GAŚNICA, W KTÓREJ ŚRODKIEM GAŚNICZYM JEST PIANA GAŚNICZA WYRZUCANA ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO GAZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAŚNICA PIANOWA to:

gaśnica, w której środkiem gaśniczym jest piana gaśnicza wyrzucana za pomocą sprężonego gazu (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GAŚNICA, W KTÓREJ ŚRODKIEM GAŚNICZYM JEST PIANA GAŚNICZA WYRZUCANA ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO GAZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.827

WYCZUWALNOŚĆ, ZWIĄZEK, KUC KASPIJSKI, PRODUKCJA, ŁAGODNOŚĆ, CZUWAK AKTYWNY, BUFOR, BROŃ PNEUMATYCZNA, GILOTYNA, PINGWIN CESARSKI, SUSZKA, MACIERZ DIAGONALNA, ELIPSOIDA OBROTOWA, RAK KRAWIEC, DOKTOREK, TRAWERS, OKRĄG WPISANY, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, PRĄD TĘTNIĄCY, PODWIECZÓR, IMMUNOSUPRESJA, SUBSKRYBENT, HIPERTONIA, GRUPA KAPITAŁOWA, CZYTANKA, ROŚLINA, WYGŁOS ABSOLUTNY, LEKTORIUM, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, PIES MINIATUROWY, STAROŚĆ, PRZEKAŹNIK, WÓZ KEMPINGOWY, PRZEBUDOWA, ZAKON, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, KRWIOBIEG PŁUCNY, MEGAPOZYTYW, BROŃ WODOROWA, AMFIBIJNOŚĆ, DOSADNOŚĆ, ORDYNUS, REDUKCJA, WYRÓB, AGREGATOR TREŚCI, NIESTABILNOŚĆ, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, BAKTERIE METANOGENNE, ROZPOZNANIE FOTOGRAFICZNE, SZACHY 960, GÓWNOBURZA, ZGNIŁOŚĆ, AKOLITA, NAUKI O ZIEMI, ZAZDROŚĆ, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, NEUTRALIZACJA, TŁUSTE LATA, POLONEZ, DROGA ZBIORCZA, UKŁAD DYNAMICZNY, OBSESYJNOŚĆ, POSUWISTOŚĆ, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, TUMAN, WIERCIPIĘTKA, KSIĄŻECZKA, NITROBAKTERIA, STANICA, OMIEG SERCOWATY, SYTUACJA PODBRAMKOWA, ERYTROCYT, POSIADACZ ZALEŻNY, KASA OSZCZĘDNOŚCIOWA, BOŻA RĘKA, RZEKA, GŁOS, PROSTY, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, LITERATURA FAKTU, NIMFAJON, IMPULSYWNOŚĆ, INTENCJONALIZM, USŁUGOBIORCA, MARA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, WKŁAD MIESZKANIOWY, KRÓLEWNA, EKSPRES DZBANKOWY, DRAGA, FORTECA, OHYDZTWO, SUPERTOSKAN, ALOMANCJA, KANCLERZ FEDERALNY, CIOTA, SUPERVISOR, RODZINA KATYŃSKA, POCHWIAK OKAZAŁY, NIEWYGODA, KOGUT, IZBA ADWOKACKA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, PORZĄDEK, ORGANOLOGIA, ARESZT DOMOWY, TRANSCENDENCJA, KRETOWATE, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, DESKRYPCJA OKREŚLONA, CIELĘCINKA, KOPUŁKA, KUMERTAU, BYSTROŚĆ, SUPERWAJZOR, GRUPA RYZYKA, ANALIZATOR POLOWY, KONTRMANIFESTACJA, GIĘCIE, PODŁUŻNOŚĆ, ACHAJOWIE, UKŁAD SŁONECZNY, MECZ MISTRZOWSKI, ELEKTROKOAGULACJA, ŚWIECA, REGULACJA KASKADOWA, PANEK, MARTYNGAŁ, CHA-CHA, INDETERMINIZM, RELACJA LOGICZNA, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, MUNSZTUK, KREWETKA NAKRAPIANA, CANTUS FIRMUS, PLANETARIUM, LOGOPEDKA, EUROSTREFA, BIEGUN ANIMALNY, PODRÓŻ, NIEJEDNOLITOŚĆ, DUPERELA, TRANSPARENTNOŚĆ, ŚCIĘCIE, PŁYWACZEK, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, GNIOTOWNIK, TALIB, ZANOKCICOWATE, KRĄGLIK, UWAŻNOŚĆ, TREPAK, OBEREK, HURTNICA WSTYDLIWA, ŻART, KOLUMNA AMUNICYJNA, ODWRACACZ CIĄGU, KOCANKA WŁOCHATA, OSTATECZNOŚĆ, MSZA PONTYFIKALNA, LACQ, PÓŁSKÓREK, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, BIDAKA, MŁOT, GŁOS, SEKTOR PRYWATNY, PROJEKCYJNOŚĆ, MRÓWKA ĆMAWA, ŁOŻYSKOWIEC, ETER, POŻYCZKA LOMBARDOWA, HIPOTEZA HANDICAPU, STAN SUROWY, FUNKCJA DODATNIA, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, DRABINKA LINOWA, KORZEŃ, SEKURYTYZACJA, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, BAZYLIKA MNIEJSZA, SINUS HIPERBOLICZNY, SZKODA MAJĄTKOWA, PRZEKŁADNIA PASOWA, OKSYTAŃSKI, MORENA DENNA, OBSZAR METROPOLITALNY, EKWIPARTYCJA, ODPOWIEDNIOŚĆ, SZARA MYSZ, BEKON, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, WAZONKOWCOWATE, ODCHYLENIEC, EKSTRUZJA, ZACHOWAWCZOŚĆ, MODERATOR, PUSZCZALSKA, DRĄG TŁOKOWY, KREDYT KONSUMPCYJNY, SPALINY, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, OBÓZ ZAGŁADY, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, ŁOPATKA, POMYLENIEC, BIEGŁOŚĆ, NIECIEKAWOŚĆ, BEZPOŚREDNI CEL INFLACYJNY, OCZKO W GŁOWIE, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, GRAMOFON CYFROWY, NOWICJUSZ, WIECZORÓWKA, FILM INTERAKTYWNY, INTEGRALNOŚĆ, STRUNA, NIEMĘSKOŚĆ, FEBRA, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, MARTWE POLE, WIDEOROZMOWA, DOKUMENT, GĄSZCZ, GĘSTOŚĆ PLANCKA, ŚREDNIOROLNY, WARTOWNIA, SILNIK INDUKCYJNY, TRÓJCA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, AS SERWISOWY, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, ZACHODNI GORYL NIZINNY, TWIERDZENIE PITAGORASA, WIRTUOZERIA, PRACOHOLIK, TUTORIAL, STROIK, HAFTARNIA, MIKROSKOPIJNOŚĆ, INSTRUMENT STRUNOWY, WREDOTA, UNIWERSYTECKOŚĆ, SARDANA, ŁASKAWCA, PISUAR, TRZYKROTNOŚĆ, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, MOC WYTWÓRCZA, TEREN ZAMKNIĘTY, AUTOBUS PRZEGUBOWY, CZYSTOŚĆ, TELEFON, APRIORYZM, ŻAL, CZARNA ROBOTA, SKŁAD, LAKKOLIT, EROZJA WIATROWA, PIKSEL, SŁODYCZ, SPRAWDZIAN, KOŃCÓWKA, LEMUR WARI, PODGRZYBEK, CENTRALNE OGRZEWANIE, RĘBNIA ZUPEŁNA, SPEKTROMETRIA MASOWA, SEGMENT, PARTIA, SANDBOX, NORMALKA, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, PIEPRZ CZERWONY, BIAŁA STOPA, PIERWSZOŚĆ, CUDOTWÓR, BIAŁY TRĄD, GRYZETKA, KAPLICA, PRZEŚCIERADŁO, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, KOŃ NA PATYKU, ZWÓJKOWATE, GRUPA ALGEBRAICZNA, SYRENA OKRĘTOWA, ZARODZIEC SIERPOWY, PUSTA STRUNA, KERMESYT, ARYTMOMETR, NAWALANKA, PRZYBYSZ, PRAWO HUBBLE'A, SUŁTANAT, PROGRAM TELEWIZYJNY, COMBER, KNAGA, SKAFANDER, ?GARJAINIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.827 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GAŚNICA, W KTÓREJ ŚRODKIEM GAŚNICZYM JEST PIANA GAŚNICZA WYRZUCANA ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO GAZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GAŚNICA, W KTÓREJ ŚRODKIEM GAŚNICZYM JEST PIANA GAŚNICZA WYRZUCANA ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO GAZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAŚNICA PIANOWA gaśnica, w której środkiem gaśniczym jest piana gaśnicza wyrzucana za pomocą sprężonego gazu (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAŚNICA PIANOWA
gaśnica, w której środkiem gaśniczym jest piana gaśnicza wyrzucana za pomocą sprężonego gazu (na 14 lit.).

Oprócz GAŚNICA, W KTÓREJ ŚRODKIEM GAŚNICZYM JEST PIANA GAŚNICZA WYRZUCANA ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO GAZU sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - GAŚNICA, W KTÓREJ ŚRODKIEM GAŚNICZYM JEST PIANA GAŚNICZA WYRZUCANA ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO GAZU. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x