PRZESTRZEŃ POWSTAŁA W WYNIKU ROBÓT GÓRNICZYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYROBISKO to:

przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZESTRZEŃ POWSTAŁA W WYNIKU ROBÓT GÓRNICZYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.030

OBCINKA, PRZESTRZEŃ UNORMOWANA, PRZESTRZEŃ, NAPĘD JONOWY, ELIMINACJA, AEROLOGIA GÓRNICZA, USKOK, ETYL, MURAKOZI, PRZESTWÓR, CIELENIE LODOWCA, KARA PIENIĘŻNA, RAFA, KOMIN, TERAKOTA, EKRANIZACJA, BELG, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, PASTEL, NAFTÓWKA, KOŃ POZNAŃSKI, DNO PODWÓJNE, OLEJ SILNIKOWY, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, ODWODORNIENIE, KAWERNA, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, ENOSIS, LUSTRO TEKTONICZNE, KAUCZUK CHLOROPRENOWY, JELEŃ WIRGINIJSKI, ZADRAPANIE, PRZESTRZEŃ ZEWNĄTRZOTRZEWNOWA, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, PIENIĄDZE, JAMA STAWOWA, CZARNA DZIURA, MAKROMOLEKUŁA, DACIA, MOMENT MINSKY'EGO, ANARCHOSYNDYKALIZM, RETINOPATIA, TRANSPOZON, BĄBELEK, PODBÓJ, OSTANIEC, BRODAWKA WENERYCZNA, AMNEZJA POURAZOWA, SCHOWANKO, LAPIS-LAZULI, ZATOKA, KWAS NALIDYKSOWY, PRZESTRZEŃ RZUTOWA, BEZWODNIK, WSZECHŚWIAT, KOPARKOŁADOWARKA, OGNISKO MAGMOWE, GOSZYZM, ŚCIANA, LAWINA DESKOWA, KOSZTORYS NAKŁADCZY, NEOPREN, KOŃ UKRAIŃSKI, TLENEK KWASOWY, TSUNAMI, SZYB, OLIWA, KOJEC, CROSSING-OVER, ANGIOPLASTYKA, JAMA BĘBENKOWA, CIAŁKO BIAŁAWE, PRZESTRZEŃ ADRESOWA, HIP HOP, MORFOGENEZA, PRZESTRZEŃ MIĘDZYPLANETARNA, OSAD DELUWIALNY, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, KIEROWNIK BUDOWY, DAL, KANAŁ RODNY, GRA LOSOWA, MAKROCZĄSTECZKA, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, KRZEPNIĘCIE KRWI, OKNO TEKTONICZNE, OKSYDAZA, BRUZDKOWANIE, HYBRYD, OKOLE, ELASTIL, ARMANIAK, WSZECHŚWIAT, PROCES HYDROTERMALNY, ODKOS, TRÓJKĄT EULEROWSKI, KAMIEŃ NERKOWY, INGRESJA MORSKA, ETER, BEZBRZEŻE, BLANKI, FORMACJA, FIZJOKRATYZM, GWIZD, HIP-HOP, GŁOWA CUKRU, BUKIET, KANAŁ HAVERSA, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, KISZONKA, GÓRY FAŁDOWE, MIÓD, ZBIORNIK RETENCYJNY, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, PRZESTRZEŃ BANACHA, TAMPONADA, KĄT, KABINA, WYROBISKO KORYTARZOWE, PLAC, JAZZ, RENTA RÓŻNICZKOWA, SÓL POTASOWA, ROZLEGŁOŚĆ, WIELOKROTNOŚĆ, DAMAST SKUWANY, PRZEKSZTAŁCENIE RZUTOWE, NIECKA ABLACYJNA, KASA BRACKA, PRECYPITACJA, WĘZEŁ ZARODKOWY, CIĄGNIK, CHMURA KŁĘBIASTA, JEZIORO EWORSYJNE, EFEKT MNOŻNIKOWY, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, POPYT ELASTYCZNY, JELEŃ WIRGIŃSKI, NATO, PUNKT MECZOWY, OBRAZ KLINICZNY, HUK, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, MIĘDZYPOKŁADZIE, FIGURA ZASZCZYTNA, WODNICA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, JEZIORO ZASTOISKOWE, TYLOZOID, ABSORPCJA, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, PIERŚNICA, KWAS FTALOWY, GAZ WĘGLOWY, PRZESTRZELINA, JEZIORO TEKTONICZNE, KWAS, ŁADOWNIK, KOMEDIA DELL'ARTE, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, MAKROŚWIAT, OBRAZ POZORNY, SAMOZAPALENIE SIĘ, SPIĘTRZENIE, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, RANA SZARPANA, LEONOW, CYWILIZACJA TURAŃSKA, KORALOWCE WIELOPROMIENNE, PRZESTRZEŃ PODOTRZEWNOWA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, POLIIMID, GIRLANDY WYSP, PRZERWANIE CIĄŻY, GEOMETRIA WYKREŚLNA, GŁOWICA, JEZIORO WYDMOWE, PORFIROBLAST, OKULANT, WARSTWA ZIARNISTA, KOLEJKA, ZADRAPNIĘCIE, KOT BOMBAJSKI, PLACYK, OBSZAR GÓRNICZY, MUTACJA GENOWA, POZOSTAŁOŚĆ, CHLEB PSZCZELI, ŁUPEK TALKOWY, ZGROMADZENIE ZAKONNE, TRYUMF, ZAPRASKA, GRUPA METYLOWA, AUDIOMETRIA, BENZYNA SYNTETYCZNA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, KOŃ KABARDYŃSKI, PARTIA, PERŁA, LEKTORIUM, BĄBEL, KIESZEŃ, CYPROFLOKSACYNA, DEBELLACJA, MĄKA ŻYTNIA, DROGA GRUNTOWA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, PRZESTRZEŃ PREHILBERTOWSKA, ALBINIZM, JĘZOR OSUWISKOWY, KESON, MACIERZ ELEMENTARNA, PRZESTRZEŃ STANU, GEN WĘDRUJĄCY, HYDROMECHANIZACJA, UMOCNIENIE, KOMORA, PRAWO ŚREDZKIE, OLIWA Z OLIWEK, JOJOBA, KURSOR, GŁOSKA PREPALATALNA, SZABROWNIK, FREGATA ŻAGLOWO-PAROWA, CIELENIE SIĘ LODOWCA, PYŁ GWIEZDNY, ZGORZELINA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, ZMARSZCZKA, DZIEDZINIEC, NAKŁADKA, WIZG, EKSPERT SĄDOWY, PRZĘDZA, USKOK, STRONNICTWO, CIASTO, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, SZKLIWO WULKANICZNE, DZIEŃ SPRZĘŻAJNY, MĄKA JĘCZMIENNA, PARK MIEJSKI, POGOTOWIE, PRZESTRZEŃ FAZOWA, GALARETA, GRUPA PROPYLOWA, NACIEK, POSTRZAŁ, TERMOBAROMETR, RELACJA ODWROTNA, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, DAKTYLOGRAFIA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, SSAK, ŁUPEK CHLORYTOWY, POEMAT DYGRESYJNY, ZENDRA, INDUKTYWNOŚĆ, GÓROTWÓR, KSIĘSTWO HALICKO-WOŁYŃSKIE, PIERŚCIEŃ ZEROWY, UDAR, STYPENDIUM, RAFA KORALOWA, BIEGŁY SĄDOWY, SYNTEZA, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, DELUWIUM, ZACZYN, DREWNO, HOMOMORFIZM, ZŁOŻE, PALIWO KOPALNE, DZIUPLA, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, ARCHITEKTURA, FRAG, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, HIPOTEZA POMOSTOWA, MAREMMANO, OTWÓR, REWALIDACJA, GALAS, PRZESTRZEŃ METRYCZNA, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, ŚRODEK STRZAŁOWY, ZIELENIEC, KŁUSAK FRANCUSKI, GLEJ, MIEJSCE, PARALIŻ DECYZYJNY, INDUKCYJNOŚĆ, UGRUPOWANIE, EKRAN LUMINESCENCYJNY, PRZESTRZEŃ KARTEZJAŃSKA, ?PETROCHEMIKALIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.030 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZESTRZEŃ POWSTAŁA W WYNIKU ROBÓT GÓRNICZYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZESTRZEŃ POWSTAŁA W WYNIKU ROBÓT GÓRNICZYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYROBISKO przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYROBISKO
przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych (na 9 lit.).

Oprócz PRZESTRZEŃ POWSTAŁA W WYNIKU ROBÓT GÓRNICZYCH sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - PRZESTRZEŃ POWSTAŁA W WYNIKU ROBÓT GÓRNICZYCH. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

x