GAŚNICA, W KTÓREJ ŚRODKIEM GAŚNICZYM JEST PIANA GAŚNICZA WYRZUCANA ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO GAZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAŚNICA PIANOWA to:

gaśnica, w której środkiem gaśniczym jest piana gaśnicza wyrzucana za pomocą sprężonego gazu (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GAŚNICA, W KTÓREJ ŚRODKIEM GAŚNICZYM JEST PIANA GAŚNICZA WYRZUCANA ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO GAZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.827

TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, MGŁAWICA EMISYJNA, SŁOWO, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, SYGNIFIKATOR, NOŚNIK DANYCH, SZCZĘKOT, PEŁZATKA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, KOMUNIKACYJNOŚĆ, HARD PORNO, ŁAWA, ZUPA OGÓRKOWA, DOBRO KLUBOWE, GOLKIPERKA, ELEKTROLIT, SEGREGACJA RASOWA, IRONICZNOŚĆ, ODŚRODKOWOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, DURNOWATOŚĆ, MATKA BOSKA GROMNICZNA, PROBLEM DECYZYJNY, EKONOMIA POLITYCZNA, BALAST, CHOROBA WHIPPLE'A, POJEDYNKA, GAZ IDEALNY, OCZKO, BIELIDY, WIELKOŚĆ, DELTA WSTECZNA, RZADKOŚĆ, TRUDNOŚĆ, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, NIEMIECKOŚĆ, SAŁO, SATELITA, GAŚNICA PROSZKOWA, NIELITOŚCIWOŚĆ, NIEPOPULARNOŚĆ, SZANKIER TWARDY, PIKA, PODPORA, NAJEM OKAZJONALNY, MACIERZ SYMETRYCZNA, BRYNDZA, NONSENSOWNOŚĆ, WIĘŹBA, WOLUNTARYZM, SHOUNENAI, STANOWISKO OGNIOWE, PIANA, KECZUP, ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, NIEGODZIWOŚĆ, ROŚLINA OWADOPYLNA, OVERCLOCKING, ERPEG, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, TEMPERATURA MROZU, FORTECA, ŚWIATŁO DZIENNE, TAKTYCZNOŚĆ, NONA, PRYMUS, WYRAZISTOŚĆ, VIP, NADNATURALNOŚĆ, SEKURYTYZACJA, SZACHOWNICA PUNNETTA, DOLINA RYFTOWA, OGIEŃ KRZYŻOWY, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, KSIĘŻNICZKA, MOŻDŻEŃ, SKRYTKA POSELSKA, ZARZUCAJKA, MATERIALNOŚĆ, KULT PRZODKÓW, TAJEMNICZOŚĆ, HAKATA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, CZWARTACZKA, CHELAT, TAUTOCHRONA, OBOZOWISKO, PODKŁAD, PRAWO TALIONU, DRYFTER, MILANEZ, POSŁANIE, BEZPARDONOWOŚĆ, FLAK, NEOBEHAWIORYZM, METODA TERMICZNA, DYREKCJA, SKIOFIT, POZABIBLIJNOŚĆ, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, ROK JUBILEUSZOWY, SKAŁA PLUTONICZNA, CHOLINOLITYK, EPIKA, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, GWAŁTOWNOŚĆ, DIALER, BROŃ TERMOJĄDROWA, NIEOSTROŻNOŚĆ, EUROCENT, SPEKTAKL MUZYCZNY, GRAF SKIEROWANY, NAPIĘTEK, PIGMENT, CZAPKA SPORTOWA, ATRAKCYJNOŚĆ, FILTR CZEBYSZEWA, KREDYT KONSORCJALNY, CHOROBA DEVICA, LABIRYNT, KONKURS, USŁUGOBIORCA, KOCZKODAN, KANCIASTOŚĆ, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, REZYDENT, LEZGINKA, WIDEOROZMOWA, CENA ZAMKNIĘCIA, MURSZ, MACIERZYŃSKOŚĆ, GRUZIŃSKI, TRUP, SWATKA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, WIZJA, OSESEK, PRODIŻ, DWUSTRONNOŚĆ, LAMA, TKANKA STAŁA, GRUPA CYKLICZNA, MEWY, ZASADNOŚĆ, INTERPOLACJA LINIOWA, LAMBADA, PRZESTARZAŁOŚĆ, PRZEGRUPOWANIE, AKSJOMAT KONSTRUOWALNOŚCI, POPULARNOŚĆ, PTASZNIK GIGANT, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, OŚMIOKROTNOŚĆ, KOMPETENCJA, POLISOLOKATA, FUNKCJONALIZM, LEASING OPERACYJNY, SIEDZISKO, PASZTETÓWA, MINISTER, DWUKOLOROWOŚĆ, ŚWIATŁODRUK, PRZEDWIECZNOŚĆ, TOTEM, AS SERWISOWY, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, CHŁOPAK DO BICIA, SPADKOBIERCA, PRZEJEŻDŻAJĄCY, EKOSFERA, WARCHOŁ, MONARCHIA DZIEDZICZNA, ŻOŁĘDNICA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, TAMBURA, SŁODKA BUŁKA, FLUIDYZACJA, KANAŁ ŻEGLOWNY, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, SPEKTAKL BALETOWY, RAK SZLACHETNY, FRYWOLNOŚĆ, BORECZNIK SOSNOWIEC, LAMPKA, NIEDOWIERZANIE, GRZYB PODSTAWKOWY, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, WIRTUOZERIA, KRUP, KRĄGLIK, NADWYŻKA KONSUMENTA, WILGOTNOŚĆ, WAZONKOWCE, BOCZEK, WRZASKLIWOŚĆ, SWÓJ, TEMAT, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, DRASTYCZNOŚĆ, SALWINIA, RELACJA LOGICZNA, JEDNOŻEŃSTWO, CHROPOWATOŚĆ, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, NADAWCA, EDYKUŁ, GRUPA WERBALNA, FORMA PÓŁTORALINIOWA, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, PRAZYNOFITY, BÓL, BALANS, BIEDA, ZESZYT W LINIE, ZAWODY, NIEGOSPODARNOŚĆ, POLEPSZACZ, CYNKOGRAFIA, GRUPA TOPOLOGICZNA, SYFEK, WIEŚ DROBNOSZLACHECKA, SYSTEMOWOŚĆ, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, NACZYNIE WIEŃCOWE, PÓŁOKRĄG, TYBINKA MAŁA, SŁODKA IDIOTKA, PODKŁAD KOLEJOWY, BAKTERIE METANOGENICZNE, ZESKOK, CYNKOTYPIA, POMOC, SYMPOZJON, UŚMIECH LOSU, NIEBYWAŁOŚĆ, MOSTEK, BANKRUT, DEIZM, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, PAKERNIA, RIDER, JEDNOSTKA MIARY, EMISJA PIENIĄDZA, PRZEWÓD GRZEJNY, FASOLKA MUNG, REWIOWOŚĆ, ALOZA NIEBIESKA, OBIEG, KONDENSATOR, OMIEG SERCOWATY, NICPOŃ, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, OPCJA BARIEROWA, KOŚCISTOŚĆ, GRANICA CIĄGU, OKRES AMAZOŃSKI, VALYRIA, OMNIPOTENCJA, ANIOŁEK, DZIEŃ DZISIEJSZY, POUFAŁOŚĆ, NIESŁUSZNOŚĆ, BETONOWE BUTY, APROBATA, LIMBO, BERGAMOTKA ZŁOCISTA, FASOLKA SZPARAGOWA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, PŁYTA STOLARSKA, ETAN, SYNTETYK, POLE BEZWIROWE, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, PODŁOTA, GAZELA PRZEWALSKIEGO, ESTETYCZNOŚĆ, FRANCZYZA, GŁOWICA REWOLWEROWA, WYSTARCZALNOŚĆ, SUMA ZEROWA, KOŁOMYJKA, MIOTACZ BOMB GŁĘBINOWYCH, AMPUŁKA, CZERWONA KRWINKA, MAKABRA, GRUPA, EGZYSTENCJALISTA, KOD PRZEDROSTKOWY, AKT MOWY, ZWIERZĘ, INDIAŃSKI, MALOWNICZOŚĆ, CHOROBA SANTAVUORIEGO-HALTII, ?DYNAMICZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.827 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GAŚNICA, W KTÓREJ ŚRODKIEM GAŚNICZYM JEST PIANA GAŚNICZA WYRZUCANA ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO GAZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GAŚNICA, W KTÓREJ ŚRODKIEM GAŚNICZYM JEST PIANA GAŚNICZA WYRZUCANA ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO GAZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAŚNICA PIANOWA gaśnica, w której środkiem gaśniczym jest piana gaśnicza wyrzucana za pomocą sprężonego gazu (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAŚNICA PIANOWA
gaśnica, w której środkiem gaśniczym jest piana gaśnicza wyrzucana za pomocą sprężonego gazu (na 14 lit.).

Oprócz GAŚNICA, W KTÓREJ ŚRODKIEM GAŚNICZYM JEST PIANA GAŚNICZA WYRZUCANA ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO GAZU sprawdź również:

to, że ktoś zdziadział (stał się ubogim) ,
o kimś wybrednym, delikatnym, wygodnickim; określenie lekceważące ,
murzyńskie osiedle obronne ,
orlean - pomarańczowy barwnik wykorzystywany w przemyśle spożywczym oraz do barwienia tkanin i wyrobu farb ,
samochód ciężarowy przeznaczony do przewożenia gotowego betonu ,
specjalista w dziedzinie niemcoznawstwa, znawca Niemców i stosunków niemieckich ,
miasto w Kanadzie (Quebec), ośrodek eksploatacji rud miedzi, niklu, cynku, srebra, złota ,
błonkówka z grupy żądłówek; wszystkożerna lub drapieżna w Polsce pospolita rudnica ,
elastyczny torlen, polska przędza uzyskiwana przez termiczną modyfikację (teksturowanie) torlenu, używana do wyrobów dziewiarskich ,
wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża ,
cecha czegoś, co jest mało ważne, mało konkretne ,
zregenerowana część jakiejś maszyny lub przyrządu ,
instytucja zobowiązana do udzielania informacji jednostkom wywiadu finansowego o transakcjach niezgodnych z prawem (praniu brudnych pieniędzy); należą do nich np. banki i fundacje ,
Salticidae - kosmopolityczna rodzina pająków, które nie tkają sieci, tylko polują skacząc na swoją ofiarę; w skład rodziny, mającej minimum 65 mln lat, wchodzi ok. 5600 tysięcy gatunków przynależących do blisko 600 rodzajów, co czyni je najliczniejszą rodziną wśród pająków z ok. 13 proc. wszystkich gatunków; w Polsce stwierdzono występowanie 59 gatunków ,
Suillus grevillei - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
urlop na żądanie - dzień lub dni (do 4) wolne, które pracownik może otrzymać bez podania przyczyn ,
efekt powstający, gdy obracające się masywne ciało o dużym momencie bezwładności włóczy układ inercjalny w swoim polu grawitacyjnym ,
syn brata ojca ,
zakończenie belki stropowej, wysunięte przed lico muru ,
kąt zawarty pomiędzy wektorem natężenia ziemskiego pola magnetycznego a horyzontem ,
Eucera tuberculata - gatunek owada z rodziny pszczołowatych ,
... arabska ,
w Kościele katolickim biskup zarządzający diecezją ,
Mustelus asterias - gatunek drapieżnej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny mustelowatych (Triakidae); mustel gwiaździsty zamieszkuje północno-wschodni Atlantyk (od Wysp Szetlandzkich po Mauretanię, południową i zachodnią część Morza Północnego, kanał La Manche); rekin ten osiąga długość ok. 1 m i waży ok. 12 kg; jest chętnie odławiany w celach konsumpcyjnych ,
muskat - rodzaj słodkiego, wzmacnianego białego wina ,
dinozaur, którego miednica przypominała pod względem budowy miednicę współczesnych gadów; wśród dinozaurów gadziomiednicznych występowały formy zarówno mięsożerne, jak i roślinożerne, tak dwunożne, jak i czworonożne ,
mieszkaniec Afganistanu, człowiek pochodzenia afgańskiego ,
Egretta dimorpha - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae); występuje na Komorach, Madagaskarze, Majotcie, Seszelach, w Kenii i Tanzanii ,
dwusiekaczowce: rząd roślinożernych ssaków z bezkorzeniowymi siekaczami ,
grzybica naskórka wywoływana przez drożdżaki objawiająca się różowymi lub żółtobrunatnymi plamami na skórze

Komentarze - GAŚNICA, W KTÓREJ ŚRODKIEM GAŚNICZYM JEST PIANA GAŚNICZA WYRZUCANA ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO GAZU. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast