POLIURETAN, PU - POLIMER POWSTAJĄCY W WYNIKU ADDYCYJNEJ POLIMERYZACJI WIELOFUNKCYJNYCH IZOCYJANIANÓW DO AMIN I ALKOHOLI; W JEGO GŁÓWNYM ŁAŃCUCHU WYSTĘPUJE UGRUPOWANIE URETANOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PUR to:

poliuretan, PU - polimer powstający w wyniku addycyjnej polimeryzacji wielofunkcyjnych izocyjanianów do amin i alkoholi; w jego głównym łańcuchu występuje ugrupowanie uretanowe (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PUR

PUR to:

marka płynu do zmywania (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POLIURETAN, PU - POLIMER POWSTAJĄCY W WYNIKU ADDYCYJNEJ POLIMERYZACJI WIELOFUNKCYJNYCH IZOCYJANIANÓW DO AMIN I ALKOHOLI; W JEGO GŁÓWNYM ŁAŃCUCHU WYSTĘPUJE UGRUPOWANIE URETANOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.844

PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, SAJMIRI WIEWIÓRCZA, URSON, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, MOLIER, WROŚNIAK, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, RAJA MOTYL, FETYSZYZM, PĘPAWA JACQUINA, EKSPERT, RĘKA MAŁPIA, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, WARANOZAUR, TERMIN PREKLUZYJNY, OKRĘT, WARMIŃSKI, SOPEL, MURIKI SZARY, AMBIT, NAROŻNICA ZBROJÓWKA, WUJOWIE, PROCES HYDROTERMALNY, ROZETA, ROZŁUPEK NIERODZAJNY, KONTRAKT, WILK ALASKAŃSKI, NABOJKA, KOPARKA ODSIĘBIERNA, MUTACJA GENOWA, WOJOWNIK OZDOBNY, GLOSA, ADIANTUM DELIKATNE, MORENA CZOŁOWA, WARTOŚĆ LOGICZNA, MĄKA, WADA KONSTRUKCYJNA, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, POLICHLOROPREN, CZAPRAK, MINÓG SYBERYJSKI, SOSNA POSPOLITA, PŁASZCZKA NAGA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, KRĘG LĘDŹWIOWY, SOMA, DZIĘCIOLNIK HIMALAJSKI, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, OSET KĘDZIERZAWY, CZARTER, OSET SINY, NEKROMANTA, CZEŚNIKOSTWO, WIR POWIETRZNY, FILEMON BIAŁOSZYI, JEŻOZWIERZ INDYJSKI, STOPIEŃ, BALECIK, PRAWO BLIŻSZOŚCI, REKIN ŚLEDZIOWY, FIALA, SĄD APODYKTYCZNY, KACZKA SROKATA, BIDAKA, MACHANIE RĘKĄ, BASZTA, SIKA, EWALUACJA EX-POST, MAKRON, PERYPATETYKA, PIESEK PRERIOWY, HUMANISTYCZNOŚĆ, SZCZEKUSZKA AMERYKAŃSKA, CZŁON CZUCIOWY, IRGA POSPOLITA, UDAR SŁONECZNY, OWCA CZTEROROGA, KOZA ŚRUBOROGA, KAJMAN CUVIERA, BLOKADA ALKOHOLOWA, NERECZNICA BŁOTNA, MODRASZEK IDAS, TELESKOP, THRASH, ZASTRZAŁ, POKRACZKA, DYWDYK, PRZEWIELEBNOŚĆ, MEMBRANA, UCHO ZAPAŚNIKA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, SIERPOŃ ŻÓŁTY, KĄTOMIERZ, KOB NILOWY, LEGWAN GŁUCHY, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, KREDYT STUDENCKI, STAN DEWELOPERSKI, BOTNET, ARSEN, CYTRONELOL, JOGURCIK, KERIWULA, PREDESTYNACJA, BENZYNA SYNTETYCZNA, KRZYŻAK DWUBARWNY, IDENTYFIKACJA, ABLACJA, RZADKOŚĆ, ŻÓŁW DWUPAZURZASTY, MIKROZORIUM SKRZYDLATE, DZWONEK RĘCZNY, STOŻEK DEPRESYJNY, TROMBOPLASTYNA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, PRAWA OSOBISTE, STENOPTERYG, KOT DOMOWY, KURTYZOWANIE, LINEARNOŚĆ, NAPÓJKA ŁĄKÓWKA, TENREK ZWYCZAJNY, MODULACJA SKROŚNA, MARKA, PETROCHEMIKALIA, ACENA BUCHANANA, KWAS MIGDAŁOWY, ZANOKCICA SKALNA, KLOMIFEN, CZAGRA SENEGALSKA, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, RYBOŁÓW ZWYCZAJNY, TAGUAN, ROPUCHA ROKOKO, OBTŁUCZENIE, MADREPORA, PLOTKARSTWO, CHLEB PSZCZELI, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, KOMISJA REWIZYJNA, JĘZYK, KOLCZAK, SADŹ, STRUMIEŃ, NORNIK BURY, SIKHARA, SAMOGWAŁT, TERATOGEN, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, CZAPLA CZARNOGŁOWA, CYPRZYK CZTEROKLAPOWY, NIEBIELISTKA, EKRAN, ARIZONAZAUR, PŁONNIK POSPOLITY, ETERYCZNOŚĆ, PROUST, LAMPA RTĘCIOWA, CZAPLA ZMIENNA, CECHA PSYCHICZNA, ROZŁUPKA, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, ŻABA LEOPARDOWA, ROZETKA, RUMSZTYK, KUSACZ MEKSYKAŃSKI, GAZ BŁOTNY, KURKA, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, HENOCH, CZERWONE CIAŁKO KRWI, BAZA EROZYJNA, NARYS KWIATOWY, GENIUSZ, BAJRAM, MROCZEK POSREBRZANY, OMIEG GÓRSKI, KASZTEL, GOFFER, GARNA, RZAZ, PRZESTRZELENIE, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, KORMORAN OLIWKOWY, FOTOTROPIZM DODATNI, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, KLESZCZAK AFRYKAŃSKI, KOTONINA, ŁUK OBNIŻONY, NAWYK, MIRIN, BARCZATKA OSINÓWKA, OLIWA, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, TORSJE, KOLCOPIÓREK MAŁY, DIIKTODON, KRZYŻ PAPIESKI, SZARAK, JELARANG, ZAJĄC SZARAK, PALCZAK MADAGASKARSKI, OPUKIWANIE, MECH IRLANDZKI, PIEG, GEOGRAFIA FIZYCZNA, POLIOLEFINA, ZAWAŁ, MINÓG RZECZNY, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, WIĄŚLOWATE, TEKTONIKA, URUBU RÓŻOWOGŁOWY, LÓD SEGREGACYJNY, KISZONKA, ZAPACH, ZMIERACZEK PLAŻOWY, BLOKADA EKONOMICZNA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, OZDOBNICA MNIEJSZA, SYSTEM KRAKOWSKI, ZASZŁOŚĆ, KANCZYL INDYJSKI, ZMARSZCZKA, KAJMAN KARŁOWATY, POLE BEZŹRÓDŁOWE, PŁOMYKÓWKA TASMAŃSKA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, PRZEDMURZE, KOTWICA, CZERWONKA, ANUROGNAT, BEZIDEOWOŚĆ, HETMAN NAKAŹNY, USYTUOWANIE, FEDERALIŚCI, TRASZKA WALTLA, TUNBERGIA OSKRZYDLONA, RAJA NAKRAPIANA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, GEN WĘDRUJĄCY, WEDDEL, MENTON, KRZYŻ MALTAŃSKI, MONOSACHARYD, DYSTORSJA, AUTOMATYKA POGODOWA, LIST PROSKRYPCYJNY, BŁĘKIT INDYGOWY, LEGWAN FRĘDZLASTY, FRUKTOZA, SZKLIWO WULKANICZNE, KOMPOZYCJA OTWARTA, HEIDEGGER, PODMIOT GOSPODARCZY, MEANDER, SZUWOZAUR, TRACZ BRAZYLIJSKI, HUMANIORA, OSADY ŚCIEKOWE, PŁOMYKÓWKA CIEMNA, SALAMANDRA WALTLA, SAMBAR SUNDAJSKI, STAW, LORDOSTWO, INWOLUCJA, CHOMIK EVERSMANNA, SZYNSZYLA MAŁA, RÓŻKOWIEC LIPOWY, ELASTYL, OWCA OLKUSKA, TAMPONADA, RUNO LEŚNE, ALKIN, FILEMON BIAŁOKARKOWY, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA, WŚCIK DUPY, CYPROFLOKSACYNA, AKROPOL, RAJA PLAMISTA, ZWYCIĘSTWO, SOPLICA KAURI, MUSZTARDA, GAPA, PELIKAN KĘDZIERZAWY, KODA, GRINDWAL, SARGAS, TERRANIE, SOK, PKB PER CAPITA, MOC PRZEROBOWA, ABORDAŻ, CHOMIK TURECKI, KARLIK ŚREDNI, SOPLICA POŁUDNIOWA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, GĄSIENICZNIKOWATE, ?BIEDRONKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.844 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POLIURETAN, PU - POLIMER POWSTAJĄCY W WYNIKU ADDYCYJNEJ POLIMERYZACJI WIELOFUNKCYJNYCH IZOCYJANIANÓW DO AMIN I ALKOHOLI; W JEGO GŁÓWNYM ŁAŃCUCHU WYSTĘPUJE UGRUPOWANIE URETANOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POLIURETAN, PU - POLIMER POWSTAJĄCY W WYNIKU ADDYCYJNEJ POLIMERYZACJI WIELOFUNKCYJNYCH IZOCYJANIANÓW DO AMIN I ALKOHOLI; W JEGO GŁÓWNYM ŁAŃCUCHU WYSTĘPUJE UGRUPOWANIE URETANOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PUR poliuretan, PU - polimer powstający w wyniku addycyjnej polimeryzacji wielofunkcyjnych izocyjanianów do amin i alkoholi; w jego głównym łańcuchu występuje ugrupowanie uretanowe (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PUR
poliuretan, PU - polimer powstający w wyniku addycyjnej polimeryzacji wielofunkcyjnych izocyjanianów do amin i alkoholi; w jego głównym łańcuchu występuje ugrupowanie uretanowe (na 3 lit.).

Oprócz POLIURETAN, PU - POLIMER POWSTAJĄCY W WYNIKU ADDYCYJNEJ POLIMERYZACJI WIELOFUNKCYJNYCH IZOCYJANIANÓW DO AMIN I ALKOHOLI; W JEGO GŁÓWNYM ŁAŃCUCHU WYSTĘPUJE UGRUPOWANIE URETANOWE sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - POLIURETAN, PU - POLIMER POWSTAJĄCY W WYNIKU ADDYCYJNEJ POLIMERYZACJI WIELOFUNKCYJNYCH IZOCYJANIANÓW DO AMIN I ALKOHOLI; W JEGO GŁÓWNYM ŁAŃCUCHU WYSTĘPUJE UGRUPOWANIE URETANOWE. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x