NOCEK WĄSATY, MYOTIS MYSTACINUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY; WYSTĘPUJE W NIEMAL CAŁEJ EUROPIE Z WYJĄTKIEM PÓŁNOCNEJ SKANDYNAWII, W POLSCE STWIERDZANY BYŁ W WIELU STANOWISKACH, GŁÓWNIE W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU - JEST NAJPOSPOLITSZYM NIETOPERZEM W TATRACH (ZWŁASZCZA ZIMĄ W TAMTEJSZYCH JASKINIACH), NATOMIAST NA POMORZU JEST GATUNKIEM BARDZO RZADKIM I DOTYCHCZAS NIE STWIERDZONO TAM JEGO ROZRODU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOCEK WĄSATEK to:

nocek wąsaty, Myotis mystacinus - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy; występuje w niemal całej Europie z wyjątkiem północnej Skandynawii, w Polsce stwierdzany był w wielu stanowiskach, głównie w południowej części kraju - jest najpospolitszym nietoperzem w Tatrach (zwłaszcza zimą w tamtejszych jaskiniach), natomiast na Pomorzu jest gatunkiem bardzo rzadkim i dotychczas nie stwierdzono tam jego rozrodu (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NOCEK WĄSATY, MYOTIS MYSTACINUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY; WYSTĘPUJE W NIEMAL CAŁEJ EUROPIE Z WYJĄTKIEM PÓŁNOCNEJ SKANDYNAWII, W POLSCE STWIERDZANY BYŁ W WIELU STANOWISKACH, GŁÓWNIE W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU - JEST NAJPOSPOLITSZYM NIETOPERZEM W TATRACH (ZWŁASZCZA ZIMĄ W TAMTEJSZYCH JASKINIACH), NATOMIAST NA POMORZU JEST GATUNKIEM BARDZO RZADKIM I DOTYCHCZAS NIE STWIERDZONO TAM JEGO ROZRODU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.172

NIEDOPUSZCZENIE, ŻAGIEW RZĘDOWA, EFA ZACHODNIOAFRYKAŃSKA, GIBON HULOK, ŚWIĘTOKRADZTWO, DZIADZIENIE, BILBIL NIEBIESKOOKI, BARSZCZ SOSNOWSKIEGO, KOŚCIÓŁ MARONICKI, BON TOWAROWY, LENIUCH, CZERWONA KSIĘGA, GRZYB DĘBOWY, HALIBUT NIEBIESKI, SROGOŚĆ, JUGOSŁOWIAŃSKI, ZADZIORNOŚĆ, JAMRAJ ZŁOTY, ZASKRONIEC ŻMIJOWY, GOCKI, KRUCZYNA JARZĘBATA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, DRAMAT HISTORYCZNY, KWADRYPTYK, STAN DEWELOPERSKI, MIESIARKA, PYSZCZAK CYTRYNOWY, LODÓWKA, KALKA KREŚLARSKA, SPLOT, MANTELLA ZŁOTA, ROZTWÓR NASYCONY, CZAPLA NADOBNA, BOA KRÓTKOOGONOWY, BENGAL, BAZA EROZYJNA, STARY LIS, UŁANI, CZARNA DZIURA, DRABINOWIEC, MINÓG DALEKOWSCHODNI, DUJKER JENTINKA, BYLICA SZAROTOWATA, HAKONOS, WYBITNOŚĆ, DROBNOUSTEK PASIASTY, NACZELNIKOSTWO, IZOCHRONA, KRĘG LĘDŹWIOWY, OHAR, KASZTAN, OZDOBNICA FORSSLUNDA, MARKACZKA AMERYKAŃSKA, WYPAŁ, GRACILIZUCH, POŻYTEK, SZEWRON, LASONÓG WIELKI, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, PSEUDOPAŁANKA NASKALNA, GRUSZA DROBNOOWOCOWA, CIĄGNIK SIODŁOWY, FLETY, GOA, ARESZT DEPORTACYJNY, MOCHWIANOWATE, EKSPRES DZBANKOWY, ZMYSŁ KINESTETYCZNY, KALIFORNIA, ROKIET ŁĄKOWY, TROJACZEK, STRZECHWOWIEC WŁOSKOLISTNY, BORNICA GĄSIENICZA, BERNIKLA KANADYJSKA, SERBSKI, ŻURAW, KŁUSAK, STAN DEPRESYJNY, DWUKOLOROWOŚĆ, POLEWKA, DŁUGOSZYJ PODSADNIKOWY, PINGWIN CESARSKI, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, WĘDKA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, NOSOROŻEC WĄSKOPYSKI, KRZYŻ LITEWSKI, SZAŁAWIŁA, MAGOT, SYMULACJONIZM, EUFAUZJA, CYJANOŻELAZIAN(II), PRZEKŁADACZ, BINDOWNICA, BAGIENNIK OBŁY, PROSTA, KONTROLKA, SĄD APODYKTYCZNY, RÓŻKOWIEC LIPOWY, KARCZOWNIK ZIEMNOWODNY, ŻYRYTWA, DWORNOŚĆ, ETIOPSKI KLASYCZNY, ZACHYLNIK, TENREKOWATE, BEZRĄBEK CZTEROKANCIASTY, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, DZIWOOK OZDOBNY, BEZCHMURNOŚĆ, ZĘBIEŁKI, PRĄTNIK OKRĄGŁOLISTNY, CHWOSTKA MODRA, ŻAŁOBNICZKA, RUDZIK, DARŃ, PROFESOR ZWYCZAJNY, SZCZURÓW, HEJT, URANINIT, IPEKAKUANA PRAWDZIWA, ROPUCHA ŻYWORODNA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, TAPIR BAIRDA, ŁYSKA, GENTAMYCYNA, NAPĘD RAKIETOWY, OBOCZEK, SARATÓW, UŚMIECH LOSU, SZTUKA ROMAŃSKA, CIĘŻKI TYŁEK, AGAMA CZERWONOGŁOWA, ROGATNIK KROPKOWANY, PŁANINA, DOKTOR HABILITOWANY, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, CHOPIN, GĄSIENICOJAD ZŁOTY, PODRYWKA WĘDKARSKA, WYKONAWCA, RACHUNEK BANKOWY, TEORIA DESKRYPCJI, WILK Z GÓR CASCADE, SROGOŚĆ, PUCHÓWKA AFRYKAŃSKA, PIŁSUDCZYZNA, SZYMBARK, JEDLICA MENZIESA, WAL BIAŁY, HELODERMA, TUTOR, SOKOLE OKO, MIOTEŁKA, GROM, BARCZATKA KONICZYNÓWKA, KRYNICZNIK GIĘTKI, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, GUJOT, PTASZNIK ZWYCZAJNY, ANAMORFOZA, PATRON, KOZIUŁEK, RZODKIEWNIK POSPOLITY, LIMBA, ZESZYT W LINIE, PETRELEC WIELKI, KROWA MORSKA, PROFESOREK, RDZA, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, MERMOZ, PŁASKORUPIEC MALAJSKI, KAMIEŃ KOTŁOWY, GAELICKI, KOTERIA, KOSOGON, PSEUDOLAGOZUCH, ŻAGIEW PRĄŻKOWANA, NAUKI O ZIEMI, KOTYLOZAUR, ZACHYŁKA, KOMBINACJA KLASYCZNA, PODMIOT LOGICZNY, ZĘBATEK, CZADCA, OREAS, ZABURZENIE LĘKOWE, PIERWOMSZAKOWCE, ORKA FAŁSZYWA, MIODOPOIK CZERWONOBREWY, REKRYSTALIZACJA, ZANOKCICA MUROWA, KREDYT KONSUMPCYJNY, PROSTOZĄBEK WICIOWATY, ZAKOŃCZENIE, OSTROLOTOWATE, KIELICH, RYSAK, STEPÓWKA, MALATURA, SKŁADNIK POKARMOWY, KUSACZ PLAMKOSZYI, WIETRZNOŚĆ, DRZEWICA INDYJSKA, CZERNICA, TRÓJLIST ZIELONOPŁATKOWY, MAKABRYCZNOŚĆ, SOCZI, GRZYWIENKA, KOŹLAK, PRĄTNIK BRODAWKOWATY, MRÓWA, FASOLA AZUKI, PILCH, NIEOBLICZALNOŚĆ, CZOSNEK BULWIASTY, MYDELNICZKA, ALLEN, DRONGO, GRUPA KETONOWA, IMPLIKATURA, HERMANÓW, LODÓWKA, NIŻSZE NACZELNE, PODNOSKA, LEMING, SZCZECINIEC, SYGNATURA, PAZUROGON PRĘGOUDY, TAG, OSIKA, WINDAWA, JĘZYKI IROKESKIE, GUTAPERKOWIEC, RAJA SIWA, WYMIOTNICA PRAWDZIWA, USŁUGI SPOŁECZNE, STAROLUTERANIN, NITROBAKTERIA, IRLANDIA, KRZYWOSZYJOWATE, ZAUROPOSEJDON, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, TRĘDOWNIK, ŻAŁOBA, KUKAWCZYK POPIELATY, SZALONA GŁOWA, KARNY, OSTATNI, PRUSAK, ŁUPEK HUMUSOWY, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, CHOREOGRAFIA, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, WODOSYTKA PŁASKOGŁOWA, STREFA KRAWĘDZIOWA, EMERYTURA, ZGNIŁOŚĆ, SORBENT, DWUTLENEK WĘGLA, LUSITANO, POŁYKACZ, TENIS, SZKIELET, JEDNOIZBOWOŚĆ, SINUS, APANAŻE, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, SULFON, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, ARTOIS, TAPAS, SALAMANDRA Z OSOI, SAMOGŁOSKA NISKA, ROPUCHA OLBRZYMIA, LENIWKA, DEIZM, DELFIN AMAZOŃSKI, BEZSENSOWNOŚĆ, NON-IRON, RZEZAK, C, BAWARIA, KRABOŻERY, ROSZCZENIE WINDYKACYJNE, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, PRACOHOLIK, SŁOIK, JODŁA FRASERA, PLUTOKRACJA, IBIS SIWOPIÓRY, GRA NIESKOŃCZONA, ANYŻEK, TRZMIEL