TO, ŻE GDZIEŚ JEST ZŁA SYTUACJA MATERIALNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UBOGOŚĆ to:

to, że gdzieś jest zła sytuacja materialna (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: UBOGOŚĆ

UBOGOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest ubogie w innym sensie niż majątkowy (na 7 lit.)UBOGOŚĆ to:

cecha kogoś, kto bardzo niewiele posiada, jest ubogi (na 7 lit.)UBOGOŚĆ to:

prostota, brak dodatkowych elementów, udziwnień; nieozdobność (na 7 lit.)UBOGOŚĆ to:

oznaka czyjejś biedy, niezamożności (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE GDZIEŚ JEST ZŁA SYTUACJA MATERIALNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.565

PODŚCIELISKO, CZARNA SKRZYNKA, GNUŚNOŚĆ, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, HB, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, CALYPSO, WYWÓZKA, DENOTACJA, NUMER, WSIOK, FACHOWIEC, CHOROBA LOKOMOCYJNA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, HYGROPSAMMON, FAŁSZYWIEC, BRZEMIĘ, ŻYWIENIE, NADZIEWKA, GOMBROWICZ, ZMOWA, OTWARTOŚĆ, FOSFOREK, BARWINEK POSPOLITY, DIETA ASPIRYNOWA, ODPOWIEDNIOŚĆ, KRUPNIK, AKORD NONOWY, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, KOŚĆ ZĘBOWA, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, ŁOPATKA, ESPRESSO, WSTĘŻNICE, BEZIDEOWOŚĆ, CYJANOŻELAZIAN(III), SUBTELNOŚĆ, VIP, NASKÓREK, ANIOŁEK, COSINUS, RÓWNIA POCHYŁA, PANIKA BANKOWA, AKTYWNOŚĆ, LECYTYNA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, NERCZAN, KATASTROFALNOŚĆ, SZCZEPIONKA WŁASNA, WAŁEK, MECH JAWAJSKI, INSTRUMENTOLOGIA, CZUPURNOŚĆ, POCHŁANIACZ, FANABERIA, ZALEŻNOŚĆ, RETORTA, OBŁUDNIK, DOKŁADNOŚĆ, ATMORADIOGRAF, NIEOCZYWISTOŚĆ, PROSIAK, RACJONALNA IGNORANCJA, WIDŁOWOŚĆ, LUJEK, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, DOBRO PRAWNE, KWARC MLECZNY, LIPA, JAGODNIK, LATAWCE, RYNSZTOK, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, STUPAJKA, KOD PRZEDROSTKOWY, FOTOREALIZM, PRYMITYWIZM, BATY, STAROŻYTNOŚĆ, LITERAT, PARANOJA, STAROŚĆ, PRZYCZYNA CELOWA, BRAMKARKA, ATRAKCYJNOŚĆ, WENESEKCJA, ATLANTYDA, POCZUCIE WINY, BEŁT, DRZEWO CYTRUSOWE, ŁOTEWSKOŚĆ, MERZYK GROBLOWY, POSUWISTOŚĆ, SZAMOTANINA, WYDMIKUFEL, ADAPTACYJNOŚĆ, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, ARABSKI, MAŃSKI, AUTOMATYKA POGODOWA, RELACJA TOTALNA, ZMIENNA ZALEŻNA, ROMBOEDR, KONSERWATORNIA, ŁATEK, NIENATURALNOŚĆ, HUBA MAŚLAK, PRANERCZE, PIEZOELEKTRYK, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, PILA, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, FLEGMA, ASTER SOLNY, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, EGZOSZKIELET, PRYNCYPAŁ, WYPŁATA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, AUTOPREZENTACJA, PISARZ, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, FORMA DWULINIOWA, POWŁOKA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, MŁODA, KONSEKWENTNOŚĆ, GRAF SKIEROWANY, KORZEŃ, ANTENA, ŚWIATŁA DROGOWE, KLUCZ UNIWERSALNY, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, RAD, SCHAB, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, PRYMITYW, LEASING OPERACYJNY, MELODIA, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, ORDYNARNOŚĆ, FUTBOL AMERYKAŃSKI, WYRAŻENIE, GRUBOŚĆ, ZLEWKA, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, ODŁÓG, CHŁYST, MRÓWKA PÓŁNOCNA, LIROGON WSPANIAŁY, GĘSTOŚĆ, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, BANKOWÓZ, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, KREDKA WOSKOWA, HALOFIT, ZGREDEK, FUNKCJA TOTALNA, DURNOWATOŚĆ, UPALNOŚĆ, REKIN OWSONA, NIEZWARTOŚĆ, KREACJONIZM, BYLICA POSPOLITA, ENUMERACJA, SZELMA, AGRESYWNOŚĆ, KODOWANIE PREFIKSOWE, RETORYCZNOŚĆ, PRZELUDNIENIE AGRARNE, OBLĘŻENIEC, WYLECZENIE, POWAŻNOŚĆ, WELWET, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, SYNTETYK, APOKRYFICZNOŚĆ, KONTRMANIFESTACJA, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, BIAŁA NĘDZA, SEKSOWNOŚĆ, MEGALNEUZAUR, ZWIERZĘ, OGIEŃ OLIMPIJSKI, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, MAŁPKA, KARKOŁOMNOŚĆ, OBRÓT PODATKOWY, GŁUPKOWATOŚĆ, PSEUDOBIELICA, MUSTEL GWIAŹDZISTY, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, GOOGLE INC, KONIECZNOŚĆ, BAKTERIE METANOGENICZNE, WAĆPANNA, PAPROĆ DRZEWIASTA, CHŁÓD, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, KONSYTUACJA, USTONOGI, WSZECHWŁADNOŚĆ, ROZBIERANKA, ZASTAWKA, METANOGENY, EKONOMIA POLITYCZNA, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, KOSTKA, OWAL, CHMIELOGRAB, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, GRUPA TOPOLOGICZNA, ZABYTEK NIERUCHOMY, AGROFIZYKA, PIERWSZOŚĆ, SYKATYWA, PRZEZORNOŚĆ, METODA, KWAŚNOŚĆ, WODA-WODA, PUŁAPKA KREDYTOWA, SZKOŁA, SYSTEM INFORMATYCZNY, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, ŁÓDŹ LATAJĄCA, CZASZA, BRUTALNOŚĆ, NIEAKTUALNOŚĆ, BECZKA ŚMIECHU, BEZKLASOWOŚĆ, BARANEK WIELKANOCNY, PORZĄDEK, POZABIBLIJNOŚĆ, CHUDOŚĆ, SYMPTOMAT, RODZINA NIEPEŁNA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, NIEDOBÓR, AJDUKIEWICZ, LUŹNOŚĆ, KIEP, PIES OZDOBNY, ARCHETYPOWOŚĆ, TREN, OSCYLATOR, MIASTOWOŚĆ, PRZECHOWALNICTWO, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, ZASADZKA, ILUZORYCZNOŚĆ, STRYJO, PROWOKACYJNOŚĆ, NADAWCA PUBLICZNY, MUNSZTUK, PODAŻ ELASTYCZNA, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, BIBLIOTEKA RUCHOMA, KAMPYLOGNATOID, NOOBEK, OSTROSŁUP FOREMNY, CZYSTOŚĆ, PENDŻABSKI, RAK, WARTOŚCIOWOŚĆ, AFIRMACJA, WIRTUOZERSTWO, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, PORZĄDNICKI, FOTOTROPIZM, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, PODŁUŻNIK, PĘDNIK AZYMUTALNY, ILOCZYN WEKTOROWY, SOS MALTAŃSKI, OZONOSFERA, EKSPOZYCJA, FACHOWOŚĆ, TERMINARZ, GROCH CUKROWY, USTERZENIE PŁYTOWE, SYSTEMIK, DROBNOUSTEK BECKFORDA, MODEL, WOLICJONALNOŚĆ, JASTRZĘBIE OKO, GRUCZOŁ MLEKOWY, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, BARYCENTRUM, OMIEG WSCHODNI, KMIOT, MŁODZIAK, POŻAR, WIMBLEDON, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, ?WAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.565 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE GDZIEŚ JEST ZŁA SYTUACJA MATERIALNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE GDZIEŚ JEST ZŁA SYTUACJA MATERIALNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UBOGOŚĆ to, że gdzieś jest zła sytuacja materialna (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UBOGOŚĆ
to, że gdzieś jest zła sytuacja materialna (na 7 lit.).

Oprócz TO, ŻE GDZIEŚ JEST ZŁA SYTUACJA MATERIALNA sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - TO, ŻE GDZIEŚ JEST ZŁA SYTUACJA MATERIALNA. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast