ALMIKI, MYSZORYJKI, SOLENODONTIDAE - MONOTYPOWA RODZINA SSAKÓW OWADOŻERNYCH OBEJMUJĄCA RODZAJ SOLENODON, Z DWOMA WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYMI GATUNKAMI; SĄ TO SSAKI O WYDŁUŻONYM PYSKU, PRZYPOMINAJĄCYM RYJEK RYJÓWKI, KTÓRE WYSTĘPOWAŁY KIEDYŚ NA CAŁYM OBSZARZE AMERYKI PÓŁNOCNEJ, OBECNIE ŻYJĄ JEDYNIE NA WYSPACH HAITI I KUBA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALMIKOWATE to:

almiki, myszoryjki, Solenodontidae - monotypowa rodzina ssaków owadożernych obejmująca rodzaj Solenodon, z dwoma współcześnie żyjącymi gatunkami; są to ssaki o wydłużonym pysku, przypominającym ryjek ryjówki, które występowały kiedyś na całym obszarze Ameryki Północnej, obecnie żyją jedynie na wyspach Haiti i Kuba (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ALMIKI, MYSZORYJKI, SOLENODONTIDAE - MONOTYPOWA RODZINA SSAKÓW OWADOŻERNYCH OBEJMUJĄCA RODZAJ SOLENODON, Z DWOMA WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYMI GATUNKAMI; SĄ TO SSAKI O WYDŁUŻONYM PYSKU, PRZYPOMINAJĄCYM RYJEK RYJÓWKI, KTÓRE WYSTĘPOWAŁY KIEDYŚ NA CAŁYM OBSZARZE AMERYKI PÓŁNOCNEJ, OBECNIE ŻYJĄ JEDYNIE NA WYSPACH HAITI I KUBA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.755

SPATODEA, STYLIZACJA, JĘZYK FLAMANDZKI, UPRZĄŻ, JASTRZĘBIOWATE, PARZĘCHLINOWATE, SZCZEKUSZKOWATE, PAMIĘĆ RUCHOWA, CZOŁOCZUBY, OŚWIETLENIE, FORMA, OWADOŻERNE, FASZYNA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, SŁONECZNICE, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, PRAWO POWIELACZOWE, OSTROŚĆ, ICHTIOZAURY, PUERTAZAUR, HELMINTOLOGIA, NASIĘŹRZAŁ, SÓWKA, CYMETYDYNA, SZATA LITURGICZNA, INKAS, KLATKA, EKSPRESJA GENU, ZNACZEK, STULNIKOWATE, POGODA, GAZÓWKA, WORKOWIEC, DĄB KORKOWY, PAPROTNIK SIERPOWATY, LAMNA, PIESTRÓWKA, RYGIEL, REDLER, SORGO ALEPSKIE, ASTER WIDEŁKOWATY, ROHATYNIEC, WIBRYS, MUSKUŁ PNEUMATYCZNY, LOTNICTWO, GRYZIELE, MAŁŻORACZKI, ŁACINA, BLISKOZNACZNOŚĆ, CHLAJNA, KUMAKOWATE, WĄTLIK, JAŁOWIEC POSPOLITY, OTOCZENIE, KREDENCJAŁ, SAGOWIEC, REJESTR, MLEKOWIEC, SZE, OPOZYCJA RÓWNORZĘDNA, SOSNA LIMBA, BRUDNIAK, AŻUR, SZALET, MAZAMA RUDA, BAGATELA, LAMUS, PLAKODUS, BECHTER, PROMIEŃ ALFA, GŁUPTAKI, SAŁATA, ROBOTA, RODZINA KLANOWA, BOREALOZAUR, MARANTA, PESZT, RYBOTERAPIA, ZDANIE PODRZĘDNE, ŻÓŁTAK, ZIZANIA, LISZAJ RUMIENIOWATY, SZUM BIAŁY, RODZAJ NIJAKI, KORALNIKI, PLIOZAUR, KANCZYLE, UNKWILLOZAUR, LENIWCE DWUPALCZASTE, GĄSIENICZNIKI, DIUGONIE, KOWALSTWO, MISIURKA, MYŚLIWY Z TRYNIDADU, HEDWIGIOWATE, ŚWIĄTKARSTWO, ZIMNY PRYSZNIC, OSADNICZEK, ŻÓŁWIAK