RODZAJ PISZCZAŁKI ORGANOWEJ, W KTÓREJ DŹWIĘK POWSTAJE W WYNIKU ZABURZEŃ PRZEPŁYWU POWIETRZA W SZCZELINIE JAKĄ TWORZĄ WARGI PISZCZAŁKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PISZCZAŁKA WARGOWA to:

rodzaj piszczałki organowej, w której dźwięk powstaje w wyniku zaburzeń przepływu powietrza w szczelinie jaką tworzą wargi piszczałki (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ PISZCZAŁKI ORGANOWEJ, W KTÓREJ DŹWIĘK POWSTAJE W WYNIKU ZABURZEŃ PRZEPŁYWU POWIETRZA W SZCZELINIE JAKĄ TWORZĄ WARGI PISZCZAŁKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.816

WERTYKULACJA, AEROFINISZER, CYFRONIKA, PRESJA PŁACOWA, KYNOTERAPIA, POWIEŚĆ Z TEZĄ, MLECZ, SZKŁO SPINOWE, WARZYWNIK, KISZKA STOLCOWA, ZBROJA BIAŁA, PIERŚCIEŃ ZEROWY, KRZYŻ KOMANDORSKI, PŁASZKA, RODZINA NIEPEŁNA, NERWICA, INIEKCYJNOŚĆ, DŹWIĘK, WIDDRINGTONIA, AŻUR, PRYMUS, TARGI, KWAS HUMINOWY, GŁOWICA REWOLWEROWA, MŁOT, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, ZAPISOBIORCA, TURECZNIA, ROZŁUPKA, STRZĘPIAK, WODOROSÓL, SZCZOTKA, LASONOGOWATE, SZTUKA, KARA GŁÓWNA, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, SAMOGŁOSKA OTWARTA, GEN FUZYJNY, MOTYLEK, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, GRUSZA, MECHANIZM ŚRUBOWY, SYNONIM TAKSONOMICZNY, BLASZKOWIEC, CHOROBA REFSUMA, GRUPA, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, TRIADA KARTAGENERA, JĘZYCZNIK, KWASOWĘGLÓWKA, DUTKA, CZTERDZIESTKA, GRUPETTO, DEKLARACJA WEKSLOWA, FLAK, SSAWA, ROZDANIE, REWIŚ, KONSTYTUCJA, DŻINSY, LAMPA KWARCOWA, NAUSZNIK, ZIMÓWKA, ŚLEPY ZAUŁEK, ZWIESINIEC, MIGRACJA ZASIŁKOWA, MIGDAŁ, BENZYNÓWKA, KASTA, UMOWA O DZIEŁO, CUMULUS, ŁATA, ROZSZCZEP WARGI, TUNEL AERODYNAMICZNY, ZANOKCICA, POSZUKIWANA, ŻABY BEZJĘZYCZNE, KALANDRINIA, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, NIEDOKRWISTOŚĆ SIERPOWATOKRWINKOWA, ANALIZATOR POLOWY, TRUST, PARCIE, CZUANDONGOCELUR, POWIEŚĆ SENSACYJNA, BŁYSKOTKA, KRZYŻÓWKA, PLAKODUS, PRZEKSZTAŁCENIE TOŻSAMOŚCIOWE, EDAFOZAUR, BUŁAWKA, BLISTR, DĘBIANKA, DROMEOZAUROID, PROBLEM DECYZYJNY, KAPTUR, RYBOTERAPIA, MIĘTA, GOŁĄBKA, WZÓR SUMARYCZNY, EPICYKL, POWIERZCHNIA EKWIPOTENCJALNA, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, GAZ SKŁADOWISKOWY, CHEDDAR, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, NALEŚNIK, SPRAWDZIAN, TANIEC NOWOCZESNY, BULANŻERIA, BROŃ LUFOWA, KÓŁECZKO, CZUBUTIZAUR, MOLTON, HIBISKUS, ŻURAWINA, TRAIL, BIOTRANSFORMACJA, KRAN, ŚWIADCZENIE, ASNYKOWIEC, MIOTŁA, LEK PRZECIWPSYCHOTYCZNY, PRZETWÓRCZOŚĆ, FLAKON, KRYPTOPS, KLATKA, ALGOAZAUR, KOŁCHOZ, GNEJS OCZKOWY, SZOSZOŃSKI, RADA DUSZPASTERSKA, BAZYLISZEK, ZADRAPNIĘCIE, SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, SPIĘTRZENIE, PAPIER BIBLIJNY, MIKAGURA, GRA MIESZANA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, GŁODEK, CEL, DIKREOZAUR, KUCHNIA MOLEKULARNA, TICINOZUCH, DYSPOZYTYWNOŚĆ, MATRYKUŁA, POLEPA, BORSUK, ARGUMENT, SREBRNIKI JUDASZA, KABAŁA, ROŚLINA BŁOTNOPĄCZKOWA, STENOPELIKS, PRZEPUST, CEMENT PORTLANDZKI, GAŁĘZIAK, SPÓŁGŁOSKA FRYKATYWNA, LAMPA KARBIDOWA, ODCHYŁ, ROŚLINA DARNIOWA, PRANA, STEP IRLANDZKI, DWURÓG, MALARSTWO KATAKUMBOWE, URZĄD POCZTOWY, ŻYWICA POLIESTROWA, KARCIANE DOMINO, CYGARO, KLAJTONIA, PORZECZKA, VERAIKON, KRYZA, KONDORRAPTOR, ARBALET, KOSTKA, CIĄG KOMINOWY, KWANTAZAUR, WYROBISKO GÓRNICZE, SANDERSONIA, RADCA, BERGAMOTKA, ZAWSZELA, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, PARKAN, CHÓW WSOBNY, RUCH KATABATYCZNY, OBIEKT LINIOWY, WYPUK, BOROWCE, POKER ROZBIERANY, JAZZÓWKA, SZACHY SZYBKIE, MORELA, SEJMIK WOJEWÓDZTWA, ETEZJA, SKALA KELVINA, GRAF, SETKA, PLANTACJA NASIENNA, ANEMOCORD, WOLEMIA SZLACHETNA, MIĘSIEŃ WDECHOWY, LIBONEKTES, TOCJA, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, WARTKOŚĆ, TABLICA, REPUBLIKA SEMIPREZYDENCKA, IRREALIZM, OLEJ SOJOWY, KOLT, OCET WINNY, PIKAP, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, SIEŃ, ANAFORA, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, MUSKAT, SZCZĘKOT, HIPOTEZA ZEROWA, KRÓWKA, ZIARNOPŁON, PAPIERÓWKA, NICHROM, KAPRYS, KAWERNA, SZMACIAK, PRASA, FIRMA, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, SONORAZAUR, PROSCENIUM, CIELENIE LODOWCA, CIEMNOBLASZEK, KOMORA ZAMKOWA, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, ODŚRODKOWOŚĆ, ŻEGLUGA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, MALINÓWKA, CZYSTOŚĆ, MILBRANA, ZAKOPIANKA, SIERPIK, PODKÓWKA, PARALITYTAN, UBRANIE OCHRONNE, PEBA, ANGLEZ, BRYK, KAMUFLAŻ, EOTRICERATOPS, ROŻEK, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, DETEKTOR AKTYWACYJNY, OWOC RZEKOMY, NEBULIZACJA, TATAMI, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, OCZODÓŁ, EMYDOPS, BONITAZAURA, PUTTER, WYSMUKLICA, CHMIEL, IZOSYLABIZM, SAMOOKALECZENIE, WSTECZNICTWO, NOSÓWKA, ŻYŁA MACICZNA, ADRESAT, OPARCIE, OLIWKA, POCISK NADKALIBROWY, FERGANOCEFAL, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, KREPON, LÓD, PARALELIZM, ODMIANKA, ALMIKOWATE, KAMIEŃ, ALERCE, KRYPTOZAUR, FLASZA, REMIZA, PLACEK PO ZBÓJNICKU, TOPÓR, SZCZAW, FARBA PLAKATOWA, KOŹLAK, WĘZEŁ ZARODKOWY, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, GŁOSKA NOSOWA, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, ?JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.816 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ PISZCZAŁKI ORGANOWEJ, W KTÓREJ DŹWIĘK POWSTAJE W WYNIKU ZABURZEŃ PRZEPŁYWU POWIETRZA W SZCZELINIE JAKĄ TWORZĄ WARGI PISZCZAŁKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ PISZCZAŁKI ORGANOWEJ, W KTÓREJ DŹWIĘK POWSTAJE W WYNIKU ZABURZEŃ PRZEPŁYWU POWIETRZA W SZCZELINIE JAKĄ TWORZĄ WARGI PISZCZAŁKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PISZCZAŁKA WARGOWA rodzaj piszczałki organowej, w której dźwięk powstaje w wyniku zaburzeń przepływu powietrza w szczelinie jaką tworzą wargi piszczałki (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PISZCZAŁKA WARGOWA
rodzaj piszczałki organowej, w której dźwięk powstaje w wyniku zaburzeń przepływu powietrza w szczelinie jaką tworzą wargi piszczałki (na 17 lit.).

Oprócz RODZAJ PISZCZAŁKI ORGANOWEJ, W KTÓREJ DŹWIĘK POWSTAJE W WYNIKU ZABURZEŃ PRZEPŁYWU POWIETRZA W SZCZELINIE JAKĄ TWORZĄ WARGI PISZCZAŁKI sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - RODZAJ PISZCZAŁKI ORGANOWEJ, W KTÓREJ DŹWIĘK POWSTAJE W WYNIKU ZABURZEŃ PRZEPŁYWU POWIETRZA W SZCZELINIE JAKĄ TWORZĄ WARGI PISZCZAŁKI. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast