RODZAJ KOSIARKI, W KTÓREJ CZĘŚCIĄ TNĄCĄ JEST SZYBKO OBRACAJĄCY SIĘ NÓŻ, A CIĘCIE ODBYWA SIĘ PRZEZ SZYBKIE UDERZENIE ROŚLINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSIARKA ROTACYJNA to:

rodzaj kosiarki, w której częścią tnącą jest szybko obracający się nóż, a cięcie odbywa się przez szybkie uderzenie rośliny (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ KOSIARKI, W KTÓREJ CZĘŚCIĄ TNĄCĄ JEST SZYBKO OBRACAJĄCY SIĘ NÓŻ, A CIĘCIE ODBYWA SIĘ PRZEZ SZYBKIE UDERZENIE ROŚLINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.900

WYBORY POŚREDNIE, OBROŃCZYNI, RAMIENISKO, PRACA SEZONOWA, PROSTACKOŚĆ, SHONEN-AI, BŁONICA KRTANI, OCZKO POLODOWCOWE, BRUTAL, TAHITI, PLENNOŚĆ, ŻYCIAN, CZARCI KRĄG, PARAWODÓR, PIEC MUFLOWY, LINIA LOTNICZA, TERCJA, BARKA, TARCZA, BOŻEK, SAMORZUTNOŚĆ, KURATOR, KORYTARZYK, JASKÓŁKA, NÓŻ POD GARDŁEM, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, UCIECZKA, PRÓG BÓLU, CHYLAT, REMITENT, ADRESATKA, PĘTLA HENLEGO, MINISTERSTWO, SP. Z O.O, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, KAPUSTA, MAKATKA, MOLTON, OPIEKA TERMINALNA, DYSOCJANT, POZIOMKA WIRGINIJSKA, SZALE, PERKOZ, RYNGRAF, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, PALUKSIZAUR, WIECZÓR, AMORTYZACJA, BON OŚWIATOWY, KABUL, EKSPERTKA, HELIKOPRION, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, NASZYWKA, MELDUNEK CZASOWY, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, KABOTAŻ, TERAPIA POZNAWCZA, SIEMIĘ KANAROWE, SZPITAL PSYCHIATRYCZNY, WROTKARSTWO FIGUROWE, ROŚLINY RUDERALNE, CYWILNOŚĆ, WIRUS MAKR, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, IRRADIACJA, EPIMER, REAL, STYGMATY, SARAFAN, BALONET, GALARETA, SZELĘŻNIK, OTRUPKA, SZYSZKOJAGODA, WKŁAD DEWIZOWY, TYRYSTOR, POMELO, FORMALIZM, SITNIK, WIDŁY, MLECZNIK, CZOSNEK SIKKIMSKI, GĄSZCZ, ENERGIA, DOCHÓD NOMINALNY, DAR, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, PIES GOŃCZY, WATA CELULOZOWA, METYLOTROFIA, WIELOPŁETWIEC, GARNITUR, NADZORCA SĄDOWY, BACHANTKA, PITA, LEPTOSPIROZA, AINUR, DZIKUSKA, CHAMEFIT, PADOK, SZALKA, MEDGYES, PĘPAWA JACQUINA, SEMANTYKA KOGNITYWNA, CELOWNIK, FILOLOGIA ORIENTALNA, NIKOLAIZM, KANAŁ BURZOWY, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, GÓWNOZJADZTWO, ZWIERCIADŁO, POKER ROZBIERANY, PRAKTYKANT, KUŹNIA, ALF, BOWLS, UCZEŃ, CZAS PÓŁTRWANIA, BIELIDY, RYBA ŁAWICOWA, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, BROŃ AUTOMATYCZNA, DEMISEKSUALIZM, SERDECZNIK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, KRATA PODGRUP, STOPIWO, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, STANOWISKO PRACY, KÓŁKO, LARWA, KOMIN, INDŻERA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, RYBA MASŁOWA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, KUTYKULA, RYNEK NABYWCY, JEZIORO KAROWE, OBELISK, PISMO URZĘDOWE, GOŁĄBKA, KAPRALSTWO, ELDAR, TOTEM, ABSOLUTORIUM, PĘTLA, SZTURWAŁ, LOSOWOŚĆ, POŁĄCZENIE CIERNE, TAMA, PRAŻAK, TALENKAUEN, ULEGŁOŚĆ, FUNT GIBRALTARSKI, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, TRANDOLAPRYL, MASYWNOŚĆ, MUSZLOWCE, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, MIĘSOŻERCA, CHROMATOGRAF GAZOWY, SYSTEM PRZYPOROWY, LABIRYNT, WIDMO CZĄSTECZKOWE, EROZJA RZECZNA, SŁONECZNOŚĆ, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚMIECIUCH, KORIACKI, METKA, ARYTMETYKA, STRETCH, FUNDUSZ MIESZANY, NAPRĘŻACZ, ŁUK, PYZA, POSTNIK, GWIAZDA, OTWORNICA, SCENA PUDEŁKOWA, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, HIPOSTYL, ARCHIWALNOŚĆ, PROJEKCYJNOŚĆ, CIELENIE SIĘ LODOWCA, ŻUŻLAK, NURZANIEC, BAGNIAK, BRODAWKA, WIERZCHENEK, KOTEW, KOSMATKA ŻÓŁTAWA, MALANGA, MECENAT ARTYSTYCZNY, TRZCINNIK ZWODNICZY, WĘŻOWIDŁO, PLURALISTA, MAGIA ADDYTYWNA, SZACHY SZYBKIE, SMENTARZ, KRĄŻENIE WROTNE, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, LAWINA GRUZOWA, PROST, PERYPATETYKA, PAPILOTKA, KRWIOŻERCZOŚĆ, DECYMA, OSOBA TRZECIA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, BOŚNIACKI, LEWIZJA, PEPTON, OBRONA PHILIDORA, ODPŁYW, LOGIKA FILOZOFICZNA, GNIAZDO, KANDYZ, AFEKTYWNOŚĆ, POWIEŚĆ SENSACYJNA, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, GNOCCHI, KASA POŻYCZKOWA, OLFAKTOMETRIA, KRWAWNIK SZLACHETNY, POWTÓRZENIE, WARSTWA ŚCIERALNA, GRZYB CHRONIONY, DAGOBA, SOLIPSYZM, NASTAWANIE, SZARMANT, MENONITYZM, SADYSTYCZNOŚĆ, BALANTIDIOZA, DŹWIGNICA LINOTOROWA, MACIERZ KORELACJI, NEGOCJACJE CZŁONKOWSKIE, LEWAREK, AKTYWNOŚĆ, OENEROWIEC, WIBRATOR, MAPA FIZYCZNA, TUBUS, CHOROBA HAGLUNDA, MAŁOŚĆ, KULTURA AZYLSKA, PODCIEP, PUSZKARSTWO, MIKROFILM, EKSPRES, GRUPA ABELOWA WOLNA, TERAPENY, JEZIORO ENDOREICZNE, KOKTAJL, NARZĄD RODNY, OSTRY KURS, TRAKTAT SOJUSZNICZY, PIGWA POSPOLITA, ŁAWA, PRAZYNOFITY, WYTWÓRCZOŚĆ, SZUWAR TATARAKOWY, AUTOHEMOTERAPIA, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, FOTOTROPIZM, FISZBINOWCE, POMROK, PODYPLOMÓWKA, JAZ ZASTAWKOWY, MALUCZKOŚĆ, LIMONIADA, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, GŁÓG JEDNOSZYJKOWY, MAPNIK CAGLE'A, PAJĘCZYNA, WYMYK, GLOSA, CZOSNEK OSOBLIWY, POWOŹNIK, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, ŚLUZ SZYJKOWY, MOZART, SZKAPLERZ, ROZBIEŻNOŚĆ, BIELIŹNIARSTWO, HOKEJ, PIEPRZ CZARNY, KRYTERIUM WALDA, GAŁĘZIAK, MIŚ, OSTRY DYŻUR, HISTORIA, KROKODYLE WŁAŚCIWE, DRZEWO KAUCZUKOWE, SKŁADNIA RZĄDU, ?MATERIAŁ MORENOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.900 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ KOSIARKI, W KTÓREJ CZĘŚCIĄ TNĄCĄ JEST SZYBKO OBRACAJĄCY SIĘ NÓŻ, A CIĘCIE ODBYWA SIĘ PRZEZ SZYBKIE UDERZENIE ROŚLINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ KOSIARKI, W KTÓREJ CZĘŚCIĄ TNĄCĄ JEST SZYBKO OBRACAJĄCY SIĘ NÓŻ, A CIĘCIE ODBYWA SIĘ PRZEZ SZYBKIE UDERZENIE ROŚLINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSIARKA ROTACYJNA rodzaj kosiarki, w której częścią tnącą jest szybko obracający się nóż, a cięcie odbywa się przez szybkie uderzenie rośliny (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSIARKA ROTACYJNA
rodzaj kosiarki, w której częścią tnącą jest szybko obracający się nóż, a cięcie odbywa się przez szybkie uderzenie rośliny (na 17 lit.).

Oprócz RODZAJ KOSIARKI, W KTÓREJ CZĘŚCIĄ TNĄCĄ JEST SZYBKO OBRACAJĄCY SIĘ NÓŻ, A CIĘCIE ODBYWA SIĘ PRZEZ SZYBKIE UDERZENIE ROŚLINY sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - RODZAJ KOSIARKI, W KTÓREJ CZĘŚCIĄ TNĄCĄ JEST SZYBKO OBRACAJĄCY SIĘ NÓŻ, A CIĘCIE ODBYWA SIĘ PRZEZ SZYBKIE UDERZENIE ROŚLINY. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast