WŁOCHATY WYRÓB TEKSTYLNY (ZAZWYCZAJ NARZUTA LUB DYWAN, ALE CZASEM MÓWI SIĘ TAK O CZĘŚCI GARDEROBY, NP. PŁASZCZU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WŁOCHACZ to:

włochaty wyrób tekstylny (zazwyczaj narzuta lub dywan, ale czasem mówi się tak o części garderoby, np. płaszczu) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WŁOCHACZ

WŁOCHACZ to:

włochaty, kudłaty materiał (tkanina lub dzianina), zwykle o długich włoskach lub swego rodzaju frędzlach (na 8 lit.)WŁOCHACZ to:

zwykle żartobliwie: włochata istota (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁOCHATY WYRÓB TEKSTYLNY (ZAZWYCZAJ NARZUTA LUB DYWAN, ALE CZASEM MÓWI SIĘ TAK O CZĘŚCI GARDEROBY, NP. PŁASZCZU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.864

FRYWOLITKA, PARAPETÓWKA, WAGONIK, WYBUCHOWOŚĆ, NORMANDZKI COB, DZIEWUSZKA, WZÓR, RZEŹNIK, ADADŻIO, BABULINKA, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, BAKTERIA ŚLUZOWA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, CIAŁO, PUNKT MOTORYCZNY, GWARA, KURTYNA WODNA, DZIAŁ, NADPROŻE, DYM, PODZIEMIE, UMOWA UBEZPIECZENIA, KOLEŚ, KUSTOSZ, ZASADA MACHA, ROZPIERACZ, CZAS LETNI, CYPRYS ARIZOŃSKI, HALMA, OGRANICZONOŚĆ, REKIN CHOCHLIK, KONDOMINIUM, PASAŻ, BATORÓWKA, WSPARCIE FINANSOWE, MOSTEK SCHERINGA, SZYNOBUS, LUZAK, RESIDUUM, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, KSYLOFON, SUPERNOWE, WAMPIR, NACZYNIE, KIROWSK, WYSEPKA, PRZESTĘPNOŚĆ, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, POZŁOTNIK, DUCH, KURS, KOMITET KOORDYNACYJNY, WZGÓREK WENERY, KRUCHOŚĆ, BRYGANTYNA, DACH ŁAMANY, DRŻĄCZKA, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, FUZJA JĄDROWA, GRUBA RYBA, TANK, GŁÓG, FACSIMILE, ZAŁOŻENIE PARKOWE, DWUDZIESTKA, KOŃ CUGOWY, OSMOZA, TEKST, KOR, DECYMA, STYL WIKTORIAŃSKI, KASZA PERŁOWA, OZNAKA, MYŚLISTWO, GENTIL, PAREMIOGRAFIA, CHOROBA DZIEDZICZNA, STOK KONTYNENTALNY, OBCIĄŻNIK, KAŃSK, RURA ODPŁYWOWA, TEMPERATURA MROZU, CHART, PROCH, CEDRZYNIEC KALIFORNIJSKI, ROŚLINA FIKCYJNA, DRĄGOWINA, GALISYJKA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, JEDYNA, KALECKI, WORKOWCE, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, SAMORZUTNOŚĆ, JĘZYK EZOPOWY, WIEŚ, TRZMIEL CIEMNOPASY, WNIEBOWZIĘCIE, SERDAK, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, DORYCKI, WIEŻA KOŚCIELNA, FILOLOGIA ORIENTALNA, ARAB, MORENA BOCZNA, PODKŁAD, HALO, ZASADA, TAŚMA, DEMENCJA, FUNT GIBRALTARSKI, KOPALINA STAŁA, JUBILEUSZ, ŻUK, ŻONISKO, PANTOGRAF, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, KLEJARZ, PORA GODOWA, OCET, DZIECKO ULICY, OKRES WEGETACYJNY, NOMINAŁ, LUGER, DRELICH, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, SKURCZ, KABAT, PARTIA, DOMINATOR, BRANIE WZORU, PEDAGOG, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, RUSAŁKA, JAZDA, STARY BYK, WOJNA DOMOWA, CHRZĄSTNICA KĘDZIERZAWA, CZAS MĘSKI, ENERGOELEKTRYK, KREDYT HANDLOWY, LORDOSTWO, PRZYTOMNOŚĆ, TYPOLOGIZACJA, PAS, ANTYKWARNIA, PAJDA, ORTOPTYSTA, JAJO, GUMKA, TAJNIAK, WŁOCHACZ NAJABŁONIAK, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, STEROWANIE ODPORNE, HADRAMAUT, ALARM LOTNICZY, SZAGRYN, SZMACIARZ, DOKTOR HABILITOWANY, PRĄD STAŁY, SÓL, LIŚCIOZWÓJ, ÓSMY, OSAD, OSOBA, NEUROCHEMIA, OWCA MERYNOSOWA, NAMIESTNIK, IMIĘ, CZOŁÓWKA, DYSTONIA TORSYJNA, MUESLI, KABINA, PTASZEK, KREACJA, WOTUM ZAUFANIA, ZWARCIE SZEREGÓW, NEOPOGAŃSTWO, BERBEĆ, KOŃ KABARDYŃSKI, RACHUNEK CAŁKOWY, DYWIZJON RAKIETOWY, FILOZOFIA JOŃSKA, ZIELONE PŁUCA, KIEŁ, SZÓSTKA, FLĄDRA, MENU, AUTOMOBIL, PONCZÓWKA, PAS, EKSPEKTORACJA, SILNIK SPALINOWY, SKOK, LINIA PODSTAWOWA, PLEBS, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, TRASZKA SARDYŃSKA, ROZPŁODOWIEC, ARTERIA, FRYGOWIE, KARTAN, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, NAKAZ, WIDZENIE SENNE, KWAS, BACKGROUND, NOGAJOWIE, ONELINER, BIOLOGIA SYSTEMOWA, THINK TANK, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, SUSEŁ WASHINGTONA, KONKLAWE, KARACZAJ, WIDŁY, MOGISYGMATYZM, MAGAZYN, MÓR, LINIA BRZEGOWA, NOCEK DUŻY, ETOLOGIA, CYPRYS PATAGOŃSKI, ADRES KORESPONDENCYJNY, PAWĘŻ, KASETON, BABULINKA, EKSPRES, BURZYK SZARY, SŁOWIANIN, DYSKIETKA INSTALACYJNA, ZWŁOKI, STYL ARCHITEKTONICZNY, HIGHLAND, SUMA ZEROWA, KRAWIECTWO, MAKSYMALIZM, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, KUKIEŁKA LESSOWA, TRAŁ, CRO-MAGNON, JADOWITOŚĆ, TYRANEK, DESEREK, CZŁONY, CEKOTROFIA, CYPROHEPTADYNA, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, PARAPECIK, ROŚLINA ZARODNIKOWA, ETYKA, INTERES PRAWNY, TŁOK, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, TEORIA GEOCENTRYCZNA, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, MIKROPRZEŁĄCZNIK, BROSZURKA, NIEREGULARNOŚĆ, MAKUTRA, LINIA CZYSTA, DOMOKRĄŻCZYNI, INDYWIDUALIZM, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, WYPAŁ, KARTAUNA, ORGANIZM WYŻSZY, LAMERSTWO, PUŁAPKA OFSAJDOWA, SAPONINA, KOSZULKA WODNA, NIEMOŻNOŚĆ, MATEMATYKA STOSOWANA, CIĄG, PALPACJA, LEBERWURST, PODRYG, OBIEKTYW, PINGWIN PAPUA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, PIESZCZOSZEK, AZYL, TATRA, CYMES, PALCÓWKA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, MANGANIAN, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, SYR, MARSZ, KOŚĆ NIEZGODY, MIARKA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, ANEROID, MOWA WIĄZANA, SUPERNOWA TYPU IC, ŁAGODNOŚĆ, LEŃ, POSTĘPOWANIE CYWILNE, ?RETRANSMISJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.864 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁOCHATY WYRÓB TEKSTYLNY (ZAZWYCZAJ NARZUTA LUB DYWAN, ALE CZASEM MÓWI SIĘ TAK O CZĘŚCI GARDEROBY, NP. PŁASZCZU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁOCHATY WYRÓB TEKSTYLNY (ZAZWYCZAJ NARZUTA LUB DYWAN, ALE CZASEM MÓWI SIĘ TAK O CZĘŚCI GARDEROBY, NP. PŁASZCZU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WŁOCHACZ włochaty wyrób tekstylny (zazwyczaj narzuta lub dywan, ale czasem mówi się tak o części garderoby, np. płaszczu) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WŁOCHACZ
włochaty wyrób tekstylny (zazwyczaj narzuta lub dywan, ale czasem mówi się tak o części garderoby, np. płaszczu) (na 8 lit.).

Oprócz WŁOCHATY WYRÓB TEKSTYLNY (ZAZWYCZAJ NARZUTA LUB DYWAN, ALE CZASEM MÓWI SIĘ TAK O CZĘŚCI GARDEROBY, NP. PŁASZCZU) sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - WŁOCHATY WYRÓB TEKSTYLNY (ZAZWYCZAJ NARZUTA LUB DYWAN, ALE CZASEM MÓWI SIĘ TAK O CZĘŚCI GARDEROBY, NP. PŁASZCZU). Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

x