O OSOBIE NIEZDARNEJ, CIAMAJDOWATEJ, KTÓREJ NIC NIE WYCHODZI I KTÓRA Z NICZYM SOBIE NIE RADZI (NIE TYLKO O KOBIECIE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIUĆMA to:

o osobie niezdarnej, ciamajdowatej, której nic nie wychodzi i która z niczym sobie nie radzi (nie tylko o kobiecie) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CIUĆMA

CIUĆMA to:

obraźliwie o kobiecie nierozgarniętej, głupiej (na 6 lit.)CIUĆMA to:

niedojda, ślamazara (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "O OSOBIE NIEZDARNEJ, CIAMAJDOWATEJ, KTÓREJ NIC NIE WYCHODZI I KTÓRA Z NICZYM SOBIE NIE RADZI (NIE TYLKO O KOBIECIE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.335

CELOWOŚĆ, MINERAŁ AKCESORYCZNY, DZIECINNA IGRASZKA, CIASNOŚĆ, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, KOŃ NA PATYKU, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, KRIOKOMORA, REMITENT, CZWARTY, STARA PUDERNICA, ZBIEG, PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH, PROMOTOR, TURBINA POWIETRZNA, ZAĆMA POCZĄTKOWA, JASKRA WRODZONA, PŁÓCIENNICA, CZARNY PIOTRUŚ, KLERK, AHINSA, FUNKCJA TOTALNA, ODKRYWCA, KOASEKURACJA, EDYKUŁA, KLĘK PODPARTY, MACIERZ KWADRATOWA, DEVELOPER, DANIE CZARNEJ POLEWKI, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, REGULARYZACJA TICHONOWA, RIPPER, JEDNOOSOBOWOŚĆ, SPRZEDAWCA, SZARA MYSZKA, CISOWCE, WEKSEL TRASOWANY, IKEBANA, HODOWLA ZARODOWA, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, PARGAMIN, ELEKCJA VIRITIM, MAJSTER, CZESALNIA, OPŁATA RYCZAŁTOWA, BANKRUCTWO, RELACJA PUSTA, ANALFABETKA, KRYSZNAIZM, NIESPORCZAKI, UWODZICIELKA, WICEMISTRZYNI, GLINOKRZEMIAN, POWTÓRZENIE, ŁATA MURARSKA, MAPA HIPSOMETRYCZNA, ŻALE, DYPTYK, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, ORGANISTKA, BIGOT, CZYNNOŚĆ POZORNA, GARŚĆ, NOCEK WĄSATEK, KSIĘŻYNA, NIEPRAWORZĄDNOŚĆ, PROCENT PROSTY, ZWARCIE, OSOBOGODZINA, KONTRAPUNKT, ZJADACZ, BRZUCHORZĘSKA, ELEMENT, DEWOT, POKŁAD, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, KLAWIATURA EKRANOWA, POKAZ, WYBITNOŚĆ, NIEJEDNOLITOŚĆ, BOSTON, SZPICEL, CLEARING, KŁAMCZUCH, MINIA, STOJAK, OCEAN, UCZESTNIK, ŻÓŁTY PAS, HEGEMON, CASUAL, GITARA, STRASZAKI, CYNODONTY, GRZBIETORODY, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, BOKÓWKA, KARŁOWATOŚĆ, AUTOKATALIZATOR, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, WŚCIEK DUPY, SPOKOJNOŚĆ, SĄD KONIECZNY, COLESLAW, PRZESIEWACZ, SARONG, IDEALIZM OBIEKTYWNY, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, PŁYN NASIENNY, SMERFETKA, DWUGROSZÓWKA, PIELUSZKA, DEMONSTRACJA, BIAŁA NOC, JĘZYK OGÓLNY, SWATKA, POMURNIK, ARKA, GRYZMOŁA, BEGUINE, NEOFITA, POSIADACZ ZALEŻNY, SKRUPULANT, LIST ŻELAZNY, MĘTY SPOŁECZNE, GORĄCZKA DUM-DUM, SYSTEM ARGENTYŃSKI, DYSKANCISTA, JUGOSŁOWIAŃSKI, WEDYZM, KRATKI, RATOWNICTWO, ADAM SŁODOWY, CHOROBA WODUNKOWA, DIABEŁ WCIELONY, DATEK, CZIRLIDERKA, HURTOWNIA DANYCH, TKANINA UBRANIOWA, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, DOROBEK, ZARAŻONA, PRZYBUDÓWKA, TYSIĄC, EGZAMIN, DRĄŻEK POGO, MAPA GENETYCZNA, DYŻURNA RUCHU, SKAŁA LITA, BUŁAT, TOALETA, TAJEMNICA, UBRANIÓWKA, ODKAŻACZ, NIEKOMERCYJNOŚĆ, CZEKOLADA MLECZNA, SOMA, MUZA, PIĘĆDZIESIĄTKA, NUTRIA, NIEDOTYKALSKI, CNOTLIWOŚĆ, JUNIORKA MŁODSZA, STOPIEŃ, PUCÓWKA, POMOC, WODA STOJĄCA, MIETLORZ, RUDBEKIA, RYNEK KONKURENCYJNY, CARSKIE WROTA, WOŹNICA, MUSLIM, ARKUSZ DRUKU, GRABIEŻCA, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, KIERZYNKA, MARCÓWKA, GRAF PÓŁEULEROWSKI, PYTANIE RETORYCZNE, SPŁASZCZKOWATE, SESZELKOWATE, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, OSKARŻENIE, OCHLAJTUS, EKSPEDYCJA, ORTOWODÓR, WYNAJEMCA, POCZUCIE, MARTWE PRAWO, BRAMKARZ, LICZBA PIERWSZA, WSTĘŻNICE, BEZPROBLEMOWOŚĆ, GRUNCIK, LOGIKA MODALNA, FUNKCJA OKRESOWA, NIEOKREŚLENIE, KOTLINA KŁODZKA, DIKSONIOWATE, KOPACZ, PALPACJA, PASYWIZM, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, WYKŁADY, AWANSCENA, CZAS, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, BIOGRAFIZM, KONOTACJA, DYSTANS, AGRAFA, EPOPEJA HEROICZNA, CYKL POETYCKI, MOCNA STRONA, LEPIARKOWATE, TRUIZM, PIERWSZA DAMA, CZYN NIEDOZWOLONY, FILOZOFIA NAUKI, BLISKOZNACZNOŚĆ, MACIERZ DIAGONALNA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, SZYFER, BELLOTTO, BIEG JAŁOWY, MATERIA, KONTROLING, KOLEJ, PROMOCJA, TYGRYSIE OKO, FIGURACJA HARMONICZNA, DOBRODZIEJKA, SUCHORYT, PRZEŻYCIE, DYSZKANT, WIETLICOWATE, OKRES ZALICZALNY, NIECENZURALNOŚĆ, KILIM, TAPIRY, ZŁODZIEJKA, DŁUŻNIK WEKSLOWY, NOTARIAT, SYRENY, PREPARAT CHEMICZNY, KATEGORIA PÓŁCIĘŻKA, SZEPTUCHA, NAGOŚĆ, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, WYŁAWIACZ TALENTÓW, KONCERNIAK, LUFA, INERCJALNOŚĆ, HETEROATOM, MARSZ, KARMAZYN, KOLEKCJONERKA, KARCIANKA KOLEKCJONERSKA, EKSTERN, KONFIRMACJA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, CZARNA DZIURA, SKÓRA PERGAMINOWA, NARZECZEŃSTWO, ŁAŹNIA PAROWA, OKRES LITERACKI, CHORY NA GŁOWĘ, TRAIL, MASZYNA SAMOWZBUDNA, CHMURA WARSTWOWO-PIERZASTA, DVD, KOKS, NIEUŻYTECZNOŚĆ, LIPA, STENWANTA, LIST KREDYTOWY, PARK PRZEMYSŁOWY, INFLACJA PŁACOWA, LANDSZAFT, NURNIK, TELLUREK, POLE, USTNIK, IRONIA, WSKRZESICIEL, DOBRO, BŁONICA KRTANI, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, BEZDEŃ, CUGANT, LIBRACJA, ROPOMACICZE, CECHOWNIA, SZPIEG, ULICZNICA, KOMIN PŁACOWY, ŻEGLARZ JACHTOWY, ?KIEP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.335 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

