PERKOZEK DŁUGODZIOBY, TACHYBAPTUS RUFOLAVATUS - GATUNEK PTAKA Z RODZINY PERKOZÓW (PODICIPEDIDAE), ZNANY BYŁ JEDYNIE Z TERENU JEZIORA ALAOTRA ORAZ OTACZAJĄCYCH GO JEZIOR NA MADAGASKARZE; W MAJU 2010 R. MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA ORNITOLOGICZNA BIRDLIFE INTERNATIONAL PODAŁA, ŻE GATUNEK JEST OFICJALNIE WYMARŁY - PO 25 LATACH OD OSTATNIEJ OBSERWACJI GATUNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PERKOZ Z ALAOTRA to:

perkozek długodzioby, Tachybaptus rufolavatus - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae), znany był jedynie z terenu jeziora Alaotra oraz otaczających go jezior na Madagaskarze; w maju 2010 r. międzynarodowa organizacja ornitologiczna BirdLife International podała, że gatunek jest oficjalnie wymarły - po 25 latach od ostatniej obserwacji gatunku (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PERKOZEK DŁUGODZIOBY, TACHYBAPTUS RUFOLAVATUS - GATUNEK PTAKA Z RODZINY PERKOZÓW (PODICIPEDIDAE), ZNANY BYŁ JEDYNIE Z TERENU JEZIORA ALAOTRA ORAZ OTACZAJĄCYCH GO JEZIOR NA MADAGASKARZE; W MAJU 2010 R. MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA ORNITOLOGICZNA BIRDLIFE INTERNATIONAL PODAŁA, ŻE GATUNEK JEST OFICJALNIE WYMARŁY - PO 25 LATACH OD OSTATNIEJ OBSERWACJI GATUNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.951

CEDRÓWKA, SYNERGIZM, MIESZANKA BETONOWA, TRASZKA PIRENEJSKA, NISZCZUKA PLAMISTA, BURAK, SZKLARKA, SIERPOWIEC HAKOWATY, MANGABA, WRÓBEL PAPUGODZIOBY, KRZEŚLISKO, TORFOWIEC WKLĘSŁOLISTNY, WOLNY RYNEK, AUSTRALIJKI KROKODYL SŁODKOWODNY, WIERZBOWNICA GRUCZOŁOWATA, FILANDER KOSMATY, ASOCJALNOŚĆ, KROCIEŃ, CZERWONKA, OPASTUN, KAPPACYZM, DORTMUNDER, WOLE, BŁYSTKA OBROTOWA, PSZENICA DURUM, WIEŻA STRAŻNICZA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, SZELĘŻNIK, MUZYKA ORATORYJNA, TELEFONIA KOMÓRKOWA, TRACZ BIELACZEK, HUBA, LEPIĘŻNIK, TRZMIEL WYSOKOGÓRSKI, ODMIENIEC AMERYKAŃSKI, GŁOWACZ, RAD, KUMAK GÓRSKI, HEDONIZM, METODA NAWIASÓW LIEGO, TEORIA DESKRYPCJI, ŻAKO WIĘKSZA, NARCIARSTWO NORWESKIE, KOLOKOLO, SYNINGIA OKAZAŁA, UT, CHRZAN, KONWIKCJA, PIŻMOWÓŁ, EMU ZWYCZAJNE, SIERPODUDEK ZMIENNY, KRÓLESTWO PERGAMEŃSKIE, OWRZODZENIE PIERWOTNE, SZCZUR WODNY, TĘPOLISTKA, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, ZBRODNIA, METODA OBJAWOWO-TERMICZNA, PANTERKA, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, SALWINIA BRAZYLIJSKA, PALCZAK MADAGASKARSKI, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, ROŻENIEC, CZUPRYNKA, SKRZYDŁOSZPON, ŚWINIA LEŚNA, RYBITWA, SZURPEK TĘPOLISTNY, TRANSAKCJA SPOT, RAZNOCZYNIEC, AMALGAMAT, BARWIENIEC RÓŻOWY, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, LOT ROZPOZNAWCZY, FIRMÓWKA, JOGACZARA, PRZYMIOTNO KARPACKIE, BARWNIK NATURALNY, WERWETA, MRÓWNIKOWATE, KUŁAN TURKMEŃSKI, MSZAR KROKIEWKOWATY, KSIĘGA AKCYJNA, FURGON, PYSZCZAK WIELOPLAMY, PEDOFILSTWO, MEDYCYNA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, KONCERT, NARWAL, ARASARI, STRATEG, ESTRAGON, DAGLEZJA JAPOŃSKA, JĘZYK SANSKRYCKI, WRÓBLAK, STUPAJKA, POGODNOŚĆ, KANAŁ PRZERZUTOWY, DRAKON, LEBERKA, SYSTEM AUTONOMICZNY, LEMUR MOKOK, TURZYCA CIBOROWATA, KARIBU, GWIAZDNICA BAGNOWA, AUTOMOBILISTA, WYRAZISTOŚĆ, KOKORYCZ ZIMOZIELONA, PELAGIAL, THRILLER, MANDAT WOLNY, GRZECH, CHOROBA MARIE-STRÜMPLLA-BECHTEREWA, JUNAK, FAZA, DREWNO FIOŁKOWE, PODWOIK MNIEJSZY, WŁOSKOWATOŚĆ, KASZANA, ŚWISTUN, KOLCZAK SMUKŁY, RUSKOŚĆ, CIOS PROSTY, PAPTOREK GÓRSKI, SŁOWINIEC, PRACOHOLICZKA, ŚWIĘCONE, ZŁOTA MYSZ KOLCZASTA, PĘDZLICZEK BRODAWKOWATY, TORFOWIEC CIEMNY, GOSPODARZ, NAROŻNICA ZBROJÓWKA, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, ABORYGENEK RDZAWY, PINGWIN PRZYLĄDKOWY, KOCZKODAN TUMBILI, TUJNIK MALEŃKI, AMFISBENA EUROPEJSKA, PRAKTYCZNOŚĆ, CYNGIEL, WYRAŹNOŚĆ, LENIWIEC BRUNATNY, TROGON GÓRSKI, JELEŃ WSCHODNI, MYSZ DOMOWA, GOFFER, WARTOŚCIOWOŚĆ, WPŁATA, ŻYWIZNA, KOLANKO, BOJKOWSZCZYZNA, ALBATROS CZARNOBREWY, KOŃ NA PATYKU, INSTRUMENT STRUNOWY, REPELENT, HEŁMIATKA CZERWONOOKA, CEDRAT, OBWIEDNIA, SIT, STAW SKRONIOWO-ŻUCHWOWY, OCEANNIK BIAŁOBRZUCHY, SADZANKA RUMIENICA, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, RADIOECHO, SIEWECZKA RDZAWOGRZBIETA, SKRZYDLICA PROMIENIOPŁETWA, MIĘKKOPIÓR, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, MISIACZEK, PODGRZYBEK, DEM, ŻÓŁWINKA PODZIEMNA, NIEŚWISZCZUK MEKSYKAŃSKI, ROSZPUNKA MIESZANA, DAGLEZJA SINA, KLAPOK, SZUBAK, IMAGE, GWAŁTOWNOŚĆ, BIURO LUSTRACYJNE, UJGURSKI, POPIELICOWATE, KOŁOSZ STOŻKOWATY, SUHAK, SZCZAW, MIODNIK PLAMOBRZUCHY, GŁUPTAK CZARNOSKRZYDŁY, ARTYKUŁ WIARY, MLECZARKA, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, PŁOŻYMERZYK DZIÓBKOWATY, ACENA NOWOZELANDZKA, ŻÓŁW STEPOWY, NIEPRZYJEMNOŚĆ, ZALESZCZOTEK MUZEALNY, RUMSZTYK, HELENKA, NIBYŁOPATONOSY, SKÓRZAK, BÓL, KUSACZ PLAMISTY, SZAFRAN TOSKAŃSKI, JĘZYKOZNAWSTWO INDOEUROPEJSKIE, EOBRONTOZAUR, RZEMLIK, TRANSPARENCJA, KLEJNOCIK POŁUDNIOWY, KONSULTACJA SPOŁECZNA, CHLUBNOŚĆ, ŻABA GNIAZDOWA, SUSÓWKA RDESTOWA, MODRZEW EUROPEJSKI, WIELBŁĄD DWUGARBNY, MIODÓWKA TRÓJBARWNA, KORZEŃ, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, WRÓBEL MONGOLSKI, TRAMONTANA, KUZU, TORPEDO, GRZEBIENICA NAJEŻONA, BOWLS, EKSKALIBOZAUR, CZOSNEK DZIWNY, KŁĘBOSZ NADWODNY, ESENCJA, METYCYLINA, LEGENDA, POKRZYK, MIODOJADEK SZAROGARDŁY, OCEANNIKI, GATUNEK KLUCZOWY, NIEMRAWOŚĆ, POLE, PIESZCZAK CZARNOPIERŚNY, KROGULEC WYSPOWY, LEISZMANIOZA TRZEWNA, SYDEROFIR, PLAN PRZESTRZENNY, LAJKRY, BRUTALNOŚĆ, TOMASZEWSKI, PIERŚCIENICE, ANALIZA LITERACKA, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, GOLONKA, WYSMUKLICA ŻÓŁTONOGA, GŁADYSZ KRUCHY, REKIN LAMPARCI, WYKLINA TATRZAŃSKA, ZAJĄCZEK BŁOTNY, TRÓJLIST JAJOWATY, KARP BEZŁUSKI, FIZYKA STATYSTYCZNA, KANARKOWA TRAWA, KOLIBEREK CIENKOSTERNY, ALIGATOR AMERYKAŃSKI, BARWINEK, JĘZYK CHIŃSKI, PROPORCZYKOWIEC CYNAMONOWY, GORAL DŁUGOOGONIASTY, ADRES WYDAWNICZY, WYRAKOWATE, BRUZDA LODOWCOWA, ZWIĄZEK ZAWODOWY, NUŻENIEC KRÓLICZY, ROCK AND ROLL, POKRZYWDZONY, PETREL BRUNATNY, BLACHOWNIA, FLAMING, POPRZECZKA, LOTNIARZ RDZAWOSZYI, ZWINNIK, ŻEBROWIEC WALTLA, PLISZKA ŻÓŁTA, TOKUSSA, BRĄZOGŁÓWKA OBROŻNA, LEMURKA SAMOTNA, ASTENKA GĘSIÓWKA, MAPNIK CAGLE'A, BANKIWA, PIERWOMRÓWKA PODZIEMNA, SZPRINGBOK, KOMIN, SKALNIAK KARŁOWATY, DREWNIAK KASZTANOWATY, KRWAWNIK WYPROSTOWANY, RURA, BAGNIK WAPIENNY, JAMA NOSOWA, ROLNIK, PRZEPIÓR CZARNOPIERŚNY, KOMISARZ, REDINGOT, ?BUDOWACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.951 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PERKOZEK DŁUGODZIOBY, TACHYBAPTUS RUFOLAVATUS - GATUNEK PTAKA Z RODZINY PERKOZÓW (PODICIPEDIDAE), ZNANY BYŁ JEDYNIE Z TERENU JEZIORA ALAOTRA ORAZ OTACZAJĄCYCH GO JEZIOR NA MADAGASKARZE; W MAJU 2010 R. MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA ORNITOLOGICZNA BIRDLIFE INTERNATIONAL PODAŁA, ŻE GATUNEK JEST OFICJALNIE WYMARŁY - PO 25 LATACH OD OSTATNIEJ OBSERWACJI GATUNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PERKOZEK DŁUGODZIOBY, TACHYBAPTUS RUFOLAVATUS - GATUNEK PTAKA Z RODZINY PERKOZÓW (PODICIPEDIDAE), ZNANY BYŁ JEDYNIE Z TERENU JEZIORA ALAOTRA ORAZ OTACZAJĄCYCH GO JEZIOR NA MADAGASKARZE; W MAJU 2010 R. MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA ORNITOLOGICZNA BIRDLIFE INTERNATIONAL PODAŁA, ŻE GATUNEK JEST OFICJALNIE WYMARŁY - PO 25 LATACH OD OSTATNIEJ OBSERWACJI GATUNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PERKOZ Z ALAOTRA perkozek długodzioby, Tachybaptus rufolavatus - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae), znany był jedynie z terenu jeziora Alaotra oraz otaczających go jezior na Madagaskarze; w maju 2010 r. międzynarodowa organizacja ornitologiczna BirdLife International podała, że gatunek jest oficjalnie wymarły - po 25 latach od ostatniej obserwacji gatunku (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PERKOZ Z ALAOTRA
perkozek długodzioby, Tachybaptus rufolavatus - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae), znany był jedynie z terenu jeziora Alaotra oraz otaczających go jezior na Madagaskarze; w maju 2010 r. międzynarodowa organizacja ornitologiczna BirdLife International podała, że gatunek jest oficjalnie wymarły - po 25 latach od ostatniej obserwacji gatunku (na 14 lit.).

Oprócz PERKOZEK DŁUGODZIOBY, TACHYBAPTUS RUFOLAVATUS - GATUNEK PTAKA Z RODZINY PERKOZÓW (PODICIPEDIDAE), ZNANY BYŁ JEDYNIE Z TERENU JEZIORA ALAOTRA ORAZ OTACZAJĄCYCH GO JEZIOR NA MADAGASKARZE; W MAJU 2010 R. MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA ORNITOLOGICZNA BIRDLIFE INTERNATIONAL PODAŁA, ŻE GATUNEK JEST OFICJALNIE WYMARŁY - PO 25 LATACH OD OSTATNIEJ OBSERWACJI GATUNKU sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - PERKOZEK DŁUGODZIOBY, TACHYBAPTUS RUFOLAVATUS - GATUNEK PTAKA Z RODZINY PERKOZÓW (PODICIPEDIDAE), ZNANY BYŁ JEDYNIE Z TERENU JEZIORA ALAOTRA ORAZ OTACZAJĄCYCH GO JEZIOR NA MADAGASKARZE; W MAJU 2010 R. MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA ORNITOLOGICZNA BIRDLIFE INTERNATIONAL PODAŁA, ŻE GATUNEK JEST OFICJALNIE WYMARŁY - PO 25 LATACH OD OSTATNIEJ OBSERWACJI GATUNKU. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

x