NAZWA GRUPY SZEŚCIU ZWIĄZKÓW, POCHODNYCH PIRYDYNY: PIRYDOKSYNY, PIRYDOKSAMINY I PIRYDOKSALU I ICH 5'-FOSFORANÓW; AKTYWNĄ FORMĄ WITAMINY B6 JEST 5'-FOSFORAN PIRYDOKSALU, DO KTÓREGO PRZEKSZTAŁCANE SĄ POZOSTAŁE ZWIĄZKI Z TEJ GRUPY W WYNIKU REAKCJI ENZYMATYCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WITAMINA B6 to:

nazwa grupy sześciu związków, pochodnych pirydyny: pirydoksyny, pirydoksaminy i pirydoksalu i ich 5'-fosforanów; aktywną formą witaminy B6 jest 5'-fosforan pirydoksalu, do którego przekształcane są pozostałe związki z tej grupy w wyniku reakcji enzymatycznych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAZWA GRUPY SZEŚCIU ZWIĄZKÓW, POCHODNYCH PIRYDYNY: PIRYDOKSYNY, PIRYDOKSAMINY I PIRYDOKSALU I ICH 5'-FOSFORANÓW; AKTYWNĄ FORMĄ WITAMINY B6 JEST 5'-FOSFORAN PIRYDOKSALU, DO KTÓREGO PRZEKSZTAŁCANE SĄ POZOSTAŁE ZWIĄZKI Z TEJ GRUPY W WYNIKU REAKCJI ENZYMATYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.273

LANDARA, MIEDZIOWNIK, GOGLE, RADA, INIEKCYJNOŚĆ, KAPSLA, ROZMEMŁANIE, STUDIUM, DRUGA BRODA, KWARC MLECZNY, KONGO BELGIJSKIE, CZĄSTKOWOŚĆ, PRZYZWYCZAJENIE, GRECKI, LETARG, SUCHAREK, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, WYPĘDZENIE, NIEMODNOŚĆ, BAZOFIL, LEK ANTYDEPRESYJNY, LUFTWAFFE, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, BELKA STARTOWA, STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, KAMIEŃ BUDOWLANY, TERMOBAROMETR, CYNKOGRAFIA, EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA, LITERAT, TAMIL, ZACIOS, LUSTRO TEKTONICZNE, NIBYŁOPATONOSY, STADION OLIMPIJSKI, TIOTEPA, PSYCHOZA MANIAKALNO-DEPRESYJNA, KONTRAKT OPCYJNY, SOBOTA, RANA SZARPANA, MAPA WYOBRAŻENIOWA, ROLADA, OKNO TEKTONICZNE, WŁAŚCIWOŚĆ, WIETRZENIE FIZYCZNE, CZERWONA KRWINKA, WOŹNY, KANCER, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, TEKSASY, MIĘKKOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, WIERZCHNICA, CHWOŚCIK BURAKA, STRASZAKI, JĘZYK MANX, ŚREDNIACTWO, OUTLIER, GAGAUZKA, KOLOR PEŁNY, KSIĄŻKOWOŚĆ, MIESZCZAŃSTWO, UROJENIE KSOBNE, ŁOPATONOGI, DĄB, OPOZYCJA, WODOPÓJKI, NIEOBROTNOŚĆ, LOGIKA KIERUNKOWA, DŻEM, KOSZERADKA, PIRAMIDA FINANSOWA, ROPA, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, KALININ, SEN, ANTYNATURALIZM, RZECZYWISTOŚĆ, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, OTCHŁAŃ, ONR-OWIEC, GOSPODARZ, DURNOŚĆ, SEKSTOLA, ZAKON ŻEBRACZY, POGOŃ ZA RENTĄ, LIS MORSKI, KRWIOBIEG PŁUCNY, PRZEŁAWICENIE, CHLOREK ETYLU, PRZEZORNOŚĆ, ZBIÓR BERNSTEINA, SPÓDNICZKA, DIORAMA, STER, KAPUSTA KWASZONA, PREFIKS, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, SAVE, CZUJKA, TRWAŁOŚĆ, PELYKOZAUR, HIPOWENTYLACJA, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, SZARAŃCZA AKSAMITEK, RUCH, WIGILIA, OCZKO, MOŻDŻEŃ, MODUŁ SERWISOWY, KODOWANIE PREFIKSOWE, MODEL, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, GYROS, POCIĄG, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, OCZKO, PISTOLET, PRZEWROTOWIEC, AEROFON, BIBLIOTEKA RUCHOMA, OLIWA, MARMOZETA, GRUBIANIN, BALECIK, PEDAŁÓWKA, BŁYSZCZYK, ODCHYLENIE, MALAKOLOGIA, HASZYMIDZI, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, RESPIRATOR, BEZRĄBEK, CZARCIE ŻEBRO, BABIOGÓRKA, KOŃCÓWKA, ZAGRANICZNOŚĆ, POCHŁANIACZ, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, TABLICA, KARDIOLOGIA, PODRYWKA, EGOISTYCZNOŚĆ, BIRGINIAK, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, PANŚWINIZM, BROŃ MASZYNOWA, NIEZBĘDNOŚĆ, KARAITKA, TSUNAMI, OWAL CASSINIEGO, CIASTO PÓŁKRUCHE, IKRA, WSZECHWŁADNOŚĆ, PODATEK LINIOWY, IDEALNOŚĆ, NOZDRZAKI, WYŁADOWANIE JARZENIOWE, NORI, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, DWUKOLOROWOŚĆ, OSCYLATOR, IMIĘ WŁASNE, NACIĄG, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, DWUKOLOROWOŚĆ, MISKA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, TEST SPRAWNOŚCIOWY, BEKASIK, NIETOLERANCYJNOŚĆ, PRZYCZYNA FORMALNA, FEMINIZM, DESMIDIE, ŻYWIENIE, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, ŻUBROŃ, JAPOŃCZYK, DOSADNOŚĆ, FENETYKA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, SYGNAŁ DYSKRETNY, TETRAOKSYDOCHLORAN(1-) POTASU, TROCZEK PROSTOWNIKÓW, ZAKRES REAKCJI, POROŚL, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, TUZ, GOOGLE INC, HYDROLIZAT, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, CHLUBNOŚĆ, WYŻSZE NACZELNE, REIFIKACJA, SOLIDARNOŚĆ, SEJM WALNY, OGNIWO PALIWOWE, POGŁĘBIARKA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, REKOMBINACJA GENETYCZNA, NIEWYRAŹNOŚĆ, WIATRAK HOLENDERSKI, KARMIDEŁKO, WĄŻ, WARTOŚĆ BILANSOWA, KONWENCJONALIZM, CIAŁO NIEBIESKIE, CHROMBUCYL, DRUMLA, CIĘŻKI KRĄŻOWNIK, DROGA KOLEJOWA, DRUGI ŚWIAT, RAZBORA, DIABELSKOŚĆ, KULTYWAR, JĘZYK SATEM, WAGON BREKOWY, EKRAN, NASKÓREK, NIEGOŚCINNOŚĆ, FILTR BESSELA, KREDKA WOSKOWA, SALCEFIA, FANPAGE, GÓRA PODWODNA, CHALDEJSKI, MAIL, MODRASZEK ORION, GRUSZA, LUDY TURAŃSKIE, TARPAN, PIT, KWADRAT MAGICZNY, UKRAINISTYKA, SERBSKOŚĆ, PŁOMIEŃ, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, DARJEELING, PLENER MALARSKI, ZIELONA WRÓŻKA, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, PÓŁSFERA, ŁAPACZ, ALBINIZM, SAKSONIA, STANOWISKO, POSIADY GÓRALSKIE, ILUZYJNOŚĆ, PŁASKOZIEMIEC, BIRIANI, MAGNETYT, FLAWONOL, PORZĄDEK, OSNOWA GEODEZYJNA, INDEKSACJA, CIENIAS, BEZCELOWOŚĆ, USTONOGI, MATOLA, SUBTELNOŚĆ, MEANDER, TORFOWISKO NISKIE, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, KALENDARZ KOŚCIELNY, NERW UDOWO-GOLENIOWY, BEZDENNOŚĆ, RYSUNKI, ZAKON RYCERSKI, ZESTAW, SEMITYSTA, SOLA, RAGLAN, PLUWIOGRAF, GALASÓWKI, GALWEOZAUR, FALA BALISTYCZNA, BULL TERRIER, TURECKI, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, DIUGONIOWATE, SAROS, DZIURA, ŻART, INSTANCJA, ROMANS RYCERSKI, PIEPRZNIK, JĘZYK GERMAŃSKI, TĘTNICA BIODROWO-LĘDŹWIOWA, MARTYNGAŁ, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, JĘZYK EZOPOWY, CUDZOŁOŻNOŚĆ, RODZINA NIEPEŁNA, PIANKA POLIURETANOWA, WARTOWNIK, AMINOFENOL, ŻYWIZNA, ?ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.273 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAZWA GRUPY SZEŚCIU ZWIĄZKÓW, POCHODNYCH PIRYDYNY: PIRYDOKSYNY, PIRYDOKSAMINY I PIRYDOKSALU I ICH 5'-FOSFORANÓW; AKTYWNĄ FORMĄ WITAMINY B6 JEST 5'-FOSFORAN PIRYDOKSALU, DO KTÓREGO PRZEKSZTAŁCANE SĄ POZOSTAŁE ZWIĄZKI Z TEJ GRUPY W WYNIKU REAKCJI ENZYMATYCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAZWA GRUPY SZEŚCIU ZWIĄZKÓW, POCHODNYCH PIRYDYNY: PIRYDOKSYNY, PIRYDOKSAMINY I PIRYDOKSALU I ICH 5'-FOSFORANÓW; AKTYWNĄ FORMĄ WITAMINY B6 JEST 5'-FOSFORAN PIRYDOKSALU, DO KTÓREGO PRZEKSZTAŁCANE SĄ POZOSTAŁE ZWIĄZKI Z TEJ GRUPY W WYNIKU REAKCJI ENZYMATYCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WITAMINA B6 nazwa grupy sześciu związków, pochodnych pirydyny: pirydoksyny, pirydoksaminy i pirydoksalu i ich 5'-fosforanów; aktywną formą witaminy B6 jest 5'-fosforan pirydoksalu, do którego przekształcane są pozostałe związki z tej grupy w wyniku reakcji enzymatycznych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WITAMINA B6
nazwa grupy sześciu związków, pochodnych pirydyny: pirydoksyny, pirydoksaminy i pirydoksalu i ich 5'-fosforanów; aktywną formą witaminy B6 jest 5'-fosforan pirydoksalu, do którego przekształcane są pozostałe związki z tej grupy w wyniku reakcji enzymatycznych (na 10 lit.).

Oprócz NAZWA GRUPY SZEŚCIU ZWIĄZKÓW, POCHODNYCH PIRYDYNY: PIRYDOKSYNY, PIRYDOKSAMINY I PIRYDOKSALU I ICH 5'-FOSFORANÓW; AKTYWNĄ FORMĄ WITAMINY B6 JEST 5'-FOSFORAN PIRYDOKSALU, DO KTÓREGO PRZEKSZTAŁCANE SĄ POZOSTAŁE ZWIĄZKI Z TEJ GRUPY W WYNIKU REAKCJI ENZYMATYCZNYCH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - NAZWA GRUPY SZEŚCIU ZWIĄZKÓW, POCHODNYCH PIRYDYNY: PIRYDOKSYNY, PIRYDOKSAMINY I PIRYDOKSALU I ICH 5'-FOSFORANÓW; AKTYWNĄ FORMĄ WITAMINY B6 JEST 5'-FOSFORAN PIRYDOKSALU, DO KTÓREGO PRZEKSZTAŁCANE SĄ POZOSTAŁE ZWIĄZKI Z TEJ GRUPY W WYNIKU REAKCJI ENZYMATYCZNYCH. Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

x