MALAJSKI, TURNIPS, PŁASKOMERZYKOWATE, TERAPENA, SAMOAŃSKI, OGNISKO, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, ALBULOWATE, GROTA, CZAPLOWATE, NICK, MALDINI, ŁUSZCZAK, BANDOLET, KALIKO, SZPONA, DEKANAT, SILNIK RAKIETOWY, KREDKA ŚWIECOWA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, CZASZA, KIRENIA, MORGANUKODONTY, ŚWIADCZENIE WYSOKOSPECJALISTYCZNE, KRAINA NEOTROPIKALNA, SSAWA, ZŁOTLIN, WARCABNIKOWATE, OŁTARZ, CHAMEDAFNE, SIERŚĆ, ANGIELCZYK, POPŁOCH, RAK SZWEDZKI, KONSERWATOR PRZYRODY, SYJAMKA, KRONOZAUR, ŚWIATŁO DROGOWE, ARIZONAZAUR, POWŁOCZNIK, KOLUMNA, LUANCHUANRAPTOR, WOLE OCZY, CYPRYSIK GROSZKOWY, DRZEWO KOSMICZNE, SATO-KAGURA, SUMAK, OSNUWIK, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, CYKADA WIELOLETNIA, ZMIERZCHNIKOWATE, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, BABKA, PĘPOWNIK, CHORION, SOFA, INTERWAŁ, NAPA, KUANDU, ZASTRZALIN, ŁOPATKA, JUSZNICA, REPETYTOR, WYDERKA, PRZEPIÓRKA, JEZIORO WYDMOWE, PEKTORAŁ, CZŁONEK, SOJA, PRZYWIDZENIE, DORYCKI, PROCH CZARNY, RETOZAUR, KRWAWNIK POSPOLITY, KUKIEŁKA, WELWET, KRWIŚCIĄG, CHUBUT, CZOŁO LODOWCA, KORZENICA DĘBOWA, PTERANODONTY, SAKI, NIEDOPASOWANIE, ZAWAŁ, GUANAKO, GŁUPTAK PERUWIAŃSKI, LEJEK, WĘŻOJAD KRÓTKOSTERNY, KULIK MNIEJSZY, ZBRODNIA WOJENNA, AGAMIA, NUR LODOWIEC, KOMPOTIERKA, CZARNE KLUSKI, D, GŁOWA GORGONY, GAJOWIEC, APOLOGIA, ŻMIJOWCOWATE, KOPIA, GORCZYCZNIK, BŁOTNISZKOWATE, SKIP B, PODEJŹRZON LANCETOWATY, OPŁOTKI, STYL, TARCZA, WYDEREK, LISTWA, MIESIĘCZNIK, BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, PŁONNIK, KOSZULKA, ŁOPATONOS AMERYKAŃSKI, ROMB, SZCZUR WODNY, TERATOZAUR, CEDARPELTA, MAŚLAK, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, ZOOGEOGRAFIA, WYDERKAF, CYBERATAK, BILARD ARTYSTYCZNY, OKULARY 3D, CZOSNACZEK, TASZCZYN, GUMA, MRÓWKOWATE, HORMON ANTYMILLEROWSKI, CUKRZYKI, PÓŁTORAROCZNIAK, HYDROCHEMIA, JELONEK, GŁÓG, REPUBLIKA BANANOWA, ZARYSOWANIE, DIABEŁ TASMAŃSKI, WRÓBEL POLNY, RODZAJ GRAMATYCZNY, LIGA JĘZYKOWA, ARRAU, PIELMIENI, EDYKUŁA, TURIAZAUR, BRABANSONA, PELIKAN INDYJSKI, CIAŁKO BARRA, OLIWNIK, EKRAN WODNY, KOŁACZYK, PODRZEŃ, BIFURKACJA, GĄBKI ZWYCZAJNE, JEŻOGŁÓWKA RÓŻNOLISTNA, NIEPRZECHODNIOŚĆ, PLASTOMER, PRZESZŁOŚĆ, JELEŃ WIRGINIJSKI, JESIOTRY, MERKAPTAN, OBROSTNICA, SYJAMSKI, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, ZAPRZĄG, ANGLEZ, FLASZKA, ROZSZERZENIE CIAŁA, FAB LAB, DOM SAMOTNEJ MATKI, CIEPLICA, RODZINA JĘZYKOWA, OPOS, SZCZUROSKOCZKOWATE, ODSZCZEPIENIEC, WOZIDŁO, WYCISKANIE, DOMENA PUBLICZNA, PETRELOWATE, SŁUŻBY SPECJALNE, WEŁNIAK SZARY, ZERÓWKI, MUNGO, JODŁA OLBRZYMIA, JINFENGOPTERYKS, DOBYTEK, KNEL, KORONA, MOCZARA, NACZYNIE OZDOBNE, PODROZJAZDNICA, BEGUINE, ŚNIEŻYCA MAŁA, ŁACINNICZKA, MIGRACJA ZAROBKOWA, WSTECZNY BIEG, ŻUREK, KOLEPIOCEFAL, ALOKODON, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, DZISIEJSZOŚĆ, ?SAMOUPROWADZENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.755 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ALMIKI, MYSZORYJKI, SOLENODONTIDAE - MONOTYPOWA RODZINA SSAKÓW OWADOŻERNYCH OBEJMUJĄCA RODZAJ SOLENODON, Z DWOMA WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYMI GATUNKAMI; SĄ TO SSAKI O WYDŁUŻONYM PYSKU, PRZYPOMINAJĄCYM RYJEK RYJÓWKI, KTÓRE WYSTĘPOWAŁY KIEDYŚ NA CAŁYM OBSZARZE AMERYKI PÓŁNOCNEJ, OBECNIE ŻYJĄ JEDYNIE NA WYSPACH HAITI I KUBA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ALMIKI, MYSZORYJKI, SOLENODONTIDAE - MONOTYPOWA RODZINA SSAKÓW OWADOŻERNYCH OBEJMUJĄCA RODZAJ SOLENODON, Z DWOMA WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYMI GATUNKAMI; SĄ TO SSAKI O WYDŁUŻONYM PYSKU, PRZYPOMINAJĄCYM RYJEK RYJÓWKI, KTÓRE WYSTĘPOWAŁY KIEDYŚ NA CAŁYM OBSZARZE AMERYKI PÓŁNOCNEJ, OBECNIE ŻYJĄ JEDYNIE NA WYSPACH HAITI I KUBA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALMIKOWATE almiki, myszoryjki, Solenodontidae - monotypowa rodzina ssaków owadożernych obejmująca rodzaj Solenodon, z dwoma współcześnie żyjącymi gatunkami; są to ssaki o wydłużonym pysku, przypominającym ryjek ryjówki, które występowały kiedyś na całym obszarze Ameryki Północnej, obecnie żyją jedynie na wyspach Haiti i Kuba (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALMIKOWATE
almiki, myszoryjki, Solenodontidae - monotypowa rodzina ssaków owadożernych obejmująca rodzaj Solenodon, z dwoma współcześnie żyjącymi gatunkami; są to ssaki o wydłużonym pysku, przypominającym ryjek ryjówki, które występowały kiedyś na całym obszarze Ameryki Północnej, obecnie żyją jedynie na wyspach Haiti i Kuba (na 10 lit.).

Oprócz ALMIKI, MYSZORYJKI, SOLENODONTIDAE - MONOTYPOWA RODZINA SSAKÓW OWADOŻERNYCH OBEJMUJĄCA RODZAJ SOLENODON, Z DWOMA WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYMI GATUNKAMI; SĄ TO SSAKI O WYDŁUŻONYM PYSKU, PRZYPOMINAJĄCYM RYJEK RYJÓWKI, KTÓRE WYSTĘPOWAŁY KIEDYŚ NA CAŁYM OBSZARZE AMERYKI PÓŁNOCNEJ, OBECNIE ŻYJĄ JEDYNIE NA WYSPACH HAITI I KUBA sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ALMIKI, MYSZORYJKI, SOLENODONTIDAE - MONOTYPOWA RODZINA SSAKÓW OWADOŻERNYCH OBEJMUJĄCA RODZAJ SOLENODON, Z DWOMA WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYMI GATUNKAMI; SĄ TO SSAKI O WYDŁUŻONYM PYSKU, PRZYPOMINAJĄCYM RYJEK RYJÓWKI, KTÓRE WYSTĘPOWAŁY KIEDYŚ NA CAŁYM OBSZARZE AMERYKI PÓŁNOCNEJ, OBECNIE ŻYJĄ JEDYNIE NA WYSPACH HAITI I KUBA. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x