O OSOBIE NIEZDARNEJ, CIAMAJDOWATEJ, KTÓREJ NIC NIE WYCHODZI I KTÓRA Z NICZYM SOBIE NIE RADZI (NIE TYLKO O KOBIECIE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: O OSOBIE NIEZDARNEJ, CIAMAJDOWATEJ, KTÓREJ NIC NIE WYCHODZI I KTÓRA Z NICZYM SOBIE NIE RADZI (NIE TYLKO O KOBIECIE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIUĆMA o osobie niezdarnej, ciamajdowatej, której nic nie wychodzi i która z niczym sobie nie radzi (nie tylko o kobiecie) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIUĆMA
o osobie niezdarnej, ciamajdowatej, której nic nie wychodzi i która z niczym sobie nie radzi (nie tylko o kobiecie) (na 6 lit.).

Oprócz O OSOBIE NIEZDARNEJ, CIAMAJDOWATEJ, KTÓREJ NIC NIE WYCHODZI I KTÓRA Z NICZYM SOBIE NIE RADZI (NIE TYLKO O KOBIECIE) sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - O OSOBIE NIEZDARNEJ, CIAMAJDOWATEJ, KTÓREJ NIC NIE WYCHODZI I KTÓRA Z NICZYM SOBIE NIE RADZI (NIE TYLKO O KOBIECIE). Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

x