POLNY, BENIAMINEK, NACHALNOŚĆ, ZMORA, ?BISIORKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.172 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NOCEK WĄSATY, MYOTIS MYSTACINUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY; WYSTĘPUJE W NIEMAL CAŁEJ EUROPIE Z WYJĄTKIEM PÓŁNOCNEJ SKANDYNAWII, W POLSCE STWIERDZANY BYŁ W WIELU STANOWISKACH, GŁÓWNIE W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU - JEST NAJPOSPOLITSZYM NIETOPERZEM W TATRACH (ZWŁASZCZA ZIMĄ W TAMTEJSZYCH JASKINIACH), NATOMIAST NA POMORZU JEST GATUNKIEM BARDZO RZADKIM I DOTYCHCZAS NIE STWIERDZONO TAM JEGO ROZRODU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NOCEK WĄSATY, MYOTIS MYSTACINUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY; WYSTĘPUJE W NIEMAL CAŁEJ EUROPIE Z WYJĄTKIEM PÓŁNOCNEJ SKANDYNAWII, W POLSCE STWIERDZANY BYŁ W WIELU STANOWISKACH, GŁÓWNIE W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU - JEST NAJPOSPOLITSZYM NIETOPERZEM W TATRACH (ZWŁASZCZA ZIMĄ W TAMTEJSZYCH JASKINIACH), NATOMIAST NA POMORZU JEST GATUNKIEM BARDZO RZADKIM I DOTYCHCZAS NIE STWIERDZONO TAM JEGO ROZRODU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOCEK WĄSATEK nocek wąsaty, Myotis mystacinus - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy; występuje w niemal całej Europie z wyjątkiem północnej Skandynawii, w Polsce stwierdzany był w wielu stanowiskach, głównie w południowej części kraju - jest najpospolitszym nietoperzem w Tatrach (zwłaszcza zimą w tamtejszych jaskiniach), natomiast na Pomorzu jest gatunkiem bardzo rzadkim i dotychczas nie stwierdzono tam jego rozrodu (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOCEK WĄSATEK
nocek wąsaty, Myotis mystacinus - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy; występuje w niemal całej Europie z wyjątkiem północnej Skandynawii, w Polsce stwierdzany był w wielu stanowiskach, głównie w południowej części kraju - jest najpospolitszym nietoperzem w Tatrach (zwłaszcza zimą w tamtejszych jaskiniach), natomiast na Pomorzu jest gatunkiem bardzo rzadkim i dotychczas nie stwierdzono tam jego rozrodu (na 12 lit.).

Oprócz NOCEK WĄSATY, MYOTIS MYSTACINUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY; WYSTĘPUJE W NIEMAL CAŁEJ EUROPIE Z WYJĄTKIEM PÓŁNOCNEJ SKANDYNAWII, W POLSCE STWIERDZANY BYŁ W WIELU STANOWISKACH, GŁÓWNIE W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU - JEST NAJPOSPOLITSZYM NIETOPERZEM W TATRACH (ZWŁASZCZA ZIMĄ W TAMTEJSZYCH JASKINIACH), NATOMIAST NA POMORZU JEST GATUNKIEM BARDZO RZADKIM I DOTYCHCZAS NIE STWIERDZONO TAM JEGO ROZRODU sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - NOCEK WĄSATY, MYOTIS MYSTACINUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY; WYSTĘPUJE W NIEMAL CAŁEJ EUROPIE Z WYJĄTKIEM PÓŁNOCNEJ SKANDYNAWII, W POLSCE STWIERDZANY BYŁ W WIELU STANOWISKACH, GŁÓWNIE W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU - JEST NAJPOSPOLITSZYM NIETOPERZEM W TATRACH (ZWŁASZCZA ZIMĄ W TAMTEJSZYCH JASKINIACH), NATOMIAST NA POMORZU JEST GATUNKIEM BARDZO RZADKIM I DOTYCHCZAS NIE STWIERDZONO TAM JEGO ROZRODU. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

x