STAN SŁABEJ KONDYCJI (ZWYKLE - FIZYCZNEJ); TO, ŻE KTOŚ NIE MOŻE LUB NIE CZUJE SIĘ NA SIŁACH PODJĄĆ JAKIEJŚ AKTYWNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEDYSPONOWANIE to:

stan słabej kondycji (zwykle - fizycznej); to, że ktoś nie może lub nie czuje się na siłach podjąć jakiejś aktywności (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN SŁABEJ KONDYCJI (ZWYKLE - FIZYCZNEJ); TO, ŻE KTOŚ NIE MOŻE LUB NIE CZUJE SIĘ NA SIŁACH PODJĄĆ JAKIEJŚ AKTYWNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.527

SUBLITORAL, NIEUBŁAGALNOŚĆ, KOMA, MAGNETOSTATYKA, TYTULATURA, MODNIARZ, JĘZYK KENTUM, FAUL, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, WIR PIASKOWY, BURZA DZIEJOWA, DZIEWIĘTNASTY, PRYWACIARZ, ODWROTNY AGONISTA, DZIAŁANIE, CECHA POŚREDNIA, POZA, MATCZYNOŚĆ, BOCZNOTRZONOWIEC, PÓŁKOLONIE, CHAŁWA, ROZBRATEL, ZATOKA, SZTYLPA, PRZYPŁYW, ZARYS, DRĄGOWINA, STRAŻ, MAKI, ŁADUNEK, IKROWIEC, KOŁO MAŁE, MODERNIZM, KOZIOROŻEC, PRZEMYTNIK, PANIKA BANKOWA, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, MILLIKIUR, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, CIĘŻKI SPRZĘT, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, KRAŃCOWOŚĆ, SALAMI, BIAŁY MARSZ, SĄD WOJSKOWY, WYSYP, ARIA KONCERTOWA, MRÓWKA ŻNIWIARKA, BECZKARNIA, EMISJA, JĘZYK PENDŻABSKI, GIRLANDA, KUCHNIA, BRYGANTYNA, OSOWIAŁOŚĆ, MOTORÓWKA, ŁAJDACKOŚĆ, POTPOURRI, OKOROWANIE, PRZEZROCZYSTOŚĆ, ZAKOCHANY, WYCHÓD, SER PODPUSZCZKOWY, OSTRZE TRZONECZKOWATE, METALIK, BRZEZINA, KONWOKACJA, KWESTURA, PISTACJA TERPENTYNOWA, ROZWÓJ ZARODKOWY, KREACJONIZM, PARASOLNIK, WYRZEKANIE, PAGINATOR, CIS POSPOLITY, KRAKERS, PASAŻ, BERA, USTRÓJ, PŁYN ZŁOŻOWY, PRZEKUPSTWO, AMINOKWAS BIAŁKOWY, PANNA W WIEKU POBOROWYM, CZAKRAM, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, WIELOZADANIOWOŚĆ, ORGAN, MUZA, BRONA, DERP, PUNKT, RECEPTARIUSZ, WIEŚ CZYNSZOWA, FAZA, SZEW STRZAŁKOWY, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, EMBARGO, NADZIEWARKA, KONTAKT, CHOROBA CAFFEYA, CZUWANIE, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, PĄCZEK, GÓRKA, ZŁOTOROST, MOC CZYNNA, SONDAŻ, DRYFT GENETYCZNY, APARAT, DOŻYWOCIE, SACZEK, LEKTOR, EKLER, ELITARNOŚĆ, LICZARKA BANKNOTÓW, WYPADEK, RYSOWNICA, BILBORD, RADIOTA, ZASIĘG, DEPRECHA, TRAFIKA, WSPÓŁKRÓL, PASSA, PODATEK ROLNY, ŚWIĘTOKRADZTWO, SKLEPIENIE PALMOWE, STARA MALEŃKA, BOY, PÓŁNOCNY WSCHÓD, BRALETKA, WIERTNICA, OTOLARYNGOLOGIA, BAZA TRANSPORTOWA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, MANDRYL, ZAWIŁOŚĆ, POLAK, MACHNIĘCIE RĘKĄ, TRENCZ, ZEGAR ATOMOWY, BON UWŁASZCZENIOWY, USTALENIE, PRZERABIACZ, WRĘGA, PORÓD KLESZCZOWY, WIESZCZBIARNIA, BIEGUN MAGNETYCZNY, UROCZYSKO, NIECKA WYPADOWA, NAMIAR, KINEZYTERAPEUTA, BŁONNIK, OBRAMIENIE, BLISKOZNACZNOŚĆ, BEZRZĄD, HUTA, KOLANA, WIKTYMOLOGIA, KOMORA ZAMKOWA, BROKER, KONIK DULMEŃSKI, ŚWIATŁA DROGOWE, SOBACZE ŻYCIE, POBRATYMCA, LASKA MARSZAŁKOWSKA, LORDOSTWO, KORONKA, KAKAO, OPROWADZACZKA, HAIŃSKI, CZYNNIK NIECENOWY, LICZBA OKTANOWA, EPONIM, TEREN, PARTNERKA, KONSUMENT, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, KANTOR, CAP, CHOROBA AFEKTYWNA, ODPUST, SPEKTROSKOPIA, WĄTROBOWIEC, WĄSONÓG, KWAS, KARTA, RAK PRĘGOWANY, OBŻARTUCH, POSTAĆ, DROBNICOWIEC, FILOLOGIA NIEMIECKA, ZARZUCAJKA, CHIŃSKI, NASYCANIE, CHOROBA OLLIERA, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, DZIENNIKARZ PRASOWY, SYSTEM JĘZYKOWY, WNIEBOWSTĄPIENIE, WIRTUALIZACJA, ANALIZA WARIANCJI, MASKARADA, SŁUŻBA ZASTĘPCZA, IGLICA, RÓWIEŚNICZKA, YORKSHIRE PUDDING, ROLNIK INDYWIDUALNY, NIEOCZYWISTOŚĆ, SZMELC, SAMOISTNOŚĆ, RELIGIOLOG, DZIEDZINIEC, BIEGUN, DRZWI HARMONIJKOWE, WSPÓŁREGENT, KWINTET SMYCZKOWY, PAJACYK, MARUDER, POMOC, SOLANKA, OSA, BIOZA, OPRAWKA, WAGON PULMANOWSKI, BRZYTWA, PŁYTKA, CIĄGNIK, ARYSTARCH, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, FILM SF, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, KREACJA, KONCEPTUALIZM, KOTERYJNOŚĆ, DOJRZAŁOŚĆ, NOZOLOGIA, CHELAT, KRYZYS OTOLITOWY, LIEBERMANN, SATYRYCZNOŚĆ, PRZEMIANA ODWRACALNA, TARTALETKA, DZIELNICA, TABLICA STEROWNICZA, TRESA, SOBACZY LOS, ŁACINA, NACISK, BROŃ KONWENCJONALNA, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, KOTWICZNIKOWCE, BAON, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, STAN POSIADANIA, EDUKATOR, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, TRZYDZIESTKA, TENOR LIRYCZNY, ENERGOELEKTRYK, BOURBON, BROŃ BIOLOGICZNA, PRYMATOLOGIA, EROZJA WĄWOZOWA, EKSYKATOR, NAGRODA, ŁUPEK HUMUSOWY, PSYCHOTANATOLOGIA, KROKIET WIOSENNY, CAŁY TON, TEATR LALEK, BRAMKA, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, AMFITEATR MORENOWY, GRZYB PIASKOWY, WODA Z MÓZGU, MANTY, ŚLUZA WAŁOWA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, TYSIĄCZNA, TRANSPOZYCJA, CEROWNIA, KOŚĆ GNYKOWA, PRASA, FARMACEUTA, TABLICA, UKROP, KOMEDIA NISKA, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, HERMETYCZNOŚĆ, METYLOTROFIA, PAL, AKREDYTACJA, SAMOGRAJ, ARGENTYŃSKOŚĆ, INKRUSTACJA, IDEALISTKA, ?WIELKI STEP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.527 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN SŁABEJ KONDYCJI (ZWYKLE - FIZYCZNEJ); TO, ŻE KTOŚ NIE MOŻE LUB NIE CZUJE SIĘ NA SIŁACH PODJĄĆ JAKIEJŚ AKTYWNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN SŁABEJ KONDYCJI (ZWYKLE - FIZYCZNEJ); TO, ŻE KTOŚ NIE MOŻE LUB NIE CZUJE SIĘ NA SIŁACH PODJĄĆ JAKIEJŚ AKTYWNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEDYSPONOWANIE stan słabej kondycji (zwykle - fizycznej); to, że ktoś nie może lub nie czuje się na siłach podjąć jakiejś aktywności (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEDYSPONOWANIE
stan słabej kondycji (zwykle - fizycznej); to, że ktoś nie może lub nie czuje się na siłach podjąć jakiejś aktywności (na 15 lit.).

Oprócz STAN SŁABEJ KONDYCJI (ZWYKLE - FIZYCZNEJ); TO, ŻE KTOŚ NIE MOŻE LUB NIE CZUJE SIĘ NA SIŁACH PODJĄĆ JAKIEJŚ AKTYWNOŚCI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - STAN SŁABEJ KONDYCJI (ZWYKLE - FIZYCZNEJ); TO, ŻE KTOŚ NIE MOŻE LUB NIE CZUJE SIĘ NA SIŁACH PODJĄĆ JAKIEJŚ AKTYWNOŚCI. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x