ALMIKI, MYSZORYJKI, SOLENODONTIDAE - MONOTYPOWA RODZINA SSAKÓW OWADOŻERNYCH OBEJMUJĄCA RODZAJ SOLENODON, Z DWOMA WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYMI GATUNKAMI; SĄ TO SSAKI O WYDŁUŻONYM PYSKU, PRZYPOMINAJĄCYM RYJEK RYJÓWKI, KTÓRE WYSTĘPOWAŁY KIEDYŚ NA CAŁYM OBSZARZE AMERYKI PÓŁNOCNEJ, OBECNIE ŻYJĄ JEDYNIE NA WYSPACH HAITI I KUBA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALMIKOWATE to:

almiki, myszoryjki, Solenodontidae - monotypowa rodzina ssaków owadożernych obejmująca rodzaj Solenodon, z dwoma współcześnie żyjącymi gatunkami; są to ssaki o wydłużonym pysku, przypominającym ryjek ryjówki, które występowały kiedyś na całym obszarze Ameryki Północnej, obecnie żyją jedynie na wyspach Haiti i Kuba (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ALMIKI, MYSZORYJKI, SOLENODONTIDAE - MONOTYPOWA RODZINA SSAKÓW OWADOŻERNYCH OBEJMUJĄCA RODZAJ SOLENODON, Z DWOMA WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYMI GATUNKAMI; SĄ TO SSAKI O WYDŁUŻONYM PYSKU, PRZYPOMINAJĄCYM RYJEK RYJÓWKI, KTÓRE WYSTĘPOWAŁY KIEDYŚ NA CAŁYM OBSZARZE AMERYKI PÓŁNOCNEJ, OBECNIE ŻYJĄ JEDYNIE NA WYSPACH HAITI I KUBA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.755

RZEKOTKA TORBOWA, EPITET, PROMIENICE, ŁODYGA KWIATONOŚNA, FILEMON SĘDZIWY, PESO, REKTOSKOP, RYJ, DIABLĘ, WODA KWASOWĘGLOWA, RYBITWA CZARNA, SOLIDARNOŚĆ, PIANKA, RODZINA PSZCZELA, ZWÓJKOWATE, KATALPA, ZAKON MNISZY, WOJOWNIK OZDOBNY, INTERFEJS SIECIOWY, DRUKARKA LASEROWA, JASZCZURKA PIERŚCIENIOWATA KALIFORNIJSKA, LAMUS, KOLCZAKOWATE, STRUŚ PÓŁNOCNOAFRYKAŃSKI, MODRASZKOWATE, UŁANKA, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, PŁÓD, WAHADŁÓWKA, PODRZEŃ, TER, SFENAKODON, UKŁAD WIELOKROTNY, MIODOJADEK BRĄZOWY, ŻABA OGONIASTA, AŁYCZA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, DYNAMIKA, WIELKOPOLSKA, PERFORMANS, ŻYWOTNIK, GŁODEK, ODCINEK, KOTYLION, MOSTEK, MYSZ MAŁOOKA, ANTYLOPA DERBIEGO, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, PŁUCNICA, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, KAPRYS, DOGMAT, SKOCZKI, LEMING LEŚNY, NAWAJO, SOKOŁOWATE, WŁASNOŚĆ, LODEN, KURATOR, PANAMERYKA, STRZAŁKI MORSKIE, PUCH, PANEL, ZŁOTOWO, MEDRESA, PALMY, HERBATA ZIELONA, DRIOPITEK, NAUPLIUS, MEDYCYNA, TORFOWIEC NASTROSZONY, CYMBOSPONDYL, CIAŁO SKOŃCZONE, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, OGÓRCZAK, CHAŁUPNICA, ŚWISTKOWATE, ALFABET FONETYCZNY, ZBRODNIA WOJENNA, WIDŁOZĄB, GWIAZDA ZARANNA, HANSUEZJA, ZACHÓD, PERKOZ ZŁOTOCZUBY, ZAPASY, TYRANOTYTAN, FAKOMATOZA, ROŚLINA NEKTARODAJNA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, CYTADELA, HORROREK, BARWY NARODOWE, JODŁA JEDNOBARWNA, SAGOWCOWE, ZŁOTOROSTOWATE, TEORIA KATEGORII, PACZKA, KOMPOZYCJA SZOPKOWA, ENTOURAGE, PELIKAN CHILIJSKI, MANATY, HAITI, OPERA, STEEL PAN, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, INWERTOR, SERDECZNIK, SKRĘTKOWATE, MOŹDZIERZ, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, PTEROSPONDYL, VERAIKON, NARCYZ, DIABEŁEK, HAITI, PAŁUKI, PETRELOWATE, WIŚNIA, HUMOR SYTUACYJNY, HYPOKSYDOWATE, DIAKONAT, LISTOPAD '89, BASETORN, SARNIAK, UT, GUMA DO ŻUCIA, BABKA, MIESIĘCZNIK, TRIADA, UWAŻNOŚĆ, ZEW, PUNKTACJA KANADYJSKA, ALLEGRETTO, OBRAZEK, LENEK STOZIARN, RYNEK PRACY, WYKRYWACZ METALU, MARSZCZELCOWATE, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, DĘCIAK, MIODÓWKA, KILOKALORIA, BOŻNICA, PŁASKORZEŹBA, ROGATKOWATE, RYJÓWKA MALUTKA, KASTRAT, ŁAWKA REZERWOWYCH, SPONDYLOSOMA, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, SYNONIMIA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, LOBO, ŚLEPACZEK ZWYCZAJNY, GANOIDY KOSTNE, PERKOZ ZAUSZNIK, BIGOS, SKRYTOSKRZEL, RATA KAPITAŁOWA, TAUTOLOGIA, JAGODNIKI, ŻYRAFA, CHLAJNA, ANTYKWA, KARLIK ŚREDNI, TROJAN, KAJMANY, TRĘTWIANOWATE, SEGREGACJA RASOWA, ZWORNIK, PRAWO WIELKICH LICZB, OWEROL, PACHISI, PUCHACZ, ANGLIA, OCHOTKA, RUDAWKA KOMORSKA, DŁUGOSZYJ, SPOWIEDŹ POWSZECHNA, KAPITALZAUR, BASEBALL, HEŁM KORYNCKI, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, DEIZM, PASZA, KAPUCYNKA WŁAŚCIWA, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, SEAT, SOFA, WENATIKOZUCH, ENDOSKOP, PILCH, STUDIO FOTOGRAFICZNE, KLON, FALKARIUS, KIWI, GRZEBYK, PANNA, PIENIĄŻEK, FRYWOLITKA, BROŃ KLASYCZNA, UMOWA BILATERALNA, KOMORNICZKA, PETRA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, KRETOJEŻE, STRZECHWA, ODBÓJ, SKIBA, PRZEPIÓRNIK CIENKODZIOBY, ZAWIS, PUSZKA, KUANDU, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, CZARCIUK, PIENIĄŻEK, GARBATE SZCZĘŚCIE, NADDNIEPRZE, DRZEWICA BIAŁOLICA, KONKURENCJA, KABANOS, COUPER, NERECZNICOWATE, GETRY, CYKORIA, WILHELMKA, TAJSKI, BRZESZCZOTKOWATE, PRÓCHNICZKOWATE, MORZE ADRIATYCKIE, JĘZYKI LAPOŃSKIE, SOBACZE ŻYCIE, NIESZPUŁKA, TWIERDZENIE, NERKOWIEC, METROPOLIA, PELYKOZAURY, MIĘDZYRZĄD, EKRAN, TRIMUKRODON, MIESIARKOWATE, SKRZYNKA, PŁOMYCZEK, ZBROJNIKOWATE, KLAUZULA WALORYZACYJNA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, GRONOROSTOWATE, KOBIERNIK ARNOLDA, CZESKOŚĆ, KONTROLA SKARBOWA, OSET, PÓŁPRZESTRZEŃ, PTERODAUSTRO, SAMBO, ANALIZA WARIANCJI, KOTEWKOWATE, LATAWCE, GLEJCHENIOWCE, ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY, TAMARINY, RYBA WYMARŁA, ALBATROS CZARNONOGI, KAJMAN, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, PELIKANY, MIKROSKOP WARSZTATOWY, CIASTO PARZONE, WARIRAPTOR, GIĘTKOZĄB, SZMARTUZ, BRUDNICA NIEPARKA, LAJALPUR, RAMFORYNCH, LIRYKA POŚREDNIA, KROWA, BOMBONIERKA, PROTOZUCH, CYBERNETYZACJA, FUTON, KWANTAZAUR, RÓŻOWATE, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, KONFEDERACJA KANADY, WYCISKANIE, NEAGH, KOŃ APPALOOSA, PELERYNA, KOPERTA, SZARPANKA, MOLOSY, MIODOJADEK ZŁOTOUCHY, CZEPLIWOŚĆ, MAŁPY WŁAŚCIWE, EMOLAK, TATIZAUR, DUJKER ABBOTTA, MORION, PARZĘCHLINOWATE, AVISOFILIA, ?BUZDYGAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.755 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ALMIKI, MYSZORYJKI, SOLENODONTIDAE - MONOTYPOWA RODZINA SSAKÓW OWADOŻERNYCH OBEJMUJĄCA RODZAJ SOLENODON, Z DWOMA WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYMI GATUNKAMI; SĄ TO SSAKI O WYDŁUŻONYM PYSKU, PRZYPOMINAJĄCYM RYJEK RYJÓWKI, KTÓRE WYSTĘPOWAŁY KIEDYŚ NA CAŁYM OBSZARZE AMERYKI PÓŁNOCNEJ, OBECNIE ŻYJĄ JEDYNIE NA WYSPACH HAITI I KUBA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ALMIKI, MYSZORYJKI, SOLENODONTIDAE - MONOTYPOWA RODZINA SSAKÓW OWADOŻERNYCH OBEJMUJĄCA RODZAJ SOLENODON, Z DWOMA WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYMI GATUNKAMI; SĄ TO SSAKI O WYDŁUŻONYM PYSKU, PRZYPOMINAJĄCYM RYJEK RYJÓWKI, KTÓRE WYSTĘPOWAŁY KIEDYŚ NA CAŁYM OBSZARZE AMERYKI PÓŁNOCNEJ, OBECNIE ŻYJĄ JEDYNIE NA WYSPACH HAITI I KUBA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALMIKOWATE almiki, myszoryjki, Solenodontidae - monotypowa rodzina ssaków owadożernych obejmująca rodzaj Solenodon, z dwoma współcześnie żyjącymi gatunkami; są to ssaki o wydłużonym pysku, przypominającym ryjek ryjówki, które występowały kiedyś na całym obszarze Ameryki Północnej, obecnie żyją jedynie na wyspach Haiti i Kuba (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALMIKOWATE
almiki, myszoryjki, Solenodontidae - monotypowa rodzina ssaków owadożernych obejmująca rodzaj Solenodon, z dwoma współcześnie żyjącymi gatunkami; są to ssaki o wydłużonym pysku, przypominającym ryjek ryjówki, które występowały kiedyś na całym obszarze Ameryki Północnej, obecnie żyją jedynie na wyspach Haiti i Kuba (na 10 lit.).

Oprócz ALMIKI, MYSZORYJKI, SOLENODONTIDAE - MONOTYPOWA RODZINA SSAKÓW OWADOŻERNYCH OBEJMUJĄCA RODZAJ SOLENODON, Z DWOMA WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYMI GATUNKAMI; SĄ TO SSAKI O WYDŁUŻONYM PYSKU, PRZYPOMINAJĄCYM RYJEK RYJÓWKI, KTÓRE WYSTĘPOWAŁY KIEDYŚ NA CAŁYM OBSZARZE AMERYKI PÓŁNOCNEJ, OBECNIE ŻYJĄ JEDYNIE NA WYSPACH HAITI I KUBA sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - ALMIKI, MYSZORYJKI, SOLENODONTIDAE - MONOTYPOWA RODZINA SSAKÓW OWADOŻERNYCH OBEJMUJĄCA RODZAJ SOLENODON, Z DWOMA WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYMI GATUNKAMI; SĄ TO SSAKI O WYDŁUŻONYM PYSKU, PRZYPOMINAJĄCYM RYJEK RYJÓWKI, KTÓRE WYSTĘPOWAŁY KIEDYŚ NA CAŁYM OBSZARZE AMERYKI PÓŁNOCNEJ, OBECNIE ŻYJĄ JEDYNIE NA WYSPACH HAITI I KUBA. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast