PROCES FONETYCZNY, W WYNIKU KTÓREGO POWSTAJĄ GŁOSKI PALATALNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PALATALIZACJA to:

proces fonetyczny, w wyniku którego powstają głoski palatalne (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PALATALIZACJA

PALATALIZACJA to:

zjawisko wymowy danej głoski z dodatkową artykulacją środkowopodniebienną (obok głównego zbliżenia narządów mowy pojawia się zbliżenie środkowej części języka do podniebienia) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES FONETYCZNY, W WYNIKU KTÓREGO POWSTAJĄ GŁOSKI PALATALNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.886

FLOTA, PORWAK TEKTONICZNY, WYSPA BARIEROWA, CHROMOSOM X, WĘGLARSTWO, ARTYLERIA, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, GAŚNIK, WEZWANIE, WAGA RZYMSKA, ELEKTORAT, GERRYMANDERING, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, KARCZOWISKO, KAMIEŃ, BAKTERIA DENITRYFIKUJĄCA, SŁONOLUB, NEBULIZATOR, KRYTERIUM HURWICZA, LIST KOMISYJNY, CIAŁKO BIAŁAWE, WIEK ZGODY, TRYGONOMETRIA SFERYCZNA, ONTOGENEZA, PROCES TERMODYNAMICZNY, REKRYSTALIZACJA, AZJATYCKI TYGRYS, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, MIODÓWKA PĄSOWA, MELANCHOLIA, FUKS, FENOMENOLOGIA, ENEOLIT, PACJENT URAZOWY, STARZENIE MORALNE, OBCHODOWY, GAZ WĘGLOWY, OPACTWO, NIEZNAJOMY, PERSEWERACJA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, PRYZMA, BIEGŁY SĄDOWY, OSADY ŚCIEKOWE, DENAZYFIKACJA, LOT GODOWY, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, LEJCOWY, UDAR SŁONECZNY, PIZOID, WYRAŻENIE, GERMANIZACJA, AMFOLIT, INSTYTUCJA KREDYTOWA, TENOR LIRYCZNY, ŚRODKI PIENIĘŻNE, KOSTKI NAPIERA, ŁUPEK CHLORYTOWY, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, OSTANIEC, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, RÓG SZOTOWY, HELLENIZACJA, PROCES PERYGLACJALNY, SOCJOLOGIA OGÓLNA, FUNKCJONALIZM, PRZEMIANA IZENTROPOWA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, KANCLERZ, BRYŁA SZTYWNA, KAMELEON LIŚCIOWATY, AUTODESTRUKCJA, SUBSTRAT, MÓJ, TALIZMAN, GRUZOBETON, OWOLOGIA, TRĄBOWCE, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, DEFENSOR, ŁYSIENIE POSPOLITE, STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, JELEŃ WIRGIŃSKI, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, EKSPERYMENT KLINICZNY, SKALA PODATKOWA, ŚWINIOKSZTAŁTNE, TRANSMISJA, ŚRODEK PRACY, TERCJARZ, MIRA, PRZĘDZIWO, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, SATELITA SZPIEGOWSKI, GWIAZDA, PORÓD LOTOSOWY, KONWENT, SĘDZIA KALOSZ, ODDYCHANIE KOMÓRKOWE, OSTROSŁUP ŚCIĘTY, KAMERTON, BULWA, KRĘGOWIEC, PUNKT ZLEWNY, WAPITI, ŚLIWA, HUMANOID, PROGRESJA, LUSTRO TEKTONICZNE, ROZPLOT, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, NAKAZ, MEGAPOLIS, NEUROPRZEKAŹNIK, EGZAMIN KWALIFIKACYJNY, WĘDRÓWKA PIERZENIOWA, MUTACJA GENOWA, KWAS KAMFOROWY, AKT MOWY, WALIDACJA, PROWANSALSKI, STĘŻENIE OSMOTYCZNE, IDENTYFIKACJA, MOC PRZEROBOWA, OCET SPIRYTUSOWY, FORMAT ZASADNICZY, PANICZĄTKO, SOCJOLOGIA HISTORYCZNA, BALAST, RURECZNIKOWATE, PALIWO KOPALNE, PROCES STOCHASTYCZNY, ŻÓŁW SĘPI, OWAD DOROSŁY, KĄT ŚRODKOWY, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, MANEWROWY, AS SERWISOWY, LAKKOLIT, WEKTOR LOSOWY, ALIT, MACEDONIA, WEHIKUŁ, OCZEPINY, MIECZ SZYBROWY, FORMALIZACJA, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, AKTYWA, CHIŃSKI, ZDANIE, COMBER, FILTR CZEBYSZEWA, PUNKT UCISKOWY, PROKSENOS, EGZYSTENCJALIZM, DEINSTALACJA, ANTYOKSYDANT, KLUSAK, BISKUP POMOCNICZY, SEJSMIKA, PARAKAPPACYZM, NIEPRZENOSZALNOŚĆ, NURKOWANIE TECHNICZNE, NIEDOKŁADNOŚĆ, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, HAMULEC WIRNIKOWY, FIVE O'CLOCK, SĄD SKORUPKOWY, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, DĘBIANKA, PŁASKOSZ, CIĄG NIESKOŃCZONY, DENACYFIKACJA, AGROWŁÓKNINA, HUBA, NATURALIZM, IZOLACJA, TEORIA MODUŁÓW, KRYZYS GOSPODARCZY, DEKARBONIZACJA WODY, STEROID, ZGORZEL, PAŁECZKI NAPIERA, OBSZAR METROPOLITALNY, ALFABET FONETYCZNY, PODATEK MAJĄTKOWY, INGRESJA MORZA, SYGNAŁ HARMONICZNY, LOGAN, WYGASZACZ, HORROR, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, PROCES KARNY, KWAS NALIDYKSOWY, ROŚLINA KWASOLUBNA, BEZWODNIK, SOCJOLOGIA FENOMENOLOGICZNA, IRRADIACJA, CIEPLICA, OOLOGIA, BEZCELOWOŚĆ, SALEP, MIKROFON CEWKOWY, MATERIALIZM, BĄBEL, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, PCV, CUKRZYCA BRĄZOWA, ODPĘD, RETRAKCJA, MALOWANIE, GZIK, WARMIŃSKI, FUNKCJE ELEMENTARNE, ŁUK WYSP, KOŃ BELGIJSKI, LEŻNIK, ŻÓŁW ŻÓŁTOLICY, STOPIWO, MIENIE ZAMIENNE, NARECZNICA, EMULGACJA, KASKADA REZONANSOWA, PROCES SPOŁECZNY, PUSZKARSTWO, ORGANOLOGIA, POPYT ELASTYCZNY, TEMPERATURA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, JEDWABNIK, KOLEŚ, MIKROFON NERKOWY, CHOMIK DŻUNGARSKI, KOMORA PŁYWAKOWA, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, KARBOWNIK, ZARZEWIE, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, TEORIA KOLEJEK, PSALM ALFABETYCZNY, PROCES GEOLOGICZNY, KAFKA, REGULARNOŚĆ, ZADANIE KONIUNKTYWNE, RZEŹBA KRASOWA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, TAKSON MONOTYPOWY, BIPAK, SYNERGIZM, CHŁODNIK LITEWSKI, KATYŃ, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, STOSUNEK, PARASOL, KOREK, GORYL NIZINNY, STREFA HEADA, FERMENTACJA OCTOWA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, GÓRY WULKANICZNE, MĄKA, SAMOOKALECZENIE, ZAPACH, ŹRÓDŁO, SWOISTOŚĆ, SAMOREALIZACJA, ZRZĄDZENIE LOSU, HISTORYCYZM, ELEMENT ROZDZIELCZY, MAKROSKŁADNIK, CERKIEWNY, TERMIN STANOWCZY, TERMOFOREZA, LANTANOWIEC, NUMERATOR, FILM S-F, WINIFIKACJA, SIEROTA NATURALNA, SKLERODERMIA, STWARDNIENIE, GICZ, MIESZCZAŃSTWO, EWANGELICYZM, ARCYDZIEŁO, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, WINO, PAS WŁĄCZENIOWY, REWALIDACJA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, KAMIEŃ BUDOWLANY, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, MODUŁ SERWISOWY, ULTRAFILTRACJA, OLEJ SILNIKOWY, NANOFILTRACJA, UKŁAD INERCJALNY, WSTĘP, ?ŹRÓDŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.886 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES FONETYCZNY, W WYNIKU KTÓREGO POWSTAJĄ GŁOSKI PALATALNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES FONETYCZNY, W WYNIKU KTÓREGO POWSTAJĄ GŁOSKI PALATALNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PALATALIZACJA proces fonetyczny, w wyniku którego powstają głoski palatalne (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PALATALIZACJA
proces fonetyczny, w wyniku którego powstają głoski palatalne (na 13 lit.).

Oprócz PROCES FONETYCZNY, W WYNIKU KTÓREGO POWSTAJĄ GŁOSKI PALATALNE sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - PROCES FONETYCZNY, W WYNIKU KTÓREGO POWSTAJĄ GŁOSKI PALATALNE. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x