MLECZNY NAPÓJ ALKOHOLOWY POWSTAJĄCY W WYNIKU FERMENTACJI ALKOHOLOWEJ CUKRU MLECZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUMYS to:

mleczny napój alkoholowy powstający w wyniku fermentacji alkoholowej cukru mlecznego (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KUMYS

KUMYS to:

napój ze sfermentowanego mleka klaczy i oślicy rozpowszechniony w Azji (na 5 lit.)KUMYS to:

napój z mleka klaczy (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MLECZNY NAPÓJ ALKOHOLOWY POWSTAJĄCY W WYNIKU FERMENTACJI ALKOHOLOWEJ CUKRU MLECZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 993

KAWA, MUTACJA GENOWA, PRZESTRZELENIE, MAKARONIK, WÓDKA, KOŃ DOŃSKI, RESPIRATOR, KWASZONKA, SPIROGRAM, MOORE, KRUPNIK, KAKAO, BIOGAZ, DOJRZEWANIE, LÓD SEGREGACYJNY, CHLEBEK PSZCZELI, CZARODZIEJSKI KRĄG, ZDANIE EGZAMINU, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, FANTA, GLINKA KAOLINOWA, KUMYS, PĘCHERZYK, MASZYNA CIEPLNA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, INDYKAN, WINO RÓŻOWE, KAJMAK, MIRINDA, NADGORLIWOŚĆ, INKA, KONWEKTOR, PIGMALIONIZM, ŚMIERĆ CIEPLNA WSZECHŚWIATA, BEZWODNIK KWASOWY, RZEŹBA KRASOWA, ULEP, CHLEB PSZCZELI, GŁOSKA PREPALATALNA, CZARCIE KOŁO, NEKTAR, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, OBRAZ KLINICZNY, INKORPORACJA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, OKULANT, ŁUPEK CHLORYTOWY, AMNEZJA POURAZOWA, CHOROBA CORIEGO, PERSZERON, RUSYFIKACJA, REGENERACJA, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, ALKOHOL, POLICHLOREK WINYLU, BENZYNA SYNTETYCZNA, ELASTIL, NASIENIE, CUKIERNICA, PALATALIZACJA, OBTŁUCZENIE, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, TYLOZOID, OSTANIEC, KOLEJKA, MACHANIE RĘKĄ, OGNISKO MAGMOWE, GLUTEN, LIKWOR, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, KRÓWKA, USKOK, CYPROFLOKSACYNA, MEGAPOLIS, SYNTEZA, POGOTOWIE, WYŚWIĘCENIE, PARALIŻ DECYZYJNY, NEOPREN, ACETAL, BEZWODNIK, BOCK, TRZĘSIENIE ZIEMI, ZAPOJKA, KAUCZUKOWIEC, GALAS, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, DĘBIANKA, SZABER, ZAPACH, CUKROWOŚĆ, BLENDED WHISKY, POLIMER WINYLOWY, NAPÓJ, KWARC MLECZNY, WYGRANA, ORSZADA, ULEPEK, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, KOTONINA, LIŚCIEŃ, LAGER, KRĄG CZAROWNIC, ROZDŹWIĘK, EWANGELICYZM, SORBET, UDAR SŁONECZNY, JEZIORO TEKTONICZNO-POLODOWCOWE, GIRLANDY WYSP, KALEMA, ROZBIEŻNOŚĆ, GRZYBEK KEFIROWY, PIWO, CUKIER LODOWATY, TRANSPOZON, LAKTOROL, KISIEL, WINIDUR, ŻUBROŃ, SAMOZAPALENIE SIĘ, DONIZETTI, ŻUBR NIZINNY, KAUCZUK CHLOROPRENOWY, PUR, INGRESJA MORSKA, RENTOWNOŚĆ OPERACYJNA, GRUCZOŁ MLECZNY, KRAJE, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, CIASTO, SÓL, SPIĘCIE, STAN CZYNNY, POZOSTAŁOŚĆ, NAPÓJ, HAOMA, ERZAC, PIANKA, WISKOZA, GWIAZDA, KWAS KAMFOROWY, SANDINISTA, WYLEW, PASTELOWA NORKA, EKRANIZACJA, TABLOIDYZACJA, ŚRODKI PIENIĘŻNE, WALEC, SAMOZAPALENIE, SZCZERBA, KŁYKCINA, ENERGETYK, PRZEŻYCIE, KAMIEŃ NERKOWY, POPITA, KIR, MĄKA, ZAPITKA, TRUNEK, LÓD GRUNTOWY, OSADY ŚCIEKOWE, CZEKOLADA, KOMPOSTOWNIK, KROWIENIEC, COCA-COLA, ODMIANKA, TRANSGRESJA, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, BRODAWKA PŁCIOWA, ULEP, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, MIRIN, ENERGIA SPRĘŻYSTOŚCI, BRODAWKA, ŁUK WYSPOWY, ROOIBOS, TLENEK KWASOWY, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, WIR POWIETRZNY, SUTEK, GAZ SPALINOWY, KROKANT, GLINA ZWAŁOWA, KOMPOSTOWNIK, KWAS WĘGLOWY, OBRONA AUSTRIACKA, DZIUPLA, RENTA INWALIDZKA, RUM, LAMPA RTĘCIOWA, MAŚLANKA, RUŚ HALICKO-WŁODZIMIERSKA, CUKRZYCA BRĄZOWA, MAZUN, ZGRUPOWANIE, SER JABŁKOWY, JEDNOPOLÓWKA, WARMIŃSKI, KAKAO, MOMENT MINSKY'EGO, ZAJZAJER, NIEDOKŁADNOŚĆ, ORANŻADA, KAWA, LAWA PODUSZKOWA, PIWO, DWUNASTKA, NAWYK, ARAK, DZWONY, TLENEK, JAD TRUPI, HERBATA, GÓROTWÓR, ZAPŁODNIENIE, TORF, GAZ WĘGLOWY, SKAN, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY, PIWKO, PRZERWANIE CIĄŻY, BŁĄD POMIARU, GRAVLAX, CEFEIDY, GRANITA, WÓDKA, OLIWA, AFAZJA, ATEMOYA, PEPSI, MLECZ, ZADRAPNIĘCIE, KAKAO, DYZARTRIA MÓŻDŻKOWA, KROWIAK, SZPADA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, SIDA, KULTYWAR, FLAK, WYROBISKO GÓRNICZE, DEKLARACJA WEKSLOWA, AMYLOID, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, TARAS, KWOTA CUKROWA, LUKIER, TRUST, FRAG, KOŃ UKRAIŃSKI, PIERŚCIEŃ ZEROWY, GLUTYNA, DEKOKT, LODOWIEC GRUZOWY, WŁÓKNO, CUKIER LODOWY, CIELENIE LODOWCA, BANK ZRZESZAJĄCY, JOGURT, GRZANKA, KIJ, NUGAT, CUKIER WANILINOWY, ŁUPEK TALKOWY, ZAGARNIĘCIE MIENIA, KOŹLAK, WŁÓKNO WĘGLOWE, RZAZ, GRUPA, RYNKOWOŚĆ, SIARKA POPIOŁOWA, KARMEL, IRYS, ZBITEŃ, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, STAW OSADOWY, KEFIR, PEPSI-COLA, WYROBISKO, ARMANIAK, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, ŚRUBOKRĘT, KRZEPNIĘCIE KRWI, PCV, ROZBUDOWA, PIANKA POLIURETANOWA, WCISTEK, WINO, LIŚĆ ZARODKOWY, BRĄZ, CUKIERNICZKA, ZADRAPANIE, EFEKT WĄSKIEGO GARDŁA, KARMELKI, PORFIROBLAST, KONWOLUCJA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, ?WYRÓB SPIRYTUSOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 993 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MLECZNY NAPÓJ ALKOHOLOWY POWSTAJĄCY W WYNIKU FERMENTACJI ALKOHOLOWEJ CUKRU MLECZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MLECZNY NAPÓJ ALKOHOLOWY POWSTAJĄCY W WYNIKU FERMENTACJI ALKOHOLOWEJ CUKRU MLECZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUMYS mleczny napój alkoholowy powstający w wyniku fermentacji alkoholowej cukru mlecznego (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUMYS
mleczny napój alkoholowy powstający w wyniku fermentacji alkoholowej cukru mlecznego (na 5 lit.).

Oprócz MLECZNY NAPÓJ ALKOHOLOWY POWSTAJĄCY W WYNIKU FERMENTACJI ALKOHOLOWEJ CUKRU MLECZNEGO sprawdź również:

galasówka dębianka, jagodnica dębianka, dębianka, Cynips quercusfolii - gatunek owada z rodziny galasówkowatych ,
(zazwyczaj w l.m.) potrawa z okolic Zawiercia sporządzana z ziemniaków krojonych w plastry lub kostkę i duszonych w kotle ze smalcem, cebulą, kiełbasą, boczkiem, ewentualnie burakami i marchwią, przykrywana liściem kapusty lub papierem śniadaniowym, którą następnie dociska się ściśle i szczelnie pokrywką dokręcaną na śrubę ,
chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem ,
Procellariiformes - rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
technika malarska, posługująca się farbami olejnymi ,
pierwsza na świecie broń prochowa - rura wypełniona prochem i siekańcami ,
czeski poeta bajroniczny (1810-36), romantyk, proza poetycka, nowele; „Maj”, „Marinka” ,
kod ISO 4217 dolara tajwańskiego ,
żyrafa masajska, Giraffa camelopardalis tippelskirchi - podgatunek żyrafy, najwyższy gatunek z obecnie żyjących ssaków lądowych; zamieszkuje afrykańskie sawanny południowej Kenii (parki: Masai Mara, Amboseli oraz Tsavo West) oraz niemal całej Tanzanii ,
bingo, w którym do wygrania są fanty ,
ciało niebieskie, pyłki lub bryły obiegające Słońce: wpadając do atmosfery ziemskiej rozżarzają się, co daje efekt spadającej gwiazdy ,
święto żydowskie obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej, które w Izraelu trwa 7 dni, a w diasporze - 8 dni, poczynając od 15. dnia miesiąca nisan ,
doskwierają w lecie ,
amerykańskie ciasto przypominające słodki chleb ,
ferma; miejsce, w którym pod kontrolą człowieka lub samorodnie następuje wylęganie (czyli okres inkubacyjny) zwierząt hodowlanych, np. drobiu lub ryb, a także owadów ,
forma zwracania się do osób o wyższym statusie społecznym, np. do władcy ,
ambystomy, poprzecznozębne, Ambystomatidae - rodzina płazów ogoniastych, obejmująca ponad 30 gatunków o zębach ułożonych w rzędy poprzeczne względem długiej osi ciała ,
dzbanek do parzenia kawy, który jest rodzajem prostego ekspresu ,
pałankowate, Phalangeridae - rodzina torbaczy z rzędu dwuprzodozębowców; obejmuje gatunki zamieszkujące środowiska leśne w Australii, Nowej Gwinei i kilku mniejszych wysp Indonezji ,
wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu ,
coś mało ważnego, niesprawiającego kłopotu ,
mnóstwo, bardzo dużo ,
słodkowodny pluskwiak różnoskrzydły, roślinożerny lub drapieżny ,
pusta przestrzeń w wytworze ludzkim lub w obiekcie naturalnym ,
jeden z dopływów żyły kątowej ,
kompozytor litewski ur. w 1932 r., utwory instrumentalne wokalno-instrumentalne; 'Z kamienia Jaćwingów'; w twórczości nawiązuje do dawnych obrzędów litewskich ,
odpowiednio wyselekcjonowane drobnoustroje dodawane do żywności w celu poprawy jej wyglądu, zapachu, smaku lub wydłużenia trwałości ,
w chemii: symbol krzemu ,
mechanizm obronny ,
jednostka pomocnicza, samorząd, stanowiący lokalny organ władzy, pełniący funkcje pomocnicze wobec władzy centralnej

Komentarze - MLECZNY NAPÓJ ALKOHOLOWY POWSTAJĄCY W WYNIKU FERMENTACJI ALKOHOLOWEJ CUKRU MLECZNEGO. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x