Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: POWSZECHNIE STOSOWANA NAZWA POLITETRAFLUOROETYLENU, MIMO ŻE NAZWA TEFLON JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEFLON to:

powszechnie stosowana nazwa politetrafluoroetylenu, mimo że nazwa teflon jest zastrzeżonym znakiem towarowym (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWSZECHNIE STOSOWANA NAZWA POLITETRAFLUOROETYLENU, MIMO ŻE NAZWA TEFLON JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.805

JAZ ZASTAWKOWY, RYBA UKWIAŁOWA, DOSTYCZNA, KOCZKODANIK, KWADRANT, CZYNNOŚCI DOWODOWE, ELEKTRON DODATNI, SZEKSPIR, ZLEW, CZOŁO, WESOŁOŚĆ, ROZSĄDNOŚĆ, OSTATNI, NIEKONKRETNOŚĆ, ŁAPCZYWIEC, PASEK, SEKSTA, ODZIEŻ, MATERIALIZM, ZABAWOWOŚĆ, CYGARO, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, POKOLENIE SANDWICZOWE, IDEALIZM OBIEKTYWNY, BOROWODOREK LITU, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, ARCHEOLOGIA, WARCHOŁ, KOLEŃ, ŚWIERK BREWERA, PODEJRZANA, BEZ, STREFA PERYGLACJALNA, BALANSJER, NIEROZPOZNAWALNOŚĆ, KWADRAT MAGICZNY, MINIMALIZM, JESIOTRY, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, ŻEBRO, WYJĄTEK, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, KREATYZM, TON, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, ARESZT TYMCZASOWY, PADACZKA ODRUCHOWA, WIERZBA ENERGETYCZNA, RZEŚKOŚĆ, PODTLENEK AZOTU, MECHOWCE, KUC DARTMOOR, RAK, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, WZNIOS, HALIBUT, CZAS MIEJSCOWY, SILNIK BOCZNIKOWY, AGRESYWNOŚĆ, MELISA AMERYKAŃSKA, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, ROMANS, ODCINEK, GUŁAG, CHESTER, SODA, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, MYDELNICZKA, DIU, ATUT, NIEWYRAŹNOŚĆ, TWIERDZENIE COSINUSÓW, ODŁÓG, IGŁA, CYBORIUM, ALMUKANTARAT, WIECZNE PIÓRO, PRZEGUBOWIEC, MŁOT, WSPINACZKA SPORTOWA, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, GARDA, HISTON ŁĄCZNIKOWY, TRUSIA, KRET, COLESLAW, NATRYSK, ETIUDA, GARBUS, BARYCENTRUM, KILOMETR NA GODZINĘ, KOMERCHA, ALTANNIK LŚNIĄCY, TANK, WYROŚLE, OWOC ZBIOROWY, EKSŻONA, SSAK ŁOŻYSKOWY, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, NAZWA TOPOGRAFICZNA, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, PELONEUSTES, KLECANKA RDZAWOROŻNA, WĘGORZOKSZTAŁTNE, KAFTANIK, MALUCZKOŚĆ, WIRTUOZOSTWO, KSIĄŻĄTKO, INDEKS, WARZYWO, NIENORMATYWNOŚĆ, OPATRZNOŚĆ, BIDET, VOCATIVUS, NARWALOWATE, ŻABA RYŻOWA, ZGRZYBIAŁOŚĆ, TATARKA, TARCZA, KWADRATNIKOWATE, TAJEMNICA ADWOKACKA, CHWOŚCIK BURAKOWY, SZKARADZIEŃSTWO, KOLEJKA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, DWUKOLOROWOŚĆ, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, GRA CYLINDRYCZNA, TRENER, LANDARA, BEZINTERESOWNOŚĆ, SUWERENNOŚĆ, TROLLING, INSTRUMENTOLOGIA, WERESZCZAKA, SKUNKS, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, LENONKI, MOKROŚĆ, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, DARJEELING, AZJATYCKOŚĆ, NEUSTON, DMUCHAWIEC, GWIAZDA, SZCZAWIOWA, TWARDOŚĆ, SPŁACALNOŚĆ, DRIBLER, KROWIA GĘBA, POZAMUZYCZNOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, IKRA, PAKA, NUTRIA, ROZWIĄZŁOŚĆ, EMULGACJA, ZNACZENIE, WŚCIEK DUPY, MOPEK, OGRZEWANIE KAFLOWE, LINA PORĘCZOWA, ECCHI, HISTORYCYZM, JĘZYK ŻYWY, TOTEM, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, CHLUBNOŚĆ, KOKCYDIOZA, BANKOWÓZ, METALIK, REWOLUCJA, NOWICJUSZKA, SNOBISTYCZNOŚĆ, WOJSKO, FREATOKSEN, EMENTALER, MIESZANKA, EKOGROSZEK, TANCERKA, BASEN, FORMACJA DEFENSYWNA, PISTOZAUR, SAŁATA, ENERGIA CIEPLNA, ŚLIZGAWKA, OKRĘT DESANTOWY, ORLICZKA MIECZOWATA, GUGIEL, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, SORBENT, BĄBEL, ZBOCZENIEC, BIOFLAWONOID, WYSTARCZALNOŚĆ, APROBACJA, KOPUŁKA, OZ, GRZYBY LĘGNIOWE, TERGAL, SKLEPIENIE BECZKOWE, IDIOFON, EFEKTYWNOŚĆ, WIELKOŚĆ, DÓŁ, ROZPACZLIWOŚĆ, KIERUNKOWOŚĆ, KLUCZ SZWEDZKI, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, KLEZMER, DROGA KOLEJOWA, PODDAŃCZOŚĆ, ZIEMIA RUDZKA, FERTON, PANCERNIK, PRZEWÓD SŁUCHOWY, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, PODGRZYBEK, PRACOBIORCA, GŁOS, OPOKA, SARDYNY, STRATYFIKACJA, BODZIEC BEZWARUNKOWY, ZASZŁOŚĆ, CHWOŚCIK BURAKA, PSI GRZYB, CIOS, FORMA LINIOWA, LOPOLIT, BYSTRZYK, REKINY, WĘGRZYNEK, ŚWISZCZ, PELARGONIA WIELKOKWIATOWA, GŁOS, NORMATYWIZM, SAMOAKTUALIZACJA, DOBRO PODSTAWOWE, JEŻOWIEC JADALNY, MINA PRZECIWPIECHOTNA, KIZIEK, SZYMEL, CIEMNOTA, WYSPIARSKOŚĆ, DYNAMIZM, MAKABRYCZNOŚĆ, FOTOREALIZM, OBLEŚNOŚĆ, HENTAI, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, TYTUŁ PRASOWY, EUROSTREFA, RACJONALIZM, UPOŚLEDZONY, MARTWY PRZEPIS, JĘZYK JELENI, KALKA TECHNICZNA, TWIERDZENIE WILSONA, LEK NASENNY, ŚWINKA, WAŻNOŚĆ, NUMER DOSTĘPOWY, KWARC ZIELONY, INKOHERENCJA, NIEKONKRETNOŚĆ, PUNKT OKOSTNOWY, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, ŚWIERZOPA, KOTERIA, LOKSAPINA, KRYSZNAIZM, NIELOTNOŚĆ, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, MAJACZENIE, IZOMORFIZM, GORĄCZKA, PIRYDOKSAL, RZEP, DRZEWO GENEALOGICZNE, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, SEGREGACJA RASOWA, MELFALAN, SPRAWNOŚĆ, DALEKOPIS, PROSTY, PODPORA, PASZTET, KWEBRACZO, POLITYKA, OPOŁEK, REZYDENT WYWIADU, WAFEL, SYNTEZATOR, BEZPŁCIOWIEC, ZACIĘTOŚĆ, KATASTROFALNOŚĆ, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.805 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: powszechnie stosowana nazwa politetrafluoroetylenu, mimo że nazwa teflon jest zastrzeżonym znakiem towarowym, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWSZECHNIE STOSOWANA NAZWA POLITETRAFLUOROETYLENU, MIMO ŻE NAZWA TEFLON JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
teflon, powszechnie stosowana nazwa politetrafluoroetylenu, mimo że nazwa teflon jest zastrzeżonym znakiem towarowym (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEFLON
powszechnie stosowana nazwa politetrafluoroetylenu, mimo że nazwa teflon jest zastrzeżonym znakiem towarowym (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x