SPÓŁGŁOSKA, KTÓREJ ARTYKULACJA POLEGA NA ZBLIŻENIU CZUBKA JĘZYKA DO GÓRNYCH DZIĄSEŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA to:

spółgłoska, której artykulacja polega na zbliżeniu czubka języka do górnych dziąseł (na 20 lit.)SPÓŁGŁOSKA DZIĄSŁOWA to:

spółgłoska, której artykulacja polega na zbliżeniu czubka języka do górnych dziąseł (na 19 lit.)SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA to:

spółgłoska, której artykulacja polega na zbliżeniu czubka języka do górnych dziąseł (na 36 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPÓŁGŁOSKA, KTÓREJ ARTYKULACJA POLEGA NA ZBLIŻENIU CZUBKA JĘZYKA DO GÓRNYCH DZIĄSEŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.126

APPALOOSA, ŚRODEK KOMUNIKACJI, ATRYBUCJA GLOBALNA, JAŁMUŻNIK, TYLDA, KANALIK NERKOWY, CHALKOGRAFIA, HABANERA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, RATOWNICTWO, SŁOWACKI, GAR, KADŹ ZALEWNA, ODWSZAWIANIE, FEDERALIZM, SZTAJEREK, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, KAPLICA CHRZCIELNA, OCZYSZCZANIE, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, MACIERZ RZADKA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, TŁUMACZ, REGUŁA AKSJOMATYCZNA, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, PRAGERMAŃSKI, NOWOHEBRAJSKI, CENA MAKSYMALNA, KLOCEK HAMULCOWY, PRAZYNOFITY, SZLAK ŻEGLUGOWY, POLITYKA DYSKONTOWA, ELIMINACJE, WALUTA MIĘKKA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, ZAĆMA DOJRZAŁA, BROŃ ATOMOWA, PARAPETÓWA, SARDANA, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, FIGURA STYLISTYCZNA, BIOTRANSFORMACJA, SOCJOLEKT, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, CEROIDOLIPOFUSCYNOZA NEURONALNA, SZYPUŁKA, JĘZYK, LOTERIA FANTOWA, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, SZPADA, UMOWA AGENCYJNA, CZARNA KSIĘGA, CZTERDZIESTKA, ZNACZENIE, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, PARK PRZEMYSŁOWY, NACIĄG, ARYTMETYZACJA JĘZYKA, C.O, APOZYCJA, ITALIANISTYKA, LUDZKIE ZOO, NAKŁUCIE, GERMAŃSKI, ŻÓŁWIE LĄDOWE, BALANS, POKAZ, SŁOBODA, TEOKRACJA, CHŁOPAK DO BICIA, ERPEG, TERMODYNAMIKA STATYSTYCZNA, ANTYBIOZA, STWIERDZENIE, ZAKRES ZNACZENIOWY, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, PUŁAP STATYCZNY, JĘZYK POLSKI, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, CHOROBA BAKTERYJNA, AL SECCO, WYRAZ OBCY, HAITAŃSKI, ROZPRAWA HABILITACYJNA, APTECZKA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, REMITENT, NIECZUCIE, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, KACAPSKI, FUNKCJA OGRANICZONA, STÓJKA, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, TERYNA, SKOK, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, SZOSZOŃSKI, ANONIM, SCIOLTO, BUŁGARSKI, JAMAJSKI, RÓJ METEORÓW, JAZDA, ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH, SEKWENCJA KODUJĄCA, KLEJNOT HERBOWY, NAZWA PUSTA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, GRECKI, MATRYKUŁA, NEWIRAPINA, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, TUBUS, TURBINA PROMIENIOWA, ZARZUTKA, KONCERT, GRA HAZARDOWA, PRZEKŁADNIA RÓŻNICOWA, LEKSYKA, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, CATERING, CZĄSTKA CIĘŻKA, NEUTRALIZACJA, KUCANY, ROSZCZENIE, KOLONIA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, JĘZYK CZARNOGÓRSKI, MORRIS, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, GRÓB CIAŁOPALNY, BATY, FIZJOKRATYZM, INKA, REGRESJA NIELINIOWA, ARYTMETYZACJA, STEREOTAKSJA, MUZA, PAUL, LOKATA DYNAMICZNA, URZĄD POCZTOWY, ANTYFERROMAGNETYK, STRASZAKI, SIDDUR, NASKALNIK, KIESZEŃ, KRWIOBIEG, NAPARZANKA, RZEŹBA KRASOWA, RENATURACJA BIAŁKA, DETEKTOR JONIZACYJNY, MACIERZ ZESPOLONA, TOR, EMPIRIOKRYTYCYZM, ETER, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, TEMPERATURA TERMODYNAMICZNA KELVINA, DOMENA PUBLICZNA, BILET POWROTNY, POSTĘPOWANIE REGULACYJNE, KUPEREK, PLIK NAGŁÓWKOWY, ANALIZA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, PISUAR, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, TRAWA, TOKARKA KARUZELOWA, ZBROJA KRYTA, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, KWASORYT, SZYSZKOJAGODA, BIEG, SZABLON, SŁOWO, PETRARKIZM, FAB LAB, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, SPÓŁGŁOSKA GLOTTALIZOWANA, TRASANT, ODTLENIACZ, WIERZCHOŁEK KORZENIA, EKSPERTKA, PREPARAT CHEMICZNY, SZACHY LOSOWE, DOM KULTURY, LUFKA, ZASADZKA, TRANSAKCJA TERMINOWA, KRÓTKI WZROK, GRAMATYKA FORMALNA, ŻALE, WIDZENIE CENTRALNE, GAŚNICA HALONOWA, PARAPETÓWKA, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, SPÓŁKA PUBLICZNA, JEDYNE, COKÓŁ, PLASTIK, SPRZECZNOŚĆ KLASOWA, SHORT-TRACK, SÓL KWAŚNA, SZWEDZKI, RURA WYDECHOWA, WESTERN, PISMO HEBRAJSKIE, LEMUR WARI, GŁOSKA NOSOWA, ORLEANIZM, IMPRESARIAT, KANAŁ, CEKOTROFIA, TRUTÓWKA, ACHAJOWIE, EKOLOGIA MOLEKULARNA, KOREAŃSKI, WODA HIPEROSMOTYCZNA, TEMPERATURA KELVINA, ANTENA DOOKÓLNA, SPÓŁGŁOSKA DWUWARGOWA, PLANTACJA NASIENNA, DOLINA LODOWCOWA, MALARSTWO MINIATUROWE, RAJD GWIAŹDZISTY, MAZURSKI, CEGŁA LICÓWKA, FONDUE CZEKOLADOWE, DZIENNIK ODBIORCZY, HISZPAN, KRAKOWIAK, ROBERTIA, TAMBURYN, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, FRANCZYZA KONWERSYJNA, PRALNIA CHEMICZNA, JĘZYK AMERYKAŃSKI, BÓJKA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, TRANSSEKSUALISTKA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, POŻAREK, KLIRING, ZOBOJĘTNIANIE, KONFIRMACJA, DIODA OSTRZOWA, ŻAL, KOMANDYTARIUM, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, WYZNANIE MOJŻESZOWE, NIECZUŁOŚĆ, PALEOMAGNETYZM, ZESPÓŁ ROGU POTYLICZNEGO, MOSHING, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, WAŁ, YURI, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, HALUCYNOZA ALKOHOLOWA, CYNKOGRAFIA, WYŻYNY, GRUPA PRZEMIENNA, KRAN, OSIEMDZIESIĄTKA, POŻAR, RUSYCYSTA, LOTNICTWO, CELOWOŚĆ, PRZESTAWNIA, GEST KOZAKIEWICZA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, BEZDUSZNOŚĆ, SIODŁO, PANEW, OPŁUCNA ŚCIENNA, KONSULTACJA SPOŁECZNA, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, KILIM, JUDAIZM, NAUKA JAZDY, SIARKA ROMBOWA, WARSTWA KOLCZYSTA, AKCENT, PC, ROŚLINA TRANSGENICZNA, SHONEN-AI, PAKERNIA, KONSUL, AMERYKAŃSZCZYZNA, PRZEBUDOWA, SENSYBILIZATOR, KARETKA REANIMACYJNA, NIEBIESKIE TWARDÓWKI, ?RYFLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.126 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPÓŁGŁOSKA, KTÓREJ ARTYKULACJA POLEGA NA ZBLIŻENIU CZUBKA JĘZYKA DO GÓRNYCH DZIĄSEŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SPÓŁGŁOSKA, KTÓREJ ARTYKULACJA POLEGA NA ZBLIŻENIU CZUBKA JĘZYKA DO GÓRNYCH DZIĄSEŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA spółgłoska, której artykulacja polega na zbliżeniu czubka języka do górnych dziąseł (na 20 lit.)
SPÓŁGŁOSKA DZIĄSŁOWA spółgłoska, której artykulacja polega na zbliżeniu czubka języka do górnych dziąseł (na 19 lit.)
SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA spółgłoska, której artykulacja polega na zbliżeniu czubka języka do górnych dziąseł (na 36 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA
spółgłoska, której artykulacja polega na zbliżeniu czubka języka do górnych dziąseł (na 20 lit.).
SPÓŁGŁOSKA DZIĄSŁOWA
spółgłoska, której artykulacja polega na zbliżeniu czubka języka do górnych dziąseł (na 19 lit.).
SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA
spółgłoska, której artykulacja polega na zbliżeniu czubka języka do górnych dziąseł (na 36 lit.).

Oprócz SPÓŁGŁOSKA, KTÓREJ ARTYKULACJA POLEGA NA ZBLIŻENIU CZUBKA JĘZYKA DO GÓRNYCH DZIĄSEŁ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - SPÓŁGŁOSKA, KTÓREJ ARTYKULACJA POLEGA NA ZBLIŻENIU CZUBKA JĘZYKA DO GÓRNYCH DZIĄSEŁ. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x