KAŻDE NIETYPOWE UWYPUKLENIE, OPÓR PRZY PALPACJI, ODGRANICZONE OGNISKO W BADANIU OBRAZOWYM, ITP. O NIEZNANYM (TZN. NIEZDIAGNOZOWANYM) POCHODZENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GUZ to:

każde nietypowe uwypuklenie, opór przy palpacji, odgraniczone ognisko w badaniu obrazowym, itp. o nieznanym (tzn. niezdiagnozowanym) pochodzeniu (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GUZ

GUZ to:

zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem (na 3 lit.)GUZ to:

wada drewna z grupy sęków zarośniętych (na 3 lit.)GUZ to:

wada odlewu w postaci miejscowej wypukłości na jego powierzchni (na 3 lit.)GUZ to:

można go sobie nabić na czole (na 3 lit.)GUZ to:

na czole po uderzeniu (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAŻDE NIETYPOWE UWYPUKLENIE, OPÓR PRZY PALPACJI, ODGRANICZONE OGNISKO W BADANIU OBRAZOWYM, ITP. O NIEZNANYM (TZN. NIEZDIAGNOZOWANYM) POCHODZENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.548

FILAROWIEC, RZEPY, WIANO, KONGRUENCJA, BIAŁOŚLIWIE, ZASUWA, REJESTR, ROŚLINA ZIMOZIELONA, ZESKALANIE, KAPELAN, NIEAKTYWNOŚĆ, ROBOTA, BIERNY OPÓR, BUDA, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, OPÓR CIEPLNY, PŁASKOŚĆ, HAŁDA, PARAGRAF, ZEWNĘTRZE, TYCZKA, FOSA ORKIESTROWA, ALEGORIA, NAWIS INFLACYJNY, CUXHAVEN, KURANT, PRZEGLĄDARKA, USTNOŚĆ, SABAUDIA, PRZEPŁYW, GOUROCK, GROSZ PRZY DUSZY, SAPROFAG, MIRIN, MONTAŻYSTKA, SUWAK, OPIŁKI, DORADCA PODATKOWY, KOMFORT CIEPLNY, FILISTYN, AKROTERION, SIŁOWNIA JĄDROWA, FECJAŁ, OGNISKO MUZYCZNE, DRUK, SŁOWO KLUCZOWE, CZYNNOŚĆ ŻYCIOWA, MASZYNA ŻNIWNA, KONGREGACJA, SKAŁKA, TŁOKA, TURKI WIELKANOCNE, UBIJACZ, DIAKONIA, BRZDĘKNIĘCIE, TĘTNICA SKRONIOWA, KUNICE, TERMOLOKATOR, AGARTALA, ŁĄCZNIK, WILK PSZCZELI, SPADOCHRON, GRAF PEŁNY, SZTAMBUCH, SZACHY SZYBKIE, HYDROFORMING, DRABINKA POŻAROWA, KORONIARZ SERCATY, ASESOR, GOLFIK, EXTRAKLASA, DMUCHAWKA, SPOTKANIE OPŁATKOWE, POTENCJAŁ, ZAPROSZENIE, PROCES CHEMICZNY, OSTROKÓŁ, DIABELEC, ŻEGLUGA POWIETRZNA, GOSPODARKA RABUNKOWA, BRAND, MACKA, PLIK, ENOL, NASTAWANIE, GUZ, OUTLIER, OGNISKO, ODPRAWA CZASOWA, SKOWA, FREERIDE, ZACIĘTOŚĆ, STRUCLA, TŁOKA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, MONOGENEZA, KRYTERIUM LAPLACE'A, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, NARTEKS, MUŚLIN, OKRZOSEK, NIEOCZYWISTOŚĆ, KONSOLA, STÓŁ, GUZ ŁAGODNY, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, FREESTYLE, HAGIOLOGIA, INIEKCJA, AHISTORYCYZM, TENDER, SALTEN, ROZDZIAŁEK, PAKLAK, EFEKT DOMINA, SPITTAL, CISTA, CHWYTAK, AGRAFA, NASTĘP, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, CYJANOHYDRYNA, BAZA, KASETA, OKRAJKA, TASZCZYN PSZCZELI, BEZINWAZYJNOŚĆ, ZAPACH, UKRES, GUZ KULSZOWY, SAMORZĄDOWOŚĆ, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, MŁOT, NOŻOWNICTWO, OKRĘŻNICA, PASTA DO ZĘBÓW, KOKARDKA, HEGEMONICZNOŚĆ, MASOWIEC, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, GUZ ZŁOŚLIWY, SZEW, FERRIMAGNETYZM, USŁUGA SPOŁECZNA, RONDONIA, LOGAN, AMALGAMOWANIE, POSIADY, STYLIZACJA, MIECZ SZYBROWY, RZEPY, DOPŁATA KOMPENSACYJNA, METAJĘZYKOWOŚĆ, KOTOWATE, SOMONINO, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, WIDZENIE FOTOPOWE, OPÓR WZNIESIENIA, FOTOWOLTAIKA, PACHOŁEK, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, DŁUGOŚĆ, SYMBOL NIEOZNACZONY, ODPORNOŚĆ OGNIOWA, APAP, RERECORDING, PLISA, ŁĄCZNIK, SADŹ, LIOPELMOWATE, NARTA, CEBULKA PRZYBYSZOWA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, REAKCJA ZAPALNA, SZTANDAR, SOBÓR, WYMÓG, GAWĘDA, LIST PRZEWOZOWY, GLORIA, LICENCJA OTWARTA, OGÓŁ, EKSLIBRYS, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, SYFON, KOMENDANT, CSONGRAD, SKAJ, DECORUM, IZBORSK, KRĄŻENIE OGÓLNE, KOSTIUM, KARCZMA, CIASTECZKO, PLOTER, MELASA, SYNTEZA, ETER, ACZYŃSK, LIKTOR, PRZEPUKLINA BRZUSZNA, PODAŻ, ANASTYLOZA, LAMPA WOODA, WŁÓKIENNICTWO, KRAN, TWEED, REZYSTOR, DZIAŁANIE, FLIGELADIUTANT, KROK PÓŁROZKROCZNY, PASAMON, OGNISKO, OPUST, STROIK, PERLATOR, PRODUKCJA, KREDA, DEFLEKTOR, PŁOZA, PRZĘSŁO, HANSZPAG, STOLIK, VASARELY, MILET, MILIMETR SŁUPA RTĘCI, TOPNIK, TEMPERATURA NÉELA, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, EDYCJA, ERODA, KASETKA, LEJNIA, KORONIARZ KOŃCATY, SYMBOL, HULA, CUKIERNIA, REFLEKS SZACHISTY, MAIL, SZARPANKA, KORKOCIĄG, BOMBER, KAPITUŁA, WIELKA PIECZĘĆ, TOWARZYSTWO, ZEZ ZBIEŻNY, RETINOSKOP, INTERMEZZO, SKIP, ZJAWISKO PURKINIEGO, IMADŁO ŚLUSARSKIE, WARTOŚĆ OPAŁOWA, ROZDZIALIK, KARTOFLARZ, KIESZEŃ, UKŁAD INERCJALNY, MOKRY SEN, KOŁO, TRIO, TACZNIK, ENSCHEDE, IKEBANA, PIĘŚCIARSTWO, SPRZĘG, LEJEK, TURYN, PROBIOTYK, STANDARDZIK, KALIBRACJA, MŁOT, RANDERS, DEDERON, ALFABET SEMAFOROWY, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, KASZYCA, ZAWIESZKA, KULTURA KOMÓRKOWA, VALGA, BROMOLEJ, AGENT ROZLICZENIOWY, SAMORZĄD, UDAWACZKA, MŁODY, PORÓD RODZINNY, ŚWIETLICA, WYCISKANIE SZTANGI, FARTUCH, ZDARZENIE ASTRONOMICZNE, AUTOPILOT, TAROCISTA, KORONA, BOKS, WIDZENIE PRĘCIKOWE, NAPY, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, WYKLUCZENIE, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, PODATEK INFLACYJNY, ?OSŁUPIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.548 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAŻDE NIETYPOWE UWYPUKLENIE, OPÓR PRZY PALPACJI, ODGRANICZONE OGNISKO W BADANIU OBRAZOWYM, ITP. O NIEZNANYM (TZN. NIEZDIAGNOZOWANYM) POCHODZENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAŻDE NIETYPOWE UWYPUKLENIE, OPÓR PRZY PALPACJI, ODGRANICZONE OGNISKO W BADANIU OBRAZOWYM, ITP. O NIEZNANYM (TZN. NIEZDIAGNOZOWANYM) POCHODZENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GUZ każde nietypowe uwypuklenie, opór przy palpacji, odgraniczone ognisko w badaniu obrazowym, itp. o nieznanym (tzn. niezdiagnozowanym) pochodzeniu (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GUZ
każde nietypowe uwypuklenie, opór przy palpacji, odgraniczone ognisko w badaniu obrazowym, itp. o nieznanym (tzn. niezdiagnozowanym) pochodzeniu (na 3 lit.).

Oprócz KAŻDE NIETYPOWE UWYPUKLENIE, OPÓR PRZY PALPACJI, ODGRANICZONE OGNISKO W BADANIU OBRAZOWYM, ITP. O NIEZNANYM (TZN. NIEZDIAGNOZOWANYM) POCHODZENIU sprawdź również:

człowiek, który zajmuje się robieniem pizzy ,
Algoasaurus - rodzaj zauropoda o bliżej niesprecyzowanej pozycji systematycznej; żył na przełomie jury i kredy (ok. 150-136 mln lat temu) na terenach południowej Afryki; długość ciała ok. 9 m, wysokość ok. 3 m, masa ok. 10 t ,
wśród planet Układu Słonecznego ,
endemiczny gatunek słodkowodnej ryby karpieńcokształtnej, jedyny przedstawiciel rodzaju Ameca ,
Carex pseudocyperus - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
zdarzenie polegające na emisji promieniowania jonizującego lub substancji promieniotwórczych do otoczenia, mogące przejawiać niekorzystne oddziaływanie na ludzi i środowisko naturalne ,
ruchoma część krosna, na której umocowania jest płocha przybijająca nitkę wątkową ,
zatoka Morza Białego, głębokość do 36 m ,
ekosystem ekologicznie niepełny, niesamowystarczalny, pozbawiony producentów, w którym znajduje się materia pochodząca z zewnątrz ,
rodzaj twardych cukierków owocowych o różnych smakach ,
inhibitor proteazy HIV ,
dramatopisarka angielska ur. 1939, zaliczana do tzw. „młodych gniewnych”; „Smak miodu” ,
zmienność, dostosowywanie się do zmiennych warunków ,
bardzo ciemne, zaciemnione pomieszczenie, zwłaszcza takie, które służy jako więzienie ,
popularny żółty egzotyczny owoc o wydłużonym kształcie; owoc (niesucha torebka, uznawana czasem za jagodę) banana zwyczajnego ,
liściołaz złocisty, liściołaz straszliwy, Phyllobates terribilis - gatunek płaza bezogonowego z rodziny drzewołazowatych, najbardziej jadowity płaz na świecie ,
wrogość wobec Żydów i wszystkiego, co żydowskie ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Anglii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Anglikom ,
stary, sfatygowany but ,
Cycadopsida - monotypowa klasa roślin należąca do gromady nagonasiennych, obejmująca jeden rząd sagowce (Cycadales) z dwiema rodzinami; niektóre gatunki stanowią źródło skrobi (tzw. sago) i zostały rozpowszechnione jako rośliny pokarmowe, inne gatunki są uprawiane jako rośliny ozdobne ,
gatunek krzewu należący do rodziny berberysowatych (Berberidaceae Juss.) ,
sygnalizacyjne urządzenie dźwiękowe o kształcie odwróconego kielicha ,
rzep łopianu ,
antybiotyk beta-laktamowy z grupy cefalosporyn I generacji, pochodna kwasu 7-aminocefalosporanowego (7-ACA) ,
ANHUEJ ,
zespołowa gra sportowa podobna do hokeja na lodzie ,
Dolomedes fimbriatus - gatunek dużego pająka z rodziny darownikowatych (Pisauridae) ,
mieszkanka Niepołomic ,
zgrubienie: skała; bardzo duża skała ,
aromatyczny likier

Komentarze - KAŻDE NIETYPOWE UWYPUKLENIE, OPÓR PRZY PALPACJI, ODGRANICZONE OGNISKO W BADANIU OBRAZOWYM, ITP. O NIEZNANYM (TZN. NIEZDIAGNOZOWANYM) POCHODZENIU. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast