GRAFICZNA PREZENTACJA WYNIKU POMIARU SPIROMETRYCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPIROGRAM to:

graficzna prezentacja wyniku pomiaru spirometrycznego (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRAFICZNA PREZENTACJA WYNIKU POMIARU SPIROMETRYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 755

PARALIŻ DECYZYJNY, RYNKOWOŚĆ, JOJOBA, SUPREMATYZM, ABSTRAKT, F, NIEPODZIELNOŚĆ, ŚRODKI PIENIĘŻNE, POZOSTAŁOŚĆ, ŁATA, MALCZEWSKI, ZADRAPNIĘCIE, PIERŚCIEŃ ZEROWY, RUSYFIKACJA, UCHO KALAFIOROWATE, INDUKCJA ELEKTROSTATYCZNA, ZAKŁAD HANDICAP, GRUPA, OLEJ SILNIKOWY, WIKTORIA, JELEŃ WIRGINIJSKI, FOTOGRAFIKA, PREZENTACJA, MODRZEW EUROPEJSKI, ZASTRZAŁ, ALGOMETR, NAWYK, BEZWODNIK KWASOWY, ATMOMETR, PUNKT POMIAROWY, GLIKOGENOZA TYPU III, OLIWA, KESON, STRUŚ AFRYKAŃSKI CZARNY, BRODAWKA PŁCIOWA, CROSSING-OVER, LUSTRO TEKTONICZNE, PĘCHERZYK, JEZIORO OSUWISKOWE, MIÓD, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, ŁUK WYSP, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, BATYFOTOMETR, AKTYWA, FETYSZYZM, SPIROGRAM, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, WIZG, KAUCZUK BUTYLOWY, IMINA, KOŃ BELGIJSKI, BĄBEL, ŁUPEK PLAMISTY, USKOK, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, DRZEWORYTNICTWO, MOMENT MINSKY'EGO, POLICHLOROPREN, GŁOSKA PREPALATALNA, MONA LISA, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, MACHANIE RĘKĄ, PIZOID, FAHRENHEIT, LODOWIEC GRUZOWY, KWASZONKA, ZADRAPANIE, DAMAST SKUWANY, MULTIPLET WIDMOWY, WYPIEK, WINIDUR, SALDO DEBETOWE, OŁOWIANKA, DOZYMETR, MORFOGENEZA, RÓŻNICA, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY, ZARYSOWANIE, POLAROGRAFIA, REGENERACJA, CYPROFLOKSACYNA, RUŚ HALICKO-WŁODZIMIERSKA, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, KOMORA JONIZACYJNA, OWCA OLKUSKA, WŁÓKNO, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, MIEDZIORYTNICTWO, PERSZERON, NISZA NIWALNA, GWIZD, KULTYWAR, SZABROWNIK, MATERIAŁ ROZSZCZEPIALNY, ZGINIĘCIE, MEGATSUNAMI, KOR, JEZIORO TEKTONICZNO-POLODOWCOWE, GEN WĘDRUJĄCY, POSTER, AFAZJA, SZCZELINA LODOWCOWA, KONWERSJA, DRZEWO DECYZYJNE, TROMBOLIZA, MANIFESTACJA, KOLONIA, TORSJE, KWASORYT, ZAPŁODNIENIE, POGOTOWIE, KOLONIA, OPALENIZNA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, SZKLIWO WULKANICZNE, DELUWIUM, KŁYKCINA, PROFESJA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, TRENING, ZDANIE EGZAMINU, MUTACJA GENOWA, SZATA GRAFICZNA, REWIA, DZWONY, SĄD SZCZEGÓŁOWY, KONFEDERACJA WOJSKOWA, PRZEŻYCIE, INDUKCYJNOŚĆ, GIPSORYT, CHALKOGRAFIA, ELEKTRODYNAMOMETR, PRZEŻYCIE, TRANSGRESJA, KOMPOSTOWNIK, ATMOSFERA, BETON KOMÓRKOWY, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, POLICHLOREK WINYLU, DOBRO POŚLEDNIE, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, OPERATOR ARYTMETYCZNY, GRAFIKA RASTROWA, INKORPORACJA, CZARNA DZIURA, AMYLOID, BIOMARKER, CIELENIE SIĘ LODOWCA, HERBATA CZARNA, USKOK, OLEJ Z OLIWEK, KIEROWNICA, JAKOŚĆ RYNKOWA, ATEMOYA, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, BĄK, DODATEK AKTYWIZACYJNY, KOCIOŁ EWORSYJNY, ZENDRA, KAWERNA, NEOPREN, PIGMALIONIZM, SUBSTRAT, KOŃ BRABANCKI, HUK, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, NADZIAŁ, PRZECHYŁOMIERZ, CHOROBA CORIEGO, REHABILITACJA, ALTAZYMUT, EFEKT MNOŻNIKOWY, WIĄZANIE JONOWE, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, GAZ WYSYPISKOWY, ZAPACH, FIZEAU, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, PREZENTACJA, OFIARA ŚMIERTELNA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, PRZĘDZA, JEZIORO DRUMLINOWE, ANGIOPLASTYKA, KWAS KAMFOROWY, OZONEK, LIEBERMANN, KOMPOSTOWNIK, SPACEREK, RYCINA, DĘBIANKA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, LICZNIK KILOMETRÓW, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, AMPEROMIERZ, TARAS, KURATELA, LICZNIK FOTONÓW, SONDA RĘCZNA, PRZEKSZTAŁCENIE TOŻSAMOŚCIOWE, DETEKTOR AKTYWACYJNY, LOGOWANIE, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, STYPENDIUM, DANAIDA, OCET SPIRYTUSOWY, AMNEZJA POURAZOWA, DRUK WYPUKŁY, WYLEW, GEN HIPOSTATYCZNY, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, CHALLENGE, PIASKOWIEC KWARCOWY, RODZINA PATCHWORKOWA, RZAZ, TRZĘSIENIE ZIEMI, KAMIEŃ NERKOWY, EKRANIZACJA, ODMIANA UPRAWNA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, SUMA KONTROLNA, ACETAL, WARMIŃSKI, ASTROFOTOMETR, TECHNIKA GRAFICZNA, OCET WINNY, MIERNIK KONDUKTANCJI, RANA SZARPANA, KSYLOMETRIA, POLICHLOREK, CIASTO, EKSPOZYCJA, AUDIOMETRIA, ARMAGNAC, WYRAZ OBCY, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, WISKOZA, MASZYNA CIEPLNA, PASTELOWA NORKA, KARAT METRYCZNY, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, FLUKSOMETR, SKLERODERMIA, STĘŻENIE OSMOTYCZNE, HAMULEC POMIAROWY, PENETROMETR, MAKROCZĄSTECZKA, STRUMIENIOMIERZ, SPACER, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, MIRIN, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, WYPUK, PSEUDOPODIUM, SZCZERBA, KOD PASKOWY, NIEBIESKIE TWARDÓWKI, ENERGIA SPRĘŻYSTOŚCI, WAŁ BRZEGOWY, GÓRY WULKANICZNE, PRZESTRZELINA, BRODAWKA WENERYCZNA, ŻUBR NIZINNY, BAROMETR RTĘCIOWY, ELASTIL, HELIOMETR, KONTRAKT, WCISTEK, WIDMO OPTYCZNE, POGOTOWIE, PIENIĄDZE, MIESZANKA BETONOWA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, POLIMER WINYLOWY, DEZINTEGRACJA MROZOWA, RENTA RÓŻNICZKOWA, SKAN, RENTA INWALIDZKA, TERMOMETR CIECZOWY, KŁUSAK ORŁOWSKI, PU, RESPIRATOR, WĘGIEL KOPALNY, FRANCA, JEZIORO WYDMOWE, FACH, REKOMENDACJA, KUMOSTWO, CHLEBEK PSZCZELI, CEWNIK, PLETYZMOGRAFIA, PRZYZWYCZAJENIE, WAGA, CZUJNIK MAGNETYCZNY, RADIACJA ADAPTACYJNA, SYLWETKA, ?ROZETA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 755 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRAFICZNA PREZENTACJA WYNIKU POMIARU SPIROMETRYCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRAFICZNA PREZENTACJA WYNIKU POMIARU SPIROMETRYCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPIROGRAM graficzna prezentacja wyniku pomiaru spirometrycznego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPIROGRAM
graficzna prezentacja wyniku pomiaru spirometrycznego (na 9 lit.).

Oprócz GRAFICZNA PREZENTACJA WYNIKU POMIARU SPIROMETRYCZNEGO sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - GRAFICZNA PREZENTACJA WYNIKU POMIARU SPIROMETRYCZNEGO. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x