RODZAJ SZALA LUB GOLFA, AKCESORIUM NOSZONE POD SZYJĄ, ZWŁASZCZA GDY JEST CHŁODNO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMIN to:

rodzaj szala lub golfa, akcesorium noszone pod szyją, zwłaszcza gdy jest chłodno (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOMIN

KOMIN to:

piec kuchenny (na 5 lit.)KOMIN to:

konstrukcja odprowadzająca powietrze (np. dym) z pomieszczeń budynku (na 5 lit.)KOMIN to:

w geologii - naturlanie powstała w skale wnęka o pionowych ścianach (na 5 lit.)KOMIN to:

w górnictwie - rodzaj wysokiej pionowej wyrwy (na 5 lit.)KOMIN to:

pionowy, wznoszący prąd powietrza, wywołany na przykład nierównomiernym nagrzaniem podłoża przez słońce (na 5 lit.)KOMIN to:

pionowa konstrukcja do odprowadzania spalin (na 5 lit.)KOMIN to:

w górnictwie: wąska wyrwa nad wyrobiskiem (na 5 lit.)KOMIN to:

bucha dymem (na 5 lit.)KOMIN to:

odprowadza dym z pieca (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ SZALA LUB GOLFA, AKCESORIUM NOSZONE POD SZYJĄ, ZWŁASZCZA GDY JEST CHŁODNO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.600

CHLEBOWIEC, TOM-TOM, LUFKA, DZIENNIK, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, LOT NURKOWY, KAMPYLODONISK, DYPTYCH, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, PODKOSZULEK, KOLORKI, ZWIĄZEK ZGODY, KLEJÓWKA, UCZEŃ, KNOTNIK ZWISŁY, WYWŁASZCZENIE, STACJA, ZADRZECHNIA, PODIUM, KALKA JĘZYKOWA, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, AŁYCZA, OŻAGLOWANIE GAFLOWE, THRILLER, LASONOGI, POKOLENIE KANAPKOWE, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, DRAJREP, JASKÓŁCZE GNIAZDO, SPUST, KLASTER, BRZĘKACZ, UCZESTNIK, KOSZULKA, SZKAPLERZ, TAMARILLO, MALARSTWO IKONOWE, DŹWIGARKA, MICHIGAN, DRABKA, AZYDOTYMIDYNA, HYDROZOL, KURZYSKO, ANKUS, RHIZOBIUM, REDA, KRÓLEWICZĄTKO, MCHY LIŚCIASTE, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, TORPEDA AKUSTYCZNA, IDIAKANTY, UPOJNOŚĆ, SKOPEK, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, NADŻERKA, SŁUŻBA DYŻURNA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, OKO, ŻYWOT, TOY, KONCERT, KHAAN, RZUTKA, JĘZYCZEK, SZAJBA, ŻÓŁW NOROWY, WIERCIPIĘTKA, NADAJNIK ISKROWY, CZYTANKA, ALLEGRETTO, PRĄTNIK SREBRZYSTY, PROTEKTOR, BATOŻYCA, CZYSTKA, BETON KOMÓRKOWY, ŁEPETYNA, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, SZAFLIK, NIEWYRAŹNOŚĆ, BADYLARZ, MIKSER, KRECIK, NASKÓREK, DIATRYBA, FENIG, PODSTACJA TRAKCYJNA, WROTKARSTWO HOKEJOWE, BIRET, EKLER, DŻINS, ZAPOTRZEBOWANIE, KRÓTKOSZ SZORSTKI, ABSORPCJA, DAN, INTERTYP, PRAWO CURIE-WEISSA, ESTAKADA, SYGNAŁEK, TABLOIDYZACJA, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, KIESZEŃ, KORNET, OBRAZ OPTYCZNY, WĄWÓZ, GRA TOWARZYSKA, RETORYCZNOŚĆ, WIETLICOWATE, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, RUGBY, REPUBLIKA BANANOWA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, USZAK, POSIADACZ ZALEŻNY, LEK NASENNY, MAŹNICA, ŻÓŁTY KARZEŁ, GAZ SPALINOWY, SPRAY, NIEWYRAŹNOŚĆ, STEP, ZAPIEKANKA, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, SAKWA, WEREŻKA, WANIENKA, KOMBINEZON, BOBIK, OBJAW, WODA GEOTERMALNA, SPREJ, TUKOTUKI, KUKURYDZA, MUŚLIN, NAPASTNICZKA, ZNAK, WNĘKA, WERMUT, OCZKO, ZASTAWKA, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, POLONISTYKA, EMPIRE, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, RURA, ROZTRUCHAN, GAZ KOPALNIANY, POSKOCZ, LUTNIA, WARDZANKA, SAŁATA, BILANS BRAMKOWY, WARKOCZ, CHUSTA, PŁUCZKA, BARIERA, WOTUM, MODRASZEK ORION, CZUŁOŚĆ, STRÓJ, CHIŃSKOŚĆ, WASAL, SZEŚĆDZIESIĄTKA, DOLARÓWKA, ZALEŻNOŚĆ, DREWNIAK, COROLLA, ALGA, PODSADKA, RYNKONZAUR, HACKAMORE, PASSEPIED, PIERWOWIJE, SOKOLE OKO, SEKWENCJA PALINDROMOWA, PERIOD, PACZKA, MEDALION, FIRMANCTWO, CEBULA, TASIEMCE, JEZIORO DRUMLINOWE, HUBA, WARIACJA, AŻUR, LIST ZASTAWNY, SSAWA, CZĄSTKOWOŚĆ, CZÓŁNO, KOMIN, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, PRZECZYSTOŚĆ, OBCIĄŻENIE, DOMINANTA, NOSZE, TRANSPOZYCJA, KANCELARYZM, BARYCENTRUM, ZAKRĘT, WZNIOS, USZYSKO, ŻUPA, PETRYFIKACJA, GŁUPTAS, ALAMOZAUR, TREŚĆ, PISK, CZŁON KONSTYTUTYWNY, ROZSTĘP, LIGABINO, OBSZAR GÓRNICZY, WĄTEK, FRANCZYZA, HAMULEC CIĘGNOWY, NIEDELIKATNOŚĆ, ŁUG, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, ŻURAWINA, KRATA, TARSJUSZE, ILOKELEZJA, AUTOCAMPING, WYŁADOWANIE ULOTOWE, RYZYKO NIEWYGASŁE, KRWIOPIJCA, RUMPEL, ŚWIĘTE KOLEGIUM, KARTUSZ HERBOWY, KRÓL ZWIERZĄT, BADANY, ZREKOMPENSOWANIE, OPAŁ, PALCZYCHA, IDIOFON, HERETYK, SŁÓJ, ZASTOINA, KANONIK, MELODIA, ZARAZA, OSPOWATOŚĆ, ZGIĘCIE PODESZWOWE, NASTURCJA, INDOKTRYNACJA, BONITAZAURA, FAZA, WÓDKA, ZADŁAWIENIE, PRZEWOŹNIK, AGATA, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, NIEWRAŻLIWOŚĆ, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, ZNAK, KOMPENSACJA, SITO, PODSZYWACZ, KOSTKA BRUKOWA, PISOWNIA, MASZYNA DO PISANIA, PLEJADY, OSTOJA, CYPRZYK, SĄD OSTATECZNY, SZONIZAUR, REKIN CHOCHLIK, GULASZ IRLANDZKI, WSPÓŁREGENT, GERYLASI, WŁĄCZNIK, NATRYSK, KONOTACJA, RESORT SIŁOWY, BARYŁA, JESION, PULPA, SESJA EGZAMINACYJNA, ZEMSTA FARAONA, METFORMINA, RATOWNIK MEDYCZNY, BRZANKA, PIONEK, PORÓD RODZINNY, AUTOSYFON, WYCIĄG, FLEGMATYK, KĄKOL, SOKI, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, AKUMULATORY, TEATR CIENI, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, KAPITALNY REMONT, SKOK W BOK, SAMOISTNOŚĆ, BENEFICJENT, STACJA HYDROLOKACYJNA, CHEDDAR, WROTOWISKO, BAJOS, ?DOBITNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.600 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ SZALA LUB GOLFA, AKCESORIUM NOSZONE POD SZYJĄ, ZWŁASZCZA GDY JEST CHŁODNO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ SZALA LUB GOLFA, AKCESORIUM NOSZONE POD SZYJĄ, ZWŁASZCZA GDY JEST CHŁODNO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMIN rodzaj szala lub golfa, akcesorium noszone pod szyją, zwłaszcza gdy jest chłodno (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMIN
rodzaj szala lub golfa, akcesorium noszone pod szyją, zwłaszcza gdy jest chłodno (na 5 lit.).

Oprócz RODZAJ SZALA LUB GOLFA, AKCESORIUM NOSZONE POD SZYJĄ, ZWŁASZCZA GDY JEST CHŁODNO sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - RODZAJ SZALA LUB GOLFA, AKCESORIUM NOSZONE POD SZYJĄ, ZWŁASZCZA GDY JEST CHŁODNO. Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

x