Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CZASOWNIK, DLA KTÓREGO NIE MOŻNA UTWORZYĆ STRONY BIERNEJ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZASOWNIK NIEPRZECHODNI to:

czasownik, dla którego nie można utworzyć strony biernej (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZASOWNIK, DLA KTÓREGO NIE MOŻNA UTWORZYĆ STRONY BIERNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.679

ŁUPEK DACHÓWKOWY, SITH, PREFERENCJA, SZYMPANS ZWYCZAJNY, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, LIMBUS, DYSONANS, CANAVERAL, OBSZCZYMUREK, KORNIJSKI, ROZSTAW TRÓJSTOPOWY, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, CYNODONTY, HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA, TYSIĄC, GEODEZJA NIŻSZA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, SKRYBA, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, ROZDZIELCZOŚĆ, KOMORNICA, MONARCHIA STANOWA, ROZSADNIK, ROK SYDERYCZNY, POŻYWIENIE, ZJAWISKO KERRA, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, DODATEK SZKOLENIOWY, PALMA, WOLNY RYNEK, WŁÓKA, OBŁĄKANY, TEREM, MEDALION, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, JĘZYK ARABSKI, CZOŁOWNICA, SYSTEM AKSJOMATYCZNY, PARZENICA, ŚRODEK, GAZ IDEALNY, SZKŁO ORGANICZNE, BUSZEL AMERYKAŃSKI, BAKTERIE METANOGENNE, WOSZCZYNA, KOLUMNA, SANATORIUM ZAPOBIEGAWCZE, LANDO, ZNAMIĘHALO, OBRĘB EWIDENCYJNY, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, KROK, STYL, TABOR, PRZYSŁÓWEK, ALOES, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, GOSPODARSTWO KRAJOWE, ILOCZYN MIESZANY, WYSIEDLONY, LNICZNIK, MIARKA, DYSONANS, PISUM, FURAŻ, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, PŁASZCZKA NAGA, DEZINTEGRACJA MROZOWA, NIUCHACZ, BIURKO, WZORZEC UMOWNY, AKT PŁCIOWY, HARUSPIK, KOTNIK, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, NIEDORÓBKA, PLAFON, PAMPA, KOD DWÓJKOWY, STYL ARCHITEKTONICZNY, SEKWENCJA PALINDROMOWA, PINTA AMERYKAŃSKA, BOA KRÓTKOOGONOWY, BARETKA, KERO, PRZELEW TRANSGRANICZNY, CHOMIK TURECKI, MAKROELEMENT, PEWNOŚĆ, ANTYHITLEROWIEC, FORMALIZM, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, KOCZKODAN, SYFON, NOCEK WĄSATEK, KOZA BURSKA, KOŁCHOZ, FAZA, ŻABKI, FONOLOGIA GENERATYWNA, WOLNY ZAWÓD, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, OGRANICZENIE, ZAPAS, SYSTEM ORGANÓW, HIPERTRICHOZA, PRZETOKOWY, CYWIL, ŚPIĄCZKA WĄTROBOWA, KARTKA WYBORCZA, MUSSET, ŻARŁACZOWATE, ŚRUBOWIEC, OBÓZ PRACY, KREDYT STUDENCKI, ELEGIA, OSCYPEK, ANTROPOLOGIZM, CYGAN, STAN NATURY, NIEMĘSKOŚĆ, INDYJSKI, FERRIMAGNETYZM, PAMIĘĆ LOGICZNA, KREACJONIZM, SEZON REGULARNY, OBIJACZ, SUPERMODELKA, MRÓWNIKI, SYSTEM KONSORCYJNY, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, WYPRAWA, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, FORMA PRZESTRZENNA, LUDNOŚĆ, ANIMALIZM, KOK, OKRĘT DESANTOWY, GEOMETRIA CZYSTA, GRAF PLANARNY, CIRROCUMULUS, REA, GICZ, EJEKTOR, HAMULEC OBROTOWY, NAMIOTNIKOWATE, MUFKA, TRYGONOMETRIA SFERYCZNA, FRA, HARLEKIN, KALIPSO, PIKNIK, PRAWO, PANOPTIKON, ARYJCZYK, CZYN NIERZĄDNY, INDYWIDUALIZM, OBRONA CYWILNA, RANDKA W CIEMNO, CHAMEOFIT, ZALUDNIENIE, KLESZCZE MIĘKKIE, KREDKA WOSKOWA, LAIKAT, EPONIM, KSIĘSTWO, WEKTOR WŁASNY, STAŻ, DIPLONT, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, STAN WYJĄTKOWY, MONOTELETA, KROPLA W MORZU, PRZECIWWAGA, PUNKT LIMFATYCZNY, ŚWIĘTE KOLEGIUM, PORZĄDEK, UPARTOŚĆ, OBJĘTOŚĆ, NIENORMATYWNOŚĆ, TWIERDZENIE STEINITZA O WYMIANIE, WIDZENIE, KONCERT, BODZIEC WARUNKOWY, ŁÓŻKO PIĘTROWE, MIEDZIOWIEC, KANONIA, SNIFFER, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, TUŃCZYK, CZAS ZAPRZESZŁY, KOLEGIUM KONSULTORÓW, NAJEZDNIK, PRZYWIDZENIE, LIKORIN, SUBWOOFER PASYWNY, STALAG, UKRES, PRZECIĘTNIACTWO, BIBLIOTEKA PODRĘCZNA, USZYSKO, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, SOCJOLOGIA FENOMENOLOGICZNA, MENU KONTEKSTOWE, TABLOID, TELESKOP, KRZYWA PODAŻY, NIEKOMPETENTNOŚĆ, CHMURA WARSTWOWO-PIERZASTA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, FIX, CUDZES, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PLOTKARSTWO, CHÓR, SKIBKA, ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, ZAKŁAD POPRAWCZY, PROCES POLITROPOWY, KRÓTKI METRAŻ, DYSKONTYNUACJA, LANDO, SHILLING, TURAS, WIECZORÓWKA, BLOK, CERKIEWNY, MARCHEWKA, BADANIE PRZESIEWOWE, KOD PRZEDROSTKOWY, HORDA, RODZINA KLANOWA, UBYTEK, KISZKA, MŁYN ZBOŻOWY, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, KOPROLIT, BULANŻERIA, TRASA WYLOTOWA, LOT ŚLIZGOWY, GŁUPEK, GORĄCE ŹRÓDŁO, MONOCENTRYZM, PRZEWÓD GOŁY, CIRRUS, CZYNSZ WOLNY, GIAUR, TRAF, PODATEK OBROTOWY, FORTECA, OSPALSTWO, ŻÓŁW NOROWY, REKAMIERA, SZYBOLET, NIEPŁYNNOŚĆ, OMAN, MINUTA CISZY, SZACHY BŁYSKAWICZNE, KOMUNIKACYJNOŚĆ, WSPINACZKA LODOWA, BALOTAŻ, JAŁÓWKA, BEZSENS, PODATEK EKOLOGICZNY, POSTNIK, VIRGA, TRÓJNIAK, SHAW, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, SKRÓT, SZORSTKOŚĆ, POJAZD NIENORMATYWNY, STULETNIE JAJO, WELUR, FILHELLENIZM, MINIMALIZM, WULKAN TUFOWY, FILLO, SMOK, TRADYCYJNOŚĆ, DOM WIELORODZINNY, PROCES POSZLAKOWY, TRĄBOWCE, RACHATŁUKUM, EMBLEMAT, OKRĘT ESKORTOWY, OBSADA ETATOWA, BEZDENNOŚĆ, DRUGI, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, OWOCARSTWO, KATAFRAKTA, ILUZJA, REZONATOR KWARCOWY, MANEWROWY, PYTANIE RETORYCZNE, BAZA, BAZA NOCLEGOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.679 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: czasownik, dla którego nie można utworzyć strony biernej, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZASOWNIK, DLA KTÓREGO NIE MOŻNA UTWORZYĆ STRONY BIERNEJ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
czasownik nieprzechodni, czasownik, dla którego nie można utworzyć strony biernej (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZASOWNIK NIEPRZECHODNI
czasownik, dla którego nie można utworzyć strony biernej (na 22 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x