PÓŁKOLISTE LUB OWALNE ZAGŁĘBIENIE OTOCZONE Z TRZECH STRON STROMYMI STOKAMI (ŚCIANAMI), A Z CZWARTEJ RYGLEM SKALNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYRK LODOWCOWY to:

półkoliste lub owalne zagłębienie otoczone z trzech stron stromymi stokami (ścianami), a z czwartej ryglem skalnym (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PÓŁKOLISTE LUB OWALNE ZAGŁĘBIENIE OTOCZONE Z TRZECH STRON STROMYMI STOKAMI (ŚCIANAMI), A Z CZWARTEJ RYGLEM SKALNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.500

DEKONCENTRACJA, POKRYCIE, DRYBLING, JODEK, GRZEBIEŃ, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, FRYZ, KASETKA, REKWIZYT MUZYCZNY, WIDZENIE BARWNE, WŁAŚCIWOŚĆ, GRZYB PASOŻYTNICZY, TWARDZIAK, SĘK, PACJENCJA, GNOJÓWKA, CEMENT, FEERIA, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, MARŻA HANDLOWA, OBRONA, PODZIEMIE, KARES, CHLEB, KONCHYLIOLOGIA, PLURALIZM, KONTUR MELODYCZNY, ORBITAL, RULETKA, KASZA JAGLANA, RASA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, HOLOWNIK, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, DESKA RATUNKU, STILON, RAFLA, STOŻEK PASOŻYTNICZY, WIR PYŁOWY, AKWEN, ŻACHWA, PODGATUNEK, OTRZEWNA, PRĄD, PAPRYKARZ, SAGAN, MADAME, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, GUMKA, SKAŁA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, ESPRINGOLA, PODWYMIAR, CENTRUM, POLEWA, RYBONUKLEAZA, RODZINA ZASTĘPCZA, KOMENTARZYK, OCZKO, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, KARYKATURALNOŚĆ, ANIOŁ STRÓŻ, METODA KASOWA, WOSK, OBRÓŻKA, WYDERKA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, RÓJKA, PRZYWODZICIEL, PODAŻ NIEELASTYCZNA, TONAŻ, KUR, ELANA, BABOCHŁOP, MŁAK, KACAPSKI, RODZINA KATYŃSKA, PIERWSZOŚĆ, MADZIARKA, ANNA, STERYLNOŚĆ, DEKRETACJA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, PROTEGOWANY, STRUKTURA DRAMATYCZNA, KARMNIK, EMBRIOGENIA, WAGONIK, LIMNIGRAF, PARAFARMACEUTYK, REŻIM, GLEBA KOPALNA, SEMAFOR, FILTR RODZINNY, PANOWANIE, WIEŻA ARTYLERYJSKA, RĘKAWICA, SPIRALA, KOLUMNA, PRZESMYK, NOTABL, TARAN, GÓRY PIERŚCIENIOWE, DRZEWO SOLITEROWE, OKULARY, JER SŁABY, POŻYTEK, INWENTARZ ŻYWY, ZRĘBICA, POKRYWA, HOLK, DYNAMIZM, GITARA, STRASZYK, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, HERB, AKT, ZGRUBIENIE, ŁYŻKA CEDZAKOWA, PRZECIWNIK, KOD DWÓJKOWY, WYŁĄCZNIK, PRZYJEZDNY, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, LUDOBÓJSTWO, TRIMARAN, RULIK, EGZERCYCJA, ANALIZA WARIANCJI, OSTROGA PIĘTOWA, FILET, ZAŚPIEW, SIARKA ROMBOWA, ALFABET PUNKTOWY, DZBANEK, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, CIAŁKO MRÓWCZE, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, BULWA, ENTOMOFAGI, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, WYŻYNA, AKCJA, SZAŁAŚNICTWO, OBSERWACJA, RECEPTYWNOŚĆ, OWCE, WEBDESIGNER, DŻIHAD, NIECZUŁOŚĆ, KULCZYBA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, DWA OGNIE, KORONKA, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, PRAKTYCZNOŚĆ, SADOWISKO, KĄPIEL, CERATA, UKŁAD FIZYCZNY, MADŻONG, PŁYWAK, PRZYRZĄD, UKŁAD OPTYCZNY, WŁÓKNIAK MIĘKKI, EKSTREMOFIL, EKONOMIA, WSPÓŁUCZEŃ, KOSTKA, ŁUK, BŁONA ZEWNĘTRZNA, BEZSENS, KARAFECZKA, KAWALER, OPCJA BARIEROWA, INTERLUDIUM, FAZA, KLASA, LIST POETYCKI, ŚRODEK MASY, STRONA INTERNETOWA, PODWÓJNOŚĆ, BLOCZEK, KIELICH, JASKÓŁCZE GNIAZDO, PROWINCJA, SZACHT, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, PEAN, BOSCH, EFEKT STYKU, ROZGAŁĘŹNIK, MALIMO, AUTOTEMATYZM, OTTO, MODYFIKACJA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, JĘZYK, CIEŃ, MATERIAŁ, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, DIAGRAM FAZOWY, PODWIĘŹ, EMFAZA, REPUTACJA, OKRZOSEK, KLUCZ, OLEJEK ETERYCZNY, WNĘKA, MADONNA, SKOK, SAMOPAŁ, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, TARADAJKA, CEREMONIAŁ, JINFENGOPTERYKS, WARSTWA ABLACYJNA, WARSZTAT STRATEGICZNY, TRANSPORTOWIEC, STRAWIŃSKI, SŁUŻBA, HABANERA, AGRESJA, SZPATUŁKA, PREFORMACJA, PIĄTKA, PERKALIK, KOZAK, SPADKOBIERCA, CZUB, SKÓRZAK, DRAMATYKA, ŚLIZG, MOLEKUŁA, GRZYB NADRZEWNY, ŚLONSKI, KLIN, FRAZA, BOLA, PLASTYKA, CZAS, ZAKOLE, LAMBREKIN, PIANOLA, ŻONISKO, KOSTUR, DUMA, KOROWAJ, MARATON, NAGRANIE WIDEO, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, DROGA, TENDENCJA ROZWOJOWA, KOMOSA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, AKINEZJA, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, APANAŻ, CZASZA LODOWA, EPIZOOTIA, SZARPIE, KURATORSTWO, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ROBOTA, ALBULOWATE, LISTA STARTOWA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, KOMPENSACJA WERBALNA, INTERPRETATOR, DZIABKA, MOST POWIETRZNY, CHÓR, SENTYMENT, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, IMPEDIMENTA, MODEL, JĘZYK OBCY, STAN NADZWYCZAJNY, CZTERNASTY, DRABINOWIEC MROCZNY, SARONG, LEGOWISKO, ŻÓŁW JANGCY, SZTUKA DEKORACYJNA, ILUMINATOR, MARAN, MASKULINIZM, ŚWIETLISTOŚĆ, PREDYKCJA, ŁAPANIE, MANIPULATOR KULKOWY, DIABELSKOŚĆ, BENEFICJENT, PIWO, MAG, ŻYWOPŁOT, UPROWADZENIE, ?BRZYDACTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.500 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PÓŁKOLISTE LUB OWALNE ZAGŁĘBIENIE OTOCZONE Z TRZECH STRON STROMYMI STOKAMI (ŚCIANAMI), A Z CZWARTEJ RYGLEM SKALNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PÓŁKOLISTE LUB OWALNE ZAGŁĘBIENIE OTOCZONE Z TRZECH STRON STROMYMI STOKAMI (ŚCIANAMI), A Z CZWARTEJ RYGLEM SKALNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYRK LODOWCOWY półkoliste lub owalne zagłębienie otoczone z trzech stron stromymi stokami (ścianami), a z czwartej ryglem skalnym (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYRK LODOWCOWY
półkoliste lub owalne zagłębienie otoczone z trzech stron stromymi stokami (ścianami), a z czwartej ryglem skalnym (na 13 lit.).

Oprócz PÓŁKOLISTE LUB OWALNE ZAGŁĘBIENIE OTOCZONE Z TRZECH STRON STROMYMI STOKAMI (ŚCIANAMI), A Z CZWARTEJ RYGLEM SKALNYM sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PÓŁKOLISTE LUB OWALNE ZAGŁĘBIENIE OTOCZONE Z TRZECH STRON STROMYMI STOKAMI (ŚCIANAMI), A Z CZWARTEJ RYGLEM SKALNYM. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast