PRZESTRZEŃ POWSTAŁA W WYNIKU ROBÓT GÓRNICZYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYROBISKO to:

przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZESTRZEŃ POWSTAŁA W WYNIKU ROBÓT GÓRNICZYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.030

SYNONIM TAKSONOMICZNY, PERSZERON, PRZESTRZEŃ METRYCZNA, KWAS KAMFOROWY, MAKROMOLEKUŁA, STĘŻENIE OSMOTYCZNE, BRUZDKOWANIE, DODATEK AKTYWIZACYJNY, OBTŁUCZENIE, GŁOWICA, OKNO TEKTONICZNE, FETYSZYZM, WYROBISKO, LEMIESZ, INDUKTYWNOŚĆ, WINIDUR, OFIARA ŚMIERTELNA, TERASA, ENERGIA SPRĘŻYSTOŚCI, BEZWODNIK, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, WYROBISKO KORYTARZOWE, DACIA, ZAWAŁ BLADY, CIELENIE LODOWCA, RURECZNIKOWATE, METAMORFIZM PROGRESYWNY, KOSZTORYS NAKŁADCZY, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, PRZESTRZEŃ ORTOGONALNA, GRA LOSOWA, CHOROBA CORIEGO, TRÓJKĄT EULEROWSKI, BRODAWKI PŁCIOWE, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, AKWATINTA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, DĘBIANKA, KLEMENTYNKA, GLUTYNA, KOLAUDACJA, OPERATOR ARYTMETYCZNY, LATARNIA, KOMORA, SKLERODERMIA UKŁADOWA, KATYŃ, AEROLOGIA GÓRNICZA, MODRZEW EUROPEJSKI, MACIERZ RÓWNOWAŻNA, DZIĄSEŁKO, CIAŁKO KIERUNKOWE, SUMA PROSTA, WEJŚCIE, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, KOŃ UKRAIŃSKI, TRANSGRESJA, SKAŁA ALITOWA, OSAD DELUWIALNY, NIBYNÓŻKA, TREP, BRODAWKA WENERYCZNA, ENOSIS, SYNTEZA, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, KŁUSAK FRANCUSKI, ŚCIANA, BŁĘKITNY KARZEŁ, TAPIROWATE, RĘDZINA, BEZGRANICZE, BLACK METAL, GLEBA, MIĘDZYRZĘDZIE, NAFTÓWKA, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, BUDOWNICTWO, SAMOOKALECZENIE, LIPICAN, PRZĘDZA, WĘZEŁ ZARODKOWY, EKRANIZACJA, BŁĄD POMIARU, LAMAIZM, OBWÓD MAGNETYCZNY, SKAŁA ORGANOGENICZNA, KURATELA, OKOLE, WINO, ŁAŃCUCH MARKOWA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, SCHOWANKO, BŹDZINA, SZACHT, WARSTWA ZIARNISTA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, DWUNASTKA, PĘCHERZ, DAKTYLOGRAFIA, USKOK, DNO PODWÓJNE, NISZA NIWALNA, MLECZ, KOSMOS, KRZYŻÓWKA, KONWEKTOR, RANA SZARPANA, REHABILITACJA, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, JOJOBA, SŁOBODA, PRZESTRZELENIE, KOJEC, UCHO KALAFIOROWATE, KŁYKCINA, FRAG, ZWYCIĘSTWO, NIEGOŚCINNOŚĆ, JAD TRUPI, WYGŁAD TEKTONICZNY, RETINOPATIA, WĘGIEL KOPALNY, STANDARDBRED, CHMURA KŁĘBIASTA, OCIOS, PRZESTRZEŃ ZEWNĄTRZOTRZEWNOWA, ROZCZYN, STRYCH, POLICHLOROPREN, KOŃ BRABANCKI, TYLOZOID, KRZEPNIĘCIE KRWI, TERAKOTA, RATOWNIK GÓRNICZY, CYWILIZACJA TURAŃSKA, ROBOTA GÓRNICZA, INDUKCYJNOŚĆ, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, AMNEZJA POURAZOWA, PYŁ GWIEZDNY, PASTELOWA NORKA, KOMORA, ZGRUPOWANIE, DOBRO POŚLEDNIE, WNĘTRZE, RENTA RÓŻNICZKOWA, RENTOWNOŚĆ OPERACYJNA, SKAŁA WULKANICZNA, LUSTRO TEKTONICZNE, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, ŻUBROŃ, MĄKA JĘCZMIENNA, SILNIK JONOWY, DZIURA, BIEGUN, OSADY ŚCIEKOWE, KOMPOSTOWNIK, KĄT DWUŚCIENNY, RZAZ, SZPADA, GWIAZDA NEUTRONOWA, CHROMATYDA SIOSTRZANA, BENZYNA SYNTETYCZNA, KANAŁ HAVERSA, CHODNIK, ZADRAPNIĘCIE, KAWERNA, KOT BOMBAJSKI, GNEJS OCZKOWY, POWIETRZNIA, TAPIRY, MOC PRZEROBOWA, RAFA, MIĘDZYPOKŁAD, GIRLANDY WYSP, REKOMBINACJA GENETYCZNA, AKROCYJANOZA, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, ARMAGNAC, MAKROKOSMOS, GAJNIK LŚNIĄCY, ŁUPEK CHLORYTOWY, NIEDOKŁADNOŚĆ, NAPĘD JONOWY, GWIZD, JĘZOR OSUWISKOWY, SAMOZAPALENIE SIĘ, OTWÓR WIERTNICZY, HIGHLAND, AKTYWA, JELEŃ WIRGINIJSKI, PIERŚNICA, OWCA OLKUSKA, JAMA NOSOWA, UCHO ZAPAŚNIKA, NIEZMIERNOŚĆ, NADGORLIWOŚĆ, TRENING, PRZESTRZEŃ KOSMICZNA, ROZWÓJ SPOŁECZNY, CHLEBEK PSZCZELI, KOMEDIA ATTYCKA, PCV, WISKOZA, IMINA, KOMPOSTOWNIK, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, PUNKT MECZOWY, SIARKA POPIOŁOWA, FUNKCJA NAZWOWA, MIEDZA, POSTRZAŁ, ŚWIAT, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, PRZESMYK, EKRAN LUMINESCENCYJNY, MAREMMANO, DYWERGENCJA, WINIFIKACJA, TARAS, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, NACZÓŁEK, LAWA PODUSZKOWA, WIĄZANIE ESTROWE, TECHNIK DENTYSTYCZNY, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, GAZ WYSYPISKOWY, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, WYROBISKO GÓRNICZE, MIĘDZYŻEBRZE, KWAS FTALOWY, BLANKOWANIE, HISPANO, PRZESTRZELINA, DZIEDZINIEC, NAKŁADKA, POLAN, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, CZAPKA TEKTONICZNA, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, WYSPA BARIEROWA, PODBÓJ, KRYSZTAŁ FAŁSZYWY, ODLEGŁOŚĆ, PRZESTRZEŃ LINIOWA, MASZYNA CIEPLNA, PRZESTRZELINA, POLE, GLUTEN, BLASTOCEL, KONTRAKT, OLIWA Z OLIWEK, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, WYGRANA, DELUWIUM, UGRUPOWANIE, EUTEKTOID, PRZEKSZTAŁCENIE DWULINIOWE, PREZBITERIUM, LAPIS-LAZULI, CIEMNA ENERGIA, PARALIŻ DECYZYJNY, POLIMER WINYLOWY, OCET SPIRYTUSOWY, APARAT KIPPA, RADIACJA ADAPTACYJNA, PRZEKSZTAŁCENIE TOŻSAMOŚCIOWE, CHOROBA GENETYCZNA, TERPEN, PRZÓD, PIENIĄDZE, KORDONEK, DZIUPLA, CIASTO, POEMAT DYGRESYJNY, NIEBIESKIE TWARDÓWKI, ELIMINACJA, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, CZĘŚĆ, GRA CYLINDRYCZNA, PEDAŁÓWKA, ABORCJA, WALEC, WOREK, MALFORMACJA MACICY, PRZESTRZEŃ AFINICZNA, DREWNO PIERWOTNE, WIKTORIA, ROZLEGŁOŚĆ, HYBRYDA, CYPROFLOKSACYNA, PORFIROBLAST, GRUPA SIOSTRZANA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, PODDASZE, MIĘDZYPOKŁADZIE, ?MIĘDZYTORZE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.030 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZESTRZEŃ POWSTAŁA W WYNIKU ROBÓT GÓRNICZYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZESTRZEŃ POWSTAŁA W WYNIKU ROBÓT GÓRNICZYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYROBISKO przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYROBISKO
przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych (na 9 lit.).

Oprócz PRZESTRZEŃ POWSTAŁA W WYNIKU ROBÓT GÓRNICZYCH sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - PRZESTRZEŃ POWSTAŁA W WYNIKU ROBÓT GÓRNICZYCH. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast