TAKA LICZBA NATURALNA, KTÓRA WCHODZI W SKŁAD PARY RÓŻNYCH LICZB NATURALNYCH, TAKICH ŻE SUMA DZIELNIKÓW KAŻDEJ Z TYCH LICZB RÓWNA SIĘ DRUGIEJ (NIE UWZGLĘDNIAJĄC TYCH DWÓCH LICZB JAKO DZIELNIKÓW), NP. 220 I 284 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA to:

taka liczba naturalna, która wchodzi w skład pary różnych liczb naturalnych, takich że suma dzielników każdej z tych liczb równa się drugiej (nie uwzględniając tych dwóch liczb jako dzielników), np. 220 i 284 (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TAKA LICZBA NATURALNA, KTÓRA WCHODZI W SKŁAD PARY RÓŻNYCH LICZB NATURALNYCH, TAKICH ŻE SUMA DZIELNIKÓW KAŻDEJ Z TYCH LICZB RÓWNA SIĘ DRUGIEJ (NIE UWZGLĘDNIAJĄC TYCH DWÓCH LICZB JAKO DZIELNIKÓW), NP. 220 I 284". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.861

CUKRZYCA, TALERZ, KUC SZETLANDZKI, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, MISTERIUM, DRUKARKA ELEKTROCZUŁA, TRZYNASTKA, SKAFANDER, DZIEŃ ROBOCZY, NUMEREK, MANTYKA, ZAKOLE, PIĘĆDZIESIĄTKA, SKRZYDŁO, SZPARNICOWATE, METRYKA, SPACJA, OZÓR, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, SIATKA, KAMIKAZE, SYMETRIA, BAŃKA SPEKULACYJNA, SERMONIZM, JĄDRO ŚLIMAKOWE, MORION, KASTA, JEDWABNIK, DŁUGOSZPAR, UKŁAD, REAKCJA BEZWARUNKOWA, ROMULAŃSKI, PTASZNIK GIGANT, POKRYWA, WSTĘŻNICE, ŻYWICA EPOKSYDOWA, TAGER, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, KRUŻA, BEZGRANICZE, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, DZIECINNOŚĆ, GMINA MIEJSKA, FARMACJA STOSOWANA, UNIWEREK, SZCZWANY LIS, PROMINENT, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, SZTYBLETY, MILIFARAD, INTERMEZZO, OGRÓDEK JORDANOWSKI, PAPIER, KWARTET FORTEPIANOWY, OPALENIZNA, TEORIA FISHERA, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, CECHOWNIA, ODBÓJ, ANTYDOGMATYZM, BRIT POP, NIEPEŁNOLETNOŚĆ, ŻEBRO, OBSYPISKO, PRZYDZIAŁ, WYGIBAS, MECH JAWAJSKI, AMYLOFAGIA, DESKA ŚNIEŻNA, RUSYCYSTKA, PROSTNICA, MOTYLEK, BIZNESIK, ELEKTRYCZNOŚĆ, KONFORMER, KSYLOL, AMFIBIA, WIR, DIETA ASPIRYNOWA, SAMORÓBKA, SZARMANT, DAR, WYZIEW, CIELĘCY WIEK, METAMORFIZM, PIÓRO, SKLEPIKARZ, ODDYCHANIE HOLOTROPOWE, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, PSEUDOLOSOWOŚĆ, ZIMNA KATODA, OTWARCIE SERCA, KWADRANT, PASJONAT, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, RESPONSYWNOŚĆ, ODKAŻACZ, AKLIMATYZACJA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, CZARNA MOWA, PIĘĆDZIESIĄTKA, WEJŚCIE, JĘZYK DRAWIDYJSKI, ATRAKCJA, BAZYLIKA, ATAK, PRAWO WYZNANIOWE, KREWETKA ELEGANCKA, KOLEJKA WĄSKOTOROWA, TERABIT, CAL, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, NALEŹLINA POSPOLITA, ZARANIE, MANIA PRZEŚLADOWCZA, ŻOŁNIERZ CZĘSTOCHOWSKI, ÓSMY CUD ŚWIATA, PRZYGOTOWALNIA, WIDEOMAN, TWIERDZENIE, GRYZONIE, FLORYSTA, TONIKA, HAKER, HRABIANKA, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, AGRAFON, ŚWIADEK, CHWILÓWKA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, POPŁÓD, SKLEP WARZYWNY, POCISK SMUGOWY, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, LICZBA, SPREJ, SAMOLOT LEKKI, SŁUSZNOŚĆ, KAWIOR, ANALOGIA, TETRAETYLOOŁÓW, LICZBA TRÓJKĄTNA, PRZESZKADZAJKA, CHOROBA RUBARTHA, EWKA, NADCIEKŁOŚĆ, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, BURDA, HURYSKA, KURIER PODHALAŃSKI, KRUSZYNKOWATE, WYKRZYKNIK, REZONATOR, DOLAR FIDŻI, LICZBA ZMIENNOPRZECINKOWA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, SFORMUŁOWANIE, KROWIENTA, LARY, DVD, POZWANY, SKÓRZAK, ETCHLORWYNOL, KIEŁBASA, SIDA, PIECHOTA, WYPRYSK POTNICOWY, RYGIEL, OTRZEWNA, CHRZEST, GNIAZDO, PODWÓJNA HELISA, LISTOPAD '89, KOMFORT CIEPLNY, CIAŁO DOSKONALE PRZEZROCZYSTE, ZUCH, ŻABKA, OGOŃCZYK, KOMORNIK, LEWORĘKI, CZŁOWIEK, MOST, WYKRZTUSZANIE, RATAFIA, NISZCZUKA KROKODYLA, PRZYZWYCZAJENIE, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, WSTRZĄS TEKTONICZNY, GĄSIOR, CICHA MSZA, WĘZEŁ KRZYŻOWY, NIECUŁKA, REALIZM, JEZIORO EUTROFICZNE, COKÓŁ, JĘZYK NAHUATL, WYLEW, WIELKOŚĆ, PARCH, PODKŁAD, BIPOLARNOŚĆ, GWIAZDA PODWÓJNA, FRANK NOWYCH HEBRYDÓW, WYROK, LITERATURA, PRĘGA, STRUMIEŃ, KOMBINACJA, ODPLAMIACZ, ELEKTROCHIRURGIA, ZAKON CZYNNY, OWCZAREK, TEOZOF, IDEALISTKA, JAROSZ, FUNDUM, WODA ŚWIĘCONA, KLUCZ, ZRYWKA, LOGOPEDA, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, KLARK, LICZBA MNOGA, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, PĘPOWNIK, PSZENICA, PŁOMIENIE, GALERNIK, BYŁA, IDIOBLAST, IDIOFON, INICJATYWNOŚĆ, PROSZEK DO PIECZENIA, MILONGA, MOLESTACJA, PAPROTNIK SZCZECINKOZĘBNY, NIENARUSZALNOŚĆ, CHORĄGIEW STRZELCZA, ALLEGROWICZKA, PIECZYNG, STATYK, PODUSZKA, TRÓJNÓG, REFLEKSOLOG, STROLLER, ADRES FIZYCZNY, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, PYRETRYNA, HEMOROID, OSKARŻENIE, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, ŚWIADCZENIE, AEDICULA, LISICA, ŚWINIA CELEBESKA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, SINGEL, PRANKSTER, SOCZEWKA SCHODKOWA, AETHERIA, EWAPORAT, ŚLICZNOŚĆ, OKSFORD, CHRABĄSZCZ, WYKRĘTAS, RAK KALIFORNIJSKI, ALPAGA, PROFESOR, ADAPTOWANIE SIĘ, APORT, JAŚ WĘDROWNICZEK, LOWELL, RYSOWNICA, PIRACTWO, MAPA SZTABOWA, RESTAURATOR, SPADOCHRON, HELMIOTOLOGIA, BATIK, TRZEPACZ, MASYW GÓRSKI, PERCEPAN, LOKALIZACJA, PRYZMA, KASZA, DRZEWKO, WIELKOŚĆ SKALARNA, ARTYSTA, TLENOWODÓR, ARYJCZYK, KORIN, MUCHA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, ŚWIĘTÓWKA, ALGOLOGIA, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, SUPRESJA, ?GÓRNICTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.861 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TAKA LICZBA NATURALNA, KTÓRA WCHODZI W SKŁAD PARY RÓŻNYCH LICZB NATURALNYCH, TAKICH ŻE SUMA DZIELNIKÓW KAŻDEJ Z TYCH LICZB RÓWNA SIĘ DRUGIEJ (NIE UWZGLĘDNIAJĄC TYCH DWÓCH LICZB JAKO DZIELNIKÓW), NP. 220 I 284 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TAKA LICZBA NATURALNA, KTÓRA WCHODZI W SKŁAD PARY RÓŻNYCH LICZB NATURALNYCH, TAKICH ŻE SUMA DZIELNIKÓW KAŻDEJ Z TYCH LICZB RÓWNA SIĘ DRUGIEJ (NIE UWZGLĘDNIAJĄC TYCH DWÓCH LICZB JAKO DZIELNIKÓW), NP. 220 I 284
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA taka liczba naturalna, która wchodzi w skład pary różnych liczb naturalnych, takich że suma dzielników każdej z tych liczb równa się drugiej (nie uwzględniając tych dwóch liczb jako dzielników), np. 220 i 284 (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA
taka liczba naturalna, która wchodzi w skład pary różnych liczb naturalnych, takich że suma dzielników każdej z tych liczb równa się drugiej (nie uwzględniając tych dwóch liczb jako dzielników), np. 220 i 284 (na 20 lit.).

Oprócz TAKA LICZBA NATURALNA, KTÓRA WCHODZI W SKŁAD PARY RÓŻNYCH LICZB NATURALNYCH, TAKICH ŻE SUMA DZIELNIKÓW KAŻDEJ Z TYCH LICZB RÓWNA SIĘ DRUGIEJ (NIE UWZGLĘDNIAJĄC TYCH DWÓCH LICZB JAKO DZIELNIKÓW), NP. 220 I 284 sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - TAKA LICZBA NATURALNA, KTÓRA WCHODZI W SKŁAD PARY RÓŻNYCH LICZB NATURALNYCH, TAKICH ŻE SUMA DZIELNIKÓW KAŻDEJ Z TYCH LICZB RÓWNA SIĘ DRUGIEJ (NIE UWZGLĘDNIAJĄC TYCH DWÓCH LICZB JAKO DZIELNIKÓW), NP. 220 I 284. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

x