OWOC (STRĄK) TAMARYNDOWCA INDYJSKIEGO, KTÓRY JEST WYKORZYSTYWANY W KUCHNI (GŁÓWNIE W FORMIE PRZETWORZONEJ, JAKO PRZYPRAWA, CHOĆ MOŻE BYĆ TAKŻE JEDZONY NA SUROWO) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TAMARYND to:

owoc (strąk) tamaryndowca indyjskiego, który jest wykorzystywany w kuchni (głównie w formie przetworzonej, jako przyprawa, choć może być także jedzony na surowo) (na 8 lit.)TAMARYNDA to:

owoc (strąk) tamaryndowca indyjskiego, który jest wykorzystywany w kuchni (głównie w formie przetworzonej, jako przyprawa, choć może być także jedzony na surowo) (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TAMARYND

TAMARYND to:

Tamarindus indica - gatunek tropikalnego drzewa z rodziny bobowatych pochodzący ze wschodniej Afryki (na 8 lit.)TAMARYND to:

owoc (strąk) tamaryndowca indyjskiego, który jest wykorzystywany w kuchni (głównie w formie przetworzonej, jako przyprawa, choć może być także jedzony na surowo) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OWOC (STRĄK) TAMARYNDOWCA INDYJSKIEGO, KTÓRY JEST WYKORZYSTYWANY W KUCHNI (GŁÓWNIE W FORMIE PRZETWORZONEJ, JAKO PRZYPRAWA, CHOĆ MOŻE BYĆ TAKŻE JEDZONY NA SUROWO)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.194

WZORNIK, INTERFEROMETR LASEROWY, GALOP, RASOWOŚĆ, TURÓWKA, TALERZE ORKIESTROWE, KWAS MIGDAŁOWY, SILNIK OBCOWZBUDNY, CESJA NALEŻNOŚCI, ANGOL, SOS, ŁUCZNIK, PLAFON, TACKA, WSPORNIK, NADAWCA PUBLICZNY, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, TEREN ZIELENI, POPARZENIE, TRZMIELINA, KLINKIER, MEGAFON, KOMBINATORYKA STOSOWANA, SNIFFER, DZIECINNA IGRASZKA, ZWALISTOŚĆ, RAPTULARZ, ZAMSZ, TELEROTAMETR, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, KRUSZARNIA, SP. Z O.O, JĘZYK GYYZ, PIŁA, MOTYWIK, NUMER GEOGRAFICZNY, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, CIEMNICA, ŚWIĘTA, MOL, ANALIZA LITERACKA, LIROGON SKROMNY, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, KURAWONGA ZMIENNA, POLEGŁY, SYNKLINA FAŁSZYWA, PIJUS, EKSKLUZYWIZM, KAKI, RAGLAN, WIATROWNICA, DINAR, RZEŹBA KRASOWA, PISMO FONETYCZNE, KRATA ROZDZIELNA, CYNAMON CHIŃSKI, GŁAGOLICA, HAMULEC BĘBNOWY, HIEROFANT, BLADOŚĆ, ŚMIEĆ, MARZANOWATE, SUTASZ, WĘGIEL KAMIENNY, AMANT, BISKUP POMOCNICZY, MOŁODYCA, KUM, MŁOTKOWY, HUBA, ZAPAŁKA, WIROPŁAT, DELFIN BIAŁOBOKI, ZEBRULA, ZACIĘTOŚĆ, KLUSKA KŁADZIONA, KLĘKANY, KĘDZIERZAWKA, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, RYSUNEK, BRUTALNOŚĆ, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, TRANSKRYPCJA, SPÓLNIK, SĄD I INSTANCJI, SEJM ROZBIOROWY, KOŁODZIEJ, TONSURA, CHEMIA ORGANICZNA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, OREGANO, DIABLOTKA, JĘZYK TAMILSKI, ŻYRAFA ROTHSCHILDA, CUDZOŁOŻNOŚĆ, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, PŁYWACZEK, ROŚLINA SOLNISKOWA, PUPIL, DIALEKTYCZNOŚĆ, GLUSAN BIZMUTU, ZGODNOŚĆ, GRZAŁKA, WIRUS, PALCÓWKA, GRUPA NILPOTENTNA, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, BEZCELOWOŚĆ, GETTER, KEFIR, POLOWACZ, SENS, SAKSOŃSKI, WYCIĄG TOWAROWY, KORAL, GAZ MUSZTARDOWY, CZEK PODRÓŻNICZY, WSCHÓD, DROGA RZYMSKA, RAPPEN, ZUCHWAŁOŚĆ, PROJEKCYJNOŚĆ, BERGAMOTA, GAL, WARSTWA OZONOWA, GRZYBOPŁYWKA, PODPŁOMYK, IMPERTYNENCKOŚĆ, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, FUNKCJE AMPLITUDY, MŁOTKOWY, PIŁOGON, PAKORA, DZIESIĘCINA, OBRAZ, MACIERZYŃSKOŚĆ, NIEWOLNIK, SŁOIK, MONOGAMISTA, BUDOWNICTWO, PRYMITYW, BIELAK, PLIK WSADOWY, GĘSTOŚĆ, KOŁOWY, TUCUXI, REGION WĘZŁOWY, FIGA, KAZUISTA, CZTERY ŚCIANY, MIR DOMOWY, WILCZY DÓŁ, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, DEBILNOŚĆ, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, STENOKARDIA, LISTOWNICA JAPOŃSKA, SKĄPOSZCZETY, ZWROTNOŚĆ, STOK KONTYNENTALNY, OTRUPKA WESTWOODA, MIECZ UCHYLNY, BEZ, GAWOT, WÓR, KARAFUŁKA, DESIGN, PODEJRZANA, BŁĄD TAKTYCZNY, ZDATNOŚĆ, STAW KULISTY WOLNY, ZNANOŚĆ, OWOC MAŚLANY, KOWALIK KAROLIŃSKI, SANIE, WIDELEC, WORKOWCE, MONARCHIA DZIEDZICZNA, OLEJ, MACIERZ NIEOSOBLIWA, KROCZKI, TOR PRZEWODOWY, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, DAMKA, ŹRÓDŁO ODNAWIALNE, RABARBAR, ARKUSZ KALKULACYJNY, ZAPAŁECZKA, DUSZNOŚCI, RYGIEL, CZUŁOŚĆ, KOŃ WIELKOPOLSKI, REEDUKATOR, TANCERZ, ROZWAGA, CHORALISTA, LEWAR, NACHALNOŚĆ, SILNIK UNIWERSALNY, RADIOTECHNIK, ULEGŁOŚĆ, RUSKOŚĆ, PERKOZEK, RUMSZTYK, SPRYCIARKA, ASOCJATYWNOŚĆ, ANYŻ GWIAŹDZISTY, KANADYJSKI CUTTING HORSE, TROPIK, HETEROATOM, SPIŻARNIA, PILLATI, SYSTEM INFORMATYCZNY, BERLACZ, BUKSZPAN, BOSTON, MASS MEDIA, ROZKAZ PERSONALNY, CZUSZKA, NAMIASTKA TABAKI, FREE JAZZ, OKNO DIALOGOWE, OSPALSTWO, CZYN SPOŁECZNY, ZAWODNIK, SPEKULANT, PRZESTĘPSTWO POSPOLITE, OBRÓT PIENIĘŻNY, NEUTRALIZACJA, MAKIJAŻ PERMANENTNY, TETRAMER, TUF, NAPÓJ, BANK DOMICYLOWY, NASKÓREK, GENERATOR LICZB LOSOWYCH, KONDENSATOR, BLEJTRAM, SZYBLAK, ŚRODEK MASY, MOTYLEK, MIKROFON WĘGLOWY, MARSJAŃSKI, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, ROLWAGA, KIEŁ, BOASZKOWATE, POŻYCZKA LOMBARDOWA, RELACJA SYMETRYCZNA, TEORIA PERTURBACJI, SPRAWNOŚĆ, HURTOWNIA DANYCH, PAPROTNIK BRAUNA, MRÓWKA ĆMAWA, GAZA, CYGAŃSTWO, CHŁAM, SŁADEK, TORFOWIEC FRĘDZLOWANY, BOŚNIACKOŚĆ, WARZYWNIK, WIERTNIK, MUTACJA, MONOPOL, SUSEŁ PÓŁNOCNY, MISIO, KAFAR, DWUPRZODOZĘBOWCE, PIES TERAPEUTYCZNY, NOWICJUSZ, POŁĄCZENIE CIERNE, MUSAKA, PLATYKLADUS WSCHODNI, ZASUWNICA, STRAŻNIK ŁOWIECKI, EPIFIT, BEZPŁCIOWIEC, MÓŻDŻEK, SEGREGACJA RASOWA, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, RAJFURSTWO, METODA, BYTOMKOWIEC, UBOGOŚĆ, OSIOŁ AZJATYCKI, PRYMITYW, KOMPENSATOR CAŁKUJĄCO-RÓŻNICZKUJĄCY, NIEDORZECZNOŚĆ, BREST, KETEN, ZNAK TOWAROWY, BRUHATKAJOZAUR, PRZETOKOWY, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, HYDROŻEL, LAMPA LUTOWNICZA, WĄTŁOŚĆ, MALFORMACJA MACICY, ?POZYTYWIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.194 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OWOC (STRĄK) TAMARYNDOWCA INDYJSKIEGO, KTÓRY JEST WYKORZYSTYWANY W KUCHNI (GŁÓWNIE W FORMIE PRZETWORZONEJ, JAKO PRZYPRAWA, CHOĆ MOŻE BYĆ TAKŻE JEDZONY NA SUROWO) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OWOC (STRĄK) TAMARYNDOWCA INDYJSKIEGO, KTÓRY JEST WYKORZYSTYWANY W KUCHNI (GŁÓWNIE W FORMIE PRZETWORZONEJ, JAKO PRZYPRAWA, CHOĆ MOŻE BYĆ TAKŻE JEDZONY NA SUROWO)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TAMARYND owoc (strąk) tamaryndowca indyjskiego, który jest wykorzystywany w kuchni (głównie w formie przetworzonej, jako przyprawa, choć może być także jedzony na surowo) (na 8 lit.)
TAMARYNDA owoc (strąk) tamaryndowca indyjskiego, który jest wykorzystywany w kuchni (głównie w formie przetworzonej, jako przyprawa, choć może być także jedzony na surowo) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TAMARYND
owoc (strąk) tamaryndowca indyjskiego, który jest wykorzystywany w kuchni (głównie w formie przetworzonej, jako przyprawa, choć może być także jedzony na surowo) (na 8 lit.).
TAMARYNDA
owoc (strąk) tamaryndowca indyjskiego, który jest wykorzystywany w kuchni (głównie w formie przetworzonej, jako przyprawa, choć może być także jedzony na surowo) (na 9 lit.).

Oprócz OWOC (STRĄK) TAMARYNDOWCA INDYJSKIEGO, KTÓRY JEST WYKORZYSTYWANY W KUCHNI (GŁÓWNIE W FORMIE PRZETWORZONEJ, JAKO PRZYPRAWA, CHOĆ MOŻE BYĆ TAKŻE JEDZONY NA SUROWO) sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - OWOC (STRĄK) TAMARYNDOWCA INDYJSKIEGO, KTÓRY JEST WYKORZYSTYWANY W KUCHNI (GŁÓWNIE W FORMIE PRZETWORZONEJ, JAKO PRZYPRAWA, CHOĆ MOŻE BYĆ TAKŻE JEDZONY NA SUROWO). Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

x