NAJPROSTSZY RODZAJ WĘDKI O DŁUGOŚCI OD 2 DO KILKUNASTU METRÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAT to:

najprostszy rodzaj wędki o długości od 2 do kilkunastu metrów (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BAT

BAT to:

narzędzie złożone z rzemienia i sznura na pręcie lub kijku, stosowane do popędzania zwierząt, dawniej do wymierzania kar cielesnych, czyli plag (na 3 lit.)BAT to:

hebrajska miara objętości płynów ze starożytności, odpowiadająca ok. 21 lub 40 litrom (na 3 lit.)BAT to:

ludowy instrument perkusyjny, idiofon z grupy zderzanych; drewniana klekotka z uchwytem, złożona z dwóch deseczek o wymiarach około dł. 30-50 cm, szer. 5-6 cm. połączonych na jednym końcu ruchomym zawiasem lub sznurkiem i zaopatrzonych w uchwyty (na 3 lit.)BAT to:

duża, drewniana, uzbrojona łódź przeznaczona do różnych prac pomocniczych we flocie, charakteryzująca się płaskim dnem i niewielkim zanurzeniem, opatrzona żaglem, jednomasztowa (na 3 lit.)BAT to:

penis, członek męski, najczęściej w kontekście pornograficznym (na 3 lit.)BAT to:

BATOG,KAŃCZUG,BIZUN (na 3 lit.)BAT to:

jednomasztowa łódź morska do przewozów lub połowów (na 3 lit.)BAT to:

łódź śródlądowa do przewożenia piasku, żwiru (na 3 lit.)BAT to:

w dłoni furmana (na 3 lit.)BAT to:

w ręku woźnicy (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJPROSTSZY RODZAJ WĘDKI O DŁUGOŚCI OD 2 DO KILKUNASTU METRÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.686

OLSZYNA, CHŁODEK, CIEPŁE LODY, OCCIDENTAL, LAMUS, ERGOTERAPIA, CEDR, MĄTEWKA, PRYSZCZEL, OŁTARZ, NOROSZ, DREWNO WTÓRNE, HALFA, SAMOŁUSK, BAT, WIRCZYK, PIKOMETR, MARZANA, BEŁKACZEK POSPOLITY, SYNCHROTRON PROTONOWY, WODNOKRZYWOSZYJ, MATATAN, KRZYŻ MALTAŃSKI, ORGANISTRUM, GOŹDZIK, RINOWIRUS, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, TOPOLA, CENAGNATAZJA, MIRIAMETR, OMIEG, AGNOZJA CZUCIOWA, WSPÓLNICTWO, ŚNIEŻYCA, KŁOPOTEK, SORTYMENT DREWNA, ATLAZAUR, BASE JUMPING, PEONIA, SZCZEPONOGI, WARDZANKA, WOLLEMIA SZLACHETNA, GAŚNIK, GLOKSYNIA, ASDIC, PANEL PODŁOGOWY, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, PĘTÓWKA, KREDYT KASOWY, GRZYB, KOSMATKA SUDECKA, CYKORIA, PALECZNIK, KOŁO SEGNERA, KONSOLA, SZAŁWIA, KURS, ZĄB TRZONOWY, KREPON, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, KABUL, STEGOZAUR, PROTOHADROS, MARSZ, OTOK, KURIERKA, DRZEWIAKI, OBUCH, HEADHUNTER, CZARA, DREBEL, TORFOWIEC, ZŁOTLIN, YALE, PLATYCERATOPS, SZACHOWNICA, EUKALIPTUS, MAŚLANKA, SKOROPIS, WIERZCHENEK, TRÓJKA, DIBATAG, KUKUŁKA, FOTOALBUM, KROAZA, MIĘTA, GĘSTOŚĆ PLANCKA, POKÓJ, BALON METEOROLOGICZNY, JEZIORO EWORSYJNE, BEZCZASZKOWIEC, KRASKA, DRAKOPELTA, TRĄBKA EUSTACHIUSZA, MISZPELNIK, WEKTOR EKSPRESYJNY, MUZA, ANGLEZ, TAKSON MONOTYPOWY, SAMOCHÓD SUBKOMPAKTOWY, ZASTAW REJESTROWY, LAUBZEGA, GNOCCHI, PROMIENIOWANIE NADCZERWONE, SEPIA, LICYTACJA, ANGIOGRAFIA, ONAGER, GODET, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, ARAUKARIA WYNIOSŁA, STORMBERGIA, FALOWNICA, ORLICA, ANTARKTOPELTA, PRAGNIA, KAPOK, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, KOPUŁKA, TWARDZIEL, SZYKSYNGIA, ŚWIĄTKARSTWO, CYRK, ŻAKIET, EDYKUŁA, KINESKOP, CIĘGNO, BIOTA, SKLEROMOCHL, SKANER, AŻUR, KOLORY NARODOWE, LKM, ELASMOZAUR, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, MAMBA, TEŚCIK, GOŹDZIENIEC, SIEŃ, GAMBANG, SŁOIK, PUSTOKRĘŻNIK, GORCZYCA, ZEZNANIE, RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ, MODRZACZEK, PODMIOT ZBIOROWY, RZEZ, ENDERBIT, WĘŻOWNICA, KRYPTOPS, BRAMKARZ, SEKWOJADENDRON, KWIAT MOTYLKOWATY, TERAPENY, ŻULIK, ENDOSKOP, ERYTROZUCH, KOSMATKA ŻÓŁTAWA, DŁUGOSZYJ, ORLICZKA WRAŻLIWA, CZYTANKA, WARKOCZ, ŻÓŁTLICA, PLUSY, CEKIN, PŁASKORZEŹBA, PLOTER BĘBNOWY, OFIAKODON, STOPA FUNDAMENTOWA, SZKOPEK, BURKA, PAKÓWKA, BRODZIK, KARETTA, TWIERDZENIE SINUSÓW, ARCHEOPTERYKS, PUERTAZAUR, TORPEDA, STEWIA, FICROJA, POLE GOLFOWE, ORBIWIRUS, WIORSTA, GROTESKA, BOKOBRODY, WAPIEŃ ROGOWCOWY, KATAPLAZM, MALARSTWO KATAKUMBOWE, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, DECYMETR, AKSAMITEK, KOALICYJKA, MINUSY, SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE, PUCHAREK, CB RADIO, NANOMETR, ALAMOZAUR, ANABAENA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, DRAKOWENATOR, ROZMARYNEK, PELOTA, KÓŁKO GRANIASTE, WIĘCIOR, SMILOZUCH, KALANETYKA, BIEŻNIK, TOR, SONDAŻ, POLĘDWICA SOPOCKA, TANKINI, BAWEŁNA KOLODIONOWA, ETEROFON, SAMBO, STOPA KWADRATOWA, STAWONOGI, GORYL, HASHTAG, DIPLODOK, DAGOBA, BIOTERAPIA, SINOCELUR, SZEREG HARMONICZNY, WYKOLEJENIE, PAPIERÓWKA, WODA KWASOWĘGLOWA, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, KRWIŚCIĄG, BERLINKA, NEFROSTOMIA, RACZEK, TOPÓR, HUMOR SYTUACYJNY, STYNKA, BOCZNIAK, PRZEDNIK, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, EUPELYKOZAURY, OBÓJ MYŚLIWSKI, TANIEC BRZUCHA, SPINING, LEPTOCERATOPS, SZMACIAK, PANIER, ARMATKA WODNA, KOŁO, ELONGACJA, MASKA WSTYDU, ELISMA, KNAP, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, PĘPOWNIK, BOMBA NEUTRONOWA, SKRZYDLICE, KANTYLENA, RYNKONZAUR, TONKA, KIRENGESZOMA, TĘCZANKA NIEBIESKA, DEKOMETR, NEMEGTOMAJA, KANKAN, SOJA, SPEKTROMETRIA, ALBERTONYK, ALTOCUMULUS, WYDERKAF, KRAWĘŻNICA, CZOP ŚLUZOWY, GROTBRAMREJA, SZTYCH, REST, ZRASZARKA, NICHROM, SZOP, APOTROPAIZM, DROMONA, BATOŻYCA, TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA, ELASTON, SYGNATURKA, SZLIF BRYLANTOWY, STRAJK OKUPACYJNY, PALLA, PRZYŚPIESZENIE ODŚRODKOWE, KRONSELKA, PIEC ŁUKOWY, JOLA, AUTOGIEŁDA, ODWAR, TOCJA, ŚLEPA AMUNICJA, DWURURKA, CIASTO BISZKOPTOWE, BABESZJA, DOŻYWOCIE, ?ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.686 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJPROSTSZY RODZAJ WĘDKI O DŁUGOŚCI OD 2 DO KILKUNASTU METRÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJPROSTSZY RODZAJ WĘDKI O DŁUGOŚCI OD 2 DO KILKUNASTU METRÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAT najprostszy rodzaj wędki o długości od 2 do kilkunastu metrów (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAT
najprostszy rodzaj wędki o długości od 2 do kilkunastu metrów (na 3 lit.).

Oprócz NAJPROSTSZY RODZAJ WĘDKI O DŁUGOŚCI OD 2 DO KILKUNASTU METRÓW sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - NAJPROSTSZY RODZAJ WĘDKI O DŁUGOŚCI OD 2 DO KILKUNASTU METRÓW. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x