PARASOLA CONOPILUS - GATUNEK GRZYBA Z RODZINY KRUCHAWECZKOWATYCH; WEDŁUG AKTUALNYCH USTALEŃ INDEX FUNGORUM GATUNEK TEN NIE NALEŻY ANI DO RODZAJU KOŁPACZEK (PANAEOLUS), ANI KRUCHAWECZKA (PSATHYRELLA), LECZ DO UTWORZONEGO W 2001 NOWEGO RODZAJU PARASOLA, TAK WIĘC POLSKA NAZWA NIE JEST JUŻ PRAWIDŁOWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA to:

Parasola conopilus - gatunek grzyba z rodziny kruchaweczkowatych; według aktualnych ustaleń Index Fungorum gatunek ten nie należy ani do rodzaju kołpaczek (Panaeolus), ani kruchaweczka (Psathyrella), lecz do utworzonego w 2001 nowego rodzaju Parasola, tak więc polska nazwa nie jest już prawidłowa (na 26 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PARASOLA CONOPILUS - GATUNEK GRZYBA Z RODZINY KRUCHAWECZKOWATYCH; WEDŁUG AKTUALNYCH USTALEŃ INDEX FUNGORUM GATUNEK TEN NIE NALEŻY ANI DO RODZAJU KOŁPACZEK (PANAEOLUS), ANI KRUCHAWECZKA (PSATHYRELLA), LECZ DO UTWORZONEGO W 2001 NOWEGO RODZAJU PARASOLA, TAK WIĘC POLSKA NAZWA NIE JEST JUŻ PRAWIDŁOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.559

KACZKA BIAŁOGARDŁA, WĘŻYNKA, PERKOZ, ZWOJEK SZTYLETOWATY, EWKA, OSŁABIACZ PODRZUTU, FORMACJA, PRĄTNIK ALPEJSKI, CIECIERZYCA, LANCETOGŁÓW KORALOWY, ACHEIROPOIETA, LIST OKÓLNY, KUKAWCZYK POPIELATY, IMPLIKATURA, PŁASZCZKA NAGA, KLĘK PROSTY, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, MORELA POSPOLITA, KOIMEK BEZŁODYGOWY, BEDŁKA, GUANABANA, SARDYNELA, IRGA CZARNA, SARDELA AUSTRALIJSKA, TRZMIEL WRZOSOWISKOWY, ŻÓŁWIAK PAWI, KIERUNEK, CYRANKA, EPONIM, TURZYCA LOARSKA, ŻARŁACZ CZARNOPŁETWY, DURNOWATOŚĆ, TRANSAKCJA WIĄZANA, TAMANDUA, ZALOTKA, OMAN, OPOZYCJA PARLAMENTARNA, PUZANEK KASPIJSKI, POWIETRZNOŚĆ, KOZIOŁ, PARADOKS EASTERLINA, HIOB, CHASZCZAK PIASKOWY, ŻARARAKA ŻÓŁTOPLAMA, TAZOUDAZAUR, CEBULA PERŁOWA, ŻWAWIK CZERWONY, SKORPUCHA JASZCZUROWATA, BUSZOWY SPYCHACZ, MOLTON, KIEŁŻ BRZEGOWY, NOCEK KOSMATY, MIODOJAD BIAŁOUCHY, NIEOKREŚLONOŚĆ, OTWARTOŚĆ, PIECZARNIK WŁOSKI, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, KARŁOWATOŚĆ, ARCHIWALNOŚĆ, OKAZJA, KORMORAN CZERWONONOGI, WRÓBEL RUDOGRZBIETY, ŚWIERZBOWIEC PĘCINOWY, LICZBA, CYMBOSPONDYL, WIECHLINA MOLINERIEGO, AVIZO, PROSO, BAWÓŁ, BEZLIST OKRYWOWY, RABV, KOIKS ŁZY HIOBA, SEKWOJADENDRON, WESOŁUCHA, WIRUS BIAŁACZKI KOTÓW, ALBATROS ATLANTYCKI, ŻUBRÓWKA, SOKÓŁ, METASEKWOJA CHIŃSKA, KOŁO, WETERAN, PROSOWIANKA, MATERIA, BECZKA BEZ DNA, REGULATOR POGODOWY, CZERWOŃCZYK ŻAREK, ZWODNICZOŚĆ, ŻARTOBLIWOŚĆ, CZAPLA TRÓJBARWNA, ALOES SOKOTRZAŃSKI, PYSZCZAK WIELOPLAMY, PINGWIN TONIEC, POKRACZKA, KIEJDANY, LIS RUDY, IBIS PŁOWY, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, KRĘPNIK BIAŁOGARDŁY, TANY, PORCELANKA, GOOGLE, FLAMING KARMAZYNOWY, MORWA PAPIEROWA, DZIÓBKOWIEC, PADÓŁ, ZAWODNOŚĆ RYNKU, CUDZOŁOŻNOŚĆ, KONTRDEMONSTRACJA, GWAJAK, PŁASKONOS ZWYCZAJNY, GNIAZDO SŁOWOTWÓRCZE, GEKON, MAJKA, LOK AGNESI, TORFOWIEC JENSENA, BIEDRZENIEC, OPIEKUŃCZOŚĆ, NIOBRARAZAUR, OZDOBNICA MNIEJSZA, KRAŚNIK KOMONICOWIEC, HUCZEK, MACIERZ KWADRATOWA, PEDOFILIA, KOLEJNA WODA PO KISIELU, BUJANKA, BURAK, PRĄŻEK, BILBIL ŻÓŁTOGŁOWY, ŚWISTAK MENZBIERA, PAT LEGISLACYJNY, TO COŚ, WŚCIEKLICA USZATKA, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, ISTIODAKTYL, KUC HACKNEY, DALEKOWZROCZNOŚĆ, KANGUR ANTYLOPI, OMLET, CHWOSTKA JASNOWĄSA, PUCHACZ, DOBÓR SZTUCZNY, SOA-SOA, GRZEBIUSZKA, JĘZYK LINGALA, WITALNIK, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, PIESZCZAK KASZTANOWATY, TĘPOLISTKA, PENITENCJAŁ, PODDIALEKT, SOLILOKWIUM, KORMORAN OLIWKOWY, JAŁOWIEC WIRGINIJSKI, ZAIMEK WSKAZUJĄCY, ŻYWORÓDKA JEDNOPLAMKA, ROSZPUNKA KORONIASTA, PARAPETÓWA, CHIMERA, TRÓJLIST ZWISŁY, KLASYFIKACJA, KALATEA BURLE MARXA, DORAB BIAŁOPŁETWY, ROTARIANIN, PROTEZA WOKALICZNA, PIANA, SPRAWNOŚĆ, JESIOTR BIAŁY, MUSTELOWATE, PRZESTARZAŁOŚĆ, OBROSTKA MURÓWKA, KRUCZYNA WIELKA, OSTROLOT MELANEZYJSKI, POTONGHUA, NISZA NIWALNA, ROZWIDLACZ, METASTRONA, LAK, PIERWIOSNEK, KOBIERNIK ARNOLDA, GORYCZKOWATE, TYGRZYK PASKOWANY, GEKON GARGULCOWY, SZURPEK ODRĘBNY, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, IRAŃSKI, PASZTETÓWA, SKALNIK POKREWNY, BICZOGON OCZKOWANY, AUSTRALORZEKOTKA DELIKATNA, OKAPI, PLUTOKRACJA, MIODOJADEK BIAŁOGARDŁY, BARANEK, PEREŁKA, GUZMANIA JEDNOKŁOSA, SKAŁÓWKA, PRZEDWIOŚNIE, CZOP, JESION, TAMARYSZKA, BLOKERS, SELER NACIOWY, KODOWANIE PREFIKSOWE, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, SYSTEM ZNAKOWY, LWIA PASZCZKA, ZIMOWIT MIESZAŃCOWY, EPISJER, BĄCZEK ZWYCZAJNY, WISŁA KRAKÓW, WĘŻOJAD, MAŁY EKRAN, JELEŃ AKSIS, ŚNIEŻYCZKA RIZEŃSKA, WIDŁOZĄB ZDROŻNY, CEDUŁA, OPOSIK BRAZYLIJSKI, WADA, IMIĘ WŁASNE, ALOKAZJA OLBRZYMIA, ŻABA WŁOSKA, ARMEŃSKI, NADMIERNOŚĆ, ŻÓŁTNIK, SOCZEWKA, JARZĘBINA, KACZKA KRZYŻÓWKA, FACHOWOŚĆ, APANAŻE, HALMA, SKRZYDŁOSZPON CZARNOSZYI, DESPOTYZM, KLEJONKA, WYRAŻENIE, AKLIMATYZACJA, TEATR MUZYCZNY, GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA, BOGATKA, KORONA CIERNIOWA, NERCZAN, WĘGORZ JAPOŃSKI, ZIEMNIAK, ALOZA TĘCZOWA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, NIEKOSZTOWNOŚĆ, JEDNOSTRONNOŚĆ, KOZA ŚRUBOROGA, KACZUSZKA AUSTRALIJSKA, PENDŻABSKI, KRAJ NADWIŚLAŃSKI, REGULARYZACJA TICHONOWA, ŻÓŁW SUNDAJSKI, ŻERDZIANKA, ŻÓŁW DIAMENTOWY, UCHWYT, WYNIKANIE LOGICZNE, DZIERZBIK CZARNOŁBISTY, PIASKOWIEC, PIÓROSZ, SOSNA GERARDA, CZERWONY CEDR, KODEKS CELNY, LEDNICA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, ZŁOTOUCH ŻÓŁTAWY, PELIKAN INDYJSKI, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, STANOWISKO, OWCA WIELOROGA, ARMARIA, METKA, TASIEMIEC, CZAPLA CZARNOBRZUCHA, WYDRA, ŻABA CZERWONOUCHA, PRAGERMAŃSKI, KWACHA, SPRZĘT MECHANICZNY, GEPARD, NIETYPOWOŚĆ, PODŁUŻNOŚĆ, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, STREFA EURO, FAZA, BIEDA, TORFOWIEC MIĘKKI, WRÓBEL SUDAŃSKI, BEKON, ŻMIJA, GRACJALISTA, TEORIA DESCENDENCJI, RAJA NABIJANA, GORĄCZKA, WYDRA, KOZIOROŻEC ALPEJSKI, PASMO PRZENOSZENIA, SAMURAJ, MAJ, GRZYB NIEJADALNY, ?FES.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.559 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PARASOLA CONOPILUS - GATUNEK GRZYBA Z RODZINY KRUCHAWECZKOWATYCH; WEDŁUG AKTUALNYCH USTALEŃ INDEX FUNGORUM GATUNEK TEN NIE NALEŻY ANI DO RODZAJU KOŁPACZEK (PANAEOLUS), ANI KRUCHAWECZKA (PSATHYRELLA), LECZ DO UTWORZONEGO W 2001 NOWEGO RODZAJU PARASOLA, TAK WIĘC POLSKA NAZWA NIE JEST JUŻ PRAWIDŁOWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PARASOLA CONOPILUS - GATUNEK GRZYBA Z RODZINY KRUCHAWECZKOWATYCH; WEDŁUG AKTUALNYCH USTALEŃ INDEX FUNGORUM GATUNEK TEN NIE NALEŻY ANI DO RODZAJU KOŁPACZEK (PANAEOLUS), ANI KRUCHAWECZKA (PSATHYRELLA), LECZ DO UTWORZONEGO W 2001 NOWEGO RODZAJU PARASOLA, TAK WIĘC POLSKA NAZWA NIE JEST JUŻ PRAWIDŁOWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA Parasola conopilus - gatunek grzyba z rodziny kruchaweczkowatych; według aktualnych ustaleń Index Fungorum gatunek ten nie należy ani do rodzaju kołpaczek (Panaeolus), ani kruchaweczka (Psathyrella), lecz do utworzonego w 2001 nowego rodzaju Parasola, tak więc polska nazwa nie jest już prawidłowa (na 26 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA
Parasola conopilus - gatunek grzyba z rodziny kruchaweczkowatych; według aktualnych ustaleń Index Fungorum gatunek ten nie należy ani do rodzaju kołpaczek (Panaeolus), ani kruchaweczka (Psathyrella), lecz do utworzonego w 2001 nowego rodzaju Parasola, tak więc polska nazwa nie jest już prawidłowa (na 26 lit.).

Oprócz PARASOLA CONOPILUS - GATUNEK GRZYBA Z RODZINY KRUCHAWECZKOWATYCH; WEDŁUG AKTUALNYCH USTALEŃ INDEX FUNGORUM GATUNEK TEN NIE NALEŻY ANI DO RODZAJU KOŁPACZEK (PANAEOLUS), ANI KRUCHAWECZKA (PSATHYRELLA), LECZ DO UTWORZONEGO W 2001 NOWEGO RODZAJU PARASOLA, TAK WIĘC POLSKA NAZWA NIE JEST JUŻ PRAWIDŁOWA sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - PARASOLA CONOPILUS - GATUNEK GRZYBA Z RODZINY KRUCHAWECZKOWATYCH; WEDŁUG AKTUALNYCH USTALEŃ INDEX FUNGORUM GATUNEK TEN NIE NALEŻY ANI DO RODZAJU KOŁPACZEK (PANAEOLUS), ANI KRUCHAWECZKA (PSATHYRELLA), LECZ DO UTWORZONEGO W 2001 NOWEGO RODZAJU PARASOLA, TAK WIĘC POLSKA NAZWA NIE JEST JUŻ PRAWIDŁOWA. Dodaj komentarz

5+1 =

Poleć nas znajomym:

x