ZDROBNIALE, ŻARTOBLIWIE, PIESZCZOTLIWIE O OSOBIE, KTÓRA ZRZĘDZI, NARZEKA, MARUDZI I PRZEWAŻNIE PRZY TYM JEST OSOBĄ STARSZĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZGREDEK to:

zdrobniale, żartobliwie, pieszczotliwie o osobie, która zrzędzi, narzeka, marudzi i przeważnie przy tym jest osobą starszą (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZGREDEK

ZGREDEK to:

bardzo popularna i lubiana postać - skrzat domowy z serii książek i filmów o Harrym Potterze (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE, ŻARTOBLIWIE, PIESZCZOTLIWIE O OSOBIE, KTÓRA ZRZĘDZI, NARZEKA, MARUDZI I PRZEWAŻNIE PRZY TYM JEST OSOBĄ STARSZĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.501

KAGUAN, POLICJA SĄDOWA, ŚCIEG, DZIEWCZĘ, URZĄD SKARBOWY, PILOT, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, MIRIN, CHESTER, TOKAMAK, KANAŁ, USPOKAJACZ, PRZĘŚLIK, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, PLACEK, REZYDENT, WZMACNIACZ, UMOWA SPONSORSKA, SLEGA, KOCANKA WŁOCHATA, PRZYCZYNEK, EUTANAZJA, OSIEMNASTKA, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, RĘKAW, SŁABIZNA, OWCA CZTEROROGA, NARÓD WYBRANY, PODEJRZANA, NIEDOBÓR, HEMOROID, UKŁADARKA RUR, KATEGORIA URZĘDNICZA, GNEJS OCZKOWY, WALEC, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, SZPARNICOWATE, NARTA, ROŚLINA ACYDOFILNA, DZIECKO WIEKU, CHAŁUPNICZKA, TAJEMNICZOŚĆ, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, SKUTOZAUR, JEŻOWIEC JADALNY, LEK ANKSJOLITYCZNY, RADIOELEKTRONIKA, KARMNIK AUTOMATYCZNY, JUCHT, SYMETRIA, FILOZOFIA PRAWA, PODSTAWA, MATULKA, SONOMETR, BONGOSY, POKAZOWOŚĆ, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, ROZKŁAD, DEALER, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, KĘDZIERZAWKA, STAN NIECZYNNY, LICZEBNOŚĆ, DOWCIPNOŚĆ, KROWIAK, WĘDKA, STEROLOTKA, MODYFIKACJA, HISTOPATOLOGIA, UKRAIŃSKOŚĆ, MASTYKS, POLIGAMISTKA, KLEKOTKA, BEZSENSOWNOŚĆ, KWADRANT, ŚWIADKOWA, JODEK, GERRYMANDERING, PROTOZUCH, ADRES HOŁDOWNICZY, PUKNIĘCIE, MASZT, SAMPEL, RUMUŃSKOŚĆ, KROWIA GĘBA, FAJNOŚĆ, ROBOTY PRZYMUSOWE, WIEPRZEK, CZWARTY, NIELUDZKOŚĆ, ALGRAFIA, AUTOTELICZNOŚĆ, POLONISTYKA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, UCHAL, DOZÓR ELEKTRONICZNY, ZWODNICZOŚĆ, TELEWIZJA KABLOWA, ROZWIĄZŁOŚĆ, WÓDECZKA, REGULATOR POGODOWY, PRZESYP, GAŚNICA ŚNIEGOWA, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, LOKACJA, PEŁNOMOCNICTWO, MASA KAJMAKOWA, GORĄCZKA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, MOŻLIWOŚĆ, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, FUNDATOR, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, PÓŁPLASTEREK, PRZEKAZ, FLEGMA, TRAWERS, UCHWYT SPAWALNICZY, KLAWIK, BUZKASZI, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, SUSEŁ PEREŁKOWANY, KWARC ZIELONY, BABA, OCZKO, MADZIARKA, RASA PANÓW, NACZYNIA POŁĄCZONE, KSIĄŻĄTKO, MINERALIZATOR, SECESJONISTA, OSIEMNASTKA, WŁÓKIENKO, TATUŚ, PRZYGASZENIE, ERGOTERAPEUTA, STANOWCZOŚĆ, PACAN, BRZUSZEK PIWNY, MORDUCHNA, MOL, NIEPRZEMIENNOŚĆ, NIEROZUMNOŚĆ, SEKCJA, ANIOŁ STRÓŻ, KARZEŁKOWATOŚĆ, KOLEGIUM, LODOWIEC WISZĄCY, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, SZPILKA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, WIRTUOZERIA, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, CHIRURGIA DZIECIĘCA, WIGILIA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, MISIOWÓZ, RZEŹBA KRASOWA, RACUSZEK, POWTARZALNOŚĆ, REKULTYWACJA, DZIWOŻONA, GILOTYNA HUME'A, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PLASTYCZNOŚĆ, BRUTALNOŚĆ, PRAWO AMPERE'A, GRUCHOT, BENEFICJENT, ZDZIWIENIE, KLUBOWICZ, TOPIK, URANINIT, SILNIK INDUKCYJNY, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, IMACZ, LEKTURA, OSTROŚĆ, PRZYLEPNOŚĆ, NAPA, PIESZCZOTA, IMPRESARIAT, ZDANIE, PRĄDZIK, PODKÓWECZKA, WIETRZNOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, KUJON, SPIRALA HIPERBOLICZNA, PODRZEŃ, GASTRO, EKOLOGIA POPULACYJNA, ŁADOWNICA, UKŁAD ZAPŁONOWY, STANOWISKO, MODRASZEK ALKON, MUTACJA CICHA, PLANISFERA, PUNKT APTECZNY, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, KALETKA, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, PIES POLICYJNY, LARYNGOLOGIA, INDYWIDUALIZM, CYKL EKONOMICZNY, TUNEL, KLASYFIKACJA, CYGANKA, LICZBA BRINELLA, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, ETER, NIEOKREŚLONOŚĆ, SAMOSIA, ZERO BEZWZGLĘDNE, ŁUK BLOCZKOWY, CHEMEX, PERIOD, ZGODNOŚĆ, ELEMENT, MUŁ, NARWALOWATE, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, KSIĘŻULEK, OBCHODOWY, WYSTARCZALNOŚĆ, STROIK, WSZETECZNOŚĆ, NIEWIERZĄCA, PRZESTRZEŃ, MARTWY, PRACOBIORCA, GRZYBY ANAMORFICZNE, EMALIA, MŁODZIAK, PROMOCJA, LAMPA WYŁADOWCZA, TUTORIAL, RYSUNEK, FIT, INWARIANT, NEBIWOLOL, FTYZJATRIA, HASŁO WYWOŁAWCZE, NIEWINNOŚĆ, CZORT, PRZEKLEŃSTWO, KODEKS, KOLEJKA, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, KOCIOŁ, POLICYJNOŚĆ, GOŁODUPIEC, RACHUNEK KAPITAŁOWY, SAMOCHÓD PUŁAPKA, BYLEJAKOŚĆ, HUMANISTKA, LORI WYSMUKŁY, UPARCIUCH, BIAŁY ZNAK, PORYWCZOŚĆ, WYŁOM, REKLAMKA, SIŁA AERODYNAMICZNA, WIEŻA ZEGAROWA, BECZKA Z PROCHEM, MŁOT, RABATY, POWYWRACANIE, KOŁOKOLNIA, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, RAJFURKA, FAWORYTKA, BALAST, PTASZNIK GOLIAT, PASIECZKA, UŁAMEK ZWYKŁY, SKARŻĄCA, TATUNIO, PATROLOWIEC, WONNOŚĆ, TRANSMITANCJA, JEDNOSTKA CZASU, ANGLISTKA, PÓŁWARIAT, PŁOMYK, NAZWA ZWYCZAJOWA, LEKTOR, REFORMATOR, WYNAJMUJĄCA, ATRYBUCJA, BOCZEK, ARCTG, KOLOR, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, KAMIKADZE, ?SPRZĘŻENIE W PRZÓD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.501 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE, ŻARTOBLIWIE, PIESZCZOTLIWIE O OSOBIE, KTÓRA ZRZĘDZI, NARZEKA, MARUDZI I PRZEWAŻNIE PRZY TYM JEST OSOBĄ STARSZĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE, ŻARTOBLIWIE, PIESZCZOTLIWIE O OSOBIE, KTÓRA ZRZĘDZI, NARZEKA, MARUDZI I PRZEWAŻNIE PRZY TYM JEST OSOBĄ STARSZĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZGREDEK zdrobniale, żartobliwie, pieszczotliwie o osobie, która zrzędzi, narzeka, marudzi i przeważnie przy tym jest osobą starszą (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZGREDEK
zdrobniale, żartobliwie, pieszczotliwie o osobie, która zrzędzi, narzeka, marudzi i przeważnie przy tym jest osobą starszą (na 7 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE, ŻARTOBLIWIE, PIESZCZOTLIWIE O OSOBIE, KTÓRA ZRZĘDZI, NARZEKA, MARUDZI I PRZEWAŻNIE PRZY TYM JEST OSOBĄ STARSZĄ sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - ZDROBNIALE, ŻARTOBLIWIE, PIESZCZOTLIWIE O OSOBIE, KTÓRA ZRZĘDZI, NARZEKA, MARUDZI I PRZEWAŻNIE PRZY TYM JEST OSOBĄ STARSZĄ. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x