DZIEDZINA NAUKI Z POGRANICZA BIOLOGII I MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ BIOLOGICZNYMI I BIOCHEMICZNYMI PODSTAWAMI REAKCJI ODPORNOŚCIOWO-OBRONNEJ USTROJU NA PATOGEN LUB INNE OBCE ORGANIZMOWI SUBSTANCJE I CIAŁA JAK NP. TOKSYNY LUB TRANSPLANTATY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IMMUNOLOGIA to:

dziedzina nauki z pogranicza biologii i medycyny zajmująca się biologicznymi i biochemicznymi podstawami reakcji odpornościowo-obronnej ustroju na patogen lub inne obce organizmowi substancje i ciała jak np. toksyny lub transplantaty (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZINA NAUKI Z POGRANICZA BIOLOGII I MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ BIOLOGICZNYMI I BIOCHEMICZNYMI PODSTAWAMI REAKCJI ODPORNOŚCIOWO-OBRONNEJ USTROJU NA PATOGEN LUB INNE OBCE ORGANIZMOWI SUBSTANCJE I CIAŁA JAK NP. TOKSYNY LUB TRANSPLANTATY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.238

RYZYKO NIEWYGASŁE, ADAPTER CUMOWNICZY, PION, FĄFEL, FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA, PODKŁAD, PODRZUT, REJKA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, NIZIOŁEK, FIZYKA PLAZMY, FOREMKA, SERWETECZKA, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, PISARZ POLNY, SZCZELINA BRZEŻNA, DZIECKO ULICY, JĘZYK ALEUCKI, CEP, ĆWICZENIE, ZMIANA, BIS, SEJMIK RELACYJNY, FILIŻANKA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, POMAGIER, KONWENCJONALIZM, DŻINN, KOŃ, BĘCNIĘCIE, KONDOR, MOIETA, PARTNERKA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, PROTROMBINA, RYNEK WTÓRNY, ZŁOTY STRZAŁ, OBMUROWANIE, DINAR, KONTUR MELODYCZNY, NATURALIZM, ILUMINATOR, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, AWANGARDYZM, ONE-STEP, PROTOZOOLOGIA, URZECZOWIENIE, ŻYWIOŁOWOŚĆ, PARKIETAŻ PENROSE'A, OPONA PNEUMATYCZNA, OSTROGONY, STARA MALUTKA, SYZYGIA, WORECZEK, AŁMA ATA, SOLNICZKA, BIERWIONO, ŁOWIECTWO, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, PRZEDMIOT, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, REFEKTARZ, KOPIOWANIE, KASTA, KOTLET SCHABOWY, KAMERTON, PRZYZNAWALNOŚĆ, PIERWIASTEK CHEMICZNY, INSZA INSZOŚĆ, IMMUNOPATOLOGIA, BOSTON, PĘTO, NISKOŚĆ, KURANT, PIEROGI, KALIMBA, PIEKARNIK, ZWROT, PROTOHADROS, FURUNKULOZA, LENIWKA, WINIETA, SER, ŻNIWIARKA, PARKIET, MAKARON, RAMA, NACJA, DŁUGIE RĘCE, GRANICA KULTUR, STAROWINA, SIŁY POKOJOWE, CZART, MODERUNEK, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, POWIĄZANIE, LOKAL UŻYTKOWY, NERWICA SPOŁECZNA, RZĘSOREK RZECZEK, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, KSIĘGA, MIECZ, ZWIERZĘCOŚĆ, TRAP, NAJDA, REAKCJA SPRAWCZA, DASZEK, PRZEŻUWACZE, PREDESTYNACJA, ANIOŁEK CHARLIEGO, RĘKOSKRZYDŁE, WILGOTNOŚĆ, DŻUNGLA, PORCYJKA, EKSHIBICJONISTKA, WIROWOŚĆ, ISKRA, PRZETOKA, ORKA, PATOLOG, NUR LODOWIEC, RUTYNIARZ, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, EGZOSZKIELET, SPECYFIKACJA, KOLORYT, LIŚĆ ODZIOMKOWY, RANA SZARPANA, IGŁA, KASTRAT, KATASTROFA BUDOWLANA, PROSTAK, OC, ZEGAR WODNY, KOEGZYSTENCJA, RZEŹNIA, BANAN, CECHA, KOŃ ARABSKI, TUMULUS, PIEPRZ CZERWONY, BEKA, PALACZ, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, ZAJĄKNIĘCIE, ORATORIUM, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, REGLAN, PASCHA, POMNIK, PAJĄKI, TYROMANCJA, EPILEPTOLOG, BLOK STARTOWY, CYKL MIESIĘCZNY, ŻAGIEW, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, PRZYSZŁOŚĆ, REZYGNACJA, BÓL, WÓZ STRAŻACKI, SIARCZEK, SIEDMIOKROTNOŚĆ, SIUSIUMAJTEK, AMERYKAŃSKOŚĆ, MĄDRALIŃSKI, PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY, TRUP, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, INKA, PAWPAWZAUR, NET, LIŚĆ ŁODYGOWY, KŁAK, ŚWIDER, KĄT, POCIĄG POSPIESZNY, SMORODINÓWKA, HAMULEC, ZAKŁADZINY, RELACYJNOŚĆ, SKAŁA MACIERZYSTA, PRZEDNÓWEK, RESYNTEZA, STONÓG MYSZATY, PAMIĘĆ, PODSUFITKA, ZŁÓG, MAMMOLOGIA, SERPENTYNA, TWIST, WINDA, SKĄPOGUZKOWCE, BEZKIERUNKOWOŚĆ, JELEC, GOŚĆ, SAMOOBRONA POWSZECHNA, KSIĘGI, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, NABYTEK, ZŁOŚLIWOŚĆ, SZEW STRZAŁKOWY, MIESZEK, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, KOROWÓDKI, CZÓŁNO, GEORGE, ROZWÓJ ZALEŻNY, SMALEC, PUNKT, USTĘP, WURST, BAŻANT, SZCZELINA, ZADZIOR, PLANISTYKA, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, OGNISKO, GARNITUR, KĄPIEL OŁOWIANA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, FALA, REJESTR, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, AKUSTYKA, CUMULONIMBUS, SIODEŁKOWCE, DOPŁATA EKSPORTOWA, MAŁPI GAJ, POMPA WYPOROWA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, ROŚLINA OKOPOWA, METODYKA, BLISKOŚĆ, PUNKT POMIAROWY, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, NIECKA, ZAPASY, BAZA TRANSPORTOWA, GATUNEK CELOWY, PAGINATOR, KRWIODAWSTWO, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, ZAGRANICZNOŚĆ, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, ODWODZICIEL, LOGIKA MATEMATYCZNA, POMNIK, UBÓJ, RÓŻ BISKUPI, WIOSNA, STELLARATOR, SPADOCHRONIARZ, AGREGAT, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, DOM WIELORODZINNY, SUKCESYWNOŚĆ, BARIERA JĘZYKOWA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, ADRES ELEKTRONICZNY, TRZYDZIESTKA, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, PIĘĆDZIESIĄTNICA, KUMKWAT, PLAGA, BRĄZ, MAPA WYOBRAŻENIOWA, PODNÓŻEK, TRANSGRESJA LODOWCA, SIEKANIEC, KĄPIEL SŁONECZNA, ROSYJSKI, WĄSONÓG, KOŁPAK, LITOBENTOS, ANGIELSKA FLEGMA, REWALIDACJA, SŁUP, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, BRAZYLIANY, ELEKTRONIKA, ALGEBRAIK, MAGICZNOŚĆ, TRAGICZNOŚĆ, URSZULA, MANIPULATOR, WŁOCHACZ, WARSTWA EUFOTYCZNA, KARO, MIMOZA, ZBROJNIK, JĘZYK ELFÓW, AFERKA, NIEREGULARNOŚĆ, OWCA MERYNOSOWA, GRAFFITI, CEPISKO, SĄD KOŚCIELNY, ?CHRZEST.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.238 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEDZINA NAUKI Z POGRANICZA BIOLOGII I MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ BIOLOGICZNYMI I BIOCHEMICZNYMI PODSTAWAMI REAKCJI ODPORNOŚCIOWO-OBRONNEJ USTROJU NA PATOGEN LUB INNE OBCE ORGANIZMOWI SUBSTANCJE I CIAŁA JAK NP. TOKSYNY LUB TRANSPLANTATY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEDZINA NAUKI Z POGRANICZA BIOLOGII I MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ BIOLOGICZNYMI I BIOCHEMICZNYMI PODSTAWAMI REAKCJI ODPORNOŚCIOWO-OBRONNEJ USTROJU NA PATOGEN LUB INNE OBCE ORGANIZMOWI SUBSTANCJE I CIAŁA JAK NP. TOKSYNY LUB TRANSPLANTATY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IMMUNOLOGIA dziedzina nauki z pogranicza biologii i medycyny zajmująca się biologicznymi i biochemicznymi podstawami reakcji odpornościowo-obronnej ustroju na patogen lub inne obce organizmowi substancje i ciała jak np. toksyny lub transplantaty (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IMMUNOLOGIA
dziedzina nauki z pogranicza biologii i medycyny zajmująca się biologicznymi i biochemicznymi podstawami reakcji odpornościowo-obronnej ustroju na patogen lub inne obce organizmowi substancje i ciała jak np. toksyny lub transplantaty (na 11 lit.).

Oprócz DZIEDZINA NAUKI Z POGRANICZA BIOLOGII I MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ BIOLOGICZNYMI I BIOCHEMICZNYMI PODSTAWAMI REAKCJI ODPORNOŚCIOWO-OBRONNEJ USTROJU NA PATOGEN LUB INNE OBCE ORGANIZMOWI SUBSTANCJE I CIAŁA JAK NP. TOKSYNY LUB TRANSPLANTATY sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - DZIEDZINA NAUKI Z POGRANICZA BIOLOGII I MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ BIOLOGICZNYMI I BIOCHEMICZNYMI PODSTAWAMI REAKCJI ODPORNOŚCIOWO-OBRONNEJ USTROJU NA PATOGEN LUB INNE OBCE ORGANIZMOWI SUBSTANCJE I CIAŁA JAK NP. TOKSYNY LUB TRANSPLANTATY. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x