JĘZYK NALEŻĄCY DO GRUPY JĘZYKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH; WYODRĘBNIŁ SIĘ Z JĘZYKA RUSKIEGO W XIV WIEKU, POSŁUGUJE SIĘ NIM 9 MILIONÓW LUDZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK BIAŁORUSKI to:

język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich; wyodrębnił się z języka ruskiego w XIV wieku, posługuje się nim 9 milionów ludzi (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK NALEŻĄCY DO GRUPY JĘZYKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH; WYODRĘBNIŁ SIĘ Z JĘZYKA RUSKIEGO W XIV WIEKU, POSŁUGUJE SIĘ NIM 9 MILIONÓW LUDZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.367

WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, GOTÓWKA, LOŻA ADOPCYJNA, DALEKOWIDZTWO, PRZYLEPNOŚĆ, NASIENIE, PRAWNICZOŚĆ, EWENKIJKA, ŚWIAT DYSKU, KIJANKA, NARCYZ ŁUSKOWATY, CZARNOKSIĘŻNIK, STRESIK, FLUORESCENCJA, LASONOGI, GAP, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, CHLOREK POTASU, CHIROPTEROLOGIA, PUNKT RÓWNONOCNY, KALECKI, OPOZYCJA BINARNA, ZAPRUCIE SIĘ, GLORIA, BRANIE PRZYKŁADU, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, TATAR, MACZANKA KRAKOWSKA, PISMO CERKIEWNE, EKSHIBICJONISTKA, WĘZEŁ, ERYTROZUCH, KWAS DWUKARBOKSYLOWY, WSPÓŁBRZMIENIE, SAMOAŃSKI, ODWARSTWIENIE, POWIĄZANIE, TYRYSTOR, JĘZYK FALISKI, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, JAŚMIN, LABORATORIUM, AKCELERATOR KOŁOWY, 5-FU, KOLCZAKOWATE, KSIĘGOWOŚĆ, ROZBITEK, ERIE, ZIEMIA ODNIESIENIA, DEPRECHA, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, BRODAWCZYCA KONI, CENTRUM KONFERENCYJNE, DZIAŁANIE, STANOWOŚĆ, TELETECHNIKA, ANGLISTA, POKÓJ, WYSADEK, TELESKOP, PLAC APELOWY, MARUDERSTWO, ELEGANTKA, AUSTRONEZYJCZYK, ODZYSK, AEROLIT, SZASTAZAURY, STARA GWARDIA, STACJA TRANSFORMATOROWA, ZŁOŻENIE BRONI, SZPILKA, DWUKADŁUBOWIEC, NEUROCHEMIA, CZYCZ, KOMORA, JĘZYK POZYCYJNY, KASZUB, DOJŚCIE, GŁÓG, GŁUPEK, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, TECHNIKA ANALOGOWA, ASTER WRZOSOLISTNY, HISTORYZM MASKI, REWIZJONIZM, RÓG, ŻELAZOWIEC, SHIMMY, FROTKA, OSIEDLE MIESZKANIOWE, BRANDMUR, PLATAN, MĄCZKA KOSTNA, STREFA PERYGLACJALNA, KLUCZ KODOWY, WIKTYMOLOGIA, ŁAD KORPORACYJNY, ŁADOWACZ, DŹWIG, POZWANY, BAT, PRZESYP, EROZJA GENETYCZNA, KULON, BISKUPIANIN, ZAMRÓZ, KRZAK, KASTANIETY, OSAD, HELOWIEC, ESKIMOSKI, LUMP, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, PATARIA MEDIOLAŃSKA, UCISK, CELT, FARMAKOKINETYKA, RADIOLOGIA, BOLIMUSZKA, DRUGA BRODA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, TRZON, GINEKOLOGIA, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, PEDIATRIA, IKOS, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, KCIUK NARCIARZA, MECHANIK POKŁADOWY, PARADOKS, ZAPALCZYWOŚĆ, SFERA NIEBIESKA, ARYTMETYKA, PANCERNIK KIESZONKOWY, KOMISJA SELEKCYJNA, FRAGILARIOWATE, JĘZYK LITERACKI, PARTER, ODPŁATA, ŻYRYTWA, HIPNOTYK, GRZECHOTKA, GRUPA ETNICZNA, KOREAŃSKI, TELEMARK, PAS RADIACYJNY, JON HYDROKSYLOWY, GARDEROBIANA, METODOLOGIA NAUK, POCIĄG OSOBOWY, MASAJKA, FIGÓWKA, WIELOMIESZEK, SPOCZYNEK, SINIZNA, ŻWAWOŚĆ, DESOCJALIZACJA, UKRYCIE, WILAMOWSKI, CZYRACZNOŚĆ, KŁUSAK ORŁOWSKI, NIENOWOCZESNOŚĆ, FOWIZM, BAKTERIA GRAM-DODATNIA, PODSADNIKOWCE, ŁAWA MIEJSKA, SZANTUNGOZAUR, ROZEDMA PŁUC, FERRIMAGNETYK, BOOT, TEBY, KRAKOWIACZEK, ASTRONOMETRIA, PROMINENT, REGNOZAUR, BOYS BAND, WSKAŹNIK, PONCZOWNICA, PRZEPOCZWARZENIE, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, LUSTRO, AFRYKANISTYKA, PODZIELNIK, CHOROBA ZARAŹLIWA, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, ŻÓŁTODZIÓB, JASNOWIDZ, WALC WIEDEŃSKI, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, OKULAR, OWOC MORZA, GARŚĆ, BROŃ KONWENCJONALNA, BIRMAŃSKI, SADZE, ANALIZA TRANSAKCYJNA, ENTOMOLOGIA, WIELKOGŁOWOWATE, ZARYCIE NOSEM, PCHLI TARG, GRAFIKA INŻYNIERSKA, CHOROBA PFEIFFERA, KUCHNIA, HISPANO, RÓWNOŚĆ, MLECZNIK, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, NIEZRĘCZNOŚĆ, PRZEPLOTNIA, FOTOGENICZNOŚĆ, ORTOGRAFIA, CZERWONA GWARDIA, OLEJE ŚWIĘTE, TROGLODYTA, ANTYMON, PLAŻÓWKA, ŁADOWACZ, INFORMATYKA, WRZENIE, KOŃ LOKAJSKI, IZOZYM, PANCERNIK SZCZECINIASTY, UŚMIECH SARDONICZNY, SOCJOLEKT, UKŁADY, NAŁÓG, USTNIK, KOLOR OCHRONNY, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, SURFAKTANT, PATRYLINEARNOŚĆ, TUJOWIEC WŁOSKOLISTNY, EKSHIBICJONISTA, RUNGE, ŚRODOWISKO, AKSAMITKA, WYBIJACZ, ALGEBRAIK, LOGIKA DEONTYCZNA, ŻURAWIEC, ZAOPATRZENIE, AGAR, KISIEL, WIRUS MAKR, MOTYLEK, DZWONEK RĘCZNY, TACIERZYŃSKI, JAZDA, SPLĄTANIE, TYTUŁ WYKONAWCZY, JĘZYK SEMITO-CHAMICKI, TRZYDZIESTKA, PODSYP, POWIEŚCIOPISARZ, TUŁACZ, MUZYKA CHODNIKOWA, KRYNOLINA, LITRÓWKA, ŻABKA, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, RÓJ, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, AUDIOTEKST, TURZYCA OMSKA, EKONOMIA POZYTYWNA, KROK SKRZYŻNY, ORBITA, OBOZOWISKO, MOTYLEK, GORGONOPS, PISTOLET, MIMETYZM, PIĘCIORNIK SIWY, ŻWAWOŚĆ, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, CHOROBA FABRY'EGO, WYMÓG, CYTRONELOL, SPRAY, PATOFIZJOLOGIA, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, SZTAMBUCH, FLUWIOGLACJAŁ, ANTENA YAGI-UDA, ROZROŻKA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, KOD DWUWARTOŚCIOWY, EPIGENEZA, WŁOSKI, KONDOMINIUM, OFICER NAWIGACYJNY, OKO, TOCZENIE, CUDOTWÓRCZYNI, OSET ZWISŁY, ?TARŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.367 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK NALEŻĄCY DO GRUPY JĘZYKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH; WYODRĘBNIŁ SIĘ Z JĘZYKA RUSKIEGO W XIV WIEKU, POSŁUGUJE SIĘ NIM 9 MILIONÓW LUDZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK NALEŻĄCY DO GRUPY JĘZYKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH; WYODRĘBNIŁ SIĘ Z JĘZYKA RUSKIEGO W XIV WIEKU, POSŁUGUJE SIĘ NIM 9 MILIONÓW LUDZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK BIAŁORUSKI język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich; wyodrębnił się z języka ruskiego w XIV wieku, posługuje się nim 9 milionów ludzi (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK BIAŁORUSKI
język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich; wyodrębnił się z języka ruskiego w XIV wieku, posługuje się nim 9 milionów ludzi (na 15 lit.).

Oprócz JĘZYK NALEŻĄCY DO GRUPY JĘZYKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH; WYODRĘBNIŁ SIĘ Z JĘZYKA RUSKIEGO W XIV WIEKU, POSŁUGUJE SIĘ NIM 9 MILIONÓW LUDZI sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - JĘZYK NALEŻĄCY DO GRUPY JĘZYKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH; WYODRĘBNIŁ SIĘ Z JĘZYKA RUSKIEGO W XIV WIEKU, POSŁUGUJE SIĘ NIM 9 MILIONÓW LUDZI. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast