ODMIANA SUPERNOWEJ, KTÓRA NIE WYKAZUJE LINII WODORU ANI SILNEJ ABSORPCJI KRZEMU W OKOLICACH 615 NANOMETRA; WYKAZUJĄ SŁABE LINIE HELU LUB ICH BRAK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUPERNOWA TYPU IC to:

odmiana supernowej, która nie wykazuje linii wodoru ani silnej absorpcji krzemu w okolicach 615 nanometra; wykazują słabe linie helu lub ich brak (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODMIANA SUPERNOWEJ, KTÓRA NIE WYKAZUJE LINII WODORU ANI SILNEJ ABSORPCJI KRZEMU W OKOLICACH 615 NANOMETRA; WYKAZUJĄ SŁABE LINIE HELU LUB ICH BRAK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.792

GOSPODARZ, ARALIA, ALGEBRA LIEGO, BŁONICA NOSA, RONDEL, ZAWISAK, DRUT, CHODZĄCA REGUŁA, SKAŁA ILASTA, DYGNITARKA, DIVA, KASZANA, TYMPANON, SKRUB, SY, SPÓDNICZKA, MOSTEK, OBIECANKI CACANKI, LEGAWIEC, STILON, BOCZNOTRZONOWIEC, TEMBLAK, NECEL, WODA STOJĄCA, LUTNIARZ, SREBRZENIE, AMONIACZEK, PRZEGUB, OBIJACZ, SKORUPA, KATEGORIA OPEN, KURACJA, KANTOREK, GOSPODARSTWO TOWAROWE, JALAPENO, MOST EINSTEINA-ROSENA, FUNKCJA, MATOWOŚĆ, ESCALIVADA, KOPUŁA LODOWA, ŁUK, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, GŁUCHY TELEFON, RUGI, MUCHY W NOSIE, KATODA ŻARZONA, BURGER, SZATA DEJANIRY, GOL SAMOBÓJCZY, DUCHOWY PRZYWÓDCA, NAWIS, KARIER, KORZONEK, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, DZIABA, ŻUBR NIZINNY, LEKTORIUM, STRACH BIERNY, WSPORNIK, BANK DOMICYLOWY, KUCHNIA GAZOWA, KAPUCYN, ODRODZICIEL, PREZENT, KAMICA MOCZOWA, KRÓWSKO, SZUWAKS, NIEREGULARNOŚĆ, KULT, ROZSZCZEPIENIE WARGI, DYFUZJA CHEMICZNA, SŁOWO POSIŁKOWE, CYBUCH, CNOTA, SPIRYT, SCIENCE FICTION, BOKÓWKA, HERBATA, WILCZE STADO, ALUZJA, JEDNOSTKA NAUKOWA, BÓB KOŃSKI, POCHLEBNIK, OWOC, NIEŻYCZLIWOŚĆ, TONAŻ, NIEWYPŁACALNOŚĆ, MONARCHIA DESPOTYCZNA, MIĘTÓWKA, GRZYB, ZDZIWIENIE, BAŁAGUŁA, JEZIORO LODOWCOWE, STARSZY CZŁOWIEK, CHWAŁA, DETEKTOR KRYSZTAŁKOWY, SĄCZEK, WIERCIPIĘTKA, WOLNY RYNEK, PŁOMIEŃ, KORDONEK, AMFILADA, MECENAS, GRAFIKA WEKTOROWA, DREWNO KĘDZIERZAWE, KUMA, WYCISK, WSPÓŁWŁASNOŚĆ, LAK, PINGLE, GWIAZDA WIELOKROTNA, RZECZOWNIK POSPOLITY, JEZIORO WYTOPISKOWE, KLAWITERAPIA, PARÓWKA, WZÓR UŻYTKOWY, STOSUNEK SPOŁECZNY, PUSTELNICZKA, WERSJA, CHUJOWIZNA, ŻONISKO, TELEKONFERENCJA, NEOPOZYTYWIZM, PLEBISCYT, POGODNOŚĆ, MEZOZAURY, LINIOWIEC, MODRASZKOWATE, DOROTA, UCHWAŁA, CZTEROTAKT, TOST FRANCUSKI, WATRUSZKA, WĄSONÓG, PRZEMIENNIK AMATORSKI, SAKPALTO, BIAŁA BIERKA, GRUBOŚĆ, GRUSZA FAWORYTKA, BEZDEŃ, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, WSIUR, ŁACINNICZKA, KUTER, KATASTROFA, HE, TABLETKA, KONTO DEPOZYTOWE, AZJATA, NIEGOTOWOŚĆ, GOTYK, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, SKRZYDEŁKO, AUSTRALIJSKI, SER ŻÓŁTY, HISZPANKA, TRAGICZNOŚĆ, ROGATNIK, ZACHŁYŚNIĘCIE, DZIWOŻONA, OŁTARZYK, ATRYBUCJA STABILNA, PRZESŁONA, BYKI, STAROŚCIŃSKI, PROGRAM, BEZPROBLEMOWOŚĆ, ABSOLUTYZACJA, DECYZJA DOPUSZCZALNA, LICHO, DOBOSZKA, PĘTO, MODEL, SZAL, NEKTARYNKA, LUKASÓWKA, CZOPEK, DIALOGICZNOŚĆ, WYPALANKA, BRUDOWNIK, NIEMĘSKOŚĆ, KNOT, LINIA CZYSTA, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, DANE TELEADRESOWE, ORGIA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, KRAINA WIECZNYCH ŁOWÓW, LEN, FRONTALE, ZWIĄZEK PARTNERSKI, EWOLUCJA, PIGUŁKA GWAŁTU, FORMAT, STEMPEL, NAŁÓG, SQUATTER, OSTATNI SAKRAMENT, MEGATSUNAMI, WZORNICTWO, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, WĄSATKA, DEPESZOWIEC, PRZYJAZNOŚĆ, PRZEPUKLINA PACHWINOWA, ELGINIA, PASTWA, METALIK, KNEBEL, GRUPA, PASZTETÓWKA, MAJAK, DIWA, CUKIER, SYSTEM RZECZOWY, DRUGA POŁOWA, DYSJUNKCYJNY OPERATOR BINARNY, BROKATELA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, MUCHINA, CYKL FIGURALNY, MASKOTKA, SZYK, ABORTERKA, CIĘGNO KOTWICZNE, KACZKA, BOHATERKA, PRZEWODNIK, FERMA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, ŚREDNIOPŁAT, GRATKA, OCHRONNIK, AGRESJA INSTRUMENTALNA, GUFFA, CUG, ŁACINNICZKA, NORDYCKOŚĆ, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, TŁUMIK, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, CZĘŚĆ ZAMIENNA, IZOLACJA, BANK EMISYJNY, KAMIEŃ SŁONECZNY, KOMPLET, PORNOGRAFIA, CHAMSIN, GARNITUR, MAJONEZ, MIENIE ZAMIENNE, ŁATEK, SEPTET, ŁUSKA, GABINET, DALEKOWIDZTWO, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, BROŃ, REEWANGELIZACJA, SIATECZKA, CHWALCA, PRZEPOJKA, LITERATKA, PRZYNALEŻNOŚĆ, POPRZEDNICZKA, CZYN, PÓŁPROFIL, SZPERACZ, PODZIEMIE, KRYKIET, SYGNATARIUSZ, BARYKADA, KRATER UDERZENIOWY, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, SEKTA, MŁAK, LEJ, SAMOWŁADCA, SŁONINA, PÓŁCIEŃ, TYRAŃSTWO, STRZAŁECZKA, KORYTO, CZUB, PANI, DETAL, IMPLANT ŚLIMAKOWY, NIEDOTYKALSKI, KLIMAKS, BLOKADA, KOZIOŁ, ANTYKADENCJA, PULPIT, CUG, PANORAMA, PRÓBKA, KWAS, NEURON LUSTRZANY, ?SKUPISKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.792 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODMIANA SUPERNOWEJ, KTÓRA NIE WYKAZUJE LINII WODORU ANI SILNEJ ABSORPCJI KRZEMU W OKOLICACH 615 NANOMETRA; WYKAZUJĄ SŁABE LINIE HELU LUB ICH BRAK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODMIANA SUPERNOWEJ, KTÓRA NIE WYKAZUJE LINII WODORU ANI SILNEJ ABSORPCJI KRZEMU W OKOLICACH 615 NANOMETRA; WYKAZUJĄ SŁABE LINIE HELU LUB ICH BRAK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUPERNOWA TYPU IC odmiana supernowej, która nie wykazuje linii wodoru ani silnej absorpcji krzemu w okolicach 615 nanometra; wykazują słabe linie helu lub ich brak (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUPERNOWA TYPU IC
odmiana supernowej, która nie wykazuje linii wodoru ani silnej absorpcji krzemu w okolicach 615 nanometra; wykazują słabe linie helu lub ich brak (na 15 lit.).

Oprócz ODMIANA SUPERNOWEJ, KTÓRA NIE WYKAZUJE LINII WODORU ANI SILNEJ ABSORPCJI KRZEMU W OKOLICACH 615 NANOMETRA; WYKAZUJĄ SŁABE LINIE HELU LUB ICH BRAK sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ODMIANA SUPERNOWEJ, KTÓRA NIE WYKAZUJE LINII WODORU ANI SILNEJ ABSORPCJI KRZEMU W OKOLICACH 615 NANOMETRA; WYKAZUJĄ SŁABE LINIE HELU LUB ICH BRAK. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

x