DZIAŁ NAUKI O JĘZYKU ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM DŹWIĘKU ZE WZGLĘDU NA FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI FAL WYTWARZANYCH PRZY MÓWIENIU TAKICH JAK CZĘSTOTLIWOŚĆ, DŁUGOŚĆ FALI, WYSOKOŚĆ, AMPLITUDA ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FONETYKA AKUSTYCZNA to:

dział nauki o języku zajmujący się badaniem dźwięku ze względu na fizyczne właściwości fal wytwarzanych przy mówieniu takich jak częstotliwość, długość fali, wysokość, amplituda itp (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ NAUKI O JĘZYKU ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM DŹWIĘKU ZE WZGLĘDU NA FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI FAL WYTWARZANYCH PRZY MÓWIENIU TAKICH JAK CZĘSTOTLIWOŚĆ, DŁUGOŚĆ FALI, WYSOKOŚĆ, AMPLITUDA ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.292

ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, ZAWIĄZEK, SYNKOPA, ROZDANIE, SAMOZATRACENIE, NAPRAWIACZ, SINICA, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, STADIUM LARWALNE, CZARNY LUD, PRZYPŁYW, PODSADKA, BARIOLAGE, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, STARY MALUTKI, DŁUGOGŁOWIE, TENOR LIRYCZNY, ŁOTEWSKI, PIPA, ARC SIN, NEOFITA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, GRADACJA, FACHURA, MIKROFON NA TYCZCE, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, TRÓJKĄT, HANDLARKA, POLARYZACJA ŚWIATŁA, TEREN ZAMKNIĘTY, AUTYZM, CHOROBA KENNEDY'EGO, FISZBINOWIEC, NAŁÓG, NARAKA, WITREKTOMIA, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, FOTOREALIZM, IMIĘ, GAUSS, DEFLEKTOR, LAMERSTWO, SKŁAD, WYLĄG, WORECZEK, EWOLUCJONIZM, TOM, BRZOZA, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, PINAKOID, NAPAD, CZAMBON, WYCHOWANIE FIZYCZNE, DYM, LIKORIN, LOGIZACJA, IMMUNOPATOLOGIA, ROZBIERALNIA, HIPERTONIA, PRZEMYSŁ LEKKI, ROZCIĄGANIE, MARZENIE SENNE, ZAKRĘCANIE, ALETOPELTA, SZALENIEC, NACIEK JASKINIOWY, KRATKA, BALONET, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, ŁAPY, EKSTRALIGA, WYCZUCIE, FAVELA, ŁUPEK MUSKOWITOWY, CZERWONY PAS, BROGSY, ROZNOSICIEL, CZOŁÓWKA, BEDŁKA FIOLETOWA, JURGIELT, KNAJPA, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, WIRUS, MIARA HAARA, PALATALIZACJA, OBRZYD, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, OLEJ SMAROWY, LANSJER, RÓŻDŻKARZ, ROZŁUPNOGŁOWCE, BÓJKA, SZABAS, HIEROTOPOGRAFIA, ZŁÓG WAPNIOWY, DYFUZJA, LITRÓWKA, ALTOCUMULUS, WIZAŻYSTKA, SZCZOTKA, INDYGO, PAUPER, POWIERZCHNIA WALCOWA, TUŁACZ, GESSNER, PROMIENIOWANIE NADCZERWONE, KASTYLIJSKI, UMOWA O DZIEŁO, POTOP, CZAPKA NIEWIDKA, MIASTO OGRÓD, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, BILTONG, POJAZD GĄSIENICOWY, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, WAMPIREK, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, DRWINA, SWING, ZASTRZYK, ESTERAZA, CYWIL, PIERÓG KARELSKI, NIEPRZYJACIEL, ZAKON MENDYKANCKI, GAMBIR, SZALE, DZIAŁANIE, DESKA KLOZETOWA, JAZ RUCHOMY, WARSTWA KULISTA, HYPERBATON, TORTURA, LESZCZYN, NATRĘCTWO, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, KOSTIUM, NENCKI, IRAŃSKI, DECYMA, CIENKOŚĆ, SKARGA, FAJERWERKI, IGŁA, SPADOCHRONIARKA, NATRĘT, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, BASEN, UKŁAD ZAPŁONOWY, SUBSTANCJA OBCA, KŁODNICA, OBWÓD REZONANSOWY, KLUB, EWAPORAT, DROGI MOCZOWE, STACJA ZAKŁADOWA, PŁYTKA CHODNIKOWA, PROMENADA, ALKA, WIERTNIK, ADAPTER, ZBÓJNIKOWATE, RATING KREDYTOWY, GRUSZE AZJATYCKIE, BRZĄKNIĘCIE, STOPOTONA, GIMNASTYKA MÓZGU, MODERNIZM, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, PRZENIKLIWOŚĆ, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, KAMORRA, NIENAUKOWOŚĆ, LODOWNIA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, CHORDOFON, NACZYNIA POŁĄCZONE, KLASA, SZPIC, DIAPAUZA ZIMOWA, CHÓD, INTEGRACJA HORYZONTALNA, BIELINKOWATE, CIOS PONIŻEJ PASA, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, SZEJK, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, WIELOPŁETWIEC, FONOLOGIA GENERATYWNA, WSKAŹNIK UBÓSTWA, KSOBNOŚĆ, TRAKEN, CZKAWKA, KOMISJA MAJĄTKOWA, DRÓB, CZÓŁENKO, JASNOWIDZ, FIKOLOGIA, ZJAWISKO FOTOWOLTAICZNE, GRADIENT, RĘKAW, POWSTANIE LISTOPADOWE, CIS, WAŁKOŃ, HISTORYK, PROMIEŃ, ARCUS TANGENS, BEETHOVEN, MLECZ, BLIŹNIACZOŚĆ, PROMIENIOWANIE, ZATYKANIE USZU, CHOROBA TAYA-SACHSA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, MINIMALISTA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, OŚCIEŃ, KAPELAN, BORA, DOM STARCÓW, PRZYGODA, KLON, SOBÓR, NIESTRAWNOŚĆ, EKSPERT, EPIFIT, ROSŁOŚĆ, INKA, IZOFONA, PARTIA WŁOSKA, BĄK, NERWIAK ZARODKOWY, KAMIEŃ BUDOWLANY, RADZISTA, FLESZ, FONETYKA, KARTUZJA, NORMA REAKCJI, KITEL, KWADRATURA, FIGURACJA MELODYCZNA, POSTERUNEK, MŁYN, TOSKAŃSKI, POJAZD ZAPRZĘGOWY, ANTYKWARNIA, GROOMING, GALARETA, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, REAKCJA ZAPALNA, REALISTA, KONFIRMACJA, ASYSTA, FERMENTACJA MLEKOWA, PALEC ŚRODKOWY, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, KARCZMA PIWNA, KURANT, STOMIA, PANOPTIKON, TELETECHNIKA, OFTALMOLOG, PRĄD FARADYCZNY, SZKOŁA, WAR, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, TUŁACTWO, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, FIZYKA JĄDROWA, ZATRUCIE SIĘ, WIDEOODTWARZACZ, ESPADRYLA, SKŁAD, DIADOCHIA, KONFEDERACJA, WYCIĄGARKA, DRGANIE, BOGRACZ, FAGOT, CYMES, TANATOPSYCHOLOGIA, ADMINISTRATYWISTA, PSZCZOLINKI, CHUTLIWOŚĆ, TAMTAM, KOMA, HAKER, PALEOORNITOLOGIA, OFICYNA DRUKARSKA, OPAL, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, PRZYCZYNA MATERIALNA, PÓŁNOCNY ZACHÓD, MATERIAŁ ŚCIERNY, KOLEGA, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, ?FUNK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.292 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ NAUKI O JĘZYKU ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM DŹWIĘKU ZE WZGLĘDU NA FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI FAL WYTWARZANYCH PRZY MÓWIENIU TAKICH JAK CZĘSTOTLIWOŚĆ, DŁUGOŚĆ FALI, WYSOKOŚĆ, AMPLITUDA ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ NAUKI O JĘZYKU ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM DŹWIĘKU ZE WZGLĘDU NA FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI FAL WYTWARZANYCH PRZY MÓWIENIU TAKICH JAK CZĘSTOTLIWOŚĆ, DŁUGOŚĆ FALI, WYSOKOŚĆ, AMPLITUDA ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FONETYKA AKUSTYCZNA dział nauki o języku zajmujący się badaniem dźwięku ze względu na fizyczne właściwości fal wytwarzanych przy mówieniu takich jak częstotliwość, długość fali, wysokość, amplituda itp (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FONETYKA AKUSTYCZNA
dział nauki o języku zajmujący się badaniem dźwięku ze względu na fizyczne właściwości fal wytwarzanych przy mówieniu takich jak częstotliwość, długość fali, wysokość, amplituda itp (na 18 lit.).

Oprócz DZIAŁ NAUKI O JĘZYKU ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM DŹWIĘKU ZE WZGLĘDU NA FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI FAL WYTWARZANYCH PRZY MÓWIENIU TAKICH JAK CZĘSTOTLIWOŚĆ, DŁUGOŚĆ FALI, WYSOKOŚĆ, AMPLITUDA ITP sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - DZIAŁ NAUKI O JĘZYKU ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM DŹWIĘKU ZE WZGLĘDU NA FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI FAL WYTWARZANYCH PRZY MÓWIENIU TAKICH JAK CZĘSTOTLIWOŚĆ, DŁUGOŚĆ FALI, WYSOKOŚĆ, AMPLITUDA ITP. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast