GAMBIT HETMAŃSKI POWSTAJĄCY W RUCHACH: 1. D4 D5, 2. C4 C5 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBRONA AUSTRIACKA to:

gambit hetmański powstający w ruchach: 1. d4 d5, 2. c4 c5 (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GAMBIT HETMAŃSKI POWSTAJĄCY W RUCHACH: 1. D4 D5, 2. C4 C5". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 168

EFEKT LENSE-THIRRINGA, GAMBIT NIEPRZYJĘTY, KONTRGAMBIT LOPEZA, CZARCIE KOŁO, DOJRZEWANIE, CEWA NERWOWA, OBRONA AUSTRIACKA, GIRLANDY WYSP, LIŚĆ ZARODKOWY, OSAD DELUWIALNY, DYPTYK KONSULARNY, KWAS SIARKAWY, OBRONA KERESA, SZKOŁA AUSTRIACKA, MATURACJA, SMOLEJ, CEWKA NERWOWA, GAMBIT MASONA, ŁUK WYSP, CZARODZIEJSKI KRĄG, OBRONA BAŁTYCKA, OBRONA CYWILNA, GAMBIT KIESERITZKY'EGO, LAUFER HETMAŃSKI, OBRONA NARODOWA, OCET WINNY, OBRONA SYCYLIJSKA, KAMIEŃ NERKOWY, POLIURETAN, KUMYS, OBRONA, OBRONA WŁASNA, OBRONA STREFOWA, WDZIĘK SŁONIA, PUCH KIELICHOWY, OBRONA CZIGORINA, OBRONA PHILIDORA, PION HETMAŃSKI, OZON, SAMOOBRONA, OBRONA HOLENDERSKA, WYPUK, GRUSZE ZACHODNIE, TANIEC BRZUCHA, ŁUK WYSPOWY, PEPTYD, NIEZRĘCZNOŚĆ, BYLICA AUSTRIACKA, OBRONA CARO-KANN, EBNAR, OBRONA SŁOWIAŃSKA, KWAS MLEKOWY, OWOC, OPUKIWANIE, ACETYLOKOENZYM, GAZ SYNTEZOWY, PASTA, GAMBIT PRZYJĘTY, OBRONA ROSYJSKA, OBRONA, KWAS WĘGLOWY, TRUST, PŁYN STAWOWY, HUNYADY, BRĄZ, LÓD GRUNTOWY, GAZ WĘGLOWY, PIONEK HETMAŃSKI, OBRONA PIRCA, CHLOREK HEMATYNY, OBRONA, GWINT STOŻKOWY, GAZ SPALINOWY, CHOROBA SEGAWY, DZIANINA, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, LÓD SEGREGACYJNY, GŁOS JĘZYKOWY, OWOC ZBIOROWY, OBRONA SKANDYNAWSKA, OBRONA, NACIEK, WYSIĘK, SOSNA AUSTRIACKA, KONTRGAMBIT FALKBEERA, PERŁA, GAMBIT KRÓLEWSKI, GAZ BŁOTNY, KSIĄŻĘ ALBERT, OBRONA, GLINA LODOWCOWA, GAMBIT HETMAŃSKI, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, GAMBIT, OBRONA, GEN FUZYJNY, KONTRGAMBIT PHILIDORA, OBRONA KLASYCZNA, SUBSTANCJA SMOLISTA, OCHRONA, OBRONA, GAMBIT VILLEMSONA, LISTEK ZARODKOWY, GAZ SKŁADOWISKOWY, OBRONA FRANCUSKA, KALEMA, SZADŹ, GLINA ZWAŁOWA, TKANINA, HUK, SIDNEY, DREWNO LETNIE, CZŁON CZUCIOWY, MEGAPOLIS, OBRONA KRÓLEWSKO-INDYJSKA, OBRONA GRÜNFELDA, CZARCI KRĄG, OBRONA KONIECZNA, ODPAD POUŻYTKOWY, OBRONA, PIANKA POLIURETANOWA, WACHTER, GONIEC HETMAŃSKI, EFEKT WĄSKIEGO GARDŁA, GAMBIT WOŁŻAŃSKI, LÓD MORSKI, SZNYCEL WIEDEŃSKI, DOBRO PUBLICZNE, NASIONO, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, DELUWIUM, NIEZDARNOŚĆ, GAMBIT SKOCZKA, PU, GAMBIT GOŃCA, GAMBIT SKOCZKOWY, GWIZD, OBRONA ALECHINA, CIS, ACETYLOKOENZYM A, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, KAMIEŃ, WIR POWIETRZNY, ANOMALIA DUANE'A, NASIENIE, GRUSZE EUROPEJSKIE, OBRONA, DIS, KRĄG CZAROWNIC, PRZEŻYCIE, RZEPICHA AUSTRIACKA, OLEJ TALOWY, MIKROMER, PIZOID, WIZG, GAMBIT, OBRONA MARSHALLA, SOSNA CZARNA, PUR, OBRONA, BIOGAZ, GAZ WYSYPISKOWY, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, OBRONA NIMZOWITSCHA, WARKA, LIŚCIEŃ, SADŹ, ?WYPIEK.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GAMBIT HETMAŃSKI POWSTAJĄCY W RUCHACH: 1. D4 D5, 2. C4 C5 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GAMBIT HETMAŃSKI POWSTAJĄCY W RUCHACH: 1. D4 D5, 2. C4 C5
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBRONA AUSTRIACKA gambit hetmański powstający w ruchach: 1. d4 d5, 2. c4 c5 (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBRONA AUSTRIACKA
gambit hetmański powstający w ruchach: 1. d4 d5, 2. c4 c5 (na 16 lit.).

Oprócz GAMBIT HETMAŃSKI POWSTAJĄCY W RUCHACH: 1. D4 D5, 2. C4 C5 sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - GAMBIT HETMAŃSKI POWSTAJĄCY W RUCHACH: 1. D4 D5, 2. C4 C5. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x