PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA WĘGIERSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WĘGIERSKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka węgierskiego (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WĘGIERSKI

WĘGIERSKI to:

język należący do podgrupy języków ugryjskich, zaliczanej do podrodziny ugrofińskiej (z rodziny uralskiej) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA WĘGIERSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.451

WERTEKS, SETKA, ŁAPACZ, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, IMPLANTACJA, FARMACEUTA, CZUŁEK, ZŁOTA KSIĘGA, MIGRACJA, ZŁUDNOŚĆ, MAKART, LAJTA, KONIUSZEK SERCA, SIŁA ODŚRODKOWA, BEZSZPARKOWCE, PIANOLA, NEANDERTALCZYK, DŁAWIK, GRAFIK, ODSKOK, ŁOŻYSKO, GRZEBIEŃ, REGENT, OPŁATEK, KOMUNIA, FASOLKA MUNG, HUTYRA, BÓL, BRZYDACTWO, URYNA, DZIDZIA-PIERNIK, NIEŚWIADOMOŚĆ, PAUTSCH, TRIADA, SADNIK, PATRIARCHALIZM, NAWYK, POKRYWA, KONDOMINIUM, HYDROZOL, TOKAMAK, LATANIE, ELEKTROMEDYCYNA, TREPANACJA, KOPROFIL, ANAL, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, PRZEDROŚLE, GRA CASUAL, GARDEROBA, PAROWCZYK, WRONIE OKO, GAWIALOWATE, LENIWOŚĆ, TERCJA, MENNICA, MAORYJSKI, WYROŚLE, SINGIEL, MACH, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, BUTLA, PASZPORTYZACJA, BRAMOWNICA, OBSZAR EPICENTRALNY, IZOMER GEOMETRYCZNY, KRĄG KULTUROWY, KARAFKA, JEZIORO POLITROFICZNE, ANALIZA FUNDAMENTALNA, EPOS, ZATOKA, WNIOSEK, MILTON ERICKSON, KONTYNGENT CELNY, KŁAK, HUN, DZIAŁ OSOBOWY, CZAPKA NIEWIDKA, GENIUSZ, ANTROPOZOONOZA, SZRANKI, MAGNETOSTATYKA, ZDROJEK POSPOLITY, ARESZT, WSCHÓD, PANICZĄTKO, LUGIER, NALEPA, KAMIEŃ OZDOBNY, SWEET, ESTETYKA, KURZYSKO, SEPTYMA, METRYKA, PARAGRAF, KARDAMON, KOŃ PRZEWALSKIEGO, OGNIE, KRUŻA, SZMALCÓWKA, SER TOPIONY, NIEWYBUCH, EDREDON, DZIEWIĘTNASTKA, TEMACIK, GARDEROBIANA, KINEZJOLOGIA, OPARZENIE, LAMBREKIN, DIADEM, SŁOWO, FALA, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, ASOCJACJA, DUŃSKI, POJAZD KOSMICZNY, OBUDOWA, OŚWIECICIEL, WALKA ODWROTOWA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, GAR, ZERÓWKA, CHOROBA DARIERA, PUŁAP, OCZKO, ZAPASY, PRZEDZIAŁ, CZARKA, SYR, KOSMOGONIA, BEZPŁODNOŚĆ, OPCJA WALUTOWA, MOŻNOŚĆ, ANTYBIOZA, SKARYFIKACJA, MYŚLICIEL, DYWIZJA, REPOWNIA, POMYWAK, ARYJSKOŚĆ, PODWIELOKROTNOŚĆ, KONSUMENT, CHRONICZNOŚĆ, ŁAJNO, SALA, EGZORCYZM, POSKROMICIEL, IRYZACJA, PANEK, PRZYCZÓŁEK, DELAWIRDYNA, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, ROŚLINA OZDOBNA, SPARRING, WARSTWA ABLACYJNA, INWOLUCJA, ROKPOL, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, PARNAS, BULANŻERIA, HEBRAJSKI, BORDER, MAGICZNA GÓRKA, PIERWSZOŚĆ, POPĘDLIWOŚĆ, FILEMON BIAŁOKARKOWY, NAŚLADOWNICTWO, KORSYKAŃSKI, WIELOCUKIER, WEBMASTER, KALCEOLARIA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, LOKACJA, JEZIORO MEZOTROFICZNE, SPÓŁGŁOSKA USTNA, DETAL, NAROST, PRZEJAZD KOLEJOWY, PUNKT WYJŚCIA, BIAŁE PLAMY, SKOCZKOWE, GOTOWIEC, WŁADZUCHNA, TABLETKA, PILOT DOŚWIADCZALNY, KAPLICA PRZYCMENTARNA, BIBUŁKARZ, POGROBOWISKO, NACZYNIE WIEŃCOWE, ZOOFAGIA, CHONDRYTY, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, SEJSMOMETRIA, WENEROLOGIA, PENTAPTYK, ABSYDA, HAPTOBENTOS, GRZYWA FALI, UMOWA CYWILNOPRAWNA, EDWARD, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, REWITALIZACJA, NAGIEL, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, GRUBOŚĆ, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, OBRONA ROSYJSKA, BUNT, RYT, GRANATNIK, SZAFOT, PROFIL, KONTROLER, ŁOPATA, KANGUROSZCZUR, KASETOFON, KOMISARZ WOJSKOWY, NADRUK, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, KILBLOKI, SMUŻ, DEPOZYCJA, KREPA, CIEMNA KARTA, BLANKI, POWIEŚĆ RZEKA, ANTYKWARK, WIECZNE PIÓRO, GRASICA, APARAT, GNIAZDO, KOŁO SEGNERA, KRĘG LĘDŹWIOWY, FAŁD, DRUKARKA ROZETKOWA, RESTRYKCJA, TRAP, LUTNIARZ, WIECZERNIK, SZARADA, MATKA BOSKA GROMNICZNA, MINIATURA, LEWOSKRĘT, STAŁA SVEDBERGA, NIMFAJON, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, KASZKIET, NORZYCA, JAŁOWIEC, OPŁATA ADIACENCKA, LATAWIEC, SZPILKA, KROPLÓWKA, CZERPAK, KIŚCIEŃ, CIAŁO MIGDAŁOWATE, TEREN, CZWÓRKA, BUŁGARYZACJA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, SOLE, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, TRUST, PLACÓWKA RODZINNA, SKRAJNIK, WERBENA, MOLNAR, RUCH PRZYSPIESZONY, OGNIWO ZASADOWE, CIELĘCY WIEK, OGRÓD ZOOLOGICZNY, KRAWCOWA, PÓJDŹKA, POPRZEDNIK, CZERWONE ŚWIATŁO, WIDMO RENTGENOWSKIE, LANDLORD, WSPÓŁRZĄDCA, WOW, PORT, DEKRETACJA, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, BIAŁORUTENISTYKA, TURBINA AKCYJNA, LUTNIA, GLIPTYKA, STYL FORMULARNY, PINGWIN BIAŁOOKI, DUŃSKOŚĆ, SIEDLISKO, FRANKIJSKI, NAKRĘTKA, BETON, PARADOKSOGRAF, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, PŁATNIK, DYSTONIA TORSYJNA, PIRACTWO, ?OSOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.451 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA WĘGIERSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA WĘGIERSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WĘGIERSKI przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka węgierskiego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WĘGIERSKI
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka węgierskiego (na 9 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA WĘGIERSKIEGO sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA WĘGIERSKIEGO. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

x