NEOPREN TO NAZWA HANDLOWA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO OTRZYMYWANEGO W WYNIKU POLIMERYZACJI EMULSYJNEJ CHLOROPRENU (2-CHLOROBUTA-1,3-DIEN) - POLICHLOROPRENU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NEOPREN to:

Neopren to nazwa handlowa kauczuku syntetycznego otrzymywanego w wyniku polimeryzacji emulsyjnej chloroprenu (2-chlorobuta-1,3-dien) - polichloroprenu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NEOPREN TO NAZWA HANDLOWA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO OTRZYMYWANEGO W WYNIKU POLIMERYZACJI EMULSYJNEJ CHLOROPRENU (2-CHLOROBUTA-1,3-DIEN) - POLICHLOROPRENU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.894

ŻELAZOCYJANEK, BRZUCHONÓG, GALICJA, KONIK, GRUSZA DZIKA, SĘP, BRODAWKA WENERYCZNA, GENETIVUS, PALATALIZACJA, PELARGONIA WIELKOKWIATOWA, SZAMPAN, CZUJNIK, ARMAGNAC, KRAŚNIK, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, ROZWÓJ OSOBNICZY, GWIZD, KRÓL, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, WRÓBLE JĘZYCZKI, UKRAINA KIJOWSKA, SĘK OTWARTY, TERMOBAROMETR, ACCUSATIVUS, WALEC, MUSZKATEL, BOHEMIA, LAMPA KARBIDOWA, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, RUŚ HALICKO-WOŁYŃSKA, KONGO BELGIJSKIE, KALIPSO, WZORY CRAMERA, PROCES NIEODWRACALNY, KOZAK, MAKATKA, KUREK, BANAN, INKAUST, ANNOPOL, BLASK, ALUMINIUM, AKERMAN, WEŁNIANKA, KROPLIK, FORTALICJA, ZLEW, NIPPON, HARPAKTOGNAT, TOBOŁEK POLNY, SĄCZYNIEC, ELANA, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, ASKEPTOZAUR, ODMIANA UPRAWNA, DRZEWIAK, ORANŻADA, ZIELONE ŚWIĄTKI, SAKSONIA, TYLŻA, ZADRAPANIE, MACARONI WESTERN, LWIA PASZCZKA, TUREK, CHADECJA, JELONEK, DOBRY, RIAL, SPAT ISLANDZKI, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, RYBA MASŁOWA, WIDMO OPTYCZNE, KARAKUŁ, DOSTAWA, SKARPETA, UKRAINA NADDNIEPRZAŃSKA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, TORF, ELIMINACJA, KWATERODAWCA, LENONKI, AKSAMITEK ROZPIERZCHŁY, MAŁPA CZŁEKOKSZTAŁTNA, TYTUŁ PRASOWY, WIELORYB, MATKA BOSKA ZIELNA, JELEŃ WIRGINIJSKI, ELASTYL, TRENER, LODOWIEC GRUZOWY, LENIWIEC, SOBOTA, KOLUMNA, KOŁPAK, SPÓŁKA HANDLOWA, FLOREN, BARANEK, LIGAWA, DRĘTWA, DAIMLER, KOCANKA, ABSORPCJA, WIELKI STEP, DUTKA, WIKLINA, PANOPTIKUM, SKOCZ KRÓTKOCZUBY, GŁOWIK, DELUWIUM, MARCINKA, PANOPTICUM, SOL, BYDŁO, CUKRZYCA BRĄZOWA, ABSTRAKT, TEORIA DESCENDENCJI, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, CHOŁODZIEC, KRÓLIK, SIERPOŃ, SPÓŁKA-CÓRKA, PROWANSALSKI, WITAMINA B6, SALWARSAN, ŚWINKA, GWIAZDA, POLICHLOROPREN, TEILERIOZA, GLISTEWNIK, ZŁOTODESZCZ, IMIONISKO, CHRANCUSKI, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, LOCATIVUS, SODA KAUSTYCZNA, LEMING, KWASZONKA, KAROTA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, RUŚ HALICKO-WŁODZIMIERSKA, SEJM WALNY, DRŻĄCZKA PORAŹNA, OZONEK, KAMIEŃ, ALT, SZARAŃCZA AKSAMITEK, RZAZ, PISZCZAŁKA WARGOWA, GRUZD, ALAMOZAUR, OKSYDAZA, PRZEZWISKO, MOMENT MINSKY'EGO, ŚWINKA, SOLNOGRÓD, KWAŚNICA, TAMPONADA, NOMOKANON, ZGORZEL, KOŃ KABARDYŃSKI, IZOLAT, CIECIORKA, MADZIARSKI, KULTYWAR, EPONIM, JOJOBA, ROPUCHA, OBRÓBKA TERMICZNA, KOR, MIŚ, KANTON, MILICJA, PIENIĄDZE, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, BRUZDKOWANIE, SOSNA CZERWONA, KOZIOŁEK MATOŁEK, BEZWODNIK, REKINY, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, WITRIOL, TERYLEN, TECHNOZAUR, ŻYRYTWA, REAKTOR, TAMARINA, WIKTORIA, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, MLECZAK, UKOŚNICA, OSOBOWOŚĆ ANALNA, WIERZBA ENERGETYCZNA, WILAJET, BOREWICZE, KALININ, PANGOLIN, PASTEL, ALUWIUM, TYTULIK, STRASZAKI, RENTOWNOŚĆ OPERACYJNA, PET, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, CHOROBA ORMONDA, ZIARNOJAD, PUKLERZ, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, EPISTEMOLOGIZM, ELASTYL, LIKORYN, LUFTWAFFE, ROZDŹWIĘK, USKOK, RAY-BANY, ŻÓŁTNIK, GRULA, NAZWA RZETELNA, CEKHAUZ, ZAPACH, GURAMI, E 336, STYCZNA, WELUR, KOTLINA KŁODZKA, MONASTER, AUTOMOBIL, WYBRZEŻE SZKIEROWE, ARMANIAK, KWASEK, OWCA OLKUSKA, TO, PODPUŁKOWNIK DYPLOMOWANY, ORZECHOWIEC, SERDELA, ŚWIĘTY JAN, PEPPERONI, PIERŚNICA, PIÓROPUSZNIK, PIERWSZORZĘD, TETRACYKLINA, CORO, WODOROST, DZIKIE POLA, SAMOZAPALENIE SIĘ, DIRHAM, ANIMAG, YPSILON, HALON, KUC FELIŃSKI, DINAR, LENIWE OKO, SZPADA, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, EWANGELICYZM, KOBZA, PORWAK TEKTONICZNY, CZWARTY ŚWIAT, GROMNICZNA, MIÓD, SKAŁA WULKANICZNA, SPÓŁKA CÓRKA, WYŚWIĘCENIE, DŹWIGARKA, STRZĘPIEL, GRUSZKA MIŁOSNA, NADGORLIWOŚĆ, KONTRAKT, TUŃCZYK, HANZA, RANA WYLOTOWA, PIWO, PIECZEŃ, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, PODATEK BASENOWY, INWERT, GŁOSKA PREPALATALNA, BOROWIEC, DZ, WILCZE STADO, ŻABA PIĘCIOPALCZASTA, BROK, EWG, TERAKOTA, SAŁATA, PANOPTICUM, CHOROBA CORIEGO, LAMPA RTĘCIOWA, WARANOZAUR, KOMA, KAUCZUKOWIEC BRAZYLIJSKI, JASKÓŁECZNIK, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, KAZIMIERZ, FRANCA, OBLICZENIA EWOLUCYJNE, KRYPTONIM, ŻUBROŃ, MITSUBISHI, NAZWA, ?RACICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.894 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NEOPREN TO NAZWA HANDLOWA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO OTRZYMYWANEGO W WYNIKU POLIMERYZACJI EMULSYJNEJ CHLOROPRENU (2-CHLOROBUTA-1,3-DIEN) - POLICHLOROPRENU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NEOPREN TO NAZWA HANDLOWA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO OTRZYMYWANEGO W WYNIKU POLIMERYZACJI EMULSYJNEJ CHLOROPRENU (2-CHLOROBUTA-1,3-DIEN) - POLICHLOROPRENU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NEOPREN Neopren to nazwa handlowa kauczuku syntetycznego otrzymywanego w wyniku polimeryzacji emulsyjnej chloroprenu (2-chlorobuta-1,3-dien) - polichloroprenu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NEOPREN
Neopren to nazwa handlowa kauczuku syntetycznego otrzymywanego w wyniku polimeryzacji emulsyjnej chloroprenu (2-chlorobuta-1,3-dien) - polichloroprenu (na 7 lit.).

Oprócz NEOPREN TO NAZWA HANDLOWA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO OTRZYMYWANEGO W WYNIKU POLIMERYZACJI EMULSYJNEJ CHLOROPRENU (2-CHLOROBUTA-1,3-DIEN) - POLICHLOROPRENU sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - NEOPREN TO NAZWA HANDLOWA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO OTRZYMYWANEGO W WYNIKU POLIMERYZACJI EMULSYJNEJ CHLOROPRENU (2-CHLOROBUTA-1,3-DIEN) - POLICHLOROPRENU. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

x