TO, ŻE GDZIEŚ JEST ZŁA SYTUACJA MATERIALNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UBOGOŚĆ to:

to, że gdzieś jest zła sytuacja materialna (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: UBOGOŚĆ

UBOGOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest ubogie w innym sensie niż majątkowy (na 7 lit.)UBOGOŚĆ to:

cecha kogoś, kto bardzo niewiele posiada, jest ubogi (na 7 lit.)UBOGOŚĆ to:

prostota, brak dodatkowych elementów, udziwnień; nieozdobność (na 7 lit.)UBOGOŚĆ to:

oznaka czyjejś biedy, niezamożności (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE GDZIEŚ JEST ZŁA SYTUACJA MATERIALNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.565

GROŹBA KARALNA, WIEK PRODUKCYJNY, CIASNOŚĆ, ATMORADIOGRAF, NARZECZONY, STANOWCZOŚĆ, RUMUŃSKOŚĆ, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, POWIEŚĆ MIŁOSNA, LAKOLIT, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, CEWKA, PŁASKOZIEMIEC, ZŁY CZŁOWIEK, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, DIAFTOREZA, HIPSTER, SKINNY, ARTERIOGRAFIA, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, ODTLENIACZ, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, JEŹDŹCZYNI, OBIEKT WESTCHNIEŃ, SOFCIK, UPALNOŚĆ, PATROLOWIEC, PONCZ, PREFIKS, MORALNOŚĆ, SNOBISTYCZNOŚĆ, WYDŁUŻALNIK, PRZEDMURZE, KORPORACYJNOŚĆ, PRZYBŁĘDA, BATON, GRZECZNOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, JĘZYK FORMALNY, MAGIEL, ZGRZEBNOŚĆ, KRYTERIUM CAŁKOWE, PORZĄDNIŚ, ŁADNA HISTORIA, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, TEMPERATURA ABSOLUTNA, GOŚCINNY WYSTĘP, LECYTYNA, SOWIZDRZALSTWO, STANOWISKO OGNIOWE, LUŹNOŚĆ, NERCZAN, SEKSOWNOŚĆ, OSŁONOWOŚĆ, MECH JAWAJSKI, KARCIANE DOMINO, BAJER, MARCÓWKA, ŚCIANA, RADIOELEKTRONIKA, WYMIENIACZ, GLINIAN, NUMER, DRIBLER, KRĘGARSTWO, WNIEBOWZIĘTA, PION, AUTOBUS CZŁONOWY, MURSZ, NASADA, STRUKTURA HOLDINGOWA, REFLEKSYWNOŚĆ, GRZYB WOLAK, KACZKA CZERNICA, AKCJA NIEMA, LOKACJA, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, POPULARNOŚĆ, PASJONAT, PISARZ, HARTOWNOŚĆ, ZARZEWIE, DIABEŁ WCIELONY, USTAWKA, ANALIZA KOSZTÓW, BATY, KUBEK, AFIRMACJA, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, DWUCYFRÓWKA, TEOLOGIA PASTORALNA, REKOMPILACJA, PIŁKA NOŻNA, ILUZJONIZM, ETMALOZA, POTAJEMNOŚĆ, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, KONSYTUACJA, BIDAKA, KOŁNIERZ SZALOWY, SZCZĘKOT, KABANOS, AEROFON, ZBIÓR BERNSTEINA, SZLAK METABOLICZNY, PACHYPLEUROZAUR, WEDGE, GOOGLE, WYCZUWALNOŚĆ, NIEKONKRETNOŚĆ, PRZYZNAWALNOŚĆ, NAGRANIE WIDEO, MIGDAŁ, POZYTRON, PROSIACZEK, BONANZA, ŁUK KLASYCZNY, DOŁEK, KOZIBRÓD, CZEK PODRÓŻNICZY, WELWET, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, TAMA, SPUST, SYF, GRAFICZKA, BOHEMISTYKA, SYDEROFIR, OUTSIDER, ŁOTROSTWO, ANTENA ŚRUBOWA, BIEG JAŁOWY, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, SIDLISZ PIWNICZNY, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, MASZYNA TŁOKOWA, PODDAŃCZOŚĆ, NADMIERNOŚĆ, ASPIRYNA, POPULACJA STACJONARNA, GRUCZOŁ MLECZNY, ZEBRA, MASZT, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK, BEZCELOWOŚĆ, RZECZYWISTOŚĆ, SOS MALTAŃSKI, OGÓR, DZIURA, SKIOFIT, CIĄG NIESKOŃCZONY, FOTOREALIZM, BIAŁY ZNAK, NIEWOLA EGIPSKA, ONIRYCZNOŚĆ, SEROCZEŃ, POCHŁANIACZ GAZÓW, PRĄŻEK, NISZA, KOLEKTYWIZM, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, WYZNANIOWOŚĆ, FOLGA, STAW KULISTY WOLNY, MEDYCYNA REGENERACYJNA, WYJADACZ, SĘKACZ, LEISZMANIOZA TRZEWNA, CIENKA SKÓRA, GAZ OBOJĘTNY, BUŁKA Z MASŁEM, MEDIALNOŚĆ, MAŃSKI, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, UMOWA BUKINGOWA, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, KILOTONA, POKREWNA DUSZA, ŻARŁACZ JEDWABISTY, LEKTOR, SWÓJ, WĄTŁOŚĆ, ZŁO, ZŁUDNOŚĆ, ORZESZEK ZIEMNY, MINÓG STRUMIENIOWY, PINGWINY, NADWOZIE SAMONOŚNE, EKS-KOMUNISTKA, OWCA CZTEROROGA, RAK SZEWC, MIĘKKIE SERCE, PODGARDLANKA, WĘGLARNIA, DODATEK KOMPENSACYJNY, AGRESYWNOŚĆ, JĘZYK ARABSKI, ORLICZKA MIECZOWATA, ANALIZA BILANSU, NIEZWARTOŚĆ, SNOBISTYCZNOŚĆ, HARD CORE, FORMA, ORGANOWCE, SYSTEM INFORMATYCZNY, MASZYNA SYNCHRONICZNA, TRANDOLAPRYL, EKSMĄŻ, POPRZEWRACANIE, NOSICIEL, PRZODOMÓŻDŻE, LITERATURA WAGONOWA, RAK PRĘGOWANY, ANON, BOCZEK, ZAPALCZYWOŚĆ, RZECZ, OSTOJA, POŁĄCZENIE CIERNE, NARWALOWATE, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, LEASING FINANSOWY, BEZPARDONOWOŚĆ, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, WRZÓD TWARDY, START MASOWY, NAWALANKA, BEZSENSOWNOŚĆ, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, PUKAWKA, BOCIAN SIODLASTY, BANKRUCTWO, LICZBA CHROMATYCZNA, MGŁAWICOWOŚĆ, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, MANATKI, SZARA MYSZKA, RECEPTYWNOŚĆ, LOGARYTM NATURALNY, SKRZYPŁOCZE, ARCHIWALNOŚĆ, ŚRÓDNERCZE, APROBATA, CIASNOŚĆ, POBOŻNOŚĆ, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, URZĄD, FILTR CZEBYSZEWA, SYFEK, SZYBKI BILL, KLIMAT STEPOWY, TAGER, KUCHNIA MOLEKULARNA, PANIKA BANKOWA, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, MASTYGONEMA, EP, RECYTATYW, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, KONKURENCJA DOSKONAŁA, GALERIA, FASOLA SZPARAGOWA, MEMBRANA, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, MISIEK, MENADŻER, PATYCZAK, PIERWIASTEK GŁÓWNY, WIELORDZENIOWOŚĆ, ANALIZA FRAZOWA, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, DIODKA, PULA, CHODZĄCY SZKIELET, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, LÓD, ROZBIERANKA, GRĄD SUBATLANTYCKI, EKSPERT, CACHE, SROGOŚĆ, DZIARSKOŚĆ, PRZELOTNICE, TYSIĄCKROTNOŚĆ, SPÓŁKA PUBLICZNA, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, OPIESZALSTWO, JAŚMINOWIEC WONNY, RAJFURKA, TAKTYKA, WODA HIPEROSMOTYCZNA, MOŻDŻEŃ, EMPIRYZM GENETYCZNY, ?WIOCHMEN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.565 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE GDZIEŚ JEST ZŁA SYTUACJA MATERIALNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE GDZIEŚ JEST ZŁA SYTUACJA MATERIALNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UBOGOŚĆ to, że gdzieś jest zła sytuacja materialna (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UBOGOŚĆ
to, że gdzieś jest zła sytuacja materialna (na 7 lit.).

Oprócz TO, ŻE GDZIEŚ JEST ZŁA SYTUACJA MATERIALNA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - TO, ŻE GDZIEŚ JEST ZŁA SYTUACJA MATERIALNA. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x