTROFICZNOŚĆ, STOPIEŃ, GRA NA ZWŁOKĘ, ZAPISYWACZ, BEZPROBLEMOWOŚĆ, OGIEŃ, CHUDOŚĆ, PORYWCZOŚĆ, OPONA BEZDĘTKOWA, UDERZENIE, PIORUN KULISTY, UDAWACZKA, PODMIANKA, MISIO, CHROMBUCYL, BIEDOTA, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, ALARM, KUC FELL, UBOGOŚĆ, PEWNIK, ZWALISTOŚĆ, RACJONALIZACJA, KANAŁ, KATASTROFALNOŚĆ, DROGOMISTRZ, ETIOPSKI, KOSMOS, WANIENKA, SPORT KWALIFIKOWANY, ANOMALIA, OKOREK, MIEJSCOWA, ROMBOEDR, TĘTNICA NERKOWA, PROTEKTOR, ZNICZ, KŁOPOTLIWOŚĆ, PINGWIN RÓWNIKOWY, CHLORYN, KORZONEK, MAPA FIZYCZNA, TWEED, SZMELC, PIŁA, NIEMODNOŚĆ, PARLAMENT, BIOSFERA, ŚMIECI, RUDAWKA, CYWIL, GYROS, ?HEMOCYT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.685 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZYNÓW, ZACHOWAŃ, WYPOWIEDZI ITP.: TO, ŻE COŚ JEST SKRAJNIE GŁUPIE; NP. KRETYŃSKOŚĆ TEKSTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZYNÓW, ZACHOWAŃ, WYPOWIEDZI ITP.: TO, ŻE COŚ JEST SKRAJNIE GŁUPIE; NP. KRETYŃSKOŚĆ TEKSTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRETYŃSKOŚĆ cecha czynów, zachowań, wypowiedzi itp.: to, że coś jest skrajnie głupie; np. kretyńskość tekstu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRETYŃSKOŚĆ
cecha czynów, zachowań, wypowiedzi itp.: to, że coś jest skrajnie głupie; np. kretyńskość tekstu (na 11 lit.).

Oprócz CECHA CZYNÓW, ZACHOWAŃ, WYPOWIEDZI ITP.: TO, ŻE COŚ JEST SKRAJNIE GŁUPIE; NP. KRETYŃSKOŚĆ TEKSTU sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - CECHA CZYNÓW, ZACHOWAŃ, WYPOWIEDZI ITP.: TO, ŻE COŚ JEST SKRAJNIE GŁUPIE; NP. KRETYŃSKOŚĆ TEKSTU. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast