W NAWIGACJI - INFORMACJA O POŁOŻENIU KOGOŚ LUB CZEGOŚ WZGLĘDEM NAMIERZAJĄCEGO; WARTOŚĆ KĄTA POMIĘDZY KIERUNKIEM ODNIESIENIA A KIERUNKIEM, W KTÓRYM OBSERWOWANY JEST OBIEKT NAMIERZANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PELENG to:

w nawigacji - informacja o położeniu kogoś lub czegoś względem namierzającego; wartość kąta pomiędzy kierunkiem odniesienia a kierunkiem, w którym obserwowany jest obiekt namierzany (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PELENG

PELENG to:

namiar (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W NAWIGACJI - INFORMACJA O POŁOŻENIU KOGOŚ LUB CZEGOŚ WZGLĘDEM NAMIERZAJĄCEGO; WARTOŚĆ KĄTA POMIĘDZY KIERUNKIEM ODNIESIENIA A KIERUNKIEM, W KTÓRYM OBSERWOWANY JEST OBIEKT NAMIERZANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.019

SAMOAKTUALIZACJA, TORNADO, GUGIEL, RZĄDNOŚĆ, SAJGONKA, BEZNADZIEJNOŚĆ, KOSZER, PUNKT KULMINACYJNY, TOMIZM, POPARZENIE, JĘZYK CHIŃSKI, PUŁAP, TYCZKA, PORT, PARTYKUŁA, POLISA LOKACYJNA, EPSILON MASZYNOWY, POLEROWNIK, CZŁON OKREŚLAJĄCY, GRZYB PASOŻYTNICZY, SŁABIZNA, HERBATKA, PAPUGA, SZYNA, POKŁAD ŁODZIOWY, STROIK, ZAPORA, NASIADÓWKA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, ZIELONE, KOŁNIERZYK, DŹWIGNICA LINOTOROWA, ANTONOMAZJA, INSPEKTOR SZKOLNY, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, HERMA, ARENA, FAKTYCZNOŚĆ, BIROFILISTYKA, POCZĄTEK, PODPALENIE, NAWIS, KLAWISZ, DĄŻENIE, CYNADRY, WYCZERPYWALNOŚĆ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, MAGNETON BOHRA, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, SKÓROSKRZYDŁE, NOCEK ORZĘSIONY, ROŚLINA PASTEWNA, WOREK, POPRAWKA, SEKSTET, STADION, OPERATOR KABLOWY, KOMISANT, TYFTYK, LINIA KOLEJOWA, ITALIAŃSKI, KOSZYCZEK, KOCIE OKO, WIELKOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, PIĘTRO, DYSTANS, KIERUNEK, SEKSTET, ŻYWOTNOŚĆ, PRZENIKLIWOŚĆ, BIOPOLIMER, SUBSTANCJALNOŚĆ, SAMOGRAJ, ALLEGRETTO, CZYN SPOŁECZNY, BARWICA, CZOPUCH, SYSTEM REPARTYCYJNY, DRENAŻ LIMFATYCZNY, YAOI, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, DYMKA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, ANTYMONARCHISTA, AUDIOBOOK, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, PORTUGALSKOŚĆ, MODULACJA SKROŚNA, LITERATKA, KAWAŁ, OPERACJA, STREFA KONWEKTYWNA, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, INTERCEPCJA, NAZWA POZORNA, PANIER, WYRÓWNANIE, POCHWIAK OKAZAŁY, SAKWA, KOŃ WIELKOPOLSKI, SYNERGIZM, DREWNO LETNIE, BATERIA WODOCIĄGOWA, ZADŁAWIENIE, WIERTACZ, FAŁDA, SIMON, PAPROTNICA, PRZEKŁADNIA, SYSTEM ALARMOWY, BOCZNOTRZONOWIEC, JĘDZA, NADGORLIWOŚĆ, PRAWA STRONA, SKŁAD CELNY, DROBNICOWIEC, MORDOKLEJKA, KONSOLA, PROFESKA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, KREDYT KONSUMPCYJNY, DEZETA, BANIA, WSKAZÓWKA, BRYLE, GALWANOSTEGIA, KONIEC, PACHT, ŁOWCA, KUMOTER, ŻEGLARZ, TRUP, KRĄG KAMIENNY, ULICA, LAMUCKI, PRZYRZĄD OPTYCZNY, HASŁO, LAMPA WYŁADOWCZA, DYSKRECJONALNOŚĆ, JĄDRO, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, NOTA PROTESTACYJNA, KARTOFELEK, TRANSLOKACJA, ŚWIADEK KORONNY, TARAN, REEDUKATOR, ŚNIEŻKA ZWYCZAJNA, ŁAKOMY KĄSEK, MAŁOŚĆ, EŁK, CERKIEW, NASTĘPSTWO, MROK, SUCHAREK, ATAK RAKIETOWY, ŚWIECA, WĄTROBOWIEC, ZASZŁOŚĆ, KOLCZAKOWATE, ALBUMIK, WYRAŻENIE, ROTMISTRZ, SPÓŁKA POWIĄZANA, HARTOWNOŚĆ, NOSZE, ALKEN, WCZASY POD GRUSZĄ, PULPA, SZÓSTY, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, IZOTERMIA, MATERIALNOŚĆ, ZASUWA, AWAL, OMNIPOTENCJA, HOLK, PIKIETA, PEDAGOG, FĄFEL, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, KASYNO, SERWER, SZACHOWNICA, INSTRUMENT FINANSOWY, PAROWNICA, ŁAŃCUCH, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, BROŃ TERMOJĄDROWA, CZUBEK, KONDENSACJA, DOWOLNOŚĆ, DŹWIGACZ DACHOWY, MAPA LOTNICZA, DRZEWO SOLITEROWE, DŁUGOSZPAROWATE, ZIELONI, PRĄŻEK, OBSZAR WODNY, PIEZOELEKTRYK, KONTAKT, REALIZM, DZIELNICA HISTORYCZNA, SEKSTA, NASŁANNIK, ZABAWIACZ, ZŁOTA RENETA, NIEUŁOMEK, WYRĘKA, ŻYŁKA, PELENG, UMOWA, GADACZ, DUM-DUM, RZECZYWISTOŚĆ, DODATEK RODZINNY, ROMANSIDŁO, OSTENTACYJNOŚĆ, KARTKA, POKOLENIE, LOG, MIJANY, WŁODARZ, PLANETA, KOMUNIA, EPIZOOTIA, DMUCHAWA, UTWARDZACZ, ASYSTA, FIGLARNOŚĆ, SILNIK ZAMKNIĘTY, ADMIRACJA, KARBIDEK, , MANAGER, ATTYKA, PIEROŻEK, ROZWÓZ, WYRZECZENIE, SĄD OSTATECZNY, DZIANINA, BIEG BEZPOŚREDNI, STRYCH, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, GRONO, SĄD POLOWY, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, SZLACHCIURA, OLBRZYM, LAMUS, TAJEMNICA, NAŚWIETLENIE, BYTOWNIT, TRZECI PLAN, MAKUMBA, OPTY, UKŁAD, NIEUBŁAGALNOŚĆ, OKŁADKA, PERTYT, MANTY, STREFA WOLNOCŁOWA, OPCJA ZEROWA, PAS POOPERACYJNY, DEKANTER, SYSTEMATYKA, KOMENDA, MORENA DENNA, ALASKAN HUSKY, EKSPRESJA GENU, SYSTEM SZWAJCARSKI, OBIEG PIENIĄDZA, AGROGAZ, MLECZ, WYRAJ, MIĘKISZ DRZEWNY, FREESTYLE SLALOM, KOLEJKA LINOWA, SALA, KOPALINA SKALNA, RELIKWIE, KOLEJ, DEIZM, MĄŻ, KUBEŁ, OKRUCH, OKNO, ZWIJARKA, CZAS PÓŁTRWANIA, SKÓRKA, FUTRYNA, PRZESTARZAŁOŚĆ, MAŁOSTKOWOŚĆ, POCHODNA FORMALNA, PIRYDOKSAL, MROCZEK POSREBRZANY, NESTOR, ?CHOROBA LOKOMOCYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.019 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W NAWIGACJI - INFORMACJA O POŁOŻENIU KOGOŚ LUB CZEGOŚ WZGLĘDEM NAMIERZAJĄCEGO; WARTOŚĆ KĄTA POMIĘDZY KIERUNKIEM ODNIESIENIA A KIERUNKIEM, W KTÓRYM OBSERWOWANY JEST OBIEKT NAMIERZANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W NAWIGACJI - INFORMACJA O POŁOŻENIU KOGOŚ LUB CZEGOŚ WZGLĘDEM NAMIERZAJĄCEGO; WARTOŚĆ KĄTA POMIĘDZY KIERUNKIEM ODNIESIENIA A KIERUNKIEM, W KTÓRYM OBSERWOWANY JEST OBIEKT NAMIERZANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PELENG w nawigacji - informacja o położeniu kogoś lub czegoś względem namierzającego; wartość kąta pomiędzy kierunkiem odniesienia a kierunkiem, w którym obserwowany jest obiekt namierzany (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PELENG
w nawigacji - informacja o położeniu kogoś lub czegoś względem namierzającego; wartość kąta pomiędzy kierunkiem odniesienia a kierunkiem, w którym obserwowany jest obiekt namierzany (na 6 lit.).

Oprócz W NAWIGACJI - INFORMACJA O POŁOŻENIU KOGOŚ LUB CZEGOŚ WZGLĘDEM NAMIERZAJĄCEGO; WARTOŚĆ KĄTA POMIĘDZY KIERUNKIEM ODNIESIENIA A KIERUNKIEM, W KTÓRYM OBSERWOWANY JEST OBIEKT NAMIERZANY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - W NAWIGACJI - INFORMACJA O POŁOŻENIU KOGOŚ LUB CZEGOŚ WZGLĘDEM NAMIERZAJĄCEGO; WARTOŚĆ KĄTA POMIĘDZY KIERUNKIEM ODNIESIENIA A KIERUNKIEM, W KTÓRYM OBSERWOWANY JEST OBIEKT NAMIERZANY. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

x