DRZEWO LUB KRZEW Z SILNIE PACHNĄCYMI, LAWENDOWYMI KWIATAMI, KTÓRE PRZERWADZAJĄ SIĘ W DROBNE, KULISTE OWOCE, DODAWANE JAKO OSTRA PRZYPRAWA DO MIĘS; ROŚLINA LECZNICZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEPOKALANEK to:

drzewo lub krzew z silnie pachnącymi, lawendowymi kwiatami, które przerwadzają się w drobne, kuliste owoce, dodawane jako ostra przyprawa do mięs; roślina lecznicza (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DRZEWO LUB KRZEW Z SILNIE PACHNĄCYMI, LAWENDOWYMI KWIATAMI, KTÓRE PRZERWADZAJĄ SIĘ W DROBNE, KULISTE OWOCE, DODAWANE JAKO OSTRA PRZYPRAWA DO MIĘS; ROŚLINA LECZNICZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.037

BRYANT, WYMIANA, OFICJAŁ, PRĄTNIKOWCOWE, PAPROĆ DRZEWIASTA, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, POKER DOBIERANY, CYSTERNA, PANI, GALICYJSKI, TARCZA, KANAŁ TEMATYCZNY, GODZINA PRAWDY, MOGIROTACYZM, TYGIELEK, ŻÓŁW NATATOR, CHÓD, PODRYDZYK OSTRY, MŁYNEK, BODZIEC, WYBUCHOWOŚĆ, EKOLOGISTYKA, ZRZĄDZENIE, KONFESJA, MRUKOKSZTAŁTNE, WIELKOGŁOWOWATE, REKIN CHOCHLIK, SYGNAŁEK, MONITOR, METAFIZYKA KLASYCZNA, KOLEJ, BICIE POKŁONÓW, LIPA, SZWABSKI, GRABARZ, RUCH PROSTOLINIOWY, CARL, NAPROTECHNOLOGIA, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, KONWERGENCJA, ŚWIATŁO, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, POCIĄG EKSPRESOWY, ZARAZA, BOŻEK, DEROGACJA, CYGANOLOGIA, OMDLAŁOŚĆ, ZWIĄZEK CYKLICZNY, BRUKSELKA, BEZDNIA, EKSKREMENTY, ANTYCYPACJA, FROTKA, OŁTARZYK PRZENOŚNY, FIAKIER, FORMIZM, FILOLOGIA ROSYJSKA, UCZESTNIK, CZŁOWIEK MAŁO WAŻNY, LUTNIA, DYWIZJA, BLOKADA EKONOMICZNA, BUK, CEREMONIA, KRATKA KSIĘCIA WALII, HIPERTONIA, OBI, PSYCHOTANATOLOGIA, NOŚNOŚĆ, ŁOPUCH, AŁMA-ATA, ŚWIATŁO CZERWONE, OBUDOWA, CANTUS FIRMUS, CHMURA KŁĘBIASTA, ŁAKNIENIE SPACZONE, OCHWEŚNIK, ASOCJALNOŚĆ, AHA, PIERŚCIEŃ, BODZIEC BEZWARUNKOWY, GŁÓG, MARSZ ŚMIERCI, HALA TARGOWA, PODSUFITKA, DESKA SEDESOWA, DŻIG, ROSOŁEK, KIJEK NARCIARSKI, GŁOSKA NOSOWA, TAGER, PŁYTA STOLARSKA, KOŁO MŁYŃSKIE, REPERTUAR, MANES, ŁUK, OSAD, DYKTATOR, LIBRA, WYWROTNOŚĆ, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, JĘZYKI AŁTAJSKIE, GIPS, ZGIĘCIE PODESZWOWE, POLAJ, KRATA, ODWSZAWIANIE, REEDUKACJA, PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE, BOTULIZM DZIECIĘCY, DOROSŁOŚĆ, SPÓJNIK ŁĄCZNY, KONFIGURACJA, ZATWAR, WCHŁANIANIE ZWROTNE, TŁUMACZKA, ODSKOK, FLĄDRA, DOROBEK, SOLUKS, PIŁKARZ, WESZ MORSKA, NUTACJA, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, WIĄZANIE, FALA, SIWAK, AUDYT, NEFROSTOMIA, DEKLARACJA, PRZEWÓD RATUNKOWY, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, LUSTRO, PROBIERNIA, ALT, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, MIŚ, TOR, SZAFRAN, UCIOS, TOPENANT, REGRESJA LODOWCA, COTELE, REZONANS, RUCH OPORU, CENOTWÓRCA, SKIBOB, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, DŻINN, CELULOZOWNIA, WOLA BOŻA, SEJM KONWOKACYJNY, PODZIEMIE, SZNUR, BRAZYLIJSKI, GŁOŻYNA, WIĄZ, URANOWIEC, ASIEJEW, PALUCH KOŚLAWY, PIZZERIA, STUDIO FOTOGRAFICZNE, CHŁOPCZYCA, EONIZM, WYSZYWANKA, SPUSZCZENIE, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, GRUBOŚĆ, NARCIARSTWO KLASYCZNE, AMFITEATR MORENOWY, GÓRNICTWO MORSKIE, NARÓD, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, WYTRZESZCZ, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, DYPTYK KONSULARNY, PEPTON, ROPOMOCZ JAŁOWY, DOŁEK OSIOWY, CYGARETKI, KAMIZELKA, MIKROKASETA, KRĄG KULTUROWY, OSTATKI, WSCHODY, RUBIN, AZJA, SZWEDZKI, INDYKATOR, ZIMNA KATODA, SIARCZEK, CYKORIA KORZENIOWA, PIGWICA, KOZIOROŻEC, UZALEŻNIENIE, EPIDEMIOLOG, ŚRODKOWOŚĆ, BAGAŻÓWKA, GARNITUR, ARTYSTKA, REGLAN, GRUPA ETNICZNA, PRZESTRZEŃ HILBERTA, TEST, GAWĘDA SARMACKA, CZOŁDAR, GOSPODARKA RYNKOWA, RERECORDING, UCIECZKA, INTERLUDIUM, USTĘP, LIBRA, ROŚLINA PASTEWNA, WYŚCIGI KONNE, PROJEKT, BOMBARDA, POWAGA, KIEROWNIK BUDOWY, DEMOBILIZACJA, ODPOWIEDNIOŚĆ, SADOWNICTWO, DWÓJKA, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, CHIROPTEROLOG, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, RESTAURATOR, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, POKAZ, ASTROCHEMIA, POJAZD LĄDOWY, ZABYTEK NIERUCHOMY, TELEFON ZAUFANIA, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, CAPRICCIO, OKULISTA, WYTWÓR, BEZBRZEŻNOŚĆ, IWO, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, ROZCHODNIACZEK, WENTYL, DWUBÓJ KLASYCZNY, POWTÓRZENIE, WIEK DOJRZAŁY, ZAKŁAD, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, BASEN ARTEZYJSKI, NACISK, MIELINA, ARTROZA, PODPAŁ, INHIBICJA, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, ŁUCZNIK, MŁODZIEŻOWIEC, BIEG PRZEŁAJOWY, SENTYMENT, JĘCZMIEŃ OZIMY, POINTER, MIŃSZCZANIN, BLASTODERMA, GLIKOGENOZA, FILOZOFIA PRZYRODY, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, SAMOUPROWADZENIE, PRAWO WEWNĘTRZNE, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, CIENNIK, SKRZYDŁO, BETON ASFALTOWY, ÓSMY, KRAJALNICA, RADIOMETRIA, STATEK KORSARSKI, TONAŻ, RACJA, PINGWIN PAPUA, CENTRUM KONFERENCYJNE, ZACHOWANIE, CHAMEOFIT, MIT, FOSA, FIZJOKRATYZM, ZASTOINA, TROLLKONTO, DELIRKA, DUŃSKI, MEDYCYNA RATUNKOWA, KONCYLIACJA, SMAKOŁYK, ALGEBRA UNIWERSALNA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, LUSTRO TEKTONICZNE, TLENEK ŻELAZOWY, PRASA, POCHŁANIACZ, PRZEWODNICZĄCY, ?UMOWA KONTRAKTACJI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.037 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DRZEWO LUB KRZEW Z SILNIE PACHNĄCYMI, LAWENDOWYMI KWIATAMI, KTÓRE PRZERWADZAJĄ SIĘ W DROBNE, KULISTE OWOCE, DODAWANE JAKO OSTRA PRZYPRAWA DO MIĘS; ROŚLINA LECZNICZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DRZEWO LUB KRZEW Z SILNIE PACHNĄCYMI, LAWENDOWYMI KWIATAMI, KTÓRE PRZERWADZAJĄ SIĘ W DROBNE, KULISTE OWOCE, DODAWANE JAKO OSTRA PRZYPRAWA DO MIĘS; ROŚLINA LECZNICZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEPOKALANEK drzewo lub krzew z silnie pachnącymi, lawendowymi kwiatami, które przerwadzają się w drobne, kuliste owoce, dodawane jako ostra przyprawa do mięs; roślina lecznicza (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEPOKALANEK
drzewo lub krzew z silnie pachnącymi, lawendowymi kwiatami, które przerwadzają się w drobne, kuliste owoce, dodawane jako ostra przyprawa do mięs; roślina lecznicza (na 12 lit.).

Oprócz DRZEWO LUB KRZEW Z SILNIE PACHNĄCYMI, LAWENDOWYMI KWIATAMI, KTÓRE PRZERWADZAJĄ SIĘ W DROBNE, KULISTE OWOCE, DODAWANE JAKO OSTRA PRZYPRAWA DO MIĘS; ROŚLINA LECZNICZA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - DRZEWO LUB KRZEW Z SILNIE PACHNĄCYMI, LAWENDOWYMI KWIATAMI, KTÓRE PRZERWADZAJĄ SIĘ W DROBNE, KULISTE OWOCE, DODAWANE JAKO OSTRA PRZYPRAWA DO MIĘS; ROŚLINA LECZNICZA. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

x