MIEJSCE (OSIEDLE, WIEŚ) POŁOŻONE NA UBOCZU MIASTA LUB POZA NIM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROWINCJA to:

miejsce (osiedle, wieś) położone na uboczu miasta lub poza nim (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PROWINCJA

PROWINCJA to:

w niektórych państwach nazwa jednostki administracyjno-terytorialnej lub części składowej federacji (na 9 lit.)PROWINCJA to:

lekceważąco o miejscu oddalonym od dużego skupiska miejskiego i przez to zacofanym (na 9 lit.)PROWINCJA to:

lekceważąco o ludziach mieszkających poza miastem, mieszkańcach prowincji (na 9 lit.)PROWINCJA to:

jednostka administracyjna w Kościele; kilka klasztorów podległych prowincjałowi (na 9 lit.)PROWINCJA to:

część kraju oddalona od stolicy i większych ośrodków kulturalnych; lekceważąco -obszary opóźnione w rozwoju cywilizacyjnym i kulturalnym; też: mieszkańcy takich obszarów; jednostka administracyjna w niektórych państwach lub część składowa federacji; obszar kilku diecezji podległych metropolicie lub kilka klasztorów podległych prowincjałowi; w starożytnym Rzymie: terytorium podbite przez Rzymian, rządzone przez prokonsula lub propretora (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE (OSIEDLE, WIEŚ) POŁOŻONE NA UBOCZU MIASTA LUB POZA NIM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.437

ŹRÓDŁO POLA, PODWIĘŹ, OSOBA, KAPITUŁA GENERALNA, CHWYTNIK, ŻAREŁKO, CELKA, ŁAŹNIA, KUGLARZ, OWAD, PROJEKT TECHNICZNY, INTENSJA, ABSZTYFIKANT, FLORYDA, HUCUŁ, PAROBEK, OŚCIEŻE, IMPERIUM BRYTYJSKIE, ZAMEK, PERSPEKTYWA, FASOLA, LUSTRO, LUFKA, TŁUMACZKA, KLAWISZ, KRYTYCZNOŚĆ, SOLARIUM, ROŚLINY ZARODNIKOWE, RASTER, ALFRED, OPERA, POWŁOKA, SZÓWSKO, HERBATA, ARMILLA, WIATROWNICA, WYKROCZENIE SKARBOWE, TWIST, KAJMAK, WIEŻA PANCERNA, MIRKÓW, WICI, EPITET, PODATEK, LINIA, OTRZEWNA, WIELKA WIEŚ, ZAPRAWA, REGENERACJA, GRA LOGICZNA, WYZIEWY, KADŹ, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, PRZĘDZIWO, RZECZ PRZYSZŁA, POWŁOKA, FOTOLABORATORIUM, PODJAZD, KUMKWAT, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, DZIESIĄTY, BEDŁKA FIOLETOWA, SPÓJNIK ŁĄCZNY, ZNACHOR, ROZBÓJNIK MORSKI, MSZA GREGORIAŃSKA, WIERZCHNICA, BURŁAK, KARMNIK, PIKIETA, CUG, SZASZŁYKARNIA, MATURKA, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, POSZKODOWANA, ZAPOTRZEBOWANIE, NEFROLEPIS, NAKAZ, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, HEBEI, KHMER, DUŃSKI, TURBINA SPALINOWA, CERKIEW, GALARETA, WISŁOK, ANASTOMOZA, OBIEKTYWNOŚĆ, NEGATYW, OCZKO, KLAUZURA, BABA-CHŁOP, PAŁANKA, KOLUMBIA, RÓŻANIEC, ADORACJA, DOPŁYW, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, MAPA MENTALNA, SUPRAPORTA, NIEDYSPONOWANIE, ASTRACHAN, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, MAŁKINIA GÓRNA, ROŻEN, WYBREDNIŚ, KRÓCICA, NIEDOPASOWANIE, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, ŚLEDŹ, TAUTOLOGICZNOŚĆ, EPIGRAF, DZIEWCZĘCOŚĆ, METAL NIEŻELAZNY, OBSESJA, OGNISKO, KWAS, RZĄD, ŁAZĘGA, ESZEWERIA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, INTRUZJA, TYMPANON, DEKONTAMINACJA, NAKAZ, EKSTENSJA, WIĄZANIE, UKRZYWDZONY, PLATYKLADUS, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, AŁMA ATA, OSŁONA, BOZA, CEWKA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, ZGLISZCZE, ZASTOINA, PAMIĄTKA, IZBA WYTRZEŹWIEŃ, PRZECIWUTLENIACZ, ORGAN, FUNKCJA, PŁEĆ, JOGURCIK, CZUPRYNA, MINUTA, KONTYNGENT, NAJEM, SUBSTYTUCJA, SKRĘTNIK, ŚCISKACZ, INDIANIN, PROCENT PROSTY, DEFLEKTOR, MIESZARKA, KOSMOGONIA, GŁUPKOWATOŚĆ, EUTEKTYK, TRANSFUZJA KRWI, FLAGSZTOK, POLA ELIZEJSKIE, OPAŁ, LATARNIA MORSKA, INTERPRETACJA, LAVABO, ASYGNACJA, GRZEBIEŃ, STAROSTA GENERALNY, BAŁKAŃSKOŚĆ, SKRYTKA, METROPOLIA, SAMIEC, STEMPEL, LAMPKA MAŚLANA, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, WIELKA BRYTANIA, DENATURACJA BIAŁKA, JEDENASTKA, LEJ, NERWIAK, ROZGAŁĘZIENIE, DUPEK ŻOŁĘDNY, IRRADIACJA, TANGO, KSIĘGA HODOWLANA, DOM, ZRAZOWA, RANA, FUNGICYD, FACHOWIEC, TRUD, POTWORKOWATOŚĆ, REGISTER, LISÓW, MOSKALIK, PIRAT, POLARNA CZAPA LODOWA, KÓŁKORODEK, PODPORA, WYNACZYNIENIE, ANTENA, MAKROPOLECENIE, KLAKA, KONFIGURACJA, BŁYSK, PODGLĄD, DRĘTWOTA, BABINIEC, BERLACZ, CZYTELNIA, MUZA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, DRUGI PLAN, AC, GRZYBICA, KANALIZACJA KABLOWA, RIAZAŃ, BOM, LISÓW, AWANS, KSIĄŻĄTKO, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, KOCHAŚ, KOŁECZEK, CIEMNOŚĆ, ZGODNOŚĆ, DUCHOWY OJCIEC, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, JAZ, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, COROCZNOŚĆ, ANTYCYPACJA, PRZYDZIAŁ, WATA, BYSTRZE, GARBNIK, BADANIE JAKOŚCIOWE, ŚCIĘCIE, DYRYGENTURA, FORTECA, KOMBAJN GÓRNICZY, KOREK, BRAK, AKOMODACJA, MIESZEK, BIAŁY MARSZ, MOSTEK, ELURA, DZIENNIKARZ, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, BODZIEC WARUNKOWY, HUBEI, GUANTANAMO, GRZEŚ, ABOLICJA, AKCEPTOR, BRODNICA, ODCHYŁ, AKROLIT, ŻURNALISTA, PRZYLŻEŃCE, PLECIONKA, WIDLICZKA, SKRZYDLATE SŁOWO, NAPÓJ WINOPODOBNY, GRZYB, SZUM, TRANSKRYPCJA, KARA ŁĄCZNA, PIJALNIA, DZIABA, DZIANINA, KOLANO, CHWAŁOWICE, KULT, DYMARKA, BOGACTWO, LICZBA PRZESTĘPNA, KUANGTUNG, TAMTEN ŚWIAT, SSAK MORSKI, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, PRZENOŚNOŚĆ, INFOBOKS, KOROZJA BIOLOGICZNA, MECENAT ARTYSTYCZNY, KURS, OGRÓD, POKŁAD, PŁYWAK, CIOCIA, PEPSI, SYSTEM DZIESIĘTNY, AMBRAZURA, TYTOŃ, NAKŁO, KOK, CIECZ WYCZERPANA, ?LAMPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.437 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE (OSIEDLE, WIEŚ) POŁOŻONE NA UBOCZU MIASTA LUB POZA NIM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE (OSIEDLE, WIEŚ) POŁOŻONE NA UBOCZU MIASTA LUB POZA NIM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROWINCJA miejsce (osiedle, wieś) położone na uboczu miasta lub poza nim (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROWINCJA
miejsce (osiedle, wieś) położone na uboczu miasta lub poza nim (na 9 lit.).

Oprócz MIEJSCE (OSIEDLE, WIEŚ) POŁOŻONE NA UBOCZU MIASTA LUB POZA NIM sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - MIEJSCE (OSIEDLE, WIEŚ) POŁOŻONE NA UBOCZU MIASTA LUB POZA NIM. